Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Καράογλου Θ.: Ερωτηματικά για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, σχετικά με τη τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ερωτηματικά για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ»
H εθνική οικονομία έχει ανάγκη από ένα τεράστιο κύμα ιδιωτικών επενδύσεων σε όλους τους τομείς για να ξεκινήσει να παράγει πλούτο και να δημιουργεί νέες δουλειές. Η διαφάνεια και η ασφάλεια των κανόνων και του δικαίου είναι βασικές προϋποθέσεις για να ανθίσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Φαίνεται όμως ότι η σημερινή Κυβέρνηση αδυνατεί να τις διασφαλίσει. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους και όλα τα μεγέθη των επενδύσεων.

Δυστυχώς από τον τραγικό αυτό κανόνα δεν έχει ξεφύγει και ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η περιοχή της Πελοποννήσου είναι μια περιοχή της χώρας με πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ, που θα μπορούσε να έχει προ πολλού αξιοποιηθεί για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.
Όμως η ανάπτυξη των αναγκαίων ηλεκτρικών δικτύων στην περιοχή έχει καθυστερήσει. Ως αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές που έχουν αναπτύξει, μελετήσει και αδειοδοτήσει έργα ΑΠΕ (αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά) δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν, διότι το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο δεν επαρκεί για να απορροφήσει την ενέργεια που θα παρήγαγαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική λίστα προτεραιότητας που καταρτίζει ο ΑΔΜΗΕ, υπάρχουν έργα που έχουν ολοκληρώσει την αδειοδοτική διαδικασία από την περίοδο 2011-2014. Όλες αυτές οι ώριμες επενδύσεις περίμεναν στωικά την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας ηλεκτρικής γραμμής υπερυψηλής τάσης 400kV Μεγαλόπολη – Αντίρριο, γεγονός που θα επέτρεπε στον ΑΔΜΗΕ να τους χορηγήσει άδειες σύνδεσης στο δίκτυο (τις λεγόμενες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, ΟΠΣ), ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν.
Η τελευταία σχετική λίστα προτεραιότητας που είχε δημοσιοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ ήταν την 25.8.2017.
Μετά από έτη αναμονής η ολοκλήρωση της ως άνω γραμμής Μεγαλόπολη – Αντίρριο επίκειται -επιτέλους- εντός του 2019. Το γεγονός αυτό είχε δημιουργήσει την εύλογη προσδοκία στους επενδυτές που είχαν περιληφθεί από τον ΑΔΜΗΕ στη λίστα της 25.8.2017 ότι η μακρά αναμονή τους φτάνει στο τέλος της.
Όμως ξαφνικά, ο ΑΔΜΗΕ επικαιροποίησε την ως άνω λίστα την 21.2.2019 περιλαμβάνοντας στην κορυφή της 17 νέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 56,19 MW τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις πολύ πρόσφατα, την 12.4.2018, δηλαδή έως και 7 έτη αργότερα από επενδυτές που περιμένουν και ξαφνικά βρέθηκαν πίσω από αυτές τις νέες αιτήσεις. Η δικαιολογία που ανακοίνωσε το ΑΔΜΗΕ για την ξαφνική αυτή αλλαγή είναι ότι τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν ενταχθεί στη διαδικασία FAST TRACK του νόμου 3894/2010.

Μάλιστα, συνολικά ο ΑΔΜΗΕ έχει τοποθετήσει με την ίδια δικαιολογία στην κορυφή της λίστας συνολικά είκοσι δυο (22) φωτοβολταϊκά έργα (περιλαμβανομένων των ως άνω 17) συνολικής ισχύος 88,16 MW. Και τα 22 αυτά έργα ανήκουν στον ίδιο όμιλο SPES SOLARIS.

Όμως τα περισσότερα από αυτά τα έργα της SPES SOLARIS, και συγκεκριμένα τα 20 από αυτά συνολικής ισχύος 77,36 MW είχαν λάβει Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (ΟΠΣ) κατά το παρελθόν, αλλά δεν προσκόμισαν την προβλεπόμενη από το ν. 4152/2013 εγγυητική επιστολή εντός της ταχθείσας εκ του νόμου προθεσμίας (ήτοι έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016), με αποτέλεσμα οι εκδοθείσες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης να παύσουν αυτοδικαίως να ισχύουν. Παρόλο όμως που τα ως άνω έργα δεν τήρησαν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, ο ΑΔΜΗΕ τα επιβράβευσε τοποθετώντας τα και πάλι στην κορυφή της σχετικής λίστας ώστε να είναι τα πρώτα που θα λάβουν και πάλι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, εις βάρος των άλλων επενδυτών που αναμένουν τηρώντας τη νομιμότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Τι θα συμβεί εάν και πάλι τα έργα αυτά -αφού λάβουν νέες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης- παραβιάσουν και πάλι τις υποχρεώσεις τους και δεν υποβάλουν τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκ νέου οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσής τους; Τι θα πράξει τότε ο ΑΔΜΗΕ; Θα τα τοποθετήσει ξανά στην κορυφή της λίστας εάν του υποβάλουν νέες αιτήσεις; Και για πόσο θα συνεχίζεται αυτός ο αέναος κύκλος;
- Τι προτίθεται να πράξει ώστε να διασφαλίσει ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν θα ερμηνεύει κατά το δοκούν το νόμο, αλλά θα περιοριστεί στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν τις εξουσίες και αρμοδιότητές του;
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ', της § 4 της υποπαραγράφου Ι.1, της παραγράφου Ι του ν. 4152/2013, αν δεν υποβληθεί εγκαίρως εγγυητική επιστολή, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Η διάταξη αυτή είναι γενική, υπό την έννοια ότι ισχύει έναντι όλων, χωρίς κάποια εξαίρεση. Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε ο επενδυτής που απώλεσε την σειρά του, λόγω μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής να την επανακτά για ειδικούς λόγους, θα το είχε ρυθμίσει ρητώς.
- Τι προτίθεται να πράξει ώστε ο ΑΔΜΗΕ να αφαιρέσει από την κορυφή της ως άνω λίστας για τη διάθεση περιθωρίου ισχύος στην Πελοπόννησο τουλάχιστον τα 20 φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 77,36 MW του ομίλου SPES SOLARIS A.E. και να τα τοποθετήσει στην ορθή σειρά προτεραιότητας με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των νέων αιτημάτων χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης;
- Σε ποιους ανήκει ο όμιλος SPES SOLARIS A.E.; Είναι ο ίδιος όμιλος για τον οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αποφανθεί με την 1230/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: Ψ80ΛΙΔΞ-0ΑΤ) ότι με τη συμπεριφορά του στην ανταγωνιστική διαδικασία της 5/2018 Προκήρυξης της 10.12.2018, δημιούργησε «συνθήκες στρέβλωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας και καταστρατήγησης του όρου της Προκήρυξης»;

