Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Μονόδρομος η αντίσταση


Αθήνα 23/4/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων  η Κυβέρνηση βάζει τίτλους  τέλους στη ΔΕΗ.
     Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας  είναι  το οριστικό ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας και την δημιουργία νέων εργολάβων.
     Έχουμε υποχρέωση για ακόμα μια φορά όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ με σύμμαχο την Ελληνική κοινωνία, να προασπίσουμε τον Δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, πριν μετατρέψει η Κυβέρνηση  το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε είδος πολυτελείας.
     Ο ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που έχει ήδη εξαγγείλει η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ,  καθώς και στο συλλαλητήριο  της Τετάρτης 25 Απριλίου.              ( Προσυγκέντρωση  στις 10:30  π.μ. στα γραφεία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ).Όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε
 το Εθνικό έγκλημα του Ξεπουλήματος της ΔΕΗ.

Γραφείο Τύπου

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ευχές


Οι θέσεις της ΔΕΗ για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και τo Κλίμα

Οι θέσεις της ΔΕΗ για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και τo Κλίμα όπως εκφράστηκαν στην εναρκτήρια ημερίδα του ΥΠΕΝ. 
Η ΔΕΗ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Πολιτείας για τη μελέτη και την κατάρτιση του ενεργειακού σχεδίου της χώρας και είναι πρόθυμη να συμβάλει με την τεχνογνωσία και εμπειρία της, για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, αλλά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται. Ελπίζουμε μάλιστα να ολοκληρωθεί σύντομα για να συμβάλει και στην επιτυχία της αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, που είναι σε εξέλιξη. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 
1. η διαδικασία κατάρτισης του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία συνεχής και συστηματική προσπάθεια η οποία θα αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και επανεξέταση των επιλογών που έχουν διατυπωθεί. 
2. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από κάποια συγκεκριμένη και σταθερή δομή του Υπουργείου με πλήρη επιστημονική επάρκεια η οποία θα έχει την ευθύνη για τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων και τη διαρκή διαβούλευση των απόψεων που διατυπώνονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διεξαγωγή μελετών και άλλων δράσεων . 
Ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι θεμέλιο της ανάπτυξης της χώρας αλλά και το βασικό εφόδιο για τον προσανατολισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής, των ποικίλων πολιτικών εκπαίδευσης, χρηματοδότησης κλπ., των διακρατικών σχέσεων και πολλών άλλων αναγκαίων δράσεων για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η εδραίωση ενός κράτους που διασφαλίζει ευημερία και ανάπτυξη ισότιμα σε όλους τους πολίτες του. 
Για όλα αυτά ο ενεργειακός σχεδιασμός θα πρέπει πρώτιστα: 
• Να προάγει τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενεργειακών δραστηριοτήτων. 
• Να παρέχει ενέργεια με το ελάχιστο κόστος που είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας η όποια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προέκυψε από τη μείωση των μισθών στη χώρα στη διάρκεια της κρίσης, εξανεμίστηκε από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 
• Να διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού με την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή αυτάρκεια, ώστε να προστατεύει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα από την όποια αβεβαιότητα δημιουργούν ποικίλες γεωπολιτικές ανισορροπίες. 
• Να προάγει το επενδυτικό ενδιαφέρον σε προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία ώστε να συμβάλλει στον ισοσκελισμό του ισοζυγίου πληρωμών. 
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η χώρα μας είναι στην άκρη της Ευρώπης. Οι πηγές εφοδιασμού της είναι περιορισμένες. Ειδικότερα στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, για να γίνουν όλα όσα προαναφέρθηκαν πρέπει να δράσουμε στο πλαίσιο των στόχων που έχουν οριστεί από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από το τρίπτυχο decarbonisation, digitalisation, decentralisation. Σημαντικός στρατηγικός στόχος στα πλαίσια αυτού του τρίπτυχου είναι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η πρόκληση που προκύπτει αφορά τη διαδικασία μετάβασης για την εκπλήρωση αυτού του στρατηγικού στόχου. 
Οι πιο διαδεδομένες σημερινές τεχνολογίες ΑΠΕ δεν διασφαλίζουν συνεχή και εγγυημένη παροχή ενέργειας και ενώ θα πρέπει να αυξήσουμε τη διείσδυσή τους, πράγμα που είναι και μέσα στη στρατηγική της ΔΕΗ, θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση όλων των φορτίων, βάσης, ενδιάμεσων και αιχμής. Μέχρι να ωριμάσουν επαρκώς οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, αυτή η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση θα επιτευχθεί υποχρεωτικά με τις θερμικές μονάδες που χρησιμοποιούν λιγνίτη αλλά και φυσικό αέριο, με τρόπο όμως που να υπηρετούνται οι αρχές που αναφέραμε προηγουμένως δηλαδή η οικονομικότητα και η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης. Ενδεχόμενη παραβίαση αυτών των αρχών και υπερβολική μεγέθυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, θα σημάνει αύξηση του κόστους και αβεβαιότητα στον εφοδιασμό. Επιπλέον οι μελέτες μας δείχνουν ότι –στο ποσοστό που οι θερμικές μονάδες είναι απαραίτητες για την ενεργειακή επάρκεια- είναι οικονομικότερο να επενδύσει κανείς σε υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες για να παρατείνει τη ζωή τους, παρά να τις αποσύρει και να κατασκευάσει στη θέση τους νέες μονάδες φυσικού αερίου. Η διάρκεια του μεταβατικού σταδίου της απανθρακοποίησης θα εξαρτηθεί από το ρυθμό με τον οποίο θα επιτευχθεί η διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ και αποθήκευσης που θα μπορούν να υποκαταστήσουν τις θερμικές μονάδες στους ρόλους που προαναφέραμε. 
Η θέση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη και τη στήριξη της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής συνδέεται με την αναγκαιότητα για τη χώρα σε επίπεδο ενεργειακού σχεδιασμού και όχι με το στενό επιχειρηματικό της συμφέρον. Οι προκλήσεις του διαμορφούμενου νέου ενεργειακού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της Επιχείρησης της υπαγορεύουν την άμεση και έντονη στροφή της προς τις ΑΠΕ. Η ΔΕΗ με το συγκεκριμένο ρόλο και βάρος της στο ενεργειακό τοπίο της χώρας διεξάγει πλήθος μελετών. Στις μελέτες μας λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη γεωγραφική απομόνωση της χώρας από την Κεντρική Ευρώπη, πολλά κράτη μέλη της οποίας στηρίζουν τον ενεργειακό τους εφοδιασμό είτε στην πυρηνική ενέργεια είτε στη μεγάλη υδροηλεκτρική παραγωγή είτε στις πολλές διασυνδέσεις τους με τα άλλα κράτη-μέλη. Λαμβάνουμε υπόψη και τις πολλές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την ασφαλή και ευσταθή λειτουργία ενός Συστήματος ηλεκτρικής Ενέργειας. Η άποψη που έχουμε σχηματίσει είναι ότι η μετάβαση στη νέα εποχή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές-δράσεις: 
• Να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπάρχουσες υποδομές θερμικής παραγωγής από ορυκτά προϊόντα άνθρακα, μέχρι την εξάντληση της οικονομικής 3 τους ζωής, μέσα στα πλαίσια των περιβαλλοντικών όρων που τους έχουν χορηγηθεί. 
• Να στηρίξουμε το άνοιγμα των αγορών της ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια του Μοντέλου-Στόχου, χωρίς στρεβλώσεις. Να μη γίνει αναπαραγωγή του σημερινού παθογενούς μοντέλου το οποίο έχει οδηγήσει στην αύξηση των τιμών και σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας της αγοράς, με έντονες πιέσεις για τη μετακύληση του κόστους στην κατανάλωση εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. 
• Να προωθήσουμε τον εξηλεκτρισμό των περισσότερων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και τη διείσδυσή του ειδικά στις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη. 
• Να προωθήσουμε τη διασύνδεση των νησιών, που οδηγεί στη μείωση της εξάρτησής τους από εισαγόμενα καύσιμα, την αύξηση της αξιοπιστίας της ηλεκτροδότησής τους και τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης. 
• Να προωθήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας που είναι η πιο πολύτιμη πηγή ενέργειας. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τα δίκτυά μας και να τα μετατρέψουμε σε έξυπνα δίκτυα, πράγμα που ήδη δρομολογούμε μαζί με τη θυγατρική μας. • Να στηρίξουμε τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας και ειδικά αυτές που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για τη χώρα όπως η αντλησιοταμίευση. 
• Να επιδιώξουμε την περαιτέρω διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ αλλά και τη μεγέθυνση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα αξίας από την τεχνολογική έρευνα, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους. 
• Να εντείνουμε τη διεθνή συνεργασία για τη στήριξη και υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας και θα περιορίσουν την εξάρτησή της από μεμονωμένες πηγές εφοδιασμού. 
• Να επανεκπαιδεύσουμε το έμψυχο δυναμικό της χώρας ώστε η διάχυση των αρχών της βέλτιστης εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της χώρας να αποτελέσει βασικό πυλώνα όλων των πολιτικών για το σχεδιασμό των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Κείμενο από Ανδρέα Μηταφίδη
Διευθυντή Ρυθμιστικών Θεμάτων

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Σ.Σ.Ε: Σατραπικός Συλλογικός Εμπαιγμός


ΑΘΗΝΑ  02/04/2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σ.Σ.Ε.: Σατραπικός Συλλογικός Εμπαιγμός.

Σε τέλμα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ στον Όμιλο ΔΕΗ.  Συμπληρώθηκε ήδη ένας μήνας από τη λήξη της προηγούμενης και η Διοίκηση της ΔΕΗ με διάφορα προσχήματα έχει μετατρέψει τη διαπραγμάτευση σε Σατραπικό Συλλογικό Εμπαιγμό.
Χωρίς καμία διάθεση διαλόγου από την αρχή, προσπαθεί να χειραγωγήσει το συνδικάτο.
Προβάλλοντας θέματα που πλήττουν τους εργαζόμενους και αμφίβολης αποτελεσματικότητας για την Επιχείρηση, ουσιαστικά υπονομεύει την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε..
Αρνούμενη ουσιαστικά να συμμετέχει σ’ έναν εποικοδομητικό διάλογο με το συνδικάτο, πυροδοτεί μηχανισμούς κοινωνικού αυτοματισμού.
Οι μεθοδεύσεις για τη Σ.Σ.Ε. είναι πρωτοφανείς και η προσπάθεια να τεθούν οι εργαζόμενοι σε καθεστώς ομηρίας πασιφανής!!!
Η ανοχή έχει και τα όριά της!
Καταγγέλλουμε την αντιδημοκρατική και δεσποτική νοοτροπία της Διοίκησης της ΔΕΗ.
Καλούμε τους εργαζομένους στον Όμιλο ΔΕΗ σε αγωνιστική επαγρύπνηση.
Ο Σατραπικός Συλλογικός Εμπαιγμός δε θα περάσει.
Γραφείο Τύπου
 

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Ν.Δ: Στον αέρα το ενεργειακό σύστημα της χώρας-Πουλάνε μονάδες χωρίς Άδειες Περιβαλλοντικών Όρων

Ερώτηση κατέθεσαν ο κ. Κ.Σκρέκας με 47 ακόμα Βουλευτές της Ν.Δ., προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τις άδειες περιβαλλοντικών όρων των σταθμών παραγωγής.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Προς:
- Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Στον αέρα το ενεργειακό σύστημα της χώρας-Πουλάνε μονάδες χωρίς Άδειες Περιβαλλοντικών Όρων
Στον αέρα βρίσκεται το ενεργειακό σύστημα της χώρας, μετά τις αποφάσεις 2721 και 2722/2017 του ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) που επί της ουσίας ακυρώνουν την απόφαση του Σεπτεμβρίου 2017 του ΥΠΕΝ για τις περιβαλλοντικές άδειες επτά λιγνιτικών μονάδων, 2 μονάδων πετρελαίου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4.389 MW και τριών ορυχείων Λιγνίτη της ΔΕΗ, δηλαδή σχεδόν του συνόλου της Ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας. Η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια αφού η απόφαση του ΣτΕ είναι γνωστή από τον Δεκέμβριο του 2016. Έχει περάσει σχεδόν ενάμιση έτος και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει επιδείξει τεράστια ολιγωρία και ανεπάρκεια, αφού δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα αδιαφορώντας για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκληθούν στη ΔΕΗ αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της.
Συγκεκριμένα στο αιτιολογικό της απόφασης του ΣτΕ κρίνεται ότι, εφόσον έχει κατατεθεί εμπρόθεσμο αίτημα ανανέωσης μιας ΑΕΠΟ, η διάρκεια της παράτασης ισχύος (ως προσωρινό μέτρο) δεν μπορεί να ξεπερνά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ (ως γενικός κανόνας).
Συνέπεια των αποφάσεων του ΣτΕ είναι ότι, οι εν λόγω μονάδες στερούνται επί της ουσίας περιβαλλοντικών όρων και θα εξακολουθήσουν να στερούνται έως ότου συνταχθεί νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αυτή αξιολογηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 και εκδοθεί εκ νέου ΑΕΠΟ.
Οι αποφάσεις αυτές του ΣτΕ έρχονται ως αποτέλεσμα της αδράνειας της διοίκησης που πλήττουν ουσιαστικά τη ΔΕΗ.
Το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αφού στις συγκεκριμένες μονάδες συμπεριλαμβάνονται οι προς ιδιωτικοποίηση εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις του ΣτΕ υπονομεύουν το έτσι και αλλιώς δύσκολο εγχείρημα της ιδιωτικοποίησης και, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του τιμήματος. Πως θα προχωρήσει η πώληση των Λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτη και ποιο θα είναι το αντίτιμο, όταν αυτές δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες και, σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι θα καταπέσουν σε οποιαδήποτε προσφυγή;
Επειδή οι από τον Δεκέμβριο του 2017 αποφάσεις του ΣΤΕ (2721 και 2722/2017) θεωρούν ότι οι ΑΕΠΟ 158734/19.09.06 και 161692/29.05.06 των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης Α και Β αντιστοίχως έχουν λήξει ακυρώνοντας επί της ουσίας τις ΑΕΠΟ 25666/08.09.17 και 34393/08.09.2017 των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α και Β και καθιστούν, με βάση την αιτιολόγηση του ΣτΕ έωλους τους περιβαλλοντικούς όρους των εξής εγκαταστάσεων: ΑΗΣ Μελίτης, ΑΗΣ Κομοτηνής, ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Χίου, Ορυχείο Μεγαλόπολης, Ορυχείο Κλειδιού, Ορυχείο Αμυνταίου,
Επειδή οι ΑΕΠΟ 25666/08.09.17 και 34393/08.09.2017 έχουν προσβληθεί στο ΣτΕ από τη WWF Ελλάς και δικάζονται στις 25/5/2018,
Επειδή οι ανωτέρω εγκαταστάσεις που αποτελούν σχεδόν το σύνολο του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, λειτουργούν ουσιαστικά χωρίς οριστική έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άρα εγκυμονούνται τεράστιοι κίνδυνοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΔΕΗ και επομένως και για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και μάλιστα στην έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου που οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια εκτινάσσονται,
Επειδή στις ανωτέρω εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι προς πώληση Λιγνιτικές μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ, και η ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων απαξιώνει τραγικά το προσδοκώμενο τίμημα με ευθύνη της κυβέρνησης,
Επειδή μια επιπρόσθετη πιθανή διάταξη τυπικού νόμου, που θα παρέτεινε ενιαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 έτη), με έναρξη την ημέρα ψήφισης του νόμου, τους περιβαλλοντικούς όρους, θα ήταν αντίθετη στο άρθρο 24 του Συντάγματος και στο δίκαιο της Ε.Ε. αφού παρατείνει χωρίς κρίση και χωρίς ειδική εξατομικευμένη αξιολόγηση όρους που είχαν εγκριθεί με βάση μελέτες και δεδομένα που δεν είναι πλέον επίκαιρα,
Επειδή ενώ η απόφαση του ΣτΕ είναι γνωστή από τον Δεκέμβριο του 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ολιγώρησε, αδιαφόρησε με ανυπολόγιστες συνέπειες στη λειτουργία της ΔΕΗ αλλά και στο οικονομικό τίμημα των προς πώληση μονάδων.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Γνωρίζατε την απόφαση του ΣτΕ το Δεκέμβριο του 2016 που ουσιαστικά ακυρώνει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Σεπτεμβρίου 2017. Εάν ναι γιατί δεν προχωρήσατε σε οριστική διευθέτηση του προβλήματος;
2. Γιατί δεν ζητήσατε από τη ΔΕΗ το Δεκέμβριο του 2016 την κατάθεση νέων ΜΠΕ για τις εν λόγω εγκαταστάσεις ώστε μέχρι σήμερα να είχατε εκδώσει οριστικές ΑΕΠΟ;

