Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

OUTSOURCING: Ευλογία ή καρκίνωμα;

  


   Η εξωτερική ανάθεση ή εξωπορισμός, ευρέως διαδεδομένα ως outsourcing, δεν αποτελεί μια νέα στρατηγική για τις επιχειρήσεις.  Αντιθέτως, αποτελεί μια πρακτική που αναπτύσσεται εδώ και αρκετές δεκαετίες και σε διεθνές επίπεδο.

 Αφορά στη μεταβίβαση-μεταφορά των συνηθών και επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε εξωτερικούς παρόχους.  Μια τέτοια σχέση ρυθμίζεται από μια σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του υπεργολάβου (outsourcer).  Στόχος κυρίαρχος αποτελεί η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανταγωνιστικές πιέσεις.

Αποτελεί αναγκαιότητα για επιχειρήσεις που έχουν ελλείψεις σε πόρους, τεχνογνωσία, τεχνολογία, αλλά αποτελεί και μία στρατηγική επιλογή με προσανατολισμό τη μείωση του κόστους.

Θεωρητικά αποτελεί μια στρατηγική με πλεονεκτήματα αλλά και σοβαρά και επικίνδυνα μειονεκτήματα.

Ως πλεονεκτήματα αναφέρονται ενδεικτικά η δυνατότητα εστίασης στις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης, η μείωση του κόστους, η πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, η αύξηση της ευελιξίας και η ενίσχυση της οργανωσιακής επίδοσης. 

Ως μειονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν οι κίνδυνοι απώλειας οργανωσιακής γνώσης, απώλειας ελέγχου επί των επιχειρησιακών διαδικασιών, απώλειας ευκαιριών ανάπτυξης ικανοτήτων της επιχείρησης, μείωσης ευκαιριών αναβάθμισης ποιότητας και παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, περιορισμού των δυνατοτήτων καινοτομίας, μη συμβατότητα εταιρικής κουλτούρας μεταξύ επιχείρησης και outsourcer και αύξηση κρυφού κόστους, δηλ. του κόστους που ενέχει μια τέτοια σχέση, όπως είναι το κόστος αναζήτησης του κατάλληλου outsourcer, το κόστος μεταβίβασης μιας επιχειρησιακής διαδικασίας και το κόστος που σχετίζεται με τη συνεργασία και τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ επιχείρησης και τρίτου παρόχου.

Απορρέει λοιπόν από τα παραπάνω, το συμπέρασμα, ότι κάθε εξωτερική ανάθεση είναι ορθολογικό να συνοδεύεται από ανάλογη εμπεριστατωμένη μελέτη που να σταθμίζει τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που εμφανίζονται.

Στην καθετοποιημένη ΔΕΗ, το outsourcing εφαρμόσθηκε αρχικά στην καταμέτρηση, στην καθαριότητα, έπειτα στη φύλαξη, στις κατασκευές και συντήρηση του Δικτύου και σχετικά πρόσφατα και σε άλλες εργασίες ( αποκοπές, κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κ.α. ).

Τα βασικά επιχειρήματα που συνόδευαν τις παραπάνω ενέργειες ήταν:

1)      η έλλειψη ανθρώπινων πόρων και κυρίως

2)      η μείωση του κόστους. 

Αναμφίβολα, το πρώτο επιχείρημα αποτελεί μια πραγματικότητα.  Για δεκαετίες η καθετοποιημένη κάποτε ΔΕΗ και τώρα ο Όμιλος  ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ παρατηρούν την τεράστια μείωση προσωπικού και βέβαια την απώλεια τεχνογνωσίας.  

Καμία, γενικότερα ή ειδικότερα, πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού δεν καταρτίσθηκε με χαρακτηριστικά συνέπειας και συνέχειας.

Σε ότι αφορά το κόστος, οι αναφορές παρουσιάζονται υπεραπλουστευμένες και προσανατολισμένες στη μεγιστοποίηση του οφέλους για την Επιχείρηση, μέσω της σκόπιμης ή μη  παραγνώρισης του κρυφού κόστους που συνοδεύει τον εξωπορισμό.

Το όφελος παρουσιάζεται απλά ως η διαφορά κόστους δραστηριότητας ενδοεπιχειρησιακά και  κόστους της σύμβασης outsourcing.  Το κόστος αναζήτησης του κατάλληλου outsourcer, το κόστος παρακολούθησης της σύμβασης, το κόστος ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών το κόστος διόρθωσης και βέβαια το κόστος του πλήγματος στην εικόνα και το κύρος της επιχείρησης που αντιστοιχεί σε τέτοιες περιπτώσεις παραβλέπονται συνειδητά η μη.

Τα παραδείγματα στον Όμιλο ΔΕΗ πολλά.

Σε ότι αφορά την Καταμέτρηση, πλήθος λανθασμένων ενδείξεων ή μη καταμετρημένων παροχών κατακλύζουν τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι νέες παροχές, αλλά και οι απλές επανασυνδέσεις απαιτούν μεγάλους χρόνους εκτέλεσης, όταν πριν από 30 χρόνια οι επανασυνδέσεις πραγματοποιούνταν σε μία ημέρα.

Για τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης τουλάχιστον της ΔΕΗ, πλήθος καταγγελιών από πελάτες που δεν καταφέρνουν να εξυπηρετηθούν σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Το outsourcing όμως έχει και μία άλλη διάσταση:

Τα μειωμένα φανερά κόστη που παρουσιάζονται από τους outsourcers, οφείλονται – επιτυγχάνονται μέσω μιας θλιβερής μισθοδοσίας, χωρίς σχεδόν καμία προοπτική για τους εργαζόμενους σ΄ αυτούς, και όχι λόγω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, αρτιότερης οργάνωσης  ή άλλων παραμέτρων.

Έμμεσα η Επιχείρηση συμβάλει στη δημιουργία επισφαλών θέσεων εργασίας χαμηλά αμειβόμενων.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί η τεράστια εξάρτηση που δημιουργείται από τον outsourcer με απρόβλεπτους κινδύνους.

Όσο για τον ανταγωνισμό, οι αγορές αυτές είναι κατά κανόνα ολιγοπωλιακές, με ότι σημαίνει αυτό. 

Η Επιχείρηση αναθέτοντας τη δραστηριότητα σε outsourcer μεταθέτει και την ευθύνη για αυτήν, στα όρια της αποποίησης.

Τι κι αν τα έργα προχωρούν με ρυθμούς χελώνας;

Φταίει ο εργολάβος!

Τι κι αν χιλιάδες λανθασμένες μετρήσεις συσσωρεύονται στο Διαχειριστή;

Φταίει ο εργολάβος!

Τι κι αν οι πελάτες δεν εξυπηρετούνται γρήγορα και αξιόπιστα από τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης;

Φταίει ο outsourcer!

Συχνά δε, η εξάρτηση από τον outsourcer είναι τέτοια που η ενεργοποίηση ρητρών ή/και η επιβολή διορθωτικών  ενεργειών είναι εξαιρετικά δύσκολες ή/και αναποτελεσματικές.

Παρά τα σοβαρότατα μειονεκτήματα που έχουν αποδειχθεί και στην πράξη, υπάρχουν ένθερμοι υποστηρικτές του outsourcing, που προσπαθούν να το εισαγάγουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες. Δηλαδή να παραχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνήθεις και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες σε τρίτους.

 Η γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος, πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά, γιατί θα οδηγηθούμε σε Διευθύνσεις χωρίς προσωπικό αλλά με πολλούς outsourcers και απρόβλεπτες συνέπειες!     

Μπούκουρας Γιώργος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ

Μέλος Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Πηγή: "ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ" τ.81

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι καταναλωτές.


     ΑΘΗΝΑ  24/09/2021

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι καταναλωτές.

      Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου σ’ αυτήν, μεθοδεύεται η άλωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

     Της Επιχείρησης που επιτέλεσε το δύσκολο έργο του εξηλεκτρισμού της χώρας, της Επιχείρησης που ηγείται της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της Επιχείρησης  που εγγυάται ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας του ηλεκτρισμού είναι πάνω από το κέρδος.

     Με την παραπάνω αιφνιδιαστική απόφαση το Δ.Σ. της ΔΕΗ μεθοδεύει την μείωση του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο, επικαλούμενη διάφορα επενδυτικά φληναφήματα, που όμως δεν πείθουν!

     Αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια, μετά τη "μικρή" ΔΕΗ, την πώληση του 17%, το διαχωρισμό των λιγνιτικών ΜΕΛΙΤΗΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και άλλων σχεδίων, ώστε να ευδοκιμήσουν οι συνθήκες μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας από κοινωνικό σε κερδοσκοπικό αγαθό!

     Σε κάθε περίπτωση το μάρμαρο θα το πληρώσει ο καταναλωτής.

     Το συνδικάτο έχει χρέος να προειδοποιήσει και να αντισταθεί στην παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας στους κερδοσκόπους.     

 

Γραφείο Τύπου

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Μίλησε κανείς; "Πλημμύρα ευέλικτων δημόσιων προκηρύξεων στη ΔΕΗ"

      


 "Ευελιξία". Μια λέξη που χρησιμοποιείται ευρέως και γενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκπέμπει θετικά μηνύματα.

      Όλες οι Διοικήσεις διεκδικούσαν έναν βαθμό ευελιξίας, που πολλές φορές μάλιστα έφθασε σε βαθμό αυθαιρεσίας.

Έως τον περιβόητο Νόμο 4643/2019 του κ. Χατζηδάκη η "ευελιξία" εξαντλείτο στα όρια της κάθε Επιχείρησης άντε και σε επίπεδο Ομίλου.  Μετά τη δημοσίευση του Νόμου, η  "ευελιξία" διευρύνθηκε και εκτός αυτών και λαμβάνει άλλες διαστάσεις…

Στο πλαίσιο λοιπόν της  "ευελιξίας"  οι Δημόσιες κυρίως Προκηρύξεις θέσεων προσαρμόζονται ελεύθερα στις "ανάγκες".

Και πολλές φορές η προσαρμογή είναι τέτοια που προκαλεί γέλωτα αλλά και απογοήτευση.

Θα αναφερθεί για παράδειγμα η Δημόσια Προκήρυξη στην οποία απαιτούνται ως τυπικά προσόντα, σπουδές ή και πιστοποιήσεις σε θέματα της Διεύθυνσης.

Τι σπουδές;

Τι πιστοποιήσεις;

Γενικά και αόριστα;

Και έχει γενική εφαρμογή η παραπάνω μεθόδευση;

Όχι βέβαια.

Σε άλλη αντίστοιχη προκήρυξη απαιτείται Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ.

Έχουμε λοιπόν Διευθυντές με Πτυχία, Διπλώματα ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ και διευθυντές με σπουδές ή και πιστοποιήσεις.

Όλοι τους καλούνται να ασκήσουν Διοίκηση, να αξιολογήσουν το προσωπικό, να το παρακινήσουν και να το αναπτύξουν.

Πολλές φορές, συνάδελφοι με αντίστοιχες σπουδές ή και πιστοποιήσεις αποκλείονται από διάφορα επίπεδα θέσεων ευθύνης.

Παρόμοιες μεθοδεύσεις λειτουργούν απαξιωτικά για το προσωπικό και αποτελούν όνειδος για την Επιχείρηση.   

Γι’ αυτό η Διοίκηση δε θέλει ούτε να ακούει για θέσπιση ενός Κανονισμού ανάθεσης Καθηκόντων!

Γι’  αυτό η Διοίκηση δε θέλει ούτε να συζητήσει για θέσπιση ενός αντικειμενικού ( έστω μερικώς ) συστήματος ανάθεσης Καθηκόντων!

Και τέλος, ως κερασάκι στην τούρτα, στην προκήρυξη βεβαιώνεται ότι για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και πριν και μετά την επιλογή.  Μη βγουν τα βιογραφικά στη φόρα και προκύψουν προβλήματα…

Μπορείτε λοιπόν, κοι αρμόδιοι, να συνεχίσετε την παραγωγή Διευθυντών με "σπουδές ή και πιστοποιήσεις", απαξιώνοντας τα στελέχη της Επιχείρησης και παραγνωρίζοντας τους νόμιμα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, στρεβλώνοντας παράλληλα το πνεύμα του Νόμου ή 

Μπορείτε να υιοθετήσετε διαφανείς διαδικασίες που θα αποτελούν κίνητρο ανάπτυξης και βελτίωσης των εργαζομένων και θα προσδίδουν σεβασμό στους επιλέγοντες.

Πηγή: Επισημάνