Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Γ.Κόλλιας: Τα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ για έξυπνα δίκτυα και ΜΔΝ

Για τους σχεδιασμούς του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου διανομής αλλά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο των έξυπνων δικτύων μιλά σε συνέντευξή του στο energypress.gr ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Γεώργιος Κόλλιας.
Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Κόλλια:
-Τα έξυπνα ή εξυπνότερα δικτυα είναι πλέον συχνά στην επικαιρότητα και την πολιτική ατζέντα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις ΗΠΑ. Ποιό είναι το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για το ελληνικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με ορίζοντα το 2030;
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενεργή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις ως προς τα έξυπνα δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, οι εφαρμογές έξυπνων δικτύων που προωθεί σε ευρεία κλίμακα είναι οι ακόλουθες:
- Αποτύπωση του δικτύου Διανομής σε κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Οι μηχανογραφικοί χάρτες θα αποτελέσουν αναγκαία υποδομή για την ανάπτυξη πλήθους άλλων εφαρμογών, όπως παρακολούθηση - υποστήριξη των μελετών και κατασκευών του δικτύου, υποστήριξη των βλαβοληπτικών κέντρων, υποστήριξη των συστημάτων τηλελέγχου κλπ και θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των χρηστών.
- Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενων διακοπτικών στοιχείων του δικτύου Μέσης Τάσης και τηλέλεγχός τους από κέντρα ελέγχου ενέργειας, μέσω ανάπτυξης και βελτιστοποίησης συστημάτων SCADA).
- Αυτοματοποίηση του δικτύου με χρήση κατάλληλων συστημάτων (DMS) στην Αττική και τα νησιά.
- Τηλεμέτρηση, για την οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια.
Μεταξύ των πιλοτικών εφαρμογών έξυπνου δικτύου στις οποίες συμμετέχει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου BPL (ευρυζωνικής μετάδοσης πληροφοριών σε γραμμές ΜΤ για υποστήριξη εφαρμογών τηλεμέτρησης, τηλεχειρισμών κλπ) και οι εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων.
-Τι υποχρεώσεις και κυρίως τι νέες δυνατότητες φέρνει ο πρόσφατα θεσμοθετημένος Κώδικας Διαχείρισης Μη-Διασυνδεδεμένος Νησιών;
Ο Κώδικας ΜΔΝ θεσμοθετεί σαφείς κανόνες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ κυρίως σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση των Εκπροσώπων Φορτίου, θεσμοθετεί τον κυρίαρχο ρόλο του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή στα ΜΔΝ, και διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ στα ΜΔΝ.
Επιπλέον προβλέπει ένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεών του και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αφορούν στην υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής τόσο σε συστήματα όσο και σε διαδικασίες, ιδίως για την ανάπτυξη ΚΕΕ, Πληροφοριακού Συστήματος κ.λπ.
-Η αντικατάσταση των μετρητών των καταναλωτών με τους λεγόμενους «έξυπνους μετρητές» που ήδη ξεκινάει πιλοτικά ο ΔΕΔΔΗΕ ανοίγει νέες δυνατότητες για αμφίδρομη επικοινωνία του διαχειριστή με τους καταναλωτές και για αποδοτικότερη οικονομικά διαχείριση της ενέργειας στην τελική χρήση. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει άμεσα η αλλαγή αυτή για τους καταναλωτές και ποιά σε επόμενο στάδιο;
Στα άμεσα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η ελαχιστοποίηση των επισκέψεων υπαλλήλων – καταμετρητών στις ιδιοκτησίες των πελατών, η ακριβής τιμολόγηση, η άμεση πληροφόρηση των πελατών με στοιχεία της κατανάλωσής τους, η δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της άμεσης πληροφόρησης των καταναλωτών, η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας στο δίκτυο διανομής, η δυνατότητα άμεσης επιλογής και αλλαγής προμηθευτή καθώς και η δυνατότητα άμεσης διαδοχής και επανασύνδεσης καταναλωτή.
Μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής εναλλακτικών τιμολογίων μεταβαλλόμενου κόστους καθώς και η δυνατότητα της αντιμετώπισης των αιχμών ζήτησης, μέσω της άμεσης ενημέρωσης και προτροπής των καταναλωτών για μείωση της κατανάλωσης τους, προσφέροντας μειωμένο τιμολόγιο σε περίπτωση μείωσης της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής.
-Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ως αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα, συχνά θεωρούνται ιδανικές περιοχές για την πιλοτική εφαρμογή νέων μοντέλων διαχείρισης της ζήτησης. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τοπικά είναι πολύ υψηλότερο από την ηπειρωτική Ελλάδα. Ποιός είναι ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ και τι εξελίξεις θα δούμε μέχρι το 2020;
Ο ΔΕΔΔΗΕ, μεριμνά για την υλοποίηση έξυπνων υποδομών στα ΜΔΝ.
Στα πλαίσια του ρόλου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ΜΔΝ η υλοποίηση ΚΕΕ και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης παραγωγής και ζήτησης ενέργειας θα οδηγήσουν αναπότρεπτα στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ.
-Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει σχετική δικτύωση και με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς, και έχει συμμετάσχει σε μεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) στην περιοχή των Έξυπνων Δικτύων-Smart Grids (SUSTAINABLE, IGREENGRID και SINGULAR). Ποιά ήταν τα βασικά αποτελέσματα και μελλοντικά οφέλη που προέκυψαν για το ελληνικό σύστημα;
Πράγματι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει δικτύωση με άλλους Ευρωπαϊκούς Φορείς και συμμετέχει σε ερευνητικά έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη και από τα οποία η εταιρεία μας προσδοκά μελλοντικά οφέλη που κυρίως αφορούν στην απόκτηση τεχνογνωσίας, στην επίλυση τεχνικών θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων και στην κατάρτιση μελετών και προδιαγραφών προς προώθηση και  υλοποίηση έξυπνων υποδομών

Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας:“Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη ”

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας που συνδιοργανώθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, την 08/05/2014, με κεντρικό θέμα: “Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος – Δομή αγορών σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη ”.
     Στην ημερίδα, την οποία παρακολούθησε πλήθος συνδικαλιστικών στελεχών, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κυρίως από στελέχη του Oμίλου με εξαιρετική επάρκεια:
-          Η θέση της ΔΕΗ στο απελευθερωμένο περιβάλλον Η/Ε,
-          Τα επιχειρησιακά σχέδια της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες,
-          Τα επενδυτικά προγράμματα της Παραγωγής και της Εμπορίας της ΔΕΗ,
-          Η συμβολή του λιγνίτη στην Εθνική οικονομία,
-          Η οργάνωση και λειτουργία των αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
-          Η τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χ.Τ. και 
-          Το κόστος της λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Η/Ε της ΔΕΗ για την περίοδο 2009-2012.
     Στην Ημερίδα παρευρέθησαν και χαιρέτησαν οι βουλευτές υπεύθυνοι ενεργειακών θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ κος Πετράκος Αθανάσιος και των Ανεξάρτητων Ελλήνων κα Μακρή Ραχήλ
     Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία και ο χαιρετισμός του Προέδρου και Δ/ντα  Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ κου Κόλλια Γεωργίου, του Δ/ντα Συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κου Βαχτσιαβάνου Διαμαντή καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής  Επιτροπής της CIGRE κου Μίχου Δημητρίου.
     Τίμησαν με την παρουσία τους ακόμα, ο Αντιπρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ κος Ζακολίκος Χρήστος,  οι Γεν. Διευθυντές ΑΝΠ και Εμπορίας της ΔΕΗ κ.κ. Δαμάσκος Γεώργιος και Καραλάζος Λάζαρος αντίστοιχα,  τα μέλη των Δ.Σ. – εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΔΕΗ κ.κ. Καραλευθέρης Παντελής και Φωτόπουλος Νικόλαος, του ΔΕΔΔΗΕ κος Μασούρας Κων/νος και του ΑΔΜΗΕ κος Παπαστάμος Στάμος, καθώς και πλήθος υπηρεσιακών στελεχών του Ομίλου ΔΕΗ.
      Παρευρέθησαν ακόμα, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ κος Ρέλιας Σταμάτης, ο οποίος χαιρέτησε στην ημερίδα, ο Γεν. Γραμματέας της κος Καρράς Αντώνης και ο Β΄ Αντιπρόεδρος - Υπ.Τύπου της κος Κουτσοδήμας Κώστας, καθώς και πολλά συνδικαλιστικά στελέχη.
     Οι στόχοι της ημερίδας ως προς :
-      την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις εξελίξεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
-    την υπεύθυνη πληροφόρηση των εργαζομένων σχετικά με τις μεγάλες επενδύσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας και
-                την ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας του Ομίλου με το προσωπικό του,
αναμφισβήτητα επιτεύχθηκαν πλήρως.
     Η έγκυρη ενημέρωση, η οποία αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προσπάθεια του  ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, ενισχύθηκε από μία ακόμη ημερίδα.  Μία ημερίδα με ουσιαστικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις μεταβολές των αγορών  ηλεκτρικής ενέργειας και των προοπτικών τους.
     Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια της υπεύθυνης ενημέρωσης, πέρα από τις λογικές παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.
     Αναλυτικά τα θέματα και οι σχετικές παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ: www.pasyp-dei.gr.

 Γραφείο Τύπου

Αθήνα 12/5/2014

Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Ημερίδα ΔΕΗ - ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ


Στη δημοσιότητα δίνεται το σχέδιο για τις δημοπρασίες NOME

Με την δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου για τις δημοπρασίες λιγνιτικού και υδροηλεκτρικού ρεύματος που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα (η ΡΑΕ θα δώσει στη δημοσιότητα το πλαίσιο εφαρμογής) μπαίνει στην τελική ευθεία η υλοποίηση του μοντέλου NOME στο οποίο έχουν επενδυθεί πολλές ελπίδες για την ταχεία αναμόρφωση της ηλεκτρικής αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα.
Το θέμα της τιμής βάσης από την οποία θα ξεκινούν οι δημοπρασίες και η οποία έχει άμεση σχέση με τον υπολογισμό του κόστους του ρεύματος που παράγεται από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, δεν θα λυθεί τώρα, αλλά θα μείνει σε εκκρεμότητα.
Η πώληση της ενέργειας, σύμφωνα με το σχέδιο, που θα έχει τριετή μεταβατικό χαρακτήρα, θα γίνεται μέσω διαγωνισμών, με καθορισμό ελαχίστων τιμών εκκίνησης (reserve prices) στις οποίες θα δημοπρατηθούν τα πακέτα του Nome. Για το ποια θα είναι αυτή η κατώτατη τιμή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απάντηση, και κυρίως η απάντηση δεν θεωρείται εύκολη.
Πρόσφατα ο κ. Ζερβός τάχθηκε υπέρ της διενέργειας δημοπρασιών λιγνιτικής ενέργειας που θα διατίθεται σε ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση όμως, όπως επεσήμανε, «ότι η ενέργεια θα διοχετεύεται στους τελικούς καταναλωτές και οι δημοπρασίες θα γίνονται με ελάχιστη τιμή που να αντανακλά το κόστος λιγνιτικής παραγωγής συν ένα εύλογο κέρδος». Συνεπώς επανέρχεται το ερώτημα ποιο είναι το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ. Η επιχείρηση δεν έχει επισήμως αλλάξει τη θέση της για μέσο λιγνιτικό κόστος στα 59,14 ευρώ η Μεγαβατώρα, τη στιγμή που η διαιτησία με την Αλουμίνιον είχε «δώσει» 36 ευρώ και η πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ συμφώνησε στα 44,5 ευρώ τη Μεγαβατώρα, τιμή που πολλοί θεωρούν ότι θα αξιοποιηθεί ως βάση. Από την άλλη εκκρεμεί ο κοστολογικός έλεγχος της ΔΕΗ που έχει αναθέσει η ΡΑΕ στην Ernst & Young, χωρίς όμως τα αποτελέσματά του να αποτελούν… ευαγγέλιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress λόγο στην υπόθεση αυτή θα έχει και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp). Οι λόγοι που θα ζητηθεί η γνώμη της DG Comp για το εύλογο της ελάχιστης τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών, είναι δύο. Καταρχήν γιατί αναλόγως του πόσο χαμηλή ή υψηλή θα είναι η τιμή εκκίνησης, η Κομισιόν θα μπορεί κάλλιστα να αποφανθεί ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση: Στην πρώτη περίπτωση προς όφελος της ΔΕΗ, στη δεύτερη προς όφελος των ιδιωτών ανταγωνιστών της.
Δεύτερον, η γνώμη της DG Comp θα λειτουργήσει και ως ένα είδος "εγγυητή" ότι η απόφαση υπολογισμού των τιμών εκκίνησης δεν είναι "ετεροβαρής", όπως κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...