Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Καράογλου Θ.: Ερωτηματικά για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, σχετικά με τη τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ερωτηματικά για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ»
H εθνική οικονομία έχει ανάγκη από ένα τεράστιο κύμα ιδιωτικών επενδύσεων σε όλους τους τομείς για να ξεκινήσει να παράγει πλούτο και να δημιουργεί νέες δουλειές. Η διαφάνεια και η ασφάλεια των κανόνων και του δικαίου είναι βασικές προϋποθέσεις για να ανθίσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Φαίνεται όμως ότι η σημερινή Κυβέρνηση αδυνατεί να τις διασφαλίσει. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους και όλα τα μεγέθη των επενδύσεων.

Δυστυχώς από τον τραγικό αυτό κανόνα δεν έχει ξεφύγει και ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η περιοχή της Πελοποννήσου είναι μια περιοχή της χώρας με πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ, που θα μπορούσε να έχει προ πολλού αξιοποιηθεί για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.
Όμως η ανάπτυξη των αναγκαίων ηλεκτρικών δικτύων στην περιοχή έχει καθυστερήσει. Ως αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές που έχουν αναπτύξει, μελετήσει και αδειοδοτήσει έργα ΑΠΕ (αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά) δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν, διότι το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο δεν επαρκεί για να απορροφήσει την ενέργεια που θα παρήγαγαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική λίστα προτεραιότητας που καταρτίζει ο ΑΔΜΗΕ, υπάρχουν έργα που έχουν ολοκληρώσει την αδειοδοτική διαδικασία από την περίοδο 2011-2014. Όλες αυτές οι ώριμες επενδύσεις περίμεναν στωικά την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας ηλεκτρικής γραμμής υπερυψηλής τάσης 400kV Μεγαλόπολη – Αντίρριο, γεγονός που θα επέτρεπε στον ΑΔΜΗΕ να τους χορηγήσει άδειες σύνδεσης στο δίκτυο (τις λεγόμενες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, ΟΠΣ), ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν.
Η τελευταία σχετική λίστα προτεραιότητας που είχε δημοσιοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ ήταν την 25.8.2017.
Μετά από έτη αναμονής η ολοκλήρωση της ως άνω γραμμής Μεγαλόπολη – Αντίρριο επίκειται -επιτέλους- εντός του 2019. Το γεγονός αυτό είχε δημιουργήσει την εύλογη προσδοκία στους επενδυτές που είχαν περιληφθεί από τον ΑΔΜΗΕ στη λίστα της 25.8.2017 ότι η μακρά αναμονή τους φτάνει στο τέλος της.
Όμως ξαφνικά, ο ΑΔΜΗΕ επικαιροποίησε την ως άνω λίστα την 21.2.2019 περιλαμβάνοντας στην κορυφή της 17 νέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 56,19 MW τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις πολύ πρόσφατα, την 12.4.2018, δηλαδή έως και 7 έτη αργότερα από επενδυτές που περιμένουν και ξαφνικά βρέθηκαν πίσω από αυτές τις νέες αιτήσεις. Η δικαιολογία που ανακοίνωσε το ΑΔΜΗΕ για την ξαφνική αυτή αλλαγή είναι ότι τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν ενταχθεί στη διαδικασία FAST TRACK του νόμου 3894/2010.

Μάλιστα, συνολικά ο ΑΔΜΗΕ έχει τοποθετήσει με την ίδια δικαιολογία στην κορυφή της λίστας συνολικά είκοσι δυο (22) φωτοβολταϊκά έργα (περιλαμβανομένων των ως άνω 17) συνολικής ισχύος 88,16 MW. Και τα 22 αυτά έργα ανήκουν στον ίδιο όμιλο SPES SOLARIS.