Στην ίδια απόφαση η ΡΑΕ αποφαίνεται ότι οι ενέργειες του ομίλου αυτού «είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα οδήγησαν σε στρέβλωση των κανόνων της ανταγωνιστικής διαδικασίας και του ανταγωνισμού μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των όρων της Προκήρυξης που αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού (75%) με την εναρμονισμένη μη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία και μη υποβολή προσφορών των δεκατριών έργων (13) της εταιρείας SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE και των δύο (2) έργων της εταιρείας SPES SOLARIS ΤΡΙΑ (3) AE με αποτέλεσμα τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας προς όφελος των υπόλοιπων τεσσάρων (4) έργων της εταιρείας SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE. Περαιτέρω, η εν λόγω αθέμιτη στρατηγική οδήγησε στην στρέβλωση της όλης ανταγωνιστικής διαδικασίας και της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και των αποτελεσμάτων αυτής επηρεάζοντας και τις προσφορές των υπολοίπων Συμμετεχόντων της εν λόγω Κατηγορίας». Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας όλων αυτών η ΡΑΕ ματαίωσε την ανταγωνιστική διαδικασία της 5/2018 Προκήρυξης.

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Η λαίλαπα Τσίπρα-Σταθάκη-Παναγιωτάκη οδηγεί τη ΔΕΗ στη ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Τα τραγικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2018 αποτυπώνουν πλήρως την ΑΠΟΤΥΧΙΑ και την ανικανότητα των μαθητευόμενων μάγων της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ. 
Οι τεράστιες ζημιές ύψους 903,8 εκατ. ευρώ που για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανακοίνωσε η εταιρεία, προκαλούν ΤΡΟΜΟ και δίνουν το τελειωτικό χτύπημα στην ευάλωτη οικονομία της χώρας.
   Το τρίδυμο της αποτυχίας, Τσίπρας, Σταθάκης και Παναγιωτάκης είναι άλλοτε συνεργαζόμενοι και άλλοτε ανταγωνιζόμενοι και θυσιάζουν την ΔΕΗ στον βωμό των συμφερόντων της αγοράς ενέργειας.
Οι «έντιμοι» ψευτοεπαναστάτες της πρώτης φοράς Αριστεράς με το ηθικό πλεονέκτημα, μετατράπηκαν στους καλύτερους αχθοφόρους των συμφερόντων των ιδιωτών.
     Μια εταιρεία, η οποία ακόμα και εν μέσω μνημονίων κατάφερνε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να παρουσιάζει κέρδη, κατάφεραν οι σημερινοί διοικούντες  εν έτη 2019 λόγω της ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και των ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ χειρισμών της κυβέρνησης Τσίπρα να είναι ένα βήμα πριν την ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ.    
     Τα μοιραία βήματα προς την ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ της ΔΕΗ είναι συγκεκριμένα και έχουν ονοματεπώνυμο.
Αρχικά από την ανεύθυνη εντολή Σκουρλέτη να μην γίνονται αποκοπές έως την χαλαρή αντιμετώπιση Σταθάκη που ξεπουλά εδώ και 3 χρόνια, τα εργοστάσια λιγνίτη. Στη συνέχεια μετέτρεψαν σε ντήλερ τον κ. Παναγιωτάκη και ως προξενήτρα της παλαιάς εποχής, με το ανάλογο τίμημα, κυνηγάει μνηστήρες για να ξεπουλήσει την ΔΕΗ, βάζοντας την, στο σπιράλ της απαξίωσης.
      Παράλληλα η μακροημέρευση των ΝΟΜΕ, έγινε πολιτική της σημερινής  κυβέρνησης που αναμασώντας την καραμέλα περί απελευθέρωσης της αγοράς παραδίδει το σύνολο της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής στους ιδιώτες σε τιμές κάτω του κόστους.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Στην ΔΕΗ τα μόνα σχέδια που εφαρμόσθηκαν έως τώρα είχαν ως στόχο να εξυπηρετήσουν τις πολιτικές ανάγκες του κ. Τσίπρα και την επικοινωνιακή πολιτική του.
     Η ΔΕΗ και οι άξιες υπηρεσίες της, εξαντλούνται να οργανώνουν και να προβάλουν εκδηλώσεις ταυτισμένες με το δήθεν αριστερό προφίλ της σημερινής διοίκησης , ενώ ο πρόεδρος της κ. Παναγιωτάκης αλλάζει κάθε τόσο κατά εντολή του Μαξίμου τα οργανογράμματα, και προκηρύσσει νέες θέσεις τομεαρχών και υποτομεαρχών, προσπαθώντας να μετατρέψει τα ικανά στελέχη της ΔΕΗ σε προσωπικό και κομματικό στρατό.
-      Που χρόνος για τα οικονομικά της εταιρείας;
-      Ποιος να υπηρετήσει σοβαρά ένα επιχειρησιακό σχέδιο;
-      Ποιος να ελέγξει και να απαιτήσει τις οφειλές που έμειναν στον αυτόματο Qualco;
-      Ποιος να κάνει μία σοβαρή προσπάθεια μακρόχρονης οικονομικής πολιτικής;

