Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Τραπεζικός λογαριασμός για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες

Σύμφωνα με νέα οδηγία του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ όλες οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες θα πληρώνονται μέσω των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών κάθε Ασφαλισμένου, μετά από τρεις ημέρες μετά την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών (αποδείξεων, τιμολογίων κλπ). Προσοχή, σε περίπτωση μη προσωπικής παρουσίας απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένης εξουσιοδότησης στα ασφαλιστικά γραφεία.

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...