Όμως τα περισσότερα από αυτά τα έργα της SPES SOLARIS, και συγκεκριμένα τα 20 από αυτά συνολικής ισχύος 77,36 MW είχαν λάβει Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (ΟΠΣ) κατά το παρελθόν, αλλά δεν προσκόμισαν την προβλεπόμενη από το ν. 4152/2013 εγγυητική επιστολή εντός της ταχθείσας εκ του νόμου προθεσμίας (ήτοι έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016), με αποτέλεσμα οι εκδοθείσες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης να παύσουν αυτοδικαίως να ισχύουν. Παρόλο όμως που τα ως άνω έργα δεν τήρησαν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, ο ΑΔΜΗΕ τα επιβράβευσε τοποθετώντας τα και πάλι στην κορυφή της σχετικής λίστας ώστε να είναι τα πρώτα που θα λάβουν και πάλι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, εις βάρος των άλλων επενδυτών που αναμένουν τηρώντας τη νομιμότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Τι θα συμβεί εάν και πάλι τα έργα αυτά -αφού λάβουν νέες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης- παραβιάσουν και πάλι τις υποχρεώσεις τους και δεν υποβάλουν τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκ νέου οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσής τους; Τι θα πράξει τότε ο ΑΔΜΗΕ; Θα τα τοποθετήσει ξανά στην κορυφή της λίστας εάν του υποβάλουν νέες αιτήσεις; Και για πόσο θα συνεχίζεται αυτός ο αέναος κύκλος;
- Τι προτίθεται να πράξει ώστε να διασφαλίσει ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν θα ερμηνεύει κατά το δοκούν το νόμο, αλλά θα περιοριστεί στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν τις εξουσίες και αρμοδιότητές του;
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ', της § 4 της υποπαραγράφου Ι.1, της παραγράφου Ι του ν. 4152/2013, αν δεν υποβληθεί εγκαίρως εγγυητική επιστολή, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Η διάταξη αυτή είναι γενική, υπό την έννοια ότι ισχύει έναντι όλων, χωρίς κάποια εξαίρεση. Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε ο επενδυτής που απώλεσε την σειρά του, λόγω μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής να την επανακτά για ειδικούς λόγους, θα το είχε ρυθμίσει ρητώς.
- Τι προτίθεται να πράξει ώστε ο ΑΔΜΗΕ να αφαιρέσει από την κορυφή της ως άνω λίστας για τη διάθεση περιθωρίου ισχύος στην Πελοπόννησο τουλάχιστον τα 20 φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 77,36 MW του ομίλου SPES SOLARIS A.E. και να τα τοποθετήσει στην ορθή σειρά προτεραιότητας με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των νέων αιτημάτων χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης;
- Σε ποιους ανήκει ο όμιλος SPES SOLARIS A.E.; Είναι ο ίδιος όμιλος για τον οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αποφανθεί με την 1230/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: Ψ80ΛΙΔΞ-0ΑΤ) ότι με τη συμπεριφορά του στην ανταγωνιστική διαδικασία της 5/2018 Προκήρυξης της 10.12.2018, δημιούργησε «συνθήκες στρέβλωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας και καταστρατήγησης του όρου της Προκήρυξης»;

Στην ίδια απόφαση η ΡΑΕ αποφαίνεται ότι οι ενέργειες του ομίλου αυτού «είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα οδήγησαν σε στρέβλωση των κανόνων της ανταγωνιστικής διαδικασίας και του ανταγωνισμού μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των όρων της Προκήρυξης που αφορούν στο ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού (75%) με την εναρμονισμένη μη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία και μη υποβολή προσφορών των δεκατριών έργων (13) της εταιρείας SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE και των δύο (2) έργων της εταιρείας SPES SOLARIS ΤΡΙΑ (3) AE με αποτέλεσμα τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας προς όφελος των υπόλοιπων τεσσάρων (4) έργων της εταιρείας SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE. Περαιτέρω, η εν λόγω αθέμιτη στρατηγική οδήγησε στην στρέβλωση της όλης ανταγωνιστικής διαδικασίας και της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και των αποτελεσμάτων αυτής επηρεάζοντας και τις προσφορές των υπολοίπων Συμμετεχόντων της εν λόγω Κατηγορίας». Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας όλων αυτών η ΡΑΕ ματαίωσε την ανταγωνιστική διαδικασία της 5/2018 Προκήρυξης.