Η ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι:
Οι βραχυχρόνιες ενέσεις έναντι χρεών του κράτους προς την ΔΕΗ δεν λύνουν το πρόβλημα απλά προσπαθούν να το μεταφέρουν στην επόμενη κυβέρνηση ενώ οι δυναμικές λύσεις, απαίτησης των χρεών των μεγάλων οφειλετών έγιναν χαλαρές ρυθμίσεις αναγκάζοντας τη ΔΕΗ σε ακριβές αγορές χρήματος.
 Επιπρόσθετα σε ΛΑΡΚΟ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ βασιλεύουν με 400 εκ. χρέη στην ΔΕΗ και ο ΟΜΙΛΟΣ καταρρέει. Είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ και στον πλέον καλοπροαίρετο και «πρόθυμο» οσφυοκάμπτη της λαίλαπας Τσίπρα-Σταθάκη-Παναγιωτάκη, ότι η ΔΕΗ οδηγείται στον ΓΚΡΕΜΟ.
      Επίσης χαρακτηριστικό της προκλητικής ασυνέπειας τους, είναι και η πρόσφατη
δήλωση του Πρόεδρου και Δν/Συμβούλου κυρίου Παναγιωτάκη πως:
«Η Πολιτεία οφείλει να παραμερίσει κάθε είδους αγκυλώσεις, που δεν εδράζονται σε καμία λογική ιδιαίτερα εφόσον παραμένει η στρατηγική του δημόσιου ελέγχου»,
    Η παραπάνω υποκριτικά αγωνιώδη δήλωση, του άλλοτε υπερασπιστή της δημόσιας ΔΕΗ «συντρόφου Μανώλη», δείχνει ότι είναι πρόθυμη τόσο η  κυβέρνηση όσο και η διοίκηση να θυσιάσουν την ΔΕΗ για την διατήρηση της καρέκλας τους.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Το τρίδυμο της αποτυχίας Τσίπρας, Σταθάκης και Παναγιωτάκης μετέτρεψαν τον υπόλοιπο ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ (ξεπούλημα του κερδοφόρου ΑΔΜΗΕ) σε εταιρεία φάντασμα, με δυσθεώρητες ζημίες, τεράστιες ανείσπρακτες οφειλές και απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία τόσο στη ΔΕΗ όσο και στο ΔΕΔΔΗΕ.
Η ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πιστή στην ιστορία της και στους διαχρονικούς ριζοσπαστικούς αγώνες της, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ την τριάδα της καταστροφής πως έρχεται η ΝΕΜΕΣΙΣ. Έρχεται η στιγμή που οι ολετήρες της ΔΕΗ θα κληθούν να λογοδοτήσουν… και όχι μόνο πολιτικά.
  

                                                                                                                

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
7/5/2019

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Νικολόπουλος Φ.: Ανοικτή επιστολή προς τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

Εχθές πληροφορήθηκα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, για την Απόφασης ΔΝΣ 25/2019, σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της οικονομικής επιβράβευσης προς το προσωπικό, σε συνέχεια της σχετικής Απόφασης ΔΣ 76/30.11.2018.
Η επιβράβευση του προσωπικού, όταν μια εταιρία πετυχαίνει στόχους και είναι κερδοφόρα, είναι  μία θετική κίνηση που προφανώς χαίρει της αποδοχής όλων. Είναι επιπλέον ένα έμπρακτο ευχαριστώ της εταιρίας προς τους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για να επιτυγχάνονται αυτά τα αποτελέσματα και για τον λόγο αυτό σας το είχα άλλωστε προτείνει, ήδη από τον Ιούνιο 2018. Εκφράζω λοιπόν την ικανοποίησή μου που, έστω και μετά από τόσο καιρό,  μία πρότασή μου που αφορά στο σύνολο του προσωπικού άρχισε να υλοποιείται. Ταυτόχρονα όμως εκφράζω την έντονη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι αγνοήθηκαν οι απόψεις που  είχα υποβάλει αρμοδίως και γραπτώς από τον Ιανουάριο 2019, τόσο για την καταστρατήγηση του ΕΚΦΑ (αιφνιδίως και παράτυπα), όσο και για την ανάγκη ύπαρξης διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, πριν τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης. 
Η διαβάθμιση του προσωπικού και η χορήγηση επιβράβευσης, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του καθενός, θεωρητικά είναι μια δίκαιη κίνηση. Στην πράξη όμως, για να γίνει αντιληπτή ως δίκαιη και από το προσωπικό, πρέπει να στηρίζεται σε ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και μια διαφανή διαδικασία η οποία επιπρόσθετα, πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτή και γνωστή σε όλους ΠΡΙΝ την εφαρμογή της. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε εκ των υστέρων καθορισμό διαδικασίας, που εύλογα αφήνει ερωτήματα ως προς την αντικειμενικότητά της και έρχεται να προστεθεί σε σωρεία παραπόνων για πιέσεις και υποδείξεις σε προϊσταμένους κατά την αξιολόγηση των υφισταμένων τους, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα αυστηροί ή ευνοϊκοί κατά περίπτωση.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποδοχών και Διορισμών, η εισήγηση της οποίας υιοθετήθηκε στην σχετική απόφαση, έλαβε υπόψη της ότι η διαδικασία αυτή, τορπιλίζει την εργασιακή ειρήνη και αποτελεί τελικά μια ακόμα κίνηση εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ του προσωπικού, με θολά κριτήρια, μετά τις ανακλήσεις και αναθέσεις καθηκόντων με μη αξιοκρατικές πάντα διαδικασίες, ο Ειδικό Συμβούλιο Κρίσεως που αυθαίρετα και χωρίς προϋποθέσεις διαχώρισε τα στελέχη σε αρεστά και μη, την αιφνίδια και παράτυπη απόφαση για μη εφαρμογή του ΕΚΦΑ, την παροχή κατευθύνσεων για τη βαθμολόγηση του προσωπικού.
Αναρωτιέμαι επίσης, γιατί η Επιτροπή αυτή λειτούργησε "μυστικά" και αγνόησε το επανειλημμένο αίτημά μου για ενημέρωση και συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στην οριστικοποίηση της διαδικασίας. Αν είχε υπάρξει διαβούλευση, θα είχε εξευρεθεί μια διαδικασία κοινής αποδοχής που θα γινόταν αντιληπτή ως δίκαιη από το σύνολο του προσωπικού. Επιπλέον, θα είχε αποφευχθεί η προχειρότητα που χαρακτηρίζει την εισήγησή της και, μοιραία, εκθέτει τα μέλη της, τα οποία δεν έλαβαν υπόψη τους πλήθος παραμέτρων.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις της Επιτροπής Αποδοχών και Διορισμών, σχετικά με αυτά που διαβάζουμε στην απόφαση που εισηγήθηκε, καθώς αν μη τι άλλο, γνωρίζουμε ελληνικά:
         Διαπιστώνουμε ότι επανέρχεται η ανάγκη ύπαρξης Επόπτη Κρίσεως (τρίτος κριτής), παρά το γεγονός ότι καταργήθηκε με την Απόφαση ΔΝΣ 01/2019, στις περιπτώσεις που υπάρχει απόκλιση άνω των 150 μονάδων μεταξύ των δύο πρώτων κριτών. Επιπλέον, απόκλιση 150 μονάδων, αυτομάτως δημιουργεί αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα του συστήματος, ενώ με κανέναν τρόπο δεν διασφαλίζεται η δίκαιη κρίση των μισθωτών. Αλήθεια, πόσες και  ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις και τι κρύβεται πίσω από αυτές;
         Διαβάζουμε ότι μισθωτός αποκλείεται από τη λήψη bonus μόνο σε περίπτωση εκκρεμούς πειθαρχικής δίωξης εναντίον του. Πέρα από το γεγονός ότι δεν ορίζεται χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ανωτέρω εξαίρεση, δεν αναφέρεται τίποτα για τις περιπτώσεις τελεσίδικης απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής ή αθώωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή, κάποιος στον οποίο π.χ. επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή, θα λάβει το bonus, Αντίθετα αν κάποιος εναντίον του οποίου εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη, τελικά αθωωθεί, θα έχει αποκλειστεί από το bonus. Αλήθεια, πόσο παράλογο και άδικο είναι κάτι τέτοιο;
         Σε περίπτωση ανάκλησης καθηκόντων εντός του 2018, οι μισθωτοί αποκλείονται  εντελώς από το bonus. Επομένως δεν εμπίπτουν ούτε καν στις κατηγορίες των μισθωτών χωρίς θέση ευθύνης. Δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι που έχασαν τις θέσεις τους είτε λόγω οργανωτικών αλλαγών, είτε γιατί απλά δεν ήταν αρεστοί και υποβιβάστηκαν σε απλούς υπαλλήλους, έρχεται η εταιρία και τους απαξιώνει ακόμα περισσότερο, δηλώνοντάς τους απερίφραστα ότι δεν τους υπολογίζει καθόλου στις τάξεις των εργαζομένων της. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εκληφθεί  η εν λόγω εξαίρεση; Και πόση άλλη απαξίωση και στοχοποίηση θα υποστούν ακόμα αυτοί οι συνάδελφοι;
         Ο διαχωρισμός του 33% του προσωπικού με την καλύτερη βαθμολογία ανά Γενική Διεύθυνση και του υπόλοιπου 67% με χαμηλότερη βαθμολογία, και κυρίως το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα bonus που θα λάβουν, έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο προσωπικό. Πόσο δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι για βαθμολογική απόκλιση ελάχιστων μονάδων, κάποιοι θα λάβουν υπερτριπλάσιο ποσό από τους άλλους;  Για ποιο λόγο δεν υιοθετήθηκε η λύση περισσότερων διαβαθμίσεων με μικρότερες αποκλίσεις στο bonus (π.χ. ανά 20% με απόκλιση 100 ευρώ ανά κατηγορία), που σαφώς θα ήταν πολύ πιο δίκαιη;    
Θέλω να τονίσω, πως δράσεις χορήγησης bonus, με διαβαθμίσεις σύμφωνα με την απόδοση κάθε εργαζόμενου είναι σωστές, όταν ΟΛΑ λειτουργούν ΔΙΚΑΙΑ σε μια εταιρία. Σε μια εταιρία όμως, που υπάρχουν διαρκώς παράπονα για μοχλεύσεις και μεθοδεύσεις, που οι ανακλήσεις και αναθέσεις καθηκόντων, οι αξιολογήσεις και γενικά κάθε ενέργεια που αφορά το προσωπικό, το διαχωρίζει σε αρεστούς και μη, η εν λόγω κίνηση μόνο διχασμό και δυσαρέσκεια μπορεί να επιφέρει, τουλάχιστον σε όσους θεωρούν τη στοιχειώδη αξιοκρατία και δικαιοσύνη ως συστατικό στοιχείο των εργασιακών σχέσεων.
Τέλος, καλώ τη Διοίκηση σε αναθεώρηση προς το δικαιότερο των όρων της χορήγησης bonus προς βελτίωση του ήδη τεταμένου εργασιακού κλίματος.


Νικολόπουλος Φώτης
Μέλος ΔΣ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Αντωνιάδης Γ: Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων στη Λιγνιτική Μελίτης

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ, Γιάννης Αντωνιάδης, σχετικά με τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων στη Λιγνιτική Μελίτης Ν.Φλώρινας.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Λιγνιτική Μελίτης Ν.Φλώρινας.


Κύριε Υπουργέ,
Με το άρθρο 4 του ν. 4533/2018 έχετε δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους των θυγατρικών εταιριών της ΔΕΗ «Λιγνιτική Μελίτης» και «Λιγνιτικη
  Μεγαλόπολης» να μετακινούνται σε άλλους Σταθμούς, Ορυχεία και υπηρεσίες της ΔΕΗ.
Στη συνέχεια όμως, με την τροπολογία 2026/221-6/3/2019 που καταθέσατε, καταστρατηγείται κάθε έννοια ισονομίας και ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στον ΑΗΣ Μελίτης από αυτών της ΔΕΗ, όπως αυτή εξασφαλίζεται από την συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ ΔΕΗ-εργαζομένων, καθώς ακυρώνεται η δέσμευση που υπήρχε στον νόμο 4553/2018 για την εξασφάλιση των εργασιακών και μισθολογικών σχέσεων, όπως αυτές απορρέουν από τις Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τουλάχιστον έξι (6) χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.      Πότε θα επιτραπεί στους εργαζόμενους του Σταθμού ΑΗΣ Μελίτης να μετακινηθούν σε όμορους σταθμούς της ΔΕΗ ή να μετακινηθούν-μεταταγούν σε άλλες ΔΕΚΟ ή υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ;
2.      Πότε σκοπεύετε να αποκαταστήσετε και να εφαρμόσετε πλήρως τη συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους του ΑΗΣ Μελίτης η οποία έχει καταστρατηγηθεί με την 2026/221-6/3/2019 τροπολογία σας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Αντωνιάδης

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Νομενκλατούρα & Νεποτισμός στη ΔΕΗ της κρίσης

