Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Βέττα Καλλιόπη: Ανησυχία για το μέλλον & τη βιωσιμότητα της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη


 Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Καλλιόπη Βέττα, σχετικά με το μέλλον και τη βιωσιμότητα της τηλεθέρμανσης στην Κοζλανη.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: «Ανησυχία για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της Τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη».

 Η Τηλεθέρμανση Κοζάνης λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1993 παρέχοντας υπηρεσίες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού σε χιλιάδες συνδεδεμένα κτίρια στη Κοζάνη, εξυπηρετώντας πάνω από 70.000 χρήστες, καθώς και κρίσιμες υποδομές υγείας (νοσοκομείο, κέντρα υγείας κ.λπ.), εκπαίδευσης (σχολεία κάθε βαθμίδας) και άλλων δημόσιων λειτουργιών (Δικαστικό μέγαρο, Περιφέρεια κ.λπ.), ενώ και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή την καθιστούν άκρως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

 Αν και η εγκατάσταση της τηλεθέρμανσης εξυπηρετείται από τις μονάδες του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης ΙΙΙ, IV V, ως μοναδική πηγή κάλυψης του βασικού φορτίου, στο «σχέδιο» της κυβέρνησης για την βίαιη απολιγνιτοποίηση της περιοχής είχε προβλεφθεί ότι οι μονάδες ΙΙΙ και IV θα τεθούν εκτός λειτουργίας από τις 31/12/2022, ενώ η μονάδα V του ιδίου σταθμού από της 31/12/2023. Οι ημερομηνίες αυτές ήταν, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, ούτως ή άλλως μη ρεαλιστικές, δεδομένου ότι δεν εξασφάλιζαν εξαρχής επαρκή χρόνο για την μετάβαση της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης στην μεταλιγνιτική εποχή.

 Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη νέα μελέτη Επάρκειας Ηλεκτρικής ισχύος περιόδου 2022–2031 του ΑΔΜΗΕ, το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης εξετάζεται να τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας ήδη από 31/08/2021 (!), δημιουργώντας εύλογες αντιδράσεις και ανησυχία στην τοπική κοινωνία για πιθανή διακοπή της τηλεθέρμανσης στο Δήμο Κοζάνης, καθώς πλέον τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα διασφάλισης της παροχής θερμικής ισχύος προς την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης ακόμα και κατά την τρέχουσα θερμαντική περίοδο 2021/2022.

 Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε εγκαίρως και στην από 14/7/2021 επιστολή (αρ. πρωτ. 50540) που απέστειλαν στους εμπλεκόμενους φορείς και στον Υπουργό Ενέργειας ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΚ και ο Δήμαρχος Κοζάνης, η 2 πρόωρη θέση σε εφεδρεία των λιγνιτικών μονάδων ΙΙΙ, IV V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και η πρόωρη έξοδός τους από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από τις 31/08/2021 «θα δημιουργήσει συνθήκες διακοπής ισχύος / αναθεώρησης της τρέχουσας Σύμβασης Παροχής Θερμικής ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και Δήμου Κοζάνης» και κατά συνέπεια θα προκαλέσει «την αδυναμία της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ να ανταποκριθεί στις συμβατικές, έναντι των καταναλωτών της, υποχρεώσεις στην πόλη της Κοζάνης και τους διασυνδεδεμένους σε αυτή οικισμούς με αποτέλεσμα εξαιρετικά σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

 Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι ημερομηνίες εξόδου των λιγνιτικών μονάδων ΙΙΙ, IV και V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και της θέσης αυτών σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας ήδη από τις 31/08/2021, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλες βιώσιμες λύσεις που να εξασφαλίζουν τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, χωρίς να τίθενται πρόχειρα και ανέφικτα χρονικά ορόσημα που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, τόσο για την αύξηση του κόστους της τηλεθέρμανσης όσο και για την ενδεχόμενη διακοπή της.

 Επειδή είχε υπάρξει κυβερνητική δέσμευση ότι οι πολίτες της Κοζάνης δεν θα αποστερηθούν τα αγαθά και οφέλη της τηλεθέρμανσης κατά την πορεία μετάβασης προς την μεταλιγνιτική περίοδο,

 Επειδή η αιφνίδια μετατόπιση των ημερομηνιών εξόδου των συγκεκριμένων μονάδων από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από τις 31/8/2021 θέτει σε κίνδυνο την αδιάλειπτη και χωρίς επιπλέον κόστος παροχή της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη,

 Επειδή αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για την περιοχή και την τοπική κοινωνία που βιώνει ήδη σε πολλούς τομείς τις επιπτώσεις της βίαιης απολιγνιτοποίησης,

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ισχύει τελικά ο σχεδιασμός να τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης ήδη από 31/08/2021; 

2. Προτίθεται να λάβει θετικές πρωτοβουλίες ώστε να αναθεωρηθούν τα ανέφικτα χρονοδιαγράμματα και να παραταθεί η λειτουργία των μονάδων όσο απαιτείται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδιασμού; 

3. Πώς θα εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και χωρίς επιπλέον κόστος για τους πολίτες παροχή της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη κατά την μετάβαση προς την μεταλιγνιτική περίοδο και πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί; 

Η ερωτώσα Βουλευτής Βέττα Καλλιόπη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...