Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Κ.Κατσαφάδος: Μεταφορά εργαζομένων από τις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες σε ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Α' Πειραιώς & Νήσων, Κ.Κατσαφάδος, προς τον Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την μεταφορά εργαζομένων από τις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες σε ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ, την 21/12/2018.
Αναλυτικά η ερώτηση:

Προς :

-Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

Θέμα: Μεταφορά εργαζομένων από τις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες σε ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ.


Με τροπολογία που κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Συμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις.», δίνεται το "πράσινο φως", ώστε οι εργαζόμενοι που σήμερα στελεχώνουν τις εταιρείες στις οποίες έχουν περάσει οι προς πώληση λιγνιτικές μονάδες της Μεγαλόπολης και της Μελίτης, να μπορούν να μετακινηθούν στη ΔΕΗ και στον ΔΕΔΔΗΕ, μετά από αίτησή τους και με τη σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των εταιρειών υποδοχής.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται, προκειμένου όπως αναφέρεται να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εντούτοις είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη μείωση του εργατικού κόστους των προς πώληση μονάδων, ώστε να γίνει ευκολότερη η προσέλκυση επενδυτών. Να σημειωθεί ότι στη Μεγαλόπολη απασχολούνται 1.200 εργαζόμενοι, ενώ στη Μελίτη 200 εργαζόμενοι. Ωστόσο είναι απορίας άξιο με ποιον τρόπο και τι κριτήρια θα εγκριθούν οι μετακινήσεις αυτές, καθώς από την τροπολογία ορίζεται ότι η μετακίνηση θα εγκρίνεται από τα μέλη των ΔΣ των εταιριών από και προς τις οποίες γίνεται η μετάθεση.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Με ποιον τρόπο και ποια κριτήρια θα εγκρίνονται οι μετακινήσεις αυτές; Πώς θα εξασφαλισθεί η διαφάνεια και ο αμερόληπτος χαρακτήρας των αποφάσεων;
2.Τι σημαίνει από άποψη μετακύλισης κόστους αυτή η κίνηση; Πόσους εργαζόμενους ενός μέσου εργασιακού προφίλ αφορά;
3.Πόσο επιβαρύνει την ήδη επιβαρυμένη οικονομικά ΔΕΗ αυτή η μεταφορά; Με ποιο σκεπτικό έγινε η επιλογή μεταφοράς προσωπικού σε μια εταιρεία όπως η ΔΕΗ, η οποία καταγράφει ζημίες ενός εκ. ευρώ την ημέρα;
Ο Ερωτών Βουλευτής                     
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...