Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

Μειοδότης η ΜΕΤΚΑ για Μεγαλόπολη

Άνοιξαν οι προσφορές για το διαγωνισμό της ΔΕΗ που αφορά τη μονάδα της Μεγαλόπολης.

Η αποσφράγιση των προσφορών έδειξε τα εξής: Η κοινοπραξία των ΜΕΤΚΑ – General Electric κατέθεσε προσφορά με ισχύ 811 MW και τίμημα 543 εκατ. ευρώ και μηδενικές αποκλίσεις, ενώ η δεύτερα προσφορά της κοινοπραξίας Damco – Ansaldo ήταν για ισχύ μονάδας 780 MW, με τίμημα 580 εκατ. ευρώ και αποκλίσεις που φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια η προσφορά της ΜΕΤΚΑ είναι σημαντικά καλύτερη και ως προς το τίμημα -καθώς είναι κατά 37 συν 5 εκατ. ευρώ χαμηλότερη- όσο και προς την εγκατεστημένη ισχύ, καθώς αφορά μονάδα για ισχύ μεγαλύτερη κατά 32 MW.

Σε παρούσες αξίες και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία (συνολικό τίμημα, τίμημα 12ετούς συντήρησης το οποίο είναι καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις και τις αποκλίσεις) το κόστος κατασκευής για τη μονάδα της Μεγαλόπολης αναδεικνύει ως μειοδοτούσα την προσφορά της ΜΕΤΚΑ με την οποία θα πρέπει να διαπραγματευτεί η ΔΕΗ για την υπογραφή της σύμβασης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ "η εταιρεία Ansaldo Energia προσέφερε συνολικό τίμημα 580 εκατ. € και τίμημα δωδεκαετούς συντήρησης 95 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις. Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ προσέφερε συνολικό τίμημα 543 εκατ. ευρώ και τίμημα δωδεκαετούς συντήρησης 143 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε 12 ετήσιες δόσεις".

Η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη τόσο τα τεχνικά όσο και τα οικονομικά χαρακτηριστικά των δύο προσφορών, θα προβεί στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, το οποίο θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία.
Στη συνέχεια, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ανάδοχος, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα τόσο στη Διακήρυξη όσο και στην υπ’ αριθ. 163/28.07.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Χάρης Φλουδόπουλος
Από το www.capital.gr

Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες με εντολή του κ. Αθανασόπουλου οδεύει εισήγηση προς το Δ.Σ/ ΔΕΗ, ΔΜΚΘ γ.α 63/23.7.2009 για ακύρωση του Διαγωνισμού για το Έργο 800MW με φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη.
Η Εισήγηση αυτή αν τελικά εγκριθεί από το Δ.Σ, θα σηματοδοτήσει την άτακτη υποχώρηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στον χώρο της Παραγωγής και την άνευ όρων παράδοσή της και της παραγωγικής βάσης της χώρας στα ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς το παραμικρό ίχνος ανταγωνισμού.

Οι λόγοι είναι προφανείς :
Είναι γνωστό ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (όπως αυτό διαμορφώθηκε με αφετηρία τους Νόμους Ν.3175/2003, Ν 3426/2005 κλπ) απαγορεύει στη ΔΕΗ μέχρι και το 2010 την κατασκευή νέας ισχύος, ενώ της παρέχει την άδεια αντικατάστασης των παλαιών κοστοβόρων και ρυπογόνων μονάδων χωρίς περιορισμό.
Με απλά λόγια η πολιτεία παρά τις διαφωνίες και τις αντιδράσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος έχει αποφασίσει, όλοι η νέα ισχύς και ενέργεια του συστήματος μετά το 2003 και μέχρι το 2010 να καλυφθεί αποκλειστικά με την κατασκευή νέων ιδιωτικών μονάδων, διατηρώντας όμως η ΔΕΗ την δυνατότητα να κατέχει ένα εκσυγχρονισμένο και αξιόπιστο στόλο συγκεκριμένης ισχύος, που θα εγγυάται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και χαμηλό κόστος παραγωγής για τον τελικό καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κατασκευαστεί και θα κατασκευαστούν βάσιμα μέχρι το 2010, 3000 ιδιωτικά MW ενώ μέχρι το 2013 η ιδιωτική παραγωγή θα ξεπερνά τα 4500 MW.

Το ΔΣ της ΔΕΗ εδώ και δύο χρόνια, έχει εγκρίνει ένα μεγαλόπνοο στα λόγια όπως αποδεικνύεται στρατηγικό σχέδιο αντικατάστασης, των παλαιών της μονάδων διεκδικώντας επιπλέον και νέα ισχύ.
Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι, κάθε καθυστέρηση, υποχώρηση, ή ακύρωση του σχεδίου αντικατάστασης των παλαιών μονάδων της ΔΕΗ ισοδυναμεί με σκόπιμη και ηθελημένη παραχώρηση άνευ όρων ισόποσου μεριδίου παραγωγής στους ανταγωνιστές της Επιχείρησης που διαθέτοντας πλέον κατασκευασμένες μονάδες καλύτερου βαθμού απόδοσης θα κλείσουν της γερασμένες μονάδες της ΔΕΗ χωρίς το παραμικρό ίχνος ανταγωνισμού.

Αν στα παραπάνω προστεθούν και τα νέα δεδομένα της κρίσης, που ανατρέπει τα σενάρια εξέλιξης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας προς τα κάτω, είναι φανερό ότι οι ιδιωτικές μονάδες παραγωγής θα ασκήσουν τεράστιες πιέσεις για εξεύρεση ¨ζωτικού χώρου¨ και αυτό θα συμβεί με εκτοπισμό των γερασμένων μονάδων της Επιχείρησης με κατακλυσμιαίο τρόπο.

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η κατακόρυφη αύξηση του ρεύματος και το χαράτσωμα του Έλληνα καταναλωτή.

Συμπέρασμα .
Μετά και την εκ των έσω υπονόμευση, με ευθύνη του κ. Αθανασόπουλου που δεν έκανε τίποτα για το έργο της Μελίτη ΙΙ , υπονόμευση του διαγωνισμού του έργου της Μελίτης ΙΙ και την αναιτιολόγητη, σκόπιμη και καθ΄υπόδειξη συγκεκριμένων συμφερόντων και με στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιωτών παραγωγών, πρωτοφανή και έωλη εισήγηση για ακύρωση του έργου της Μεγαλόπολης γίνεται φανερό ότι ο κ. Αθανασόπουλος, αναδεικνύεται σε μοιραίο πρόσωπο, αφού πλέον δεν υπάρχουν αποδιοπομπαίοι τράγοι για τα συμφέροντα της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας και τον απλό Έλληνα καταναλωτή.

Εμείς προειδοποιούμε αυτόν και τα τσιράκια του και στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι :
ΟΣΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ, ΣΥΝΕΡΓΗΣΟΥΝ Ή ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αυτό είναι και η μοναδική δέσμευσή μας.

Κυριακή 26 Ιουλίου 2009

Ρεύμα: Πέφτει στην Ευρώπη, ακριβαίνει στην Ελλάδα

Σημαντική μείωση καταγράφουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με σχεδόν ελεύθερη πτώση που ξεκίνησε από το τελευταίο τρίμηνο του 2008.
Ωστόσο, στην Ελλάδα, τη στιγμή που ξεκινούσε η πτώση τους, πήραν μια γερή αύξηση «δώρο» στη ΔΕΗ και συνεχίζουν να μένουν ψηλά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τα νοικοκυριά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας γενικότερα.
Ωστόσο, η κυβερνητική πολιτική «στήριξης» της ΔΕΗ μόνο βραχυπρόθεσα αποτελέσματα δείχνει να έχει.
Αυτά περιορίζονται στα πολύ μεγάλα κέρδη που θα εγγράψει η επιχείρηση το 2009 και φάνηκαν από το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, όταν αυτά έφτασαν τα 220 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο οι παρενέργειες της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ είναι σημαντικές, τόσο για την οικονομία όσο και για την ίδια την επιχείρηση.
Η πτώση του τζίρου της βιομηχανίας κατά 30,7% τον περασμένο Μάιο αντανακλά τη μείωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, χωρίς να γίνεται τίποτε ουσιαστικό για την ανάκτησή του, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Και για την ίδια τη ΔΕΗ όμως, τα αδικαιολόγητα υψηλά τιμολόγια σε κατηγορίες καταναλωτών τελικά λειτούργησαν ως κίνητρο για τους εναλλακτικούς προμηθευτές.

Οι τελευταίοι, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ χονδρικής και λιανικής, συνεχίζουν να παίρνουν πελατεία της ΔΕΗ, όπως αλυσίδες καταστημάτων, τραπεζών, ξενοδοχείων κ.λπ.
Εν τέλει όμως, αν κάποιοι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή, άλλοι, όπως εμπορικοί, βιομηχανικοί, μικροί και μεσαίοι οικιακοί, δεν μπορούν μένοντας δεσμευμένοι στο μονοπώλιο της κρατικής επιχείρησης, υφιστάμενοι τις επιπτώσεις της στρεβλής τιμολογιακής πολιτικής της.
Οι τιμές αγοράς
Ποια όμως είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στους πρώτους μήνες του 2009, για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία και αφορούν πωλήσεις σε μεγάλους καταναλωτές; Κατ' αρχάς στην Ελλάδα, η τιμή που αγοράζουν οι μεγάλοι καταναλωτές διαμορφώνεται πάνω από 60 ευρώ η μεγαβατώρα (1.000 κιλοβατώρες), ενώ η οριακή τιμή του συστήματος, αυτή δηλαδή που διαμορφώνεται σε ημερήσια βάση στην εγχώρια αγορά «χονδρικής» και είναι η τιμή που εισπράττουν οι παραγωγοί είναι περίπου 41 ευρώ.
Αντιστοίχως, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΕΧ), τους τρεις πρώτους μήνες του 2009, διαμορφώθηκαν μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς τη χρέωση μεταφοράς) προς 47 ευρώ η μεγαβατώρα για τα φορτία βάσης και 61 ευρώ για τις ώρες αιχμής.
Οσο για τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα οποία προδιαγράφουν τις προβλέψεις της αγοράς για τους μήνες που ακολουθούν, το τρίτο τρίμηνο του 2009 διαμορφώνονται σε 37,2 ευρώ η μεγαβατώρα και για το 4ο τρίμηνο του έτους αυξάνονται λίγο και φτάνουν τα 44,4 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις πλέον αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε., η ακριβότερη τιμή που εμφανίζεται είναι τα 59 ευρώ στην Ιταλία για τον Νοέμβριο, ενώ μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2009 γίνονται συμβόλαια μεταξύ 32,3 και 50,15 ευρώ στην Ολλανδία, 31,26 και 44 ευρώ στη Γαλλία. Στις ΗΠΑ, η ενέργεια είναι κατά πολύ φθηνότερη από την Ε.Ε. Τα συμβόλαια διαμορφώνονται στα 23,50- 31,25 δολάρια η μεγαβατώρα, δηλαδή περίπου 17 - 22,8 ευρώ.
Από τα στοιχεία αυτά γίνεται φανερό ότι το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι σε μέσο όρο ακριβότερο μέχρι και 70% για τις βιοηχανίες στις οποίες αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους, όπως οι μεταλλουργίες, χαλυβουργίες, τσιμέντα, χημική βιομηχανία, μειώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους και τη δυνατότητα αύξησης θέσων εργασίας.
Πρόσθετα μέτρα
Πέρα από τις φθηνές τιμές ενέργειας, σε χώρες με αναπτυγμένη βιομηχανική παραγωγή, όπως η Γερμανία, οι κυβερνήσεις τους προχωρούν και σε πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης, με αντικειμενικό σκοπό να διατηρηθούν ο παραγωγικός ιστός της χώρας και οι θέσεις εργασίας. Ετσι, η κυβέρνηση της Ανγκελα Μέρκελ, ύστερα από συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησε σε έμμεση επιδότηση των βιομηχανικών κλάδων που εντάσσονται στο σύστημα κατανομής ρύπων, προκειμένου να καλυφθεί το πρόσθετο κόστος που προκαλεί στη βιομηχανία η αγορά δικαιωμάτων.

Συνολικά δε, η γερμανική κυβέρνηση θα διαθέσει περίπου 80 δισ. ευρώ για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας της, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση. Με λίγα λόγια, προτιμά να χρηματοδοτεί μηχανισμούς στήριξης της παραγωγής και της απασχόλησης, παρά να πληρώνει επιδόματα ανεργίας.


Eξελίξεις για τη μονάδα στην Μεγαλόπολη

Άμεσες φαίνεται ότι θα είναι οι εξελίξεις σε σχέση με τον διαγωνισμό για την κατασκευή της μεγάλης μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ, ισχύος 750-835 μεγαβάτ και προϋπολογισμού 570 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική εισήγηση αναμένεται να είναι έτοιμη προς συζήτηση στο πλαίσιο της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας, το οποίο μάλλον θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, αντί της συνήθους Τρίτης, προκειμένου να υπάρχει και μεγαλύτερος χρόνος για προετοιμασία.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, ως πιθανότερη εξέλιξη προβάλλεται η ακύρωση του διαγωνισμού. Ο βασικός προβληματισμός εστιάζεται στο ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμο του φυσικό αέριο σε χρόνο που θα επιτρέπει στην ΔΕΗ να πραγματοποιήσει τις δοκιμές λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης για την κατασκευή της μονάδας και η κρατική επιχείρηση να υποχρεωθεί, τελικά, στην καταβολή αποζημιώσεων στον εργολάβο χωρίς να μπορεί να κάνει χρήση της νέας μονάδας.

To έργο διεκδικείται από τις General Electric - ΜΕΤΚΑ και Ansaldo - Ομιλο Κοπελούζου. Ο τελευταίος έχει ταχθεί υπέρ της επανάληψης της διαδικασίας και για την αποφυγή του προβλήματος που περιγράφηκε νωρίτερα αλλά και γιατί εκτιμά ότι σε μία νέα διαδικασία η ΔΕΗ θα μπορούσε να επιτύχει πολύ καλύτερες οικονομικές προσφορές, καθώς οι υφιστάμενες έχουν διαμορφωθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2008, όταν οι τιμές του εξοπλισμού και το κόστος καυσίμου ήταν σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα.

Από την άλλη η ΜΕΤΚΑ έχει δημοσίως ταχθεί υπέρ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, προβάλλοντας το επείγον της κατασκευής, αφού το Νότιο Σύστημα της χώρας είναι το πλέον ευπαθές, καθώς και το ότι η λειτουργία της θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμου αξίας κατ' ελάχιστον 400.000 για κάθε μέρα που θα λειτουργεί η μονάδα αυτή αντί άλλων μονάδων παλαιότερης τεχνολογίας και σημαντικά μειωμένης απόδοσης.
Ο όμιλος δε έχει δεσμευθεί πως σε περίπτωση που είναι ανάδοχος θα μεριμνήσει με την ΔΕΗ για την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει την επιχείρηση σε περιπτώσεις καθυστέρηση έλευσης του φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη.