Συμπληρώνονται 46 ολόκληροι μήνες Διοίκησης Παναγιωτάκη.  Μίας Διοίκησης που στο ξεκίνημά της έφερε το βάρος πολλών προσδοκιών, μεταξύ άλλων και για τους εργαζόμενους και τις εργασιακές σχέσεις.
     Όλες όμως αυτές οι προσδοκίες έχουν διαψευστεί στο πέρασμα του χρόνου.
    Αποδεικνύεται καθημερινώς ότι κύριος άξονας της πολιτικής της Διοίκησης αποτελεί η δημιουργία ενός μηχανισμού, τύπου νομενκλατούρας που θα νέμεται και με τη σειρά της θα μοιράζει αξιώματα με γνώμονα πάντα την πίστη και την αφοσίωση στη Διοίκηση.
   Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τέθηκαν στην κλίνη του Προκρούστη τα Οργανογράμματα της Επιχείρησης, τα οποία κάποια συρρικνώθηκαν και κάποια διευρύνθηκαν, εξυπηρετώντας ανάγκες που απέχουν από τις ανάγκες της Επιχείρησης.  Στελέχη απαξιώθηκαν εν μία νυκτί, άλλα «ψυγειοποιήθηκαν», άλλα «βαπτίστηκαν» ειδικά στελέχη, άλλα αναγκάσθηκαν σε συνταξιοδότηση και άλλα αναγκάσθηκαν να «αυξήσουν» την εμπειρία τους σε άλλες Διευθύνσεις.
   Νέες Διευθύνσεις δημιουργήθηκαν, πολλές απ’ αυτές χωρίς πλήρη Οργανογράμματα και βέβαια χωρίς υπαλλήλους.  Σε άλλες ακολούθησαν μαζικές επαναπροκυρήξεις των περισσότερων θέσεων.
   Αποπέμποντας τους μη αρεστούς, επιτυγχάνεται η τρομοκράτηση των υπολοίπων.  Οι λίγοι «επιζώντες» των εκκαθαρίσεων, με ή χωρίς «τραύματα», αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση προσπαθούν να περισώσουν ότι μπορούν.
   Αλήθεια, οι μεταβολές αυτές, τι οικονομικές συνέπειες είχαν για την Επιχείρηση;;;
   Η θέσπιση Μόνιμων Ομάδων και Ομαδαρχών παρέχει την ευελιξία καρατόμησης των μη αρεστών εύκολα και γρήγορα!!!
   Ίδρυση οργανισμών και τοποθέτηση σ’ αυτούς, σε Δ.Σ. θυγατρικών: θέσεις υπάρχουν!!! για να επιβραβεύεται η «αφοσίωση» και να αναπτύσσεται ο νεποτισμός πχ. Διεθνές Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας.
   Διάττοντες αστέρες εμφανίζονται ανεβαίνοντας τα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας σε μόλις λίγους μήνες!!!
    Ο ίλιγγος από τις γοργές μεταβολές οδηγεί σε αλαζονεία, σε αναποτελεσματικές και πρόχειρες αποφάσεις, σε περιορισμό της κριτικής ικανότητας. Αδυνατώντας να ασκήσουν διοίκηση, αφού δεν έχουν προλάβει να ωριμάσουν σε κάποιο επίπεδο διοίκησης, μετατρέπονται σε υποψήφια εξιλαστήρια θύματα.
    Δημιουργείται σταδιακά ένα Προεδρικό περιβάλλον, που ασκεί διοίκηση παρασκηνιακά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευνοιοκρατίας.
   Αναπόφευκτα, η απαξίωση στελεχών, η απογοήτευση, η τρομοκράτηση δεν αφήνουν χωρίς συνέπειες την Επιχείρηση.     
   Απομακρύνουν τη Διοίκηση από τους εργαζόμενους, αλλά και τη ΔΕΗ από την κοινωνία.
    Η Διοίκηση εμφανίζει το σύνδρομο του Ηρόστρατου:
   Θα καταστρέψει τη ΔΕΗ για να μείνει στην ιστορία. 


Μπούκουρας Γιώργος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Μέλος Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Πηγή: "ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ" τ.71

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Ν.Φωτόπουλος: Τα οικονομικά εγκλήματα σε βάρος της ΔΕΗ


Συναδέλφισσες, -φοι,
Η επιχείρηση δεν έφτασε σε αυτή τη δεινή οικονομική θέση μόνο… «γιατί δεν πληρώνουν οι καταναλωτές», όπως ισχυρίζονται κάποιοι είτε από άγνοια είτε γιατί θέλουν να κρύψουν τις άλλες αιτίες.
Η σημαντικότερη αιτία που οδήγησε την επιχείρηση σε οικονομικό αδιέξοδο ήταν το γεγονός ότι Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΗ ΔΕΗ ΣΕ «ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΑ» ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ.
Η πολιτεία, όχι μόνο με την ανοχή αλλά και τη συμμετοχή της, βοήθησε να αναπτυχθούν και να εκτελεστούν μια σειρά από απίστευτα σκάνδαλα σε βάρος της επιχείρησης, τα οποία φυσικό επόμενο ήταν ότι θα την οδηγούσαν εδώ που την οδήγησαν.
Σκάνδαλα δις € που συνιστούν οικονομικά εγκλήματα.

Συναδέλφισσες, -φοι,
Απαριθμήστε και αθροίστε δις € για να δείτε πως η επιχείρηση έφτασε σε αυτό το δυσάρεστο, για όλους μας, σημείο και που πήγαν τα 5,5 δις που πήραν από τις τσέπες μας.
Σταχυολόγησα και παραθέτω τα σημαντικότερα.

Πώς να μην φτάσει η επιχείρηση ως εδώ,
1)        Όταν μέσω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) από το 2010 έως το 2014 προς όφελος των ιδιωτών της άρπαξαν 812 εκ. €; 
2)        Όταν μέσω των Αδειών Διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) από το 2010 έως το 2014 προς όφελος των ιδιωτών της άρπαξαν 392 εκ. €; 
3)        Όταν μέσω του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) αποκλείοντας τα 3/4 των νερών και το σύνολο των λιγνιτών προς όφελος των ιδιωτών από το Μάη του 2016 έως το Μάη του 2017 της άρπαξαν 82 εκ. €; 
4)        Όταν η πολιτεία της έκλεψε 681,7 εκ. που δαπάνησε για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) του 2011;
5)        Όταν μέσω των ΝΟΜΕ από 25/10/2016 μέχρι και σήμερα προς όφελος των ιδιωτών της άρπαξαν 310 εκ. €; 
6)        Όταν μέσω του Τέλους Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) από το καλοκαίρι του 2016 μέχρι το τέλος του 2018 προς όφελος των εκλεκτών κυρίων που κατέχουν τα αιολικά και κυρίως τα φωτοβολταϊκά της άρπαξαν 535 εκ. €; 
7)        Όταν και πάλι προς όφελος των εκλεκτών κυρίων που έχουν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά την βάζουν και πληρώνει (αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα) το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ που αντιστοιχεί στους καταναλωτές που δεν πληρώνουν το λογαριασμό ζημιούμενη έτσι από το 2014-2017 με πάνω από 407,9 εκ. €; 
8)        Όταν η πολιτεία την αναγκάζει, της επιβάλλει με αποφάσεις ΓΣΜ να δίνει το ρεύμα στην ΑτΕ και στη ΛΑΡΚΟ επί ζημία;
Από την επί ζημία τιμολόγηση της ΑτΕ από τον Αύγουστο του 2010 έως το Δεκέμβρη του 2013 η επιχείρηση έχασε 105,5 82 εκ. €. Χασούρα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων έχει και από την τελευταία συμφωνία του 2016.
Τα ίδια ισχύουν και για τη ΛΑΡΚΟ που πέρα από το ότι ηλεκτροδοτείται κάτω από το κόστος χρωστάει 285 εκ. που απ’ αυτά η ΔΕΗ δεν πρόκειται να εισπράξει μία.
Ζημιά από την ΑτΕ και ΛΑΡΚΟ (από την τιμολόγηση και τη μη πληρωμή των λογαριασμών) 485,5 εκ. €.
9)        Όταν κάποιοι Υπουργοί και αρμόδιοι παράγοντες μην κάνοντας καλά τη δουλειά τους (για να μην γράψω τίποτα χειρότερο) επέτρεψαν στην ENERGA και στην HELLAS POWER το 2008 – 2010 να αρπάξουν από τη ΔΕΗ 236 εκ.; Συγκεκριμένα 126 από τη ΔΕΗ και άλλα 90 από τον ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ.
10)    Όταν η ΡΑΕ δείχνοντας πλήρη αδιαφορία δεν αποδίδει μέσω του αρμόδιου φορέα τα 71 εκ. € που δαπάνησε η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης το χειμώνα του 2016-2017;