3. Ποιες είναι οι συνέπειες από την χωρίς οριστικούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργία των εγκαταστάσεων; Ποιες οι συνέπειες στο οικονομικό αντάλλαγμα των προς πώληση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων;

Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Η διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και η συμμετοχή στις Αιμοδοσίες, αποτελούν ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά.  Μια προσφορά προς τον συνάνθρωπο που αναδεικνύει την ανθρωπιά μας και την υπευθυνότητά μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
     Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει αιμοδότης, εφ’ όσον είναι υγιής και έχει ηλικία μεταξύ 18 και 65 ετών.  Η υγεία του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά.  Γίνεται λήψη ιστορικού, ελέγχεται η αρτηριακή πίεση και η αιμοσφαιρίνη.  Μια αιμοληψία διαρκεί μόνο μερικά λεπτά.  Μερικά λεπτά και λίγο αίμα είναι αρκετά για να σωθεί η ζωή ενός συνανθρώπου μας.
     Στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ, έχουν βοηθηθεί εκατοντάδες συνάδελφοι και οι οικογένειές τους.  Με χρηστή διαχείριση και ανθρωπιά συνεχίζουμε.
     Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις εθελοντικές αιμοδοσίες, που θα πραγματοποιηθούν :
     α) Την Τετάρτη, 28/03/2018 και ώρα 09:30 - 13:00, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, Χαλκοκονδύλη 28  ( Αίθουσα “ΞΕΝΙΑ”- Ημιόροφος ) και
     β) Την Πέμπτη, 29/03/2018 και ώρα 09:30 - 13:00, στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 ( Ισόγειο ).
    Απαραίτητα: ΑΜΚΑ, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη (αν υπάρχει).

Δώσε αίμα – Σώζεις μια ζωή

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Παραγωγική ανασυγκρότηση προς όφελος της χώρας και όχι των δανειστών

Αθήνα,  21/3/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παραγωγική ανασυγκρότηση προς όφελος της χώρας και όχι των δανειστών

Τις δικές τους προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την αντίθεσή τους στην πολιτική ένταξης στο υπερ-Ταμείο παρουσιάζουν και συζητούν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 26 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ.
Η συνάντηση των εργαζομένων των ΔΕΚΟ που οδηγούνται σε εκποίηση, είναι η απάντησή τους στο «αναπτυξιακό συνέδριο κεντρικής Μακεδονίας» που διοργανώνει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να πείσει ότι υπάρχει προοπτική ανάπτυξης εν μέσω των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών.
Για τους εργαζόμενους το Περιφερειακό αντι/συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώνουν είναι μια ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή του κόσμου της εργασίας, των ανθρώπων που εργάζονται στις δημόσιες επιχειρήσεις και που πρώτοι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες αλλά  και τις προοπτικές αυτών των ΔΕΚΟ.
Είναι επίσης, μια προσπάθεια να αναδειχθεί ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση μπορεί να έχει θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία απέναντι στις καταστροφικές επιλογές των δανειστών.
Μια προσπάθεια να μιλήσει και να ακουστεί η ίδια η κοινωνία για τις πραγματικές ανάγκες και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και μεγιστοποιούν το δημόσιο συμφέρον.
Όλοι στο αντι/συνέδριο που συνδιοργανώνουν οι Σ.Ε. ΕΥΑΘ, ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ, Σ.Ε. ΟΛΘ και  Σ.Ε.τ. Εγνατίας Οδού
τη Δευτέρα 26/3, στις 18:00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
με ομιλητές εργαζόμενους των υπό εκποίηση ΔΕΚΟ και μέλη κοινωνικών συλλογικοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...