Υπέρ της άμεσης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού έχει ταχθεί και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η οποία φοβάται ότι σε περίπτωση ακύρωσής του, η μονάδα τελικώς δεν θα κατασκευαστεί από την ΔΕΗ.

ΠΗΓΗ:www.axiaplus.gr

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

Θα «αντέξει» τον καύσωνα το σύστημα ηλεκτρισμού;

Ποτέ άλλοτε τέτοια εποχή και με πρόβλεψη για θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 43 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας, εκτοξεύοντας την χρήση κλιματιστικών και την κατανάλωση ηλεκτρισμού, δεν ήταν τόσο ήσυχοι οι άνθρωποι του ΔΕΣΜΗΕ, του Διαχειρστή Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού, αλλά και της ΔΕΗ για την ανταπόκριση του συστήματος.

Οι λόγοι είναι αρκετοί:

-Καταρχήν, σαφώς και ξεκινάμε από μικρότερη βάση κατανάλωσης σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο και μετά, στη βιομηχανία έχει καταγραφεί, λόγω των περικοπών παραγωγής στις οποίες έχει οδηγήσει η οικονομική κρίση, σημαντική πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού, η οποία έχει ξεπεράσει και το 20% κάποιους μήνες σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα τον Ιούνιο οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες κατανάλωσαν περίπου 17,5% λιγότερο ρεύμα ή 112 χιλιάδες μεγαβατώρες λιγότερες σε ετήσια βάση. Με άλλα λόγια, μία …Μεγαλόπολη 3 λιγότερη, μα βάση την παραγωγής της συγκεκριμένης μονάδας της ΔΕΗ κατά την τρέχουσα περίοδο.

-Η μεγαλύτερη αιχμή που έχει καταγραφεί έως τώρα φέτος ήταν αυτή της προηγούμενης Παρασκευής, όταν η ζήτηση έφτασε το μεσημέρι τα 9.750 μεγαβάτ περίπου, δηλαδή κάπου 600 μεγαβάτ χαμηλότερα από την μεγαλύτερη αιχμή της περσινής καλοκαιρινής περιόδου. Όταν, βεβαίως, εκτοξεύεται η χρήση κλιματιστικών, στην αιχμή υπάρχουν …εκπλήξεις γιατί ο καταναλωτής σε περιόδους καύσωνα δεν …τσιγκουνεύεται το ρεύμα.

- Το σύνολο των μονάδων της ΔΕΗ, με εξαίρεση την μικρότερη μονάδα της Πτολεμαϊδας (Λιπτολ 2) είναι διαθέσιμο αυτές τις ημέρες, άρα και στην απευκταία αλλά πιθανή περίπτωση βλαβών, οι απώλειες δεν θα είναι μεγάλες. Σημειώνεται ότι δεν λειτουργούν για τεχνικοοικονομικούς λόγους η μονάδα της ΓΕΚ Τέρνα αλλά και (πάλι…) της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης, θυγατρικής των Ελληνικών Πετρελαίων.

-Από τα βόρεια σύνορα αυτές τις ημέρες οι εισαγωγές πλησιάζουν τα 1.100 μεγαβάτ - κατά κύριο λόγο από την Βουλγαρία - ενώ υπάρχει δυνατότητα να φτάσουν και τα 1.400 μεγαβάτ εφόσον χρειαστεί. Σε περιόδους δε ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, ενεργοποιείται - εφόσον υπάρχει διαθέσιμη ισχύ προς μεταφορά - και η υποβρύχια διασύνδεση, μέσω της οποίας το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο εξαγωγές προς την γειτονική χώρα.

- Η πολύ καλή από πλευράς βροχών χρονιά έχει δώσει την δυνατότητα στο σύστημα να παίρνει ακόμη και 2.200 μεγαβάτ από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ σε 24ωρη βάση. Για δε τις αιχμιακές ώρες, η ισχύς από τα υδροηλεκτρικά μπορεί να φτάσει τα 2.700 μεγαβάτ.

- Οι μεγάλες θερμοκρασίες με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ θα καταγραφούν το Σαββατοκύριακο, με τον κόσμο στις …παραλίες. Το δεδοένο αυτό κατεβάζει τον πήχυ στην αναμενόμενη αιχμή της ζήτησης, χωρίς βεβαίως να μπορεί να αποκλειστεί ότι από την Δευτέρα μπορεί αν δούμε για πρώτη φορά φέτος …10χίλιαρο, ανάλογα με τις θερμοκρασίες που θα σημειωθούν αλλά και με δεδομένο ότι τα κτίρια θα έχουν "κρατήσει" ζέστη από το Σαββατοκύριακο.

-Ας μην παραβλεφθεί το γεγονός ότι φέτος λειτουργούν 70.000 κλιματιστικά με καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με πέρσι. Η εξέλιξη οδηγεί σε εξοικονόμηση της τάξης των 25 γιγαβατωρών ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση.

-Ας σημειωθεί τέλος ότι αυτές τις ημέρες η προσφορά των ΑΠΕ, λόγω των ισχυρών ανέμων, είναι σημαντική αφού ξεπερνά και τα 400 μεγαβάτ κάποιες ώρες της ημέρας η διαθέσιμη στο σύστημα ισχύς.

Εν κατακλείδι, θέμα ενεργειακής επάρκειας δεν υφίσταται, ενώ ζήτημα περικοπών σε αρδεύσεις, βιομηχανίες κλπ θα προέκυπτε μόνο σε τελείως ακραίες καταστάσεις (λ.χ. ταυτόχρονες βλάβες μεγάλων μονάδων, αιχμή κατανάλωσης στα επίπεδα των 11.000 μεγαβάτ κλπ).

Άρα οι καταναλωτές λογικά δεν έχουν να φοβούνται ένα μπλακ άουτ. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν επιμέρους διακοπές στην ηλεκτροδότηση από συνήθη προβλήματα, όπως τα "σκασίματα" μετασχηματιστών, που φέρνουν οι καύσωνες στο …αρχαίο δίκτυο διανομής της ΔΕΗ στην χώρα.

ΠΗΓΗ:http://www.axiaplus.gr/

Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

ΜΕΤΚΑ: Δέσμευση για διασφάλιση της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και την υπαινικτική περί εξυπηρέτησης συμφερόντων ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σχετικά με σκέψεις για ενδεχόμενη ακύρωση του διαγωνισμού για το έργο κατασκευής του ΑΗΣ Μεγαλόπολη5 με επίκληση εικαζόμενου κινδύνου καθυστέρησης του αγωγού Φυσικού Αερίου (Φ.Α.), η Διοίκηση της ΜΕΤΚΑ επιθυμεί να δημοσιοποιήσει τα εξής:
1. Είναι γνωστό ότι λόγοι ασφάλειας της ηλεκτροδότησης της χώρας και ιδιαίτερα του Νοτίου Συστήματος επιβάλουν την επείγουσα υλοποίηση του εν λόγω έργου.

2. Είναι επίσης γνωστό ότι η λειτουργία του υπερσύγχρονου και υψηλής απόδοσης ΑΗΣ Μεγαλόπολη5 θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμου αξίας κατ' ελάχιστον €400.000 για κάθε μέρα που θα λειτουργεί η μονάδα αυτή αντί άλλων μονάδων παλαιότερης τεχνολογίας και σημαντικά μειωμένης απόδοσης που υποχρεωτικώς λειτουργούν σήμερα.

3. Ο εν εξελίξει διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο 2008 και σήμερα 15 μήνες αργότερα, ευρίσκεται προ του τελικού σταδίου (αποσφράγιση φακέλου Γ' - οικονομικές προσφορές) αξιολόγησης των προσφορών απηλλαγμένος πλέον από ενστάσεις και εμπλοκές. Αντίθετα ενδεχόμενος νέος διαγωνισμός μοιραίως θα είναι εκτεθειμένος σε αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο διάστημα ωρίμανσης, ανάλογα με την σοβαρότητα των ενδεχόμενων εμπλοκών.

4. Η ΜΕΤΚΑ συμμετέχει στον διαγωνισμό έχοντας υποβάλλει τεχνική προσφορά που εκρίθη αποδεκτή από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και οικονομική προσφορά που, κατά την εκτίμησή μας, είναι άκρως συμφέρουσα για τη ΔΕΗ, η οποία έχει κάθε λόγο να διαπιστώσει τον ισχυρισμό μας αυτό αποσφραγίζοντας τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς μας εντός του διαστήματος ισχύος της, προκειμένου να είναι εις θέση να την αξιολογήσει και να την αξιοποιήσει, εάν η ΜΕΤΚΑ αναδειχθεί μειοδότης.

5. Η ΜΕΤΚΑ έχει στηρίξει επί 40 και πλέον χρόνια τις επενδυτικές επιλογές της ΔΕΗ έχοντας συμμετάσχει σε όλους σχεδόν τους διαγωνισμούς και στην κατασκευή της πλειοψηφίας των μεγάλων έργων της ΔΕΗ.

6. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, των δικαιωμάτων της αλλά και της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, η ΜΕΤΚΑ στηρίζει πάντοτε και χωρίς καμία διάκριση τις επενδυτικές επιλογές των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη μέγιστη συνέπεια και επαγγελματισμό, χωρίς ουδέποτε να εμπλέκεται σε "παιχνίδια" και σκοπιμότητες" όπως αυτά που χωρίς τεκμηρίωση υπονοούνται στην ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ.

7. Η ΜΕΤΚΑ προκειμένου να συμβάλλει εις την αποτροπή του όποιου ενδεχόμενου επιζήμιας αναβολής ή καταστροφικής ακύρωσης του έργου, δηλώνει δημόσια, υπεύθυνα και κατηγορηματικά ότι είναι απολύτως εφικτό εντός του πλαισίου των όρων του διαγωνισμού και της σύμβασης να εξασφαλιστεί αποτελεσματική θωράκιση του έργου και της ΔΕΗ από οιεσδήποτε απρόβλεπτες συνέπειες ήθελε προκύψουν από ενδεχόμενη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του αγωγού Φ.Α. για διάστημα μέχρι και 12 μηνών πέραν της 31.3.2012, που έχει γνωστοποιήσει ο ΔΕΣΦΑ ως απώτατη εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του αγωγού.

8. Η ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται δημοσίως ότι, σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης του διαγωνισμού, θα συνεργαστεί με τη ΔΕΗ με καλή πίστη και απολύτως εντός του πλαισίου της νομιμότητος της διακήρυξης και της σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανωτέρω με τρόπο αποτελεσματικό και αποδεκτό από τη ΔΕΗ προ της υπογραφής της σύμβασης του έργου.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009

Δεν ανατρέπεται το πρόγραμμα επενδύσεων

Διαψεύδει η διοίκηση της ΔΕΗ τα δημοσιεύματα της πλειονότητας του Τύπου σχετικά με τις καθυστερήσεις στο επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης αλλά και στην προοπτική ανάπτυξης πυρηνικών μονάδων.
Ειδικότερα, παρά τις ομολογουμένως σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί, "το πρόγραμμα επενδύσεων δεν ανατρέπεται, καθώς οι καθυστερήσεις αυτές είναι πολύ μικρές μπροστά στις μεγάλης διάρκειας επενδύσεις, που θα καλύπτουν ανάγκες της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενα 30 - 40 χρόνια, με τις νέες Μονάδες να εξασφαλίζουν πολύ καλλίτερες ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις".

Προσθέτει δε ότι "η ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επενδύσεων με συντεταγμένο τρόπο μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα αποτελεί ύψιστο μέλημά της".

Σε ότι αφορά στις αναφορές για την ανάπτυξη πυρηνικών Μονάδων από την ΔΕΗ, η διοίκηση σχολιάζει πως "η ΔΕΗ ουδέποτε σχεδίασε ή σχεδιάζει την ανάπτυξη πυρηνικών Μονάδων, ενώ κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν έχει διαψεύσει σχετικά δημοσιεύματα.

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΛΕΙΑ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

Από την σημερινή τετράωρη συνάντηση του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με την Διοίκηση της ΔΕΗ έγινε φανερό ότι ο κ. Αθανασόπουλος έχει συμφωνήσει την παράδοση της ενέργειας αποκλειστικά στους ιδιώτες.
Σε σχέση με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ έγινε φανερό ότι η Διοίκηση υπηρετώντας επιλογές των ιδιωτών δεν προτίθεται να προχωρήσει καμία μονάδα. Έχει καμία απάντηση η Κυβέρνηση γι' αυτό ;
Το μεγαλόπνοο και πολυδιαφημισμένο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ έγινε κουρελόχαρτο για να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Συγκεκριμένα :
1) ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ
Για την μονάδα Μελίτη ΙΙ ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε (σε αντίθεση με ότι έλεγε μέχρι πρότινος) ότι ή νέα προκήρυξη δεν πρόκειται να βγει εάν δεν καταλήξει ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του ορυχείου της Βεύης.

Επιπροσθέτως είπε ότι σαν δεύτερη λύση εάν δεν μπορεί να γίνει η μονάδα από την ΔΕΗ ( αλήθεια από τι εξαρτάτε αυτό ;) να γίνει από κοινοπρακτικό σχήμα με την ΔΕΗ να έχει το 51% ! Φανταζόμαστε ότι δεν θα τολμήσει να αγγίξει τις αντικαταστάσεις των μονάδων τις ΔΕΗ και να παραχωρήσει μέρος τους στους ιδιώτες.
Με λίγα λόγια ο κ. Αθανασόπουλος που με ευθύνη του ίδιου απέβη άκαρπος ο πρώτος διαγωνισμός γιατί δεν έκανε τίποτα απολύτως για να τον υποστηρίξει, παρά του ότι έλεγε στις 18 Φεβρουαρίου ότι η μονάδα θα επαναπροκηρυχθεί, το αργότερο στα μέσα Μάιου και θα γίνει από την ΔΕΗ, σήμερα με την ανακολουθία του έχει παραδοθεί στην Κυβέρνηση και στα συμφέροντα των ιδιωτών λέγοντας και κάνοντας τα ακριβώς αντίθετα.

2) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ.

Στο ερώτημα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ γιατί δεν ανοίγει ο διαγωνισμός της Μεγαλόπολης απάντησε ότι υπάρχει πρόβλήμα με τον αγωγό Φ.Α. ότι δεν φαίνεται να είναι έγκαιρα στο χώρο της μονάδας και συμπλήρωσε ότι αφήνει κατά 80% ανοικτό το ενδεχόμενο να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Αλήθεια κ. Αθανασόπουλε όταν προκηρύξατε την μονάδα πριν λίγους μήνες δεν ξέρατε την τύχη του αγωγού ;
Δεν μιλάτε με την ΔΕΣΦΑ; Η μήπως δεν γνωρίζετε τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού; Τελικά ποια πολιτική ακολουθείτε.

3) ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V
Στο ερώτημα πότε θα βγει η οριστική προκήρυξη της Πτολεμαΐδας V προσπαθώντας να κατασκευάσει άλλοθι για τις δικές τους «προγραμματισμένες» καθυστερήσεις η απάντηση ήταν ότι, εάν δεν προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις δεν πρόκειται να βγει ο διαγωνισμός !!!