Συναδέλφισσες, -φοι,
Αν αθροίσετε τα εκατομμύρια που άρπαξαν από τη ΔΕΗ μόνο από τις αιτίες που προανέφερα θα δείτε ότι το ποσό αγγίζει ήδη τα 4.013,1 δις.
Αν τώρα στο παραπάνω ποσό προσθέσετε το ότι:
α) της άρπαξαν το 2017 τον ΑΔΜΗΕ χωρίς να της δώσουν μία για το 50% του
β) την πέταξαν παντελώς έξω από τη χρυσοπληρωμένη από τους καταναλωτές πίτα των ΑΠΕ (αδειοδοτώντας από το 2008 έως το 2011 την εγκατάσταση ΧΙΛΙΑΔΩΝ !!! MW των ιδιωτών για Φ/Β εκ των οποίων, από τα 2644 MW που είναι εγκατεστημένα συνολικά σήμερα, τα 2380 εγκαταστάθηκαν το 2011-2013,) με αποτέλεσμα η επιχείρηση να έχει χάσει πολλά, πάρα πολλά δις €
γ) της εκτόπισαν και απαξίωσαν τη βάση κερδοφορίας της που επί δεκαετίες ήταν ο λιγνίτης χωρίς οι κυβερνήσεις να κάνουν τίποτα απολύτως να τον στηρίξουν γεγονός που της κόστισε πολλά δις και τέλος
δ) τα χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς που έφτασαν τα 3 δις.
τότε δεν θα έχετε πλέον καμία απορία για το που πήγαν τα 5,5 δις που πήραν από τις τσέπες μας ούτε και θα αναρωτιέστε γιατί η επιχείρηση έφτασε σε αυτό το κατάντημα παρ’ ότι πριν ένα χρόνο - εκτός των 5,5 δις που εξοικονόμησε - πήρε 560 εκ. από την πώληση του ΑΔΜΗΕ και άλλα 360 (υποεκτιμημένα) για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που είχε παράσχει. 

Συναδέλφισσες, -φοι,
Σε αυτή την ανακοίνωση (τη δεύτερη) για να μην κουράσω και για να διαβαστεί απ’ όσο γίνεται περισσότερους συναδέλφους στάθηκα συνοπτικά μόνο στην απάντηση των ερωτήσεων του “τι έγινε σε βάρος της ΔΕΗ και η επιχείρηση έφτασε ως εδώ” και στο “που πήγαν τα χρήματα που πήραν από τις τσέπες μας”.
Για μια φορά ακόμα προσπάθησα (το ίδιο χρόνια τώρα κάνουν και άλλοι εκλεκτοί συνδικαλιστές) να αναδείξω τις βασικές πληγές και πηγές αφαίμαξής της.
Δεν το έκανα τυχαία.
Το έκανα απολύτως συνειδητά γιατί εάν πρωτίστως δεν κατανοήσουμε τι ακριβώς έγινε σε βάρος της επιχείρησης και ασθένησε ένα είναι σίγουρο ότι δεν θα ξέρουμε και τι φάρμακο πρέπει να δώσουμε.
Στην τρίτη ανακοίνωση που θα σας στείλω τις επόμενες μέρες και η οποία ξεπερνά τις 100 σελίδες θα εξηγώ αναλυτικά (και όχι συνοπτικά όπως σ’ αυτή) έναν έναν όλους τους βασικούς λόγους και τις αιτίες που η ΔΕΗ έφτασε ως εδώ. Θα αναδείξω τους τρόπους και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να βγει “ζεστό χρήμα” για τους ιδιώτες σε βάρος της ΔΕΗ.
Θα εξηγήσω γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη της άρπαξαν.

Επίσης θα εξηγώ:
ü γιατί κατά την άποψή μου δεν ανοίγει περαιτέρω η αγορά στη λιανική,
ü γιατί απέτυχαν τα ΝΟΜΕ,
ü γιατί δεν χρειάζεται ούτε πώληση εργοστασίων ούτε ΝΟΜΕ για να ανοίξει η αγορά,
ü γιατί με ότι περιλαμβάνει το ΕΣΕΚ ο ΑΗΣ Αμυνταίου θα βάλει λουκέτο μόλις τελειώσουν οι ώρες που πρόσφατα με τον αγώνα της ΓΕΝΟΠ, των σωματείων, της Διοίκησης και των φορέων της περιοχής πήρε,
ü γιατί με ότι περιλαμβάνει το ΕΣΕΚ η χώρα θα κινδυνέψει με black out και
ü γιατί αργά ή γρήγορα και εξαιτίας ποιων θα αυξηθούν τα τιμολόγια.

Βεβαίως στην επόμενη (τρίτη κατά σειρά και όχι τελευταία) ανακοίνωση θα στέκομαι και στο κύριο ζητούμενο αυτή τη στιγμή και που δεν είναι άλλο από το “Τούτων δοθέντων τι κάνουμε;
Η πρόταση που θα καταθέσω και θα εξηγήσω εκεί πιο διεξοδικά το γιατί θα κινείται μέσα στα πλαίσια των βασικών δεσμεύσεων της χώρας (και όχι στο τι θα ήθελα) και θα έχει οδηγό τον ορθολογισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ακουστεί είναι:
Ø Η μέγιστη ενότητα όλων μας (να αφήσουμε στην άκρη το τι κόμμα είναι ο καθένας μας και  να γίνουμε έστω και για λίγο όλοι μας “κόμμα” ΔΕΗ)
Ø Το χτίσιμο μετώπου με όλους τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας (μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως) και βεβαίως
Ø να πείσουμε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου για την ορθότητα και το εφικτό των προτάσεων μας και σε αυτή τη βάση να διεκδικήσουμε ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ στα διάφορα επίπεδα λήψης των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες αλλαγές.