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Η λαίλαπα Τσίπρα-Σταθάκη-Παναγιωτάκη οδηγεί τη ΔΕΗ στη ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Τα τραγικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2018 αποτυπώνουν πλήρως την ΑΠΟΤΥΧΙΑ και την ανικανότητα των μαθητευόμενων μάγων της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ. 
Οι τεράστιες ζημιές ύψους 903,8 εκατ. ευρώ που για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανακοίνωσε η εταιρεία, προκαλούν ΤΡΟΜΟ και δίνουν το τελειωτικό χτύπημα στην ευάλωτη οικονομία της χώρας.
   Το τρίδυμο της αποτυχίας, Τσίπρας, Σταθάκης και Παναγιωτάκης είναι άλλοτε συνεργαζόμενοι και άλλοτε ανταγωνιζόμενοι και θυσιάζουν την ΔΕΗ στον βωμό των συμφερόντων της αγοράς ενέργειας.
Οι «έντιμοι» ψευτοεπαναστάτες της πρώτης φοράς Αριστεράς με το ηθικό πλεονέκτημα, μετατράπηκαν στους καλύτερους αχθοφόρους των συμφερόντων των ιδιωτών.
     Μια εταιρεία, η οποία ακόμα και εν μέσω μνημονίων κατάφερνε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να παρουσιάζει κέρδη, κατάφεραν οι σημερινοί διοικούντες  εν έτη 2019 λόγω της ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και των ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ χειρισμών της κυβέρνησης Τσίπρα να είναι ένα βήμα πριν την ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ.    
     Τα μοιραία βήματα προς την ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ της ΔΕΗ είναι συγκεκριμένα και έχουν ονοματεπώνυμο.
Αρχικά από την ανεύθυνη εντολή Σκουρλέτη να μην γίνονται αποκοπές έως την χαλαρή αντιμετώπιση Σταθάκη που ξεπουλά εδώ και 3 χρόνια, τα εργοστάσια λιγνίτη. Στη συνέχεια μετέτρεψαν σε ντήλερ τον κ. Παναγιωτάκη και ως προξενήτρα της παλαιάς εποχής, με το ανάλογο τίμημα, κυνηγάει μνηστήρες για να ξεπουλήσει την ΔΕΗ, βάζοντας την, στο σπιράλ της απαξίωσης.
      Παράλληλα η μακροημέρευση των ΝΟΜΕ, έγινε πολιτική της σημερινής  κυβέρνησης που αναμασώντας την καραμέλα περί απελευθέρωσης της αγοράς παραδίδει το σύνολο της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής στους ιδιώτες σε τιμές κάτω του κόστους.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Στην ΔΕΗ τα μόνα σχέδια που εφαρμόσθηκαν έως τώρα είχαν ως στόχο να εξυπηρετήσουν τις πολιτικές ανάγκες του κ. Τσίπρα και την επικοινωνιακή πολιτική του.
     Η ΔΕΗ και οι άξιες υπηρεσίες της, εξαντλούνται να οργανώνουν και να προβάλουν εκδηλώσεις ταυτισμένες με το δήθεν αριστερό προφίλ της σημερινής διοίκησης , ενώ ο πρόεδρος της κ. Παναγιωτάκης αλλάζει κάθε τόσο κατά εντολή του Μαξίμου τα οργανογράμματα, και προκηρύσσει νέες θέσεις τομεαρχών και υποτομεαρχών, προσπαθώντας να μετατρέψει τα ικανά στελέχη της ΔΕΗ σε προσωπικό και κομματικό στρατό.
-      Που χρόνος για τα οικονομικά της εταιρείας;
-      Ποιος να υπηρετήσει σοβαρά ένα επιχειρησιακό σχέδιο;
-      Ποιος να ελέγξει και να απαιτήσει τις οφειλές που έμειναν στον αυτόματο Qualco;
-      Ποιος να κάνει μία σοβαρή προσπάθεια μακρόχρονης οικονομικής πολιτικής;

Η ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι:
Οι βραχυχρόνιες ενέσεις έναντι χρεών του κράτους προς την ΔΕΗ δεν λύνουν το πρόβλημα απλά προσπαθούν να το μεταφέρουν στην επόμενη κυβέρνηση ενώ οι δυναμικές λύσεις, απαίτησης των χρεών των μεγάλων οφειλετών έγιναν χαλαρές ρυθμίσεις αναγκάζοντας τη ΔΕΗ σε ακριβές αγορές χρήματος.
 Επιπρόσθετα σε ΛΑΡΚΟ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ βασιλεύουν με 400 εκ. χρέη στην ΔΕΗ και ο ΟΜΙΛΟΣ καταρρέει. Είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ και στον πλέον καλοπροαίρετο και «πρόθυμο» οσφυοκάμπτη της λαίλαπας Τσίπρα-Σταθάκη-Παναγιωτάκη, ότι η ΔΕΗ οδηγείται στον ΓΚΡΕΜΟ.
      Επίσης χαρακτηριστικό της προκλητικής ασυνέπειας τους, είναι και η πρόσφατη
δήλωση του Πρόεδρου και Δν/Συμβούλου κυρίου Παναγιωτάκη πως:
«Η Πολιτεία οφείλει να παραμερίσει κάθε είδους αγκυλώσεις, που δεν εδράζονται σε καμία λογική ιδιαίτερα εφόσον παραμένει η στρατηγική του δημόσιου ελέγχου»,
    Η παραπάνω υποκριτικά αγωνιώδη δήλωση, του άλλοτε υπερασπιστή της δημόσιας ΔΕΗ «συντρόφου Μανώλη», δείχνει ότι είναι πρόθυμη τόσο η  κυβέρνηση όσο και η διοίκηση να θυσιάσουν την ΔΕΗ για την διατήρηση της καρέκλας τους.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Το τρίδυμο της αποτυχίας Τσίπρας, Σταθάκης και Παναγιωτάκης μετέτρεψαν τον υπόλοιπο ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ (ξεπούλημα του κερδοφόρου ΑΔΜΗΕ) σε εταιρεία φάντασμα, με δυσθεώρητες ζημίες, τεράστιες ανείσπρακτες οφειλές και απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία τόσο στη ΔΕΗ όσο και στο ΔΕΔΔΗΕ.
Η ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πιστή στην ιστορία της και στους διαχρονικούς ριζοσπαστικούς αγώνες της, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ την τριάδα της καταστροφής πως έρχεται η ΝΕΜΕΣΙΣ. Έρχεται η στιγμή που οι ολετήρες της ΔΕΗ θα κληθούν να λογοδοτήσουν… και όχι μόνο πολιτικά.
  

                                                                                                                

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
7/5/2019
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...