Με αυτή την λογική ο κ. Αθανασόπουλος, δηλαδή να περιμένει :

Για την ΜΕΛΙΤΗ II να δει ποιος θα πάρει το Ορυχείο
Για την ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ να πάει πρώτα το Φ.Α.
Για την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V να προχωρήσουν πρώτα οι απαλλοτριώσεις.

ΤΕΛΙΚΑ δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυτως μονάδα.

Εν τω μεταξύ η αγορά ενέργειας θα έχει κατακλυσθεί από τις μονάδες των ιδιωτών που ήδη αρκετές κατασκευάζονται και άλλες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν.

Με το σκεπτικό του κ. Αθανασόπουλου αποδεικνύετε ότι το πολυδιαφημισμένο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, υπονομευόμενο από τον ίδιο, καταρρέει ως χάρτινος πύργος.
Στην κούρσα της ταχύτητας η ΔΕΗ είναι καθηλωμένη.

Αυτό εκθέτει τον ίδιο και αυτούς που τον διόρισαν απέναντι στο σύνολο του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ξεδιάντροπα το ενημέρωνε ψευδώς, απέναντι στους Μετόχους και το επενδυτικό κοινό που παραπλάνησε, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες καλλιέργησε φρούδες ελπίδες.

ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΑ

Στο ερώτημα τι προτίθεται να κάνει σε σχέση με τις ανθρακικές μονάδες η απάντηση του κ. Αθανασόπουλου ήταν ότι «εμείς με επιστολή μας πριν από μια εβδομάδα στο ΣΕΕΣ επιμένουμε ότι ο άνθρακας είναι η βέλτιστη επιλογή, αλλά εάν υπάρχει εμμονή για την μη χρησιμοποίηση του, τότε η λύση είναι η πυρηνική ενέργεια»
Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι ο κ. Αθανασόπουλος δεν αντιλαμβάνεται την Ελληνική πραγματικότητα.

ΜΠΡΟΣΤΑ Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ.
ΕΜΕΙΣ ΠΑΝΤΩΣ ΩΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

Πάει για ακύρωση η Μεγαλόπολη

Πιθανότητες της τάξης του 80% για το ενδεχόμενο ακύρωσης του διαγωνισμού για την κατασκευή της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη δίνει η διοίκηση της κρατικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε σήμερα το πρωί, σε μία εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος, η προοπτική της ακύρωση συγκεντρώνει τις σαφώς περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με το έργο.

Και αυτό καθώς, εφόσον προχωρήσει η ΔΕΗ στην κατακύρωση, στην ανάθεση και στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί η κατασκευή της ισχύος 570 -835 μεγαβάτ μονάδας πριν είναι διαθέσιμο στην ΔΕΗ το φυσικό αέριο, μέσω του αγωγού η κατασκευή του οποίου είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Ο τελευταίος έχει ενημερώσει την ΔΕΗ για ολοκλήρωση του έργου τον Μάρτιο του 2012, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα και σε περίπτωση που η μονάδα ολοκληρωθεί χωρίς να έχει στην διάθεσή το αέριο, θα επιβαρύνεται οικονομικά, καταβάλοντας αποζημιώσεις στον ανάδοχο χωρίς να μπορεί να δουλέψει την μονάδαΤο προϋπολογισμού 570 εκατ. ευρώ έργο διεκδικείται από δύο σχήματα, τις κοινοπραξίας General Electric - ΜΕΤΚΑ και Ansaldo - Όμιλος Κοπελούζου.

Μάλιστα, ο όμιλος Κοπελούζου είχε προ μηνός ζητήσει επισήμως την επανάληψη του διαγωνισμού, αναφερόμενος τόσο στο ζήτημα της έλευσης του φυσικού αερίου στην Μεγαλόπολη, όσο και στην προοπτική σε ένα νέο διαγωνισμό να πετύχαινε η ΔΕΗ καλύτερες οικονομικές προσφορές και. μάλιστα, της τάξης των 50 έως 100 εκατ. ευρώ.

Στην ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι κατηγορηματικοί ότι το έργο θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις και αναμένεται έντονη αντίδραση από την Ομοσπονδία, η οποία καταλογίζει στη διοίκηση πρόθεση να μην προχωρήσει η ΔΕΗ στην κατασκευή της μονάδας της Μεγαλόπολης, ώστε αυτή να κατασκευαστεί, τελικά, από ιδιώτες σε μία μεθόδευση ανάλογη με την μονάδα 2 στην Φλώρινα, ο διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής της οποίας είχε αποβεί άγονος.


Πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού

Ακόμη πιο έντονος ήταν τον Ιούνιο ο ρυθμός υποχώρησης στην ζήτηση ηλεκτρισμού στην χώρα μας, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης αλλά και των ηπιότερων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε σχέση με πέρσι.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου Ενέργειας του ΔΕΣΜΗΕ, τον Ιούνιο η συνολική κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 4.638.203 μεγαβατώρες, ήταν δηλαδή κατά 8,37% χαμηλότερη σε ετήσια βάση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πτώση της κατανάλωσης στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ξεπέρασε το 17,5% κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα, αλλά ήταν σαφώς μικρότερη του 23% και πλέον, το οποίο είχε χαρακτηρίσει τον Μάιο.
Η δε πτώση της ζήτησης στα νοικοκυριά ήταν 7,22%, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην διάρκεια αυτού του πτωτικού κύκλου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από πέρσι τον Οκτώβριο.
Προφανώς, αυτόν τον Ιούνιο οι χαμηλότερες σε σχέση με πέρσι θερμοκρασίες οδήγησαν σε μικρότερη χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι η μέγιστη στιγμιαία αιχμή του περασμένου μήνα ήταν περίπου 9.100 μεγαβάτ, δηλαδή 1.000 ολόκληρα μεγαβάτ χαμηλότερη από τον περσινό Ιούνιο.

Τα ορυχεία της ΔΕΗ, πάντως, κατανάλωσαν κατά 3% περισσότερο ρεύμα και αυτό σε ένα βαθμό εξηγείται από το ότι πέρσι, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, είχαν αποφασισθεί και κάποιες περικοπές στη λειτουργία τους.

Συνολικά στο 6μηνο, η πτώση της ζήτησης ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στο 5,71% σε ετήσια βάση.Ως προς την παραγωγή, ο λιγνίτης ήταν η μόνη πηγή ενέργειας με αυξημένη χρήση (κατά 4,5% περίπου) στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τον μήνα που πέρασε, καλύπτοντας σχεδόν το 56% της ζήτησης.

Ιδιαίτερα μειωμένη ήταν η χρήση του πετρελαίου (μόλις 2,5*% της συνολικής ζήτησης), του φυσικού αερίου (17,37%) αλλά και των υδροηλεκτρικών σταθμών (έδωσαν το 6,56% της συνολικής ζήτησης), ενώ ουσιαστικά αμετάβλητη ήταν η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία, πάντως, έμεινε στο πολύ χαμηλό 2,44% και φέτος.

Αντίθετα, οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν επικρατήσει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών από τις βόρειες διασυνδέσεις της χώρας, οι οποίες έφτασαν να καλύπτουν πάνω από το 15% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.


Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Την εταιρεία ηλεκτρισμού του Μαυροβουνίου διεκδικεί η ΔΕΗ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε τη συμμετοχή της εταιρείας, σε κοινοπραξία με εταιρεία του ομίλου Ρέστη, σε διαγωνισμό που διενεργεί η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την απόκτηση έως και 45% της Electroprivreda Crne Gore AD Niksic (EPCG).
Η EPCG είναι η καθετοποιημένη ηλεκτρική εταιρεία του Μαυροβουνίου στο τομέα παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας της εταιρείας έχουν ισχύ 868MW και παράγουν 2.045 Gwh τον χρόνο, ενώ εξυπηρετούν περίπου 323 χιλιάδες πελάτες.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διεύρυνση των πηγών εσόδων της ΔΕΗ, μέσω της δραστηριοποίησής της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΠΗΓΗ:http://www.enet.gr/

Αγοραστική ευκαιρία στη ΔΕΗ διακρίνει η Citibank

Αγοραστική ευκαιρία διακρίνει η Citibank στη μετοχή της ΔΕΗ, σε συνέχεια της υποχώρησης της τιμής της μετοχής κατά περίπου 8% στις τελευταίες δυο συνεδριάσεις.
Ο οίκος επικαλείται τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου και τις κινήσεις της διοίκησης για κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου στις τιμές των καυσίμων, διατηρώντας τη σύσταση "buy" και την τιμή -στόχο των 25 ευρώ.

"Επαναλαμβάνουμε τις εκτιμήσεις μας για κέρδη ανά μετοχή το 2009 στα 2,97 ευρώ, ποσό το οποίο στα τρέχοντα επίπεδα των τιμών του πετρελαίου φαίνεται ΄συντηρητικό΄΄ δηλώνει η Citi.

"Εκτιμούμε ότι τα τρέχοντα επίπεδα δημιουργούν σημαντική αγοραστική ευκαιρία, ενόψει και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου αφενός και αφετέρου των πιθανών ανακοινώσεων σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια του έτους"

Η μετοχή της ΔΕΗ ενισχύεται κατά 0,78% στα 15,42 ευρώ.

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Σάββατο 11 Ιουλίου 2009

Υποβάθμιση για την μετοχή

Σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της ΔΕΗ σε «neutral» από «buy» προχώρησε η Bank of America - Merrill Lynch σε έκθεσή της με ημερομηνία 10 Ιουλίου και τίτλο «Λιγότερο ελκυστική μετά το ράλι α’ εξαμήνου».
«Η μετοχή συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που κατέγραψαν τις καλύτερες αποδόσεις από τον κλάδο των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα» αναφέρει ο οίκος. Παράλληλα, συμπληρώνει ότι οι τιμές του πετρελαίου διπλασιάστηκαν από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2008, οπότε ο οίκος είχε αναβαθμίσει τη σύσταση σε «buy».
Ο οίκος αναφέρει ότι μείωσε τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη ανά μετοχή του 2010 κατά 5%, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τις εκτιμήσεις του για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του πετρελαίου στα 75 δολάρια ανά βαρέλι.
Επιπλέον, τονίζει πως η αύξηση των κερδών ανά μετοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κινήσεις περικοπής κόστους. Λαμβάνοντας υπόψη της τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και τη χαμηλότερη ζήτηση η Bank of America – Merill Lynch μείωσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 17,5 ευρώ, ανά μετοχή, από τα 20 ευρώ προηγουμένως.
Ο οίκος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρισμού, κάνοντας λόγο για πιθανές πρόωρες εκλογές. Χαρακτηριστικά σημειώνει: «ο κίνδυνος για πρόωρες εκλογές παραμένει υψηλός», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας το 2010, αλλά και στο γεγονός ότι στις πρόσφατες ευρωεκλογές η Ν.Δ. κινήθηκε με ποσοστό κατά 4% χαμηλότερα του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρει:

«η αλλαγή πολιτικού σκηνικού είναι πιθανή, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες αμφιβολίες όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ηλεκτρισμού».


Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009

ΔΕΗ: Σε διαιτησία η διαφορά με AτΕ

Συνυποσχετικό για την παραπομπή σε Διαιτησία της διαφοράς με την Αλουμίνιον ΑΕ, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης του Δεκεμβρίου 2007, που αφορούσε τη διαμόρφωση του τιμολογίου Πελατών Υψηλής Τάσης, ενέκρινε στη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
"Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας το σχετικό συνυποσχετικό, εφόσον η Αλουμίνιον ΑΕ καταβάλει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή της προς τη ΔΕΗ για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μηνός Μαΐου 2009, κατά τον τρόπο που εξόφλησε τις αντίστοιχες οφειλές της των προηγουμένων μηνών", όπως αναφέρεται.
ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με την υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επισκέφθηκε την Υπουργό Απασχόλησης, κα Πετραλιά και έθεσε το θέμα της διαδοχικής ασφάλισης και τη γενικότερη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα.
Στη σύσκεψη που έγινε συμμετείχαν ο Γ.Γ. κ. Μαμμωνάς καθώς και η κα Γιαννακοπούλου.
Έθεσε το θέμα της διαδοχικής ασφάλισης και κατέθεσε την άποψη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την επίλυση του θέματος.
Το Προεδρείο ζήτησε από την Υπουργό να υπάρξει ρύθμιση έτσι ώστε ο ασφαλιστικός χρόνος εκτός ΔΕΗ να λογίζεται ως χρόνος ενιαίας ασφάλισης και να μην ισχύουν οι διατάξεις για τη διαδοχική, πράγμα που μειώνει τις συντάξεις έως και 40%, όπως έγινε και στα άλλα ταμεία τα οποία εντάχθηκαν στο ΙΚΑ.
Η Υπουργός ζήτησε από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ιδιαίτερη μελέτη για το θέμα και την παρέπεμψε στην επιτροπή που ασχολείται με την αλλαγή των όρων της διαδοχικής ασφάλισης και παράλληλα έβαλε θέμα κόστους αυτής της ρύθμισης.
Το Προεδρείο κατέθεσε πρόταση για εξαγορά των ασφαλισμένων ετών εκτός ΔΕΗ.
Η Υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν μπορεί να λυθεί το θέμα έξω από τις γενικότερες ρυθμίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση και πρότεινε στη ΓΕΝΟΠ να κάνει τις προτάσεις της στην επιτροπή η οποία ασχολείται με τις ρυθμίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση.

Το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δήλωσε ότι αυτή η λύση δεν μας ικανοποιεί, δεσμεύτηκε όμως να καταθέσει τις προτάσεις του στις αρμόδιες επιτροπές.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έθεσε το θέμα της ένταξης των εναεριτών στα ΒΑΕ και η Υπουργός δεσμεύτηκε για την ένταξή τους.
Άλλα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση:
Η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση των συντάξεων και στην εξυπηρέτηση του προσωπικού.
Κάνουμε εδώ γνωστό ότι ήδη από τον ένα μήνα αναμονής πήγαμε στους έξι μήνες για να βγει το 90%. Η δε εκκαθάριση πάει στα δύο χρόνια και πάνω.
Η νομοθετική ρύθμιση για το μετοχικό κεφάλαιο.
Ο ασφαλιστικός φορέας έχει 3,8% μετοχές οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε ΤΑΠ και ΤΑΥΤΕΚΩ. Ανατέθηκε στους νομικούς να γίνει.
Ο επιμερισμός του προσωπικού σε ΟΑΠ και ΤΑΥΤΕΚΩ και η συνέργεια για επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συντάξεων και άλλων εκκρεμοτήτων.
Η συμβιβαστική επίλυση μεταξύ ΤΑΥΤΕΚΩ και ΔΕΗ για το κτιριακό της οδού Αγ. Κωνσταντίνου και Γερανίου έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ανέγερση του και η αξιοποίησή του.
Η ύπαρξη ρύθμισης στο Εφάπαξ γι' αυτούς που είχε παρέλθει η 5ετία.
Η λειτουργία φαρμακείου στο ΤΑΥΤΕΚΩ για συγκεκριμένη γκάμα ακριβών φαρμάκων όπως έχει το ΙΚΑ.
Ο δίκαιος επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών των κεντρικών υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ. Σήμερα 48% βαρύνουν τους ασφαλισμένους στη ΔΕΗ. Θα γίνει ρύθμιση με νομοσχέδιο στο θερινό τμήμα της βουλής.
Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της έλλειψης προσωπικού. Η Υπουργός για το εν λόγω θέμα δήλωσε ότι δεν προβλέπονται προσλήψεις.
Τέλος, από το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τέθηκε το θέμα της συμμόρφωσης της χώρας μας με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων αλλά και του Συμβουλίου των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την παραβίαση του κοινωνικού χάρτη που αφορά στο δικαίωμα για ίσους όρους εργασίας και προβλέπει είτε μείωση της διάρκειας της εργασίας, είτε συμπληρωματική άδεια με αποδοχές ως αποζημίωση για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες, στην εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη.
Στο συγκεκριμένο θέμα η κα Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση όπως ζήτησε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ώστε οι ρυθμίσεις να αφορούν το σύνολο των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες είτε είναι στη ΔΕΗ είτε οχι .
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει σχηματοποιημένη αντίληψη για τα προβλήματα για τις προσδοκίες των συναδέλφων και συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες και θα ξανακαταθέσει στις αρμόδιες επιτροπές της διαδοχικής και των Βαρέων και Ανθυγιεινών και βεβαίως θα περιμένει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα των Ασφαλισμένων.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στις εργασίες της Βουλής για να διαπιστώσει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.
Εάν διαπιστωθεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί τεχνηέντως και σχηματίζει επιτροπές για να εκτονώσει αντιδράσεις και στο τέλος να παραπέμψει τις λύσεις στις καλένδες, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα αντιδράσει δυναμικά.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

Ναυαγεί το project της ΔΕΗ με RWE στην Αλβανία

Ένα ακόμη σχέδιο της ΔΕΗ στο εξωτερικό, ένα ακόμη σχέδιο που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την γερμανική RWE φαίνεται ότι τελειώνει άδοξα για την επιχείρηση.Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του axiaplus.gr, η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή λιθανθρακικής μονάδας παραγωγής ισχύος β800 μεγαβάτ στην Αλβανία καταλήγει στην ιταλική Enel.
Στην διαδικασία είχε λάβει μέρος και η ΔΕΗ, συμμετέχοντας με 39% σε κοινοπραξία στην οποία η πλειοψηφία ανήκε στην γερμανική RWE, ενώ το 10% είχε ο Τιτάνας.
Η συγκεκριμένη συνεργασία με την γερμανική εταιρεία είχε προκύψει μετά την ματαίωση του σχεδιασμού για την εγκατάσταση λιθανθρακικού εργοστασίου στην Ελλάδα, στο οποίο η ΔΕΗ θα είχε μειοψηφική συμμετοχή.
Με βάση την ίδια πληροφόρηση, αν και δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις, η ΔΕΗ έχει ενημερωθεί αρμοδίως από την ελληνική πρεσβεία στην γείτονα χώρα για την διαφαινόμενη κατάληξη του διαγωνισμού.
Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι η ΔΕΗ έχει, προσώρας τουλάχιστον, να προσβλέπει για την βαλκανική επέκταση στις προ μηνών ανακοινωθείσες συνεργασίες με την Τράπεζα Κύπρου και την Quantum Corporation για την κατασκευή και εκμετάλλευση ενεργειακών μονάδων στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και με τον όμιλο Ρέστη για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας στο Μαυροβούνιο, για την κατασκευή και λειτουργία λιγνιτωρυχείων και μονάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής στην ίδια χώρα καθώς και για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

ΠΗΓΗ:http://www.axiaplus.gr/

Τρίτη 7 Ιουλίου 2009

Διευκρινίσεις για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς από εργολάβους

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς από εργολάβους για λογαριασμό της προέβη η ΔΕΗ με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΗ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1)Στις συμβάσεις που συνάπτει η Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με εργολάβους για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, ρητά προβλέπεται η τήρηση από τους εργολάβους όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

2)Όταν διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα όργανα της Επιχείρησης οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται από τους εργολάβους η απομάκρυνση του εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. Σε περίπτωσης μη συμμόρφωσης ή ανάλογα με την παράβαση των εργολάβων τότε η Επιχείρηση προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση της συνεργασίας.

3)Κατά την πληρωμή των μηνιαίων πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών υποχρεωτικά από τους αναδόχους εργολάβους προσκομίζονται βεβαιώσεις ΙΚΑ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν στους εργαζόμενους που απασχολούν.

4)Για τη φόρτωση των φορτηγών τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και δεν πληρώνονται οι πέραν των νόμιμων διακινούμενες ποσότητες.

5)Δεν επιτρέπεται η μεταφορά υλικών (λιγνίτη, τέφρα) με αυτοκίνητα χωρίς μηχανικά συρόμενο σκέπαστρα για την αποφυγή της ρύπανσης, σύμφωνα με όλα όσα ρητά προβλέπονται σε κάθε σύμβαση.

6)Για τη μεταφορά καυσίμων η ΔΕΗ ΑΕ χρησιμοποιεί κατάλληλα αδειοδοτημένα βυτιοφόρα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ενώ τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα αυτοκίνητα έχουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες.

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ για τις υποδομές της ΔΕΗ

Το 1 δισ. ευρώ αγγίζουν οι επενδύσεις της ΔΕΗ στον τομέα των δικτύων τα δύο τελευταία χρόνια με το 30% να αφορά σε ενισχύσεις υποδομών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που φθάνει στους καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αλλά και για να αντιμετωπιστεί η υψηλή αύξηση της ζήτησης τις δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού.
Οι εφιαλτικές ημέρες του Ιουλίου του 2007, όταν καταναλωτές και ΔΕΗ, δοκιμάστηκαν από τον παρατεταμένο καύσωνα ανέδειξε τα προβλήματα του «γερασμένου» δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς η μέση αύξηση του φορτίου στην επικράτεια έφτασε στο 17%.
Στις αρχές του 2008, με βάση μελέτες που έγιναν, η ΔΕΗ ξεκίνησε να υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει συνθήκες ανάλογες με αυτές του καλοκαιριού του 2007 αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα της ενέργειας.
Μόνο στην Αττική και κυρίως στον αστικό ιστό, από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2009 δημιουργήθηκαν νέα υπόγεια δίκτυα μέσης τάσης μήκους 250 χιλιομέτρων και αντικαταστάθηκαν 80 χιλιόμετρα παλαιών και φθαρμένων καλωδίων.
Σε ό,τι αφορά τη Χαμηλή Τάση, χρειάστηκαν 330 χιλιόμετρα καλωδίων για την κατασκευή νέων δικτύων ενώ δημιουργήθηκαν 230 νέοι υποσταθμοί μέσης προς χαμηλή τάση , όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια η ΔΕΗ προχωρούσε στην κατασκευή 50 -60 νέων σταθμών ανά έτος.
Οπως σημειώνει ο γενικός διευθυντής Διανομής της ΔΕΗ, Δημήτρης Λαθούρης, η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί για τα επόμενα 5 χρόνια, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Επιχείρησης καθώς στόχος είναι να γίνει το δίκτυο της ΔΕΗ καλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό.
«Μας ενδιαφέρει η συνεχής και ποιοτική ηλεκτροδότηση όλων των πελατών, όλες τις μέρες του χρόνου και όχι μόνο τις 5 - 10 μέρες που μπορεί να έχουμε καύσωνα. Και για το λόγο αυτό επενδύουμε ως ΔΕΗ στον τομέα της Διανομής» τονίζει ο Δ. Λαθούρης.
Η πρόοδος της ΔΕΗ στον τομέα της ποιότητας, τα δύο τελευταία χρόνια, είναι χαρακτηριστική όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών έχει μειωθεί σε 45 από 90 ημέρες το διάστημα που απαιτείται για να συνδεθεί ένας πελάτης αν χρειάζεται να δημιουργηθεί νέο δίκτυο. Όταν η νέα σύνδεση γίνεται υφιστάμενο δίκτυο, τότε απαιτούνται 18 ημέρες όταν πριν από δύο χρόνια ο πελάτης «έβρισκε το φως του» σε 31 ημέρες. Παράλληλα, τη στιγμή που γίνεται η αίτηση σύνδεσης, η ΔΕΗ ενημερώνει τον πελάτη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται.
Ένας άλλος πολύ σημαντικός δείκτης, είναι αυτός της ποιότητας ενέργειας, με τον οποίο μετράται ο ετήσιος χρόνος που μένει ο κάθε πελάτης χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης. Σήμερα, ο κάθε Ελληνας δεν ηλεκτροδοτείται λόγω βλάβης για 160 λεπτά ετησίως, κατά μέσο όρο, όταν πριν από δύο χρόνια ο χρόνος αυτός έφτανε τα 270 λεπτά.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εγκαίρως και κατ' επανάληψη έκανε λόγο για στημένο και βρώμικο παιχνίδι, γύρω από την κατασκευή της Μονάδας Μελίτη ΙΙ.
Συγκεκριμένα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε το προκλητικό γεγονός της αδειοδότησης (ενώ είναι γνωστό ότι ο λιγνίτης της περιοχής δεν επαρκεί για 2 Μονάδες ακόμα) της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή λιγνιτικής μονάδας στην περιοχή της Βεγόρας καθώς και το πρωτοφανές και ύποπτο της Μη κατάθεσης καμίας απολύτως προσφοράς για την κατασκευή της Μονάδας από τη ΔΕΗ !!
Για εμάς είναι φανερό ότι υπάρχει ΥΠΟΥΛΗ μεθόδευση η μονάδα Μελίτη ΙΙ είτε να φύγει από τη ΔΕΗ είτε το πιθανότερο να κατασκευαστεί από κοινοπρακτικό σχήμα που είναι έξω από τις θέσεις του συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ.

Καλούμε την Διοίκηση της Επιχείρησης να μην αφήσει ούτε δευτερόλεπτο χρόνο αλλά και χώρο να ξεδιπλωθούν άλλα σενάρια.

Την καλούμε να προχωρήσει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΕΙ με την τύχη του Ορυχείου της Βεύης.

Κάθε σύνδεση με την τύχη του Ορυχείου της Βεύης γεννά ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ με πρώτο και καλύτερο : « γιατί κύριε Αθανασόπουλε μέχρι και πριν λίγο καιρό, όταν βγήκε στον αέρα ο πρώτος διαγωνισμός δεν συνέδεες την Μονάδα Μελίτη ΙΙ με την τύχη του Ορυχείου ;
Περιμένουμε απάντηση.

Απόφαση για το πετρέλαιο

Απόφαση, βάσει της οποίας θα προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου από τις μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου, έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται, το Δ.Σ. «παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την επιλογή του χρόνου, των ποσοτήτων, των τιμών και της μορφής των σχετικών συναλλαγών».

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009

ΔΕΗ: Πιο “ανανεώσιμος” ο νέος επενδυτικός χάρτης

Σχεδόν τον δεκαπλασιασμό της ισχύος που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για την προσεχή 6ετία, σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του ομίλου Τάκης Αθανασόπουλος, μιλώντας σε ημερίδα του ΕΒΕΑ και της εφημερίδας Απογευματινή.
Ειδικότερα, η ισχύς των προγραμματισμένων έργων μέχρι το 2012 ανέρχεται σε 490 MW, ενώ η επιχείρηση φιλοδοξεί να εξασφαλίσει περίπου άλλα 120 MW μέσω κοινοπραξιών και εξαγορών και πέραν του 2012 θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στον ίδιο ρυθμό με την υπόλοιπη αγορά ΑΠΕ με στόχο να φτάσει τα 950 MW το 2014. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2008 η συνολική εγκατεστημένη ισχύος όλων των ΑΠΕ έφτανε τα 105 MW, με περίπου το 60% αυτής να προέρχεται από μικρά υδροηλεκτρικά.
Ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε επίσης ότι το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου για την εξαετία είναι 13,2 δισ. ευρώ, τη μερίδα του λέοντος από τα οποία, θα χρησιμοποιήσει για τον παραδοσιακό κλάδο παραγωγής, ενώ η θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα αντλήσει πόρους 1,7 δισ. ευρώ στο ίδιο διάστημα.
Ο κ. Αθανασόπουλος είπε επίσης ότι σε αντίθεση με άλλους κλάδους που έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τη χρηματοπιστωτική κρίση, ο κλάδος της ενέργειας διεθνώς αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τρεις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις.
Ειδικότερα, ο κ. Αθανασόπουλος πρόσθεσε στον παράγοντα της οικονομικής κρίσης, την κρίση στην ασφάλεια εφοδιασμού που δημιουργεί αυξημένη ευθύνη στη διαμόρφωση μακροχρόνιων επενδύσεων αλλά και την περιβαλλοντική κρίση η οποία περιορίζει τις δυνατότητες χρησιμοποίηση καυσίμων με υψηλές εκπομπές Co2 και άλλων ρύπων προωθώντας την τεχνολογία σε νέες κατευθύνσεις.
ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009

Κ. Χατζηδάκης: "Δεν υπάρχει θέμα αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ

"Δεν υπάρχει κανένα θέμα αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ" δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Ο υπουργός πρόσθεσε: "Καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε και να μη το ξανασυζητήσουμε. Δεν υφίσταται ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να γίνει κάτι τέτοιο".
Εξάλλου σε Ημερίδα με θέμα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης», που διοργάνωσε στο ΕΒΕΑ η εφημερίδα «Απογευματινή» ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι:

"Η ενέργεια ήταν και παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Ιδιαίτερα σήμερα, που ο κόσμος βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση και το ενδιαφέρον μοιραία στρέφεται στην προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η ενέργεια πρέπει να ανέβει ακόμα ψηλότερα στο δημόσιο διάλογο".

Παράλληλα, τόνισε: "η πολιτική μας για την ενέργεια δίνει έμφαση στο φυσικό αέριο. Ενισχύουμε τη θέση της χώρας μας στη διεθνή αγορά και διευκολύνουμε τη διείσδυση του φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Έτσι προχωρούμε με τις μεγάλες διακρατικές συμφωνίες όπως είναι ο ITGI, o South Stream, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου διπλής ροής Κομοτηνή-Χάσκοβο, που καθιστούν τη χώρα μας πρωταγωνιστή των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή".

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης "την ίδια στιγμή υλοποιείται ένα σημαντικό και ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στο εσωτερικό της χώρας, με στόχο, μέσα στο 2009, να αποκτήσουν φυσικό αέριο 85.000 επιπλέον νοικοκυριά και στα τέλη του 2010, ένα εκατομμύριο πολίτες να συνδέονται με φυσικό αέριο.

Ενδεικτικά αναφέρω την αναβάθμιση του σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, την επέκταση του ΕΣΦΑ στην Πελοπόννησο και την Εύβοια, τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην Κρήτη, τη σύσταση 3 νέων εταιρειών παροχής αερίου στις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας".


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...