Συναδέλφισσες, -φοι,
Στις παραπάνω πληγές – αρπαχτές επειδή είναι άλλης τάξης θέμα δεν πρόσθεσα στα βάρη της επιχείρησης συν 188 εκ. κόστος συγκριτικά με το 2017 για αγορά δικαιωμάτων CO2.
Για να καταλάβουμε με τι είναι αντιμέτωπη η επιχείρηση σας ενημερώνω ότι το κόστος για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2 από 176 εκ. το 2017 έφτασε τα 263 εκ. το 2018 (!!) και ακόμα σκέφτονται αν οι λιγνιτικές μονάδες πρέπει να πάρουν ΑΔΙ…

Συναδέλφισσες, -φοι,
Με όλα αυτά και μια σειρά άλλα το γίγαντα που λέγεται ΔΕΗ που ακόμα και σήμερα αιμορραγώντας εξακολουθεί να επενδύει στον τόπο 700 εκ. το 2018 (6,9 δις από το 2010) και να δίνει δουλειά σε δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας ΤΟΝ ΓΟΝΑΤΙΣΑΝ.
Θα τον αφήσουμε να ξεψυχήσει;
Από εδώ τρώμε ψωμί.
Από εδώ περιμένει ο φτωχός καταναλωτής και ο κάθε μικρο-επαγγελματίας κατανόηση και στήριξη.
Γι’ αυτό και για εμάς και για τους καταναλωτές που έχουμε την τιμή να δουλεύουμε στην επιχείρησή τους (αυτοί έφτιαξαν τη ΔΕΗ, το σύνολο του ελληνικού λαού) πρώτοι έχουμε χρέος να αποκαλύψουμε τις αρπαχτές των δις, να τις σταματήσουμε  και με ρεαλιστικές προτάσεις να παρέμβουμε στις εξελίξεις.

ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗ ΔΕΗ.

Υ.Γ. 1  Ο καθένας μας έχει χρέος να είναι δίκαιος και αντικειμενικός και να παρουσιάζει όλη την εικόνα. Να επικροτεί και να αναγνωρίζει τα θετικά, αλλά ταυτόχρονα να αναδεικνύει και να καυτηριάζει τα αρνητικά όλων των κυβερνήσεων. Με βάση τα παραπάνω (και τη δική μου προσέγγιση) οφείλω να αναγνωρίσω και ναι πιστώνω στα θετικά της κυβέρνησης το ότι κατήργησε τον απαράδεκτο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης για τη μικρή ΔΕΗ και ότι ο ΑΔΜΗΕ παρέμεινε στο ελληνικό δημόσιο. Ναι, αυτά τα αναγνωρίζω. Πλην όμως οφείλω να πω ότι και αυτή η κυβέρνηση μπήκε από το παράθυρο στην ίδια λογική (ότι δήθεν η ΔΕΗ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) και κατ’ επέκταση με τα ΝΟΜΕ που ψήφισε επέφερε στην επιχείρηση τεράστιο, πολύ τεράστιο, πλήγμα και αν δεν το σταματήσει τώρα, σήμερα, θα την διαλύσει εντελώς.
Επίσης οφείλω να πω ότι ναι μεν ο ΑΔΜΗΕ παρέμεινε Δημόσια Εταιρία, αλλά κακά τα ψέματα, πέρα από ότι πήραν από τη ΔΕΗ μία εταιρία με εξασφαλισμένα κέρδη (εδώ να δεχτεί κανείς το ότι υπήρχαν πιέσεις από τους τροϊκανούς), όμως για πείτε μας κύριοι της κυβέρνησης, γιατί δεν αποζημιώσατε τη ΔΕΗ για το υπόλοιπο 50% του ΑΔΜΗΕ;;
Στο ίδιο κλίμα πρέπει να πω, όπως λέει και το ρητό, καλός είναι ο φίλος αλλά φίλτατη η αλήθεια, ότι ναι, έστειλε η κυβέρνηση πρόταση στη DG Comp να πάρουν επιτέλους ΑΔΙ και οι λιγνίτες, πλην όμως και άργησε και δεν είναι τόσο «δυνατή» όσο χρειάζεται και προσθέτω και το … ένας θεός ξέρει πως θα γυρίσει αυτή η πρόταση …

Υ.Γ. 2  Βεβαίως στήριξη χρειάζονται και μια σειρά βιομηχανικές επιχειρήσεις που για λόγους ανταγωνισμού και όχι κακοδιαχείρισης ή κερδοσκοπίας των ιδιοκτητών τους κινδυνεύουν με κλείσιμο. Καμία όμως επιχείρηση δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να ηλεκτροδοτείται κάτω του κόστους. Ναι, σε αυτές τις επιχειρήσεις για να μη χαθεί καμία θέση εργασίας (προσωπική άποψη, δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις) η ΔΕΗ να τιμολογεί τη MWh σε τιμή κόστους. ΟΥΤΕ ΣΕΝΤΣ ΚΕΡΔΟΣ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ν.Φωτόπουλος: Η ΔΕΗ αντιμετωπίζει μεγάλες οικονομικές δυσκολίες

Με ανακοίνωσή του ο Νίκος Φωτόπουλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, επισημαίνει τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζει η Επιχείρηση.
Αναλυτικότερα αναφέρει:


ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΔΕΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΚΟΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ), ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ “ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ” ΚΑΙ ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ;
ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ 5,5 ΔΙΣ € ΠΟΥ Η ΔΕΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ;
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ;
Συναδέλφισσες, -φοι,Θέλω να πιστεύω πως τουλάχιστον σήμερα είναι γνωστό σε όλους μας (και στον τελευταίο συνάδελφο που βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο) το ότι η επιχείρηση του ελληνικού λαού που έχουμε τη τιμή να εργαζόμαστε αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα.Εκείνο για το οποίο δεν είμαι σίγουρος είναι αν όλοι έχουμε καταλάβει το μέγεθος των προβλημάτων και κυρίως αν έχουμε καταλάβει τι έφταιξε, τι έγινε (και ποιος ευθύνεται) και η επιχείρηση έφτασε σε αυτό το σημείο.Σχετικά με το μέγεθος των οικονομικών προβλημάτων με απόλυτη σοβαρότητα σας επισημαίνω ότι τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης δεν είναι απλά μεγάλα, ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ. Ταυτόχρονα με αυτό και μετά την αποτυχία του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων η επιχείρηση βρίσκεται σε αναμονή νέων σοβαρών αποφάσεων οι οποίες για μια φορά ακόμα θα παρθούν εκτός ΔΕΗ και εκτός συνόρων. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να προσθέσω ότι αν πρώτοι εμείς, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, εδώ και τώρα δεν κάνουμε κάτι, αν δεν παρέμβουμε στις εξελίξεις αύριο θα είναι αργά και μην εκπλαγεί κανείς μας για όσα οδυνηρά θα ακολουθήσουν.Για να δούμε όμως τι είναι αυτό το κάτι που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε ώστε να αποφύγουμε οδυνηρές εξελίξεις και για να μην τρέχουμε γύρω γύρω χωρίς να ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, πρωτίστως πρέπει να γίνει κατανοητό το τι προηγήθηκε του οικονομικού αδιεξόδου, τι έγινε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και η επιχείρηση έφτασε σε αυτό το πολύ δύσκολο σημείο αλλά και τι γίνεται γύρω από το άνοιγμα της αγοράς στη λιανική όπως για παράδειγμα γιατί απέτυχαν τα ΝΟΜΕ να πιάσουν τους στόχους που είχαν βάλει. Συναδέλφισσες, -φοι,Σε αυτή την κατεύθυνση, της κατανόησης του τι έγινε και η επιχείρηση έφτασε ως εδώ και για να τεθούν οι προτάσεις του τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, σας ενημερώνω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα σας στείλω 2 ανακοινώσεις, όπου στη μια με απολύτως συνοπτικό τρόπο σε 2–3 σελίδες θα απαντώ στα 2 πρώτα ερωτήματα που έχω θέσει στον τίτλο της ανακοίνωσης και στην άλλη κουραστική μεν αλλά με λεπτομέρειες και στοιχεία για όσους από εσάς αλλά και για όσους βουλευτές, κόμματα, φορείς, δημοσιογράφους θέλουν να ενημερωθούν σε βάθος, θα απαντώ και στα 3 ερωτήματα.Συγκεκριμένα για μια φορά ακόμα θα σταθώ :Ø  στην αποκάλυψη των οικονομικών εγκλημάτων που έγιναν σε βάρος της επιχείρησης,
Ø  στο τι, κατά την άποψή μου (και αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή) πρέπει να κάνουμε εμείς έτσι ώστε, έστω και την ύστατη στιγμή, να αποτρέψουμε τα χειρότερα.
 Συναδέλφισσες, -φοι,Πιο πάνω χρησιμοποίησα τη φράση οικονομικά εγκλήματα. Δεν το έκανα καθ’ υπερβολή. Την χρησιμοποίησα απολύτως συνειδητά γιατί μόνο αυτή μπορεί να περιγράψει το μέγεθος και την βαρύτητα των όσων έγιναν με ευθύνη ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σήμερα σε βάρος της ΔΕΗ.Κλείνοντας αυτή την (πρώτη) ανακοίνωση επειδή το παρακάτω γεγονός το πληρώσαμε όλοι μας πολύ ακριβά και δυστυχώς δεν άφησαν τουλάχιστον να το εκμεταλλευτεί η επιχείρηση από την οποία ζούμε το θυμίζω και το θέτω στην βάση που πρέπει να τεθεί: Συναδέλφισσες, -φοι,Τα τελευταία 8 χρόνια, μέσω των μνημονιακών νόμων εκ των οποίων μειώθηκαν οι μισθοί μας αλλά και από τη μη αντικατάσταση των συναδέλφων μας που έφυγαν σε σύνταξη, η ΔΕΗ εξοικονόμησε πάνω από 5,5 δις!
Κανονικά απ’ αυτό και μόνο θα έπρεπε να είναι η πιο ανθηρή από οικονομικής άποψης επιχείρηση της χώρας.Θα έπρεπε να “πετάει”…Παραταύτα αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, ικανές να οδηγήσουν σε “απρόβλεπτες” και οδυνηρές εξελίξεις τόσο την ίδια, όσο και τους καταναλωτές αλλά και όλους μας.Συνεπώς τα ερωτήματα που τέθηκαν ήδη από τον τίτλο της ανακοίνωσης και τα επαναλαμβάνω  γίνονται ακόμα πιο αμείλικτα: ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ;
ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ 5,5 ΔΙΣ €  ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ;
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΕΣ ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ;
 Οι απαντήσεις συνοπτικά και αναλυτικά στις δύο ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν. Σημείωση:
Για να προλάβω κάποιους φίλους, που επειδή δεν παρακολουθούν από κοντά τα πράγματα, σκεφτούν ή πουν «τώρα μας τα λες Φωτόπουλε;» ή «γιατί τώρα, επειδή σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές;», τους απαντώ:Όλα όσα θα διαβάσετε και στις τρεις ανακοινώσεις και εγώ και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι συνδικαλιστές σταθερά και αταλάντευτα, χωρίς να υπολογίσουμε κόστος, τα λέμε 19 χρόνια επί όλων των κυβερνήσεων.Προσωπικά, τα όσα γράφω στις ανακοινώσεις που θα διαβάσετε και ως ανάλυση και ως πρόταση για το τι πρέπει να κάνουμε, τα είπα και το 2016 και το 2017 και το 2018 σε όλα τα Συνέδρια της ΓΕΝΟΠ και τα Γενικά Συμβούλια των σωματείων που μου έκαναν την τιμή να με καλέσουν.Όσο δε για το χρόνο έκδοσης αυτών των ανακοινώσεων, πέρα από το ότι όπως ήδη είπα, δεν τα λέω τώρα για πρώτη φορά, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ιδιαίτεροι λόγοι:
1ος           Μόλις πριν δύο εβδομάδες απέτυχε ο διαγωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών εργοστασίων και τώρα ξαναάνοιξε η κουβέντα για την πώληση και υδροηλεκτρικών εργοστασίων και μια σειρά άλλα απίστευτα και προκλητικά όπως να επαναπροκηρυχτεί ο διαγωνισμός χωρίς να έχει κάτω όριο ή να πληρώνουμε τους μισούς μισθούς των εργαζομένων στις υπό πώληση λιγνιτικές μονάδες για έξι χρόνια!!!
2ος           Γιατί τώρα συζητιέται και τώρα θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις στην Ε.Ε. για το ΕΣΕΚ που κατά την άποψή μου θάβει το λιγνίτη και όχι μόνο.
3ος           Γιατί τώρα συζητιέται και θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για το αν οι λιγνίτες θα πάρουν ΑΔΙ, για πόσα χρόνια και σε τι ύψος.
4ος           Γιατί τώρα (επειδή τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ οικονομικά) συζητιέται το αν θα αυξηθούν ή όχι τα τιμολόγια.
Ως πρώτο βήμα ετοιμάζεται ψαλίδισμα της έκπτωσης συνέπειας. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...