Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΔΕΗ: Έγκριση για τη νέα Μονάδα «Πτολεμαΐδα V»


 Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την πραγματοποίηση της επένδυσης για την κατασκευή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V», καθώς και τη σχετική σύμβαση. Η έγκριση δόθηκε με τη θετική ψήφο του 99,8% των παριστάμενων μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι (Δημόσιο και ιδιώτες) που εκπροσωπούσαν το 74,2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2013, αλλά και της προ δύο ημερών αρχικής έγκρισης από τον γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes για την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ ύψους € 700 εκατ. περίπου που αφορά στη χρηματοδότηση του έργου. 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΔΕΗ: Στήριξη από την EULER-HERMES για μια μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ ύψους 1,4 δις ευρώ


Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι δόθηκε αρχική έγκριση από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes για την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ περίπου ύψους €700 εκατ. που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου «Πτολεμαΐδα V». 

Αναλυτικότερα, η ΔΕΗ ενημερώθηκε από τη διοργανώτρια του σχετικού κοινοπρακτικού δανείου Τράπεζα KfW IPEX-Bank, ότι δόθηκε η αρχική έγκριση για την κάλυψη δανείου ύψους περίπου €700 εκατ. από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes, η οποία αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τη σύναψη του εν λόγω κοινοπρακτικού δανείου. 

Σχολιάζοντας τη θετική αυτή εξέλιξη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός ανέφερε: «Η παροχή εγγύησης εκ μέρους ενός Οργανισμού του μεγέθους της Euler-Hermes, ιδίως στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη, καθώς υποδηλώνει την εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της ΔΕΗ αλλά και στην ίδια την επιχείρηση.» 

Η νέα Μονάδα, συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δις €, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και είναι η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Η νέα λιγνιτική μονάδα θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας Μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, καθώς αντικαθίστανται παλαιές και ενεργοβόρες Μονάδες, επιτυγχάνοντας μεγάλη μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και των ρύπων. 

Η νέα Μονάδα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων, καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες. 


Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΔΕΗ Α.Ε: Η αλήθεια για την Μονάδα Πτολεμαΐδα V


Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, όπως είναι γνωστό, η ΔΕΗ ΑΕ υπέγραψε στην Πτολεμαΐδα τη σύμβαση για τη μελέτη και κατασκευή της Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας, απόφαση που τίθεται προς επικύρωση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται στις 29 Μαρτίου 2013.

Με πλήρη διαφάνεια η ΔΕΗ έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και ως εισηγμένη εταιρεία έχει δημοσιοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο λεπτομερή στοιχεία για την επένδυση αυτή (http://www.dei.com.gr/Default.aspx?id=64658&nt=18&lang=1).

Συγκεκριμένα, η κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ, καθώς:
 • Διασφαλίζεται η αναπλήρωση μέρους της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους.
 • Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες μονάδες με μια νέα σύγχρονη, που ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία.
 • Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών της στην ηλεκτροπαραγωγή.
Ταυτόχρονα:
 • Η χώρα θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον πολύτιμο εγχώριο ορυκτό πλούτο της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.
 • Η ΔΕΗ συμβάλλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας με μια τεράστια αναπτυξιακή επένδυση.
Τα ανωτέρω υπογραμμίζονται, καθώς την ώρα που μια πολύχρονη προσπάθεια βρίσκεται στο τελικό στάδιο της συμβολαιοποίησης, παρατηρείται από μερίδα του Τύπου μια προσπάθεια παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης των γεγονότων, χωρίς απολύτως καμία τεκμηρίωση, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα των σχετικών δημοσιευμάτων.

Υπογραμμίζεται επιπρόσθετα ότι η εν λόγω σύμβαση αποτελεί το τελικό στάδιο μιας μακράς διαγωνιστικής διαδικασίας κατά την οποία εφαρμόστηκαν πιστά όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες διαφάνειας καθώς και το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει η ΔΕΗ. Ειδικότερα υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
 • Για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός.
 • Κατατέθηκαν δύο προσφορές στις οποίες συμμετείχαν οι δύο μεγαλύτεροι διεθνώς κατασκευαστές σύγχρονων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το λιγνίτη, οι εταιρείες HITACHI και ALSTOM
 • Αναλυτικότερα, οι δύο προσφορές που κατατέθηκαν αφορούσαν (λεπτομέρειες στο συνημμένο Πίνακα):
            o Την ΤΕΡΝΑ ΑΕ με υποπρομηθευτή τη HITACHI.
            o Τις εταιρείες ΜΕΤΚΑ / DAMCO / ALSTOM από κοινού.
 • Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ (με υποπρομηθευτή τη HITACHI) με τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από την προσφορά των εταιρειών ΜΕΤΚΑ / DAMCO / ALSTOM.
 • Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού ούτε προσφυγή στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί ολίγων δημοσιευμάτων περί δήθεν «σκανδάλου» είναι παντελώς αβάσιμοι και αστήριχτοι.

Εξίσου αβάσιμοι είναι και οι ισχυρισμοί περί δήθεν ειδικής ρήτρας αποζημίωσης του αναδόχου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου με υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει καμία ειδική ρήτρα για το εν λόγω έργο, παρά μόνο ισχύει ο γενικός όρος που προβλέπεται από τον Κανονισμό έργων της Επιχείρησης και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος σε όλες τις διακηρύξεις και συμβάσεις της ΔΕΗ, σύμφωνα με τον οποίο, η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση από ανυπαίτια καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της Επιχείρησης για οποιαδήποτε λόγο ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσοστό 3,75% του υπολειπομένου συμβατικού τιμήματος. Ο δε όρος αυτός αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για τον περιορισμό τυχόν απαιτήσεων του εκάστοτε αναδόχου στις περιπτώσεις αυτές.

Αθήνα, 20.3.2013                                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Α.Ε 

Εκλογές ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ 27,28 & 29/3/2013


ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ!


Η τελευταία τριετία που χαρακτηρίστηκε από οικονομική ύφεση, εκφράσθηκε με δραματικές μειώσεις του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματός μας, με κατακόρυφη άνοδο της ανεργίας, με κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και με συνεχείς επιθέσεις σε κάθε μορφής εργασιακό δικαίωμα.
Το αναποτελεσματικό μείγμα πολιτικής που ακολουθήθηκε βύθισε σε απελπισία και αβεβαιότητα για το μέλλον ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία.
Κεκτημένα με αγώνες δεκαετιών κατέρρευσαν απαξιώνοντας και καθιστώντας γραφικές υφιστάμενες νοοτροπίες και πρακτικές.
Η ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν βρέθηκαν αρκετές φορές στη δίνη του παραπάνω κυκλώνα με το διαχωρισμό των Δικτύων Διανομής και Μεταφοράς, τις τραγικές μειώσεις των μισθών, την απαξίωση του Ασφαλιστικού μας, τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τελευταία την μετατροπή της Επιχείρησης σε φοροεισπράκτορα του κράτους.
Οι επιθέσεις στη ΔΕΗ, στους εργαζόμενους σ’ αυτή, στο Ασφαλιστικό τους και το συνδικαλιστικό τους κίνημα αναμφίβολα δεν είναι τυχαίες. Όπως τυχαία δεν είναι και τα διάφορα σενάρια που διαμορφώνονται και αφορούν στη δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
O βαθμός αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παραπάνω επιθέσεων, εξαρτάται από το βαθμό αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων καθώς και από τη δύναμη και την υπευθυνότητα των σωματείων τους.
Η δύναμη όμως και η υπευθυνότητα των σωματείων περνάει μέσα από τις επιλογές των συναδέλφων. Είναι και δική σου υπόθεση!
Επιλογές που εκφράζονται με την ενεργό συμμετοχή στον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, ενισχύουν την πάγια προσπάθειά του να βρίσκεται έμπρακτα κοντά στις προσδοκίες και τις επιδιώξεις των συναδέλφων και μακριά από αναχρονιστικές νοοτροπίες και αναποτελεσματικές πρακτικές.
Καθιστούν την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ως τις βασικές αξίες συνδικαλιστικής δράσης και συμβάλουν στην αποτελεσματική ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων μέσα από την ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Ομίλου ΔΕΗ.
Τα προβλήματα που προβάλλουν είναι δύσκολα! Οι προκλήσεις πολλές! Οι ευκαιρίες λίγες!
Η μαζική συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ αποτελεί προϋπόθεση για:
Ισχυρό Σωματείο
Δυνατή Εκπροσώπηση
Αποτελεσματική Διεκδίκηση

ΔΕΗ: Ορισμός Αναπληρωτή ΔΝΣ και Επόπτη Θυγατρικών Εταιριών Δικτύων

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2013, αποφάσισε τον ορισμό του κου Κωνσταντίνου Δόλογλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας από 1.4.2013.
 Επίσης στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε και τον ορισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών κ. Μιχαήλ Μπρούστη, ως Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, από 1.4.2013. 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για τη φορολόγηση του τιμολογίου προσωπικού


ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΝΑ ΚΤΥΠΗΜΑ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

   Συνάδελφισσες – φοι,
   Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
   Για όσους παρακολουθείτε από κοντά την λυσσαλέα επίθεση των συμφερόντων στην ΔΕΗ θα έχετε δει ότι ο πρώτος στόχος όλων όσων θέλουν να λεηλατήσουν, να διαλύσουν και να ξεπουλήσουν την επιχείρηση, είναι το συνδικάτο των εργαζομένων και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
   Είναι το συνδικάτο και οι εργαζόμενοι γιατί είναι οι πρώτοι που αντιστέκoνται στα βρόμικα σχέδια τους.
Από τα «όπλα» που χρησιμοποιούν (και αυτό προκειμένου να αποκόψουν και να αδυνατίσουν το λόγο και τις απόψεις μας από το λαό) είναι το «όπλο» του κοινωνικού αυτοματισμού και του κανιβαλισμού.

Ακριβώς επειδή,
Χρόνια ολόκληρα τώρα τους αντιστεκόμαστε προκειμένου να μας αποκόψουν από την κοινωνία ώστε να μην μας ακούει και κυρίως να μην είναι σύμμαχός μας στον κοινό αγώνα ενάντια στα σχέδια τους, συνειδητά επιχειρούν να μας εμφανίσουν ως προνομιούχους, ρετιρέ και βολεμένους.
Για να φτιάξουν αυτή την εικόνα μας εμφανίζουν ως προκλητικά αμειβόμενους και κυρίως αναδεικνύουν ξανά και ξανά «το τεράστιο, το προκλητικό προνόμιο του μειωμένου τιμολογίου».
 • Είναι ντροπή τους και είναι κατάπτυστοι
 • Είναι ντροπή και είναι κατάπτυστοι γιατί καλλιεργούν το μίσος και τον κανιβαλισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους.
 • Είναι ντροπή και είναι κατάπτυστοι γιατί συνειδητά διαχωρίζουν τους εργαζομένους.
 • Είναι ντροπή και είναι κατάπτυστοι γιατί ενώ είναι υποτακτικοί των πραγματικών προνομιούχων και ρετιρέ αυτής της χώρας στους οποίους κάνουν τα στραβά μάτια και τις πλάτες για να κλέβουν εκατοντάδες εκατ. € κάθε χρόνο από την ΔΕΗ μέσω διαφόρων απίστευτων σκανδάλων, επιχειρούν να εμφανίσουν τους εργαζομένους ως προνομιούχους και ρετιρέ και ως υπεύθυνους για το κατάντημα της επιχείρησης.
 • Είναι ντροπή τους και είναι κατάπτυστοι γιατί ενώ έκλεψαν 700 εκατ € από τους μισθούς μας -χωρίς να έχει κάποιο όφελος το δημόσιο- μειώνοντας τη μισθοδοσία μας από 1,7 δις το χρόνο το 2009 σε 1 δις το 2012, έρχονται τώρα (χαρακτηρίζοντας εισόδημα με απόφαση του ΣΤΕ την από το 1945 ρυθμιζόμενη μορφή τιμολόγησης) να φορολογήσουν το όποιο όφελος των εργαζομένων της ΔΕΗ… από το μειωμένο τιμολόγιο.

Ντροπή σας Φαρισαίοι υποκριτές
 •  Κλείστε πρώτα τις δεκάδες πληγές και πηγές αφαίμαξης της Επιχείρησης από τους κολλητούς σας
 •  Προστατέψτε τη ΔΕΗ που διαλύσατε για λογαριασμό των αφεντικών σας και που εξαιτίας των όσων της αρπάζουν οι φίλοι σας πληρώνει ο φτωχός λαός και μετά ελάτε να φορολογήσετε το μειωμένο τιμολόγιο.
 •   Πείτε μας που βρήκατε τα 50 και 80 ακίνητα ο καθένας σας και μετά ελάτε να φορολογήσετε το μειωμένο τιμολόγιο.


Κύριοι της Κυβέρνησης
Ότι και να κάνετε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ δεν θα τους ξεκόψετε από την κοινωνία γιατί οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι με την κοινωνία.
Ότι και να κάνετε θα μας βρείτε μπροστά στις πύλες των ορυχείων, των Σταθμών, της Μεταφοράς, της Διανομής, της Εμπορίας.
Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα περάσει.
Η μαύρη προπαγάνδα σας τελειώνει .
Το μόνο διαχωρισμό που μπορείτε να κάνετε σ’ εμάς τους εργαζόμενους αυτής της χώρας το πολύ - πολύ είναι από τη μια μεριά να βάλετε τους φτωχούς εργαζόμενους και από την άλλη τους λιγότερο φτωχούς.
Οι προνομιούχοι είναι στις γραμμές σας και όχι στις γραμμές μας.
Οι εργαζόμενοι στο σύνολο τους είναι στην ίδια μεριά του ποταμού.
Απέναντι είστε εσείς και όσοι κρύβετε στις διάφορες λίστες σας.
Είστε εσείς που επιτρέψατε και ανεχθήκατε τα μεγάλα σκάνδαλα της χώρας.

Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν τους διαχωρισμούς, αντιστέκονται και θα δώσουν την απάντηση ακολουθώντας το δρόμο του αγώνα.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
19/3/2013

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

ΔΕΗ: Εκλογή δύο νέων Μελών Δ.Σ. και συγκρότηση σε Σώμα


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 2013, εξέλεξε ως μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. Κωνσταντίνο Δόλογλου, Εκτελεστικό Μέλος και Κωνσταντίνο Ζωντανό, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και για το υπόλοιπο της θητείας των, ήτοι μέχρι 29.06.2013. 

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 

Μετά τα πιο πάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 20.12.2015. 

Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013. 

Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013. 

Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 17.12.2015. 

Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
με θητεία έως τις 29.6.2013. 

Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013. 

Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013. 

Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως τις 29.6.2013. 

Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
με θητεία έως τις 17.12.2015. 

Απόφαση σταθμός από ΡΑΕ: Απαγορεύει σε ΔΕΗ το συμψηφισμό σε ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ


Δεκαπέντε ημέρες περιθώριο ώστε να σταματήσει η πρακτική του συμψηφισμού των οφειλών και των χρεών της ΔΕΗ προς το λειτουργό και το διαχειριστή της αγοράς ηλεκτρισμού, δίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Πρόκειται για μια από τις κρισιμότερες αποφάσεις της ανεξάρτητης αρχής μέσω της οποίας δικαιώνεται εν μέρει η καταγγελία που πραγματοποίησε η εταιρεία Elpedison, κατά του συμψηφισμού εισπράξεων και πληρωμών της ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ.
Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώνεται η ύπαρξη του συμψηφισμού από την πλευρά της ΔΕΗ, ο οποίος, όπως προκύπτει με σαφήνεια από την επίμαχη απόφαση της ΡΑΕ, πρέπει να αποκλειστικά και μόνο ο ΛΑΓΗΕ και όχι αυτοβούλως η ΔΕΗ, ενώ σε κάθε περίπτωση αντίστοιχη δυνατότητα συμψηφισμού δεν έχει ο ΑΔΜΗΕ.
Η απόφαση της ΡΑΕ μετά από οκτάμηνη εξονυχιστική εξέταση του θέματος, καταλήγει σε μια σειρά από συμπεράσματα υπογραμμίζοντας ότι είναι εκτός της βούλησης του νομοθέτη ο συμψηφισμός
Επίσης η ΡΑΕ τονίζει στην απόφασή της ότι όσο οι εκκαθαριστές της αγοράς, ανέχονται τη συγκεκριμένη καταχρηστική πρακτική συμψηφισμού της ΔΕΗ, παραβιάζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς.
Πιο αναλυτικά στην απόφαση της ΡΑΕ διαπιστώνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
- «Το συμψηφισμό οφείλει να τον εφαρμόζει ο Λειτουργός της Αγοράς, και όχι ο ίδιος ο Συμμετέχων, απευθείας και αυτοβούλως.Και τούτο, διότι το άρθρο 60 (όπως και τα άρθρα 58 και 59) περιγράφει τη διαδικασία Εκκαθάρισης, την οποία αποκλειστικά αρμόδιος να εφαρμόσει είναι ο Λειτουργός, και συνεπώς οι ρυθμίσεις-κανόνες του άρθρου 60, προφανώς μεν αφορούν άπαντες τους Συμμετέχοντες, πλην όμως εφαρμόζονται αποκλειστικά από το διενεργούντα την εκκαθάριση του ΗΕΠ, σύμφωνα και με το άρθρο 118 του ν. 4001/2011.»
- «Ενόψει των μειωμένων εσόδων του ΛΑΓΗΕ για τον ΗΕΠ, ακριβώς λόγω της διευρυνόμενης κρίσης ρευστότητας της αγοράς, κρίνεται αναγκαίο ότι για την ορθή εφαρμογή του συμψηφισμού, ο ΛΑΓΗΕ οφείλει να επιμερίζει τα διαθέσιμα σε αυτόν ποσά αναλογικά μεταξύ των παραγωγών, ανάλογα με τις εγχύσεις που αυτοί διενεργούν, καιανεξαρτήτως της χρονικής βάσης στην οποία διενεργείται η εκκαθάριση (ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία).»
«οι αρμοδιότητες του ΑΔΜΗΕ αφορούν συναλλαγές εκτός ΗΕΠ, για τις οποίες δεν προβλέπεται δυνατότητα συμψηφισμού έναντι του ΑΔΜΗΕ»
«Εκ των ως άνω, προκύπτει αβίαστα ότι η από μέρους του ΛΑΓΗΕ συνομολογούμενη μη εφαρμογή του άρθρου 61 παρ. 2 (Σημ.: αναλογικός επιμερισμός ελλειμμάτων στους Προμηθευτές), δεν συνάδει με την αναγκαία συνολική και συστημική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ως άνω. Το ίδιο ισχύει και για τη ΔΕΗ Α.Ε., όταν συμψηφίζει τα ως άνω ποσά, είτε κατόπιν τιμολόγησης από το ΛΑΓΗΕ, είτε απ’ ευθείας η ίδια.»
«σε παράβαση υποπίπτουν οι κατά νόμον εκκαθαριστές, ανεχόμενοι την εν λόγω καταχρηστική πρακτική συμψηφισμού της ΔΕΗ, και δη ενόψει της υποχρέωσής τους για τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας και της ίσης μεταχείρισης όλων των Συμμετεχόντων.»
-  «στις παρούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες, ο συμψηφισμός ποσών ανάμεσα στη ΔΕΗ/Προμήθεια και στη ΔΕΗ/Παραγωγή συνεπάγεται την πλήρη εξόφληση των οφειλών προς τη ΔΕΗ/Παραγωγή, χωρίς όμως να εξοφλούνται ούτε στο σύνολό τους, ούτε ταυτόχρονα, οι αντίστοιχες οφειλές προς τους ιδιώτες παραγωγούς, πράγμα που αδιαμφισβήτητα εισάγει έντονη ασυμμετρία στην αγορά και ισχυρή στρέβλωση υπέρ της δεσπόζουσας επιχείρησης»
- «διαφαίνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του συμψηφισμού στις παρούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες συνεπάγεται, έμμεσα, τηνκατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της  ΔΕΗ στην αγορά τόσο της προμήθειας όσο και της παραγωγής,»
- «ο ΛΑΓΗΕ αρνείται σε τρίτους παραγωγούς (όπως η καταγγέλλουσα), πλην του παραγωγού ΔΕΗ, να προβαίνουν σε συμψηφισμό, και συνεπώς τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης των Συμμετεχόντων.»
- «η ΔΕΗ, με τις ενέργειες και παραλείψεις της, δεν φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση του υφιστάμενου και συνεχώς διευρυνόμενου ελλείμματος των συναλλαγών, αλλά, τουναντίον, το επιτείνει.Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ΔΕΗ, με την υπ΄ αρ. 109/10-4-12 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε: «1. την αναβολή της καταβολής του ποσού που περιέχεται στην Εκκαθάριση των Αποκλίσεων, που αντιστοιχεί στη δαπάνη για την ανάκτηση του μεταβλητού κόστους από τις μονάδες ιδιωτών παραγωγών για το μήνα Μάρτιο 2012. 2. την αναβολή της καταβολής του ποσού που αφορά την εν λόγω δαπάνη εις το μέλλον, για όσο διάστημα δεν υπάρξει κάποια μεταβολή του θεσμικού ή κανονιστικού πλαισίου, που θα αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων στην χονδρεμπορική αγορά».
- «όπως συνομολογεί η ΔΕΗ στο υπόμνημά της: « Ακόμη και στην περίπτωση της πραγματοποίησης των συμψηφισμών, αφής η ΔΕΗ εξοφλεί τις προς τρίτους υποχρεώσεις της, ουδέν ταμειακό έλλειμμα προκαλείται στους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς στο πλαίσιο του ΗΕΠ.». Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν συνάδει με τα στοιχεία που οι εταιρείες ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ αποστέλλουν μηνιαία στη ΡΑΕ, κατόπιν ρητής εντολής της Αρχής. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, το καλοκαίρι του 2012 το συνολικό χρέος των εταιρειών ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ προς την καταγγέλλουσα ανέρχονταν στο πολύ σημαντικό ποσό των 60 περίπου εκ. €. Το χρέος αυτό έφθασε τα 135,5 εκ. € στα τέλη Οκτωβρίου 2012, και τα 112 εκ. € στα τέλη Ιανουαρίου 2013, ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο παρατηρείται «εκτίναξη» των συνολικών οφειλών της ΔΕΗ Α.Ε. προς το Διαχειριστή και το Λειτουργό, στα 205 εκ. € και τα 294 εκ. €, αντίστοιχα. Δηλαδή, τον Ιανουάριο του 2013,αθροιστικά οι οφειλές των εταιρειών ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ προς την καταγγέλλουσα ανέρχονταν στο 22,5% του συνολικού ελλείμματος πληρωμών τους, το οποίο προέρχονταν, σχεδόν εξ ολοκλήρου, από τις αντίστοιχες οφειλές (μη πληρωμές) της ΔΕΗ ως προμηθευτή, παρ’ όλο που η συμμετοχή της καταγγέλλουσας στην παραγωγή (και έγχυση) ενέργειας στον ΗΕΠ είναι, κατά μέσο όρο, μόνο 8%»
Έτσι η ΡΑΕ διαπιστώνοντας ότι:
 «εκ της συνδυαστικής εφαρμογής των ως άνω συμπεριφορών από μέρους της ΔΕΗ Α.Ε., προκύπτουν ενδείξεις περί κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης που η επιχείρηση κατέχει στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας»
καταλήγει σε:
1.  Μερική αποδοχή της καταγγελίας της ELPEDISON ΑΕ.
2. Σύσταση στον ΛΑΓΗΕ για ορθή εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών κατά τρόπο που να διασφαλίζει την επί ίσοις όροις συμμετοχή όλων των φορέων στον ΗΕΠ και να μην επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ εντέλλεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να υποβάλει στην Αρχή αναλυτική μεθοδολογία ισότιμου επιμερισμού των πληρωμών που διενεργεί, καθώς και των τυχόν ελλειμμάτων του ΗΕΠ, μεταξύ όλων των παραγωγών που συμμετέχουν στον ΗΕΠ.
3.  Σύσταση στον ΛΑΓΗΕ, για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας και της δυνατότητας αποτελεσματικής παρακολούθησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, να τηρεί διακριτό τραπεζικό λογαριασμό για τις συναλλαγές που σχετίζονται με το Λογαριασμό αυτό.
4. Κοινοποίηση της απόφασής της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με σκοπό την από κοινού  με τη ΡΑΕ διεξοδικότερη διερεύνηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς της ΔΕΗ ΑΕ.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Νέο Δ.Σ. στο ΛΑΓΗΕ


Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του µοναδικού Μετόχου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, και κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα την 12η Μαρτίου 2013, εξελέγησαν τα µέλη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.)» ως ακολούθως :


 • Δρ Γκαρής Αναστάσιος του Δηµητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος


 • Καπετανάς Δηµήτριος του Ευστρατίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος
 • Κούτρας Γρηγόριος του Ηλία, Οικονοµολόγος
 • Τσιγώνιας Λεωνίδας του Αντωνίου, Μαθηµατικός, Αναλυτής Προγραµµατιστής Η/Υ
 • Ρούσσος Μάριος του Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Αδαµίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ ως µέλη.

 • Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου θα συµπληρωθεί µε ένα µέλος ως εκπρόσωπο των εργαζοµένων, που θα εκλεγεί σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας.

  Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

  ΔΕΗ: 3 δισ. επενδύσεις, αναδιάρθρωση, στήριξη της απασχόλησης


  Στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, παράλληλα με τις επενδυτικές πρωτοβουλίες ύψους 3 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιχείρησης Αρθούρος Ζερβός, κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη λιγνιτική μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας.  
  Συγκεκριμένα αναφέρθηκε: 
  • στην πολύ σημαντική μείωση του κόστους της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης που έγινε από οποιονδήποτε άλλο φορέα στην Ελλάδα, 
  • στην επιτυχημένη απόσχιση των Δικτύων – άσκηση δυσκολότατη, με πολύ θετικά αποτελέσματα,
  • στο κοινωνικό έργο που αφορά πελάτες της επιχείρησης που δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση, και ειδικότερα στις πάνω από 400.000 διευκολύνσεις κατά το 2011 και περισσότερες από 700.000 κατά το 2012. 

  Ο κ. Ζερβός ανέφερε επίσης ότι, μπορεί η «Πτολεμαϊδα 5» να είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος αλλά και η μεγαλύτερη σε αξία επένδυση (1,4 δισ. ευρώ) που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η ΔΕΗ, αλλά αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων της επιχείρησης, ύψους 3 € δισ.  ευρώ  που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία 3 χρόνια, μέσα στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που περνάει η χώρα. Ο λόγος για τις νέες σύγχρονες Μονάδες Φυσικού αερίου στο Αλιβέρι και τη Μεγαλόπολη, τον τετραπλασιασμό του χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και το νέο υδροηλεκτρικό σταθμό του Ιλαρίωνα, το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο που έχει κατασκευασθεί εδώ και πολλά χρόνια, που βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης. Επιπρόσθετα ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων. 
  Ανάπτυξη των ΑΠΕ

  Στον τομέα των ΑΠΕ, σύμφωνα με τον κ. Ζερβό, προτεραιότητα της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη όλων των μορφών τους, με στόχο την καθοριστική αύξηση του μεριδίου στην αγορά ΑΠΕ τα επόμενα έτη, δίνοντας ειδική έμφαση στη δημιουργία νέων Αιολικών Πάρκων, στην ανάπτυξη μεγάλων Φωτοβολταϊκών, στην έναρξη εκμετάλλευσης των σημαντικών πεδίων γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας, στην υλοποίηση υβριδικών έργων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και στην ανάπτυξη της βιομάζας. 
  Απασχόληση 
  Ο πρόεδρος της ΔΕΗ υποστήριξε ότι η αναπτυξιακή πορεία και οι επενδυτικές επιλογές της επιχείρησης, συνδυάζονται με μία στρατηγική στήριξης της απασχόλησης, μέσα από την εξειδίκευση στην εργασία και την στήριξη νέων και καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους ανθρώπους. «Τώρα περισσότερο από ποτέ η ΔΕΗ προσφέρει μια νέα προοπτική ανάπτυξης, η οποία θα αποφέρει βραχυπρόθεσμα και μέσο - μακροπρόθεσμα οφέλη για την πατρίδα μας. Στον τομέα της ενέργειας – οι προοπτικές αυτές σχετίζονται άμεσα με νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες για ανάπτυξη και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, φυσικά, τη βελτίωση του περιβάλλοντος» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζερβός.

  Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

  ΔΕΗ: Υπογραφή της σύμβασης για τη νέα Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                                          Υπογραφή της σύμβασης για τη νέα Μονάδα V
                                                                 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

  Επένδυση 1,4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ για Ανάπτυξη, Απασχόληση, Τοπικές Κοινωνίες και Καταναλωτές

  Υπεγράφη σήμερα, Σάββατο 9 Μαρτίου, η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης και κατασκευής της Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας, συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δις €, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα και η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

  Η σύμβαση υπεγράφη από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρο Ζερβό και τον διευθύνοντα σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ. κ. Γεώργιο Περιστέρη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Εκπαίδευσης Ορυχείων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαΐδα). 

  Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, επεσήμανε τα ακόλουθα: 
  - «Η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης για την μελέτη και κατασκευή της νέας σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής «Πτολεμαΐδα 5», συμβολίζει όλους τους στόχους για τους οποίους δίνουμε τους τελευταίους οκτώ μήνες καθημερινό αγώνα: 
  Τον αγώνα για νέες επενδύσεις, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, για νέες θέσεις εργασίας, για συνεχή, απρόσκοπτη, ασφαλή ενεργειακή τροφοδοσία και στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. 
  Και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό: Αυτή η επένδυση είναι μία οριστική, αμετάκλητη «ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα και την Εθνική μας Οικονομία. Είναι μία ακόμη «ψήφος εμπιστοσύνης» στις προσπάθειες της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα προγραμματισμού επενδύσεων αυτού του βεληνεκούς.» 

  Σχετικά με τη νέα πολύ μεγάλη επένδυση που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα ο παρευρεθείς υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων υπογράμμισε τα εξής: 
  «Σήμερα χαιρετίζουμε την υπογραφή μιας σύμβασης η οποία: 
  - αφενός αποτελεί ένα πρώτο βήμα εφαρμογής ενός ρεαλιστικού ενεργειακού μοντέλου 
  - και αφετέρου εξελίσσει τη Δυτική Μακεδονία σε: 
  • σημαντικό ενεργειακό κόμβο 
  • και όχημα ισχυρής ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα». 

  Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός στην ομιλία του αναφέρθηκε στη μεγάλη συμβολή που θα έχει η νέα περιβαλλοντικά φιλική Μονάδα κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας της για: 
  • την προώθηση της Οικονομικής Ανάπτυξης, και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, 
  • αύξηση της απασχόλησης, 
  • ενίσχυση των εργασιών πολλών ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
  • αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος κλπ. 
  Ο γενικός διευθυντής Παραγωγής της ΔΕΗ κ. Γιάννης Κοπανάκης παρουσίασε όλα τα τεχνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της νέας Μονάδας. 

  Επίσης, χαιρετισμούς απηύθυναν: ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΑΕ κ. Γεώργιος Περιστέρης και ο CEO της Hitachi Power Europe κ. Klaus-Dieter Rennert. 

  Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρέσβης της Ιαπωνίας κ. Hiroshi Toda με τη σύζυγό του, ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Wolfgang Hoelscher – Obermaier, ο Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες της Δυτικής Μακεδονίας, βουλευτές και δήμαρχοι της περιοχής, εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών αρχών, παραγωγικών τάξεων, κρατικών υπηρεσιών και φορέων, οι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΗ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, στελέχη των εταιρειών ΤΕΡΝΑ, Hitachi κλπ, εκπρόσωποι τραπεζών, ΜΜΕ κλπ και ανώτερα στελέχη και εκπρόσωποι των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ. 

  Η ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρου Ζερβού είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.dei.com.gr

  Αθήνα, 9/3/2013                                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Α.Ε

  Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

  Επένδυση 1,4 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/3/2013 


  Το Σάββατο 9 Μαρτίου θα υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης και κατασκευής της Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαϊδας σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Εκπαίδευσης Ορυχείων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαΐδα). 

  Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρο Ζερβό και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ. 

  Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου. 

  Η νέα Μονάδα, συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δις €, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και είναι η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

  Η Μονάδα V θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή της θα απασχοληθούν έως και 3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα. 
  Παράλληλα, από τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της θα επωφεληθούν, άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του κύκλου εργασιών τους. 

  Η νέα λιγνιτική μονάδα θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαϊδα. 

  Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας Μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, γιατί θα αντικαταστήσει παλαιές και ενεργοβόρες Μονάδες, αφού θα πετύχει μεγάλη μείωση της κατανάλωσης λιγνιτών (κατά 40%) εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και των ρύπων. 

  Επιπλέον, η νέα Μονάδα V αναβαθμίζει το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες. 

  Τέλος, η νέα Μονάδα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ουσιαστική ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων, καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες. 

  Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

  Κανονικά θα προχωρήσει η σύμβαση για Πτολεμαΐδα, λέει τοΥΠΕΚΑ


  Η υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, θα προχωρήσει κανονικά έως τα μέσα Μαρτίου, ανέφεραν σήμερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του ΥΠΕΚΑ.
  Η υπογραφή είχε προσδιοριστεί για τις 9 Μαρτίου, μεσολάβησε ωστόσο εισαγγελική παρέμβαση ύστερα από δημοσιεύματα αναφορικά με τους όρους της σύμβασης.
  Την υπογραφή της σύμβασης είχε αποφασίσει το ΔΣ της ΔΕΗ τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ ο διαγωνισμός είχε ολοκληρωθεί ένα χρόνο νωρίτερα.
  Αφορά μονάδα μικτής ισχύος 550 έως 660 μεγαβάτ με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση. Ανάδοχος είναι η εταιρία ΤΕΡΝΑ έναντι συμβατικού τιμήματος 1,39 δισ. ευρώ.
  Υπέρ της κατασκευής της μονάδας τάσσονται τα συνδικάτα της ΔΕΗ.

  Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Η ΔΕΗ δεν προσφέρεται για πώληση


  Η ΔΕΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ
  ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
  ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V
  Οι παραπάνω φράσεις αποτυπώνουν τα δύο κύρια ζητήματα που μεταξύ άλλων έθεσε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στον Υφυπουργό Ενέργειας κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου κατά την επίσημη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του την Παρασκευή 1η Μαρτίου.
  Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ως πρώτο και κύριο θέμα έθεσε τηνΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή της μονάδας ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V επισημαίνοντας στον κ. Υφυπουργό ότι η οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και την κυβέρνηση ως απόλυτα υπαίτιους.
  Επεσήμανε, επίσης, στον κ. Υφυπουργό ότι, εάν μετά τις δόλιες μεθοδεύσεις των συμφερόντων που με λύσσα πολεμούν για την ακύρωση κατασκευής της μονάδας ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V, υπάρξει αλλαγή στην ήδη ανακοινωθείσα ημερομηνία υπογραφής σύμβασης κατασκευής της, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα συνεδριάσει εκτάκτως με εισήγηση την άμεση έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων.
  Σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα και αφού ο κ. Υφυπουργός επιβεβαίωσε τα σενάρια περί τεμαχισμού της ΔΕΗ και τη δημιουργία μιας «μικρής ΔΕΗ» που θα οδεύσει στα χέρια των σύγχρονων αποικιοκρατών, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ κατέστησε απολύτως σαφές ότι για να το καταφέρει αυτό θα χρειαστεί να περάσει πολλά, πάρα πολλά εμπόδια. Κυρίως θα πρέπει να νικήσει τόσο τους εργαζόμενους της ΔΕΗ όσο και τον ελληνικό λαό που θα είναι σύμμαχος στον αγώνα κατά του ξεπουλήματος της επιχείρησής του.
  Εκτός όμως των δύο αυτών βασικών θεμάτων, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για μια φορά ακόμα κατήγγειλε
     το σκάνδαλο των σκανδάλων. Την αρπαχτή, την κομπίνα που έχει στηθεί σε βάρος της ΔΕΗ και που ακούει στο όνομα «Μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους +10%. Κομπίνα που δίνει την δυνατότητα στους κατόχους μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος να κερδοσκοπούν σε βάρος της ΔΕΗ χωρίς να αναλαμβάνουν κανένα απολύτως ρίσκο.
     την στημένη και κατάπτυστη απόφαση της ΡΑΕ, η οποία ξεδιάντροπα δουλεύει για λογαριασμό της ΑτΕ, που αναγκάζει τη ΔΕΗ, την ώρα που το μέσο ανταγωνιστικό της κόστος ανέρχεται στα 72,71 €/mwh και η μέση ανταγωνιστική χρέωση που αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες είναι 62 €/mwh, να της δίνει το ρεύμα δωρεάν χρεώνοντας το (επί ζημία) με 42 €/mwh!!
       το απαράδεκτο και άδικο των αυξήσεων ηλεκτρικού ρεύματος.
    το ότι το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να είναι ο χειρότερος κακοπληρωτής χρωστώντας πάνω από 169,4 εκ. €.
      το ότι η ΑτΕ εξακολουθεί να είναι μπαταχτσής χρωστώντας ανενόχλητη πάνω από 124,9 εκ. €.
  Επιπροσθέτως, το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατήγγειλε το έγκλημα που εξακολουθεί να γίνεται στον τομέα των ΑΠΕ όπου η ΔΕΗ, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, από πρωτοπόρος βρέθηκε να είναι όχι απλά ουραγός αλλά εκτός παιχνιδιού.
  Εκτός όλων των άλλων, επισήμανε την τεράστια έλλειψη εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού που καθημερινά διαλύει την επιχείρηση και ζήτησε την άμεση απεμπλοκή της ΔΕΗ από την εγκληματική απόφαση «5 συνταξιοδοτήσεις – 1 πρόσληψη». Τόνισε δε ότι είναι ανεπίτρεπτο την ώρα που η ανεργία θερίζει την ελληνική κοινωνία να γίνεται έστω και μια ώρα υπερωρίας εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ζήτησε για μια φορά ακόμα από τον κ.Υφυπουργό να προχωρήσει την τροπολογία που θα άρει την απαγόρευση των μετακινήσεων (μεταθέσεις) στον Όμιλο ΔΕΗ.
  Τέλος, ζήτησε να μη γίνεται καμία διακοπή ρεύματος στα σπίτια φτωχών και άνεργων συνανθρώπων μας και να πάψει επιτέλους η ΔΕΗ, που άλλος είναι ο ρόλος και ο σκοπός της, να χρησιμοποιείται ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
  Ο κ. Υφυπουργός αφού επιφυλάχθηκε να απαντήσει στα περισσότερα απ’ όσα η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατήγγειλε και αφού ομολόγησε ότι τα όποια χρήματα από την σχεδιαζόμενη πώληση (ξεπούλημα) της ΔΕΗ θα πάνε στους δανειστές και χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο της μετοχοποίησης του ΑΔΜΗΕ, είπε ότι τις άμεσες επόμενες εβδομάδες θα γίνει νέα συνάντηση.
                                                                                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
  3/3/2013

  Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

  Ασ. Παπαγεωργίου: Στο γ' τρίμηνο οι δημοπρασίες «πακέτων» υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας


  Στην αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, και τη σταδιακή μετάβαση στο Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς, το αποκαλούμενο «Target Model», προχωρά το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Ασ. Παπαγεωργίου,στο συνέδριο "Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη 2013". 
  Και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από μία μεταβατική περίοδο, την οποία αναμένει η αγορά, όπου θα υπάρξει πρόσβαση σε εικονικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με τη δημοπρασία «πακέτων» υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας, αρχής γενομένης από το τρίτο τρίμηνο του 2013
  Όπως τόνισε ο υφυπουργός, μία σταθερή και υγιής ενεργειακή αγορά είναι απαραίτητη συνθήκη για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στο οποίο επιμένουμε, και προχωρούμε. Και οι αποκρατικοποιήσεις αποτελούν ταυτόχρονα κομβικό κομμάτι στη σταθεροποίηση και εξυγίανση της αγοράς ενέργειας.
  «Συνεχίζουμε και ενθαρρύνουμε τη αξιοποίηση του Ορυκτού μας Πλούτου, μέσα από ένα καταρτισμένο πλάνο με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση των ωφελειών για την τοπική και την εθνική οικονομία. Μέσα από την εξασφάλιση του σεβασμού προς το περιβάλλον, με τη θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών.  Και το κυριότερο : Μέσα από την αποενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας και την αποδαιμονοποίηση των επενδύσεων.»
  Τώρα πια, οι πάντες αναγνωρίζουν το δρόμο που εμείς εξαρχής υποδείξαμε ως το δρόμο για την επιστροφή στην Ανάπτυξη. Την προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία πρόσθετου πλούτου και θέσεων εργασίας, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι:
  "Εμείς έχουμε ήδη καταφέρει σε οκτώ μήνες πολλά, και στοχεύουμε σε ακόμη περισσότερα, ώστε αυτές οι επενδύσεις να έλθουν πράγματι και να υλοποιηθούν! Άλλες πολιτικές δυνάμεις, στηρίζουν σχεδόν κάθε κίνηση που στόχο έχει να υπονομεύσει, ακόμη και να ματαιώσει επενδύσεις ήδη δρομολογημένες. Επενδύσεις αδειοδοτημένες και σύννομες.
  Όλοι γνωρίζουμε πλέον - μετά από έξι χρόνια ύφεσης - πως οι ευκαιρίες και ο νέος πλούτος δεν θα φανούν με κάποιον μαγικό τρόπο. Πως δε θα επανέλθουμε με ένα μαγικό ραβδί, αυτόματα – ή με μία νομοθετική ρύθμιση, όπως ακούσαμε να λέγεται! – στο επίπεδο ζωής που είχαμε κάποια χρόνια πριν.
  Στην ενεργειακή αγορά, λάθη και παραλείψεις ετών δημιούργησαν μία συνολική στρέβλωση, επιζήμια τόσο για τους επενδυτές, όσο και για τους καταναλωτές. 
  Επιζήμια τελικά για ολόκληρο τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Χώρας, που στοχεύει στην επίτευξη ενός αποδοτικού ενεργειακού μίγματος, αναγκαίου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ενίσχυση των υποδομών, την προώθηση του ανταγωνισμού και φυσικά τη βελτίωση των υπηρεσιών που απολαμβάνει ο Έλληνας καταναλωτής. 

  Ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση της ενεργειακής αγοράς, είναι μία διαδικασία που απαιτεί πολύ προσεκτικό βηματισμό και πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Πρέπει να σταθμίζει, αφενός το πρόβλημα ρευστότητας που απασχολεί όλους τους φορείς, αφετέρου τη δυσμενή συγκυρία που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και οι βιομηχανικοί καταναλωτές.
  Η πορεία αυτή προς την πλήρη εξυγίανση της ενεργειακής αγοράς, προς την απαλλαγή της από δομικές «ασθένειες» και παραλείψεις που την έφεραν κοντά στο αδιέξοδο, έχει ξεκινήσει ήδη. Ορατά αποτελέσματα ήδη υπάρχουν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
  Η άρση των διαρθρωτικών στρεβλώσεων όμως δεν αφορά όμως μόνο τον τομέα των ΑΠΕ που, ούτως ή άλλως, οδεύει προς επαναπροσδιορισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τις διαδικασίες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής."

  Το χρονικό υπονόμευσης της επένδυσης της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα


  H σύμβαση για τη νέα λιγνιτική μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Πτολεμαΐδα 5 έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί το επόμενο Σάββατο 9 Μαρτίου.Πρόκειται για τη  μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που σχεδιάζεται στην Ελλάδα και που θα προσφέρει εκτός από πολύτιμες θέσεις εργασίας στην πολύπαθη βόρεια Ελλάδα, αναπτυξιακή ώθηση και ανταγωνιστικότητα στη ΔΕΗ.
  Η υπογραφή της σύμβασης, που είχε καθυστερήσει εξαιτίας των προβλημάτων στο σκέλος της χρηματοδότησης (που κληρονόμησε όχι μόνο η ΔΕΗ αλλά όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις που αναζήτησαν τους προηγούμενους μήνες διεθνή  δανεισμό) πράγματι φάνηκε να μπαίνει στην τελική ευθεία, αφού προηγουμένως οι όροι της πέρασαν δύο φορές από το κοινοβούλιο και την αρμόδια επιτροπή.
  Χθες ωστόσο έγινε γνωστό, μετά από ανακοινώσεις των εργαζομένων - που σημειωτέον υποστηρίζουν το έργο  - ότι από τις αρχές της εβδομάδας υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για διευκρινίσεις επί της σύμβασης. Η εισαγγελική παραγγελία έφτασε στη ΔΕΗ τη Δευτέρα, ενώ είχε προηγηθεί μια μέρα πριν, την Κυριακή, δημοσίευμα σε εφημερίδα.
  Τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και κύκλοι της αγοράς, αποδίδουν ευθέως την εξέλιξη αυτή σε παρέμβαση εξωθεσμικών κέντρων, που έχουν ως στόχο όχι την αναβολή της υπογραφής αλλά την ακύρωση της επένδυσης.
  Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στην ανάδοχο κοινοπραξία υπό τον όμιλο της ΓΕΚ Τέρνα, συμμετέχει η ιαπωνική Hitachi που έχει εξαγοράσει και την γερμανική Babcock. Οι ξένοι εταίροι - αφού  εξέφρασαν σοβαρές αντιρρήσεις που κάμφθηκαν στην πορεία - έχουν ήδη δώσει παράταση στην προσφορά τους, η οποία και έληγε το Νοέμβριο. Πλέον τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά και έχει καταστεί σαφές ότι η υπομονή τόσο των γερμανών όσο και των ιαπώνων εταίρων (Babcock & Hitachi) βρίσκεται σε οριακό σημείο με κίνδυνο να κλονιστεί περαιτέρω σε περίπτωση που διαπιστωθούν ύποπτες εμπλοκές.
  Σημειώνεται ότι στο όλο έργο εμπλέκεται και το γερμανικό δημόσιο, καθώς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις για  τη χρηματοδότηση της επένδυσης από τη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KFW.
  Πληροφορίες θέλουν μάλιστα τις ξένες εταιρείες να έχουν γίνει γνώστες των πληροφοριών περί παρεμβάσεων  επιχειρηματικών συμφερόντων, που υποβοηθούνται από δικαστικούς κύκλους με στόχο την ακύρωση του έργου.
  Με δεδομένη τη σημασία και το μέγεθος της επένδυσης οι εξελίξεις παρακολουθούνται από τις πρεσβείες της Γερμανίας και  ης Ιαπωνίας, για τον πρόσθετο λόγο ότι η επένδυση της Πτολεμαΐδας βρέθηκε στην ατζέντα των γερμανικών επενδύσεων, για τις οποίες εκδήλωσε το ενδιαφέρον της η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Αθήνα.
  Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι η κ. Μέρκελ δέχθηκε το αίτημα της ελληνικής πλευράς να εγγυηθεί το γερμανικό δημόσιο το 50% , ή αλλιώς 700 εκατ. ευρώ και από το σύνολο του 1,4 δις της επένδυσης.
  Γιατί δίνεται τέτοια έμφαση στην επένδυση; Βασικός μοχλός για την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας δεν είναι άλλος από τις λιγνιτικές και τις υδροηλεκτρικές μονάδες που προσφέρουν χαμηλού κόστους ενέργεια. Ωστόσο ήδη στο κομμάτι των λιγνιτών, οι καθυστερήσεις σε επενδύσεις έχουν απαξιώσει το υπάρχον δυναμικό που σταδιακά οδηγείται σε απόσυρση, με αποτέλεσμα απουσία νέων μονάδων, να απαξιώνεται η εταιρεία και να μειώνεται η ανταγωνιστικότητά της. Η κατασκευή της μονάδας, δίνει νέα αναπτυξιακή ώθηση και ενισχύει σημαντικά τη θέση της ΔΕΗ για τα επόμενα χρόνια.
  Όσο για το αντικείμενο των ερωτημάτων που έθεσε ο εισαγγελέας, αυτά αφορούν σύμφωνα με πληροφορίες σε στοιχεία εξασφάλισης και όρων χρηματοδότησης του έργου καθώς και στην πιθανή αποζημίωση του αναδόχου. Κύκλοι της ΔΕΗ διευκρινίζουν ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο αλλά αντίθετα οι όροι της σύμβασης έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΗ και επιπρόσθετα δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με τους συνήθεις όρους που υπάρχουν σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ιδιαίτερα αυτού του μεγέθους.
  Στο κομμάτι της χρηματοδότησης, σημειώνεται ότι για πρώτη φορά η ΔΕΗ ξεκινά επένδυση ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με συγκεκριμένους όρους χρηματοδότησης και χωρίς κρατική εγγύηση για το 50%  του έργου. Στην περίπτωση πχ της Μεγαλόπολης το 30% της χρηματοδότησης εξασφαλίστηκε 2 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης. Επί της ουσίας, όπως παρατηρούν κύκλοι της αγοράς,  η εισαγγελική παρέμβαση αμφισβητεί την καθαρά επιχειρηματική δυνατότητα της ΔΕΗ να ξεκινήσει μελέτες για το έργο, εάν δεν έχει σήμερα το σύνολο των χρημάτων που θα χρειαστούν την περίοδο 2015 - 2022.
  Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το ερώτημα που αφορά στην πρόβλεψη για πιθανή αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διακοπής σύμβασης με υπαιτιότητα της ΔΕΗ, έναν όρο που υπάρχει σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και μάλιστα με την ίδια διατύπωση. Και επί της ουσίας, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς ενέργειας η ολοκλήρωση της μονάδας συνεπάγεται τεράστια οφέλη για τη ΔΕΗ ενώ σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου η πιθανή ζημία θεωρείται μικρή όπως άλλωστε και το ρίσκο να μην υλοποιηθεί το έργο. Άλλωστε η πλευρά της ΔΕΗ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά προσεκτική και δεν προχώρησε σε υπογραφή της σύμβασης όσο το θέμα της χρηματοδότησης βρισκόταν στον αέρα.  Σήμερα ωστόσο, οι επαφές με τις γερμανικές τράπεζες έχουν προχωρήσει γεγονός που λύνει τα χέρια της εταιρείας. Σημειώνεται τέλος  ότι ο σχεδιασμός της ΔΕΗ προβλέπει για το 50% της χρηματοδότησης της επένδυσης ότι θα καλυφθεί
  από τα έσοδα της πώλησης της μικρής ΔΕΗ, την είσπραξη οφειλών του Δημοσίου και άλλων οφειλετών και την οργανική κερδοφορία (προβλεπόμενες εισροές άνω του 1,5 δις ευρώ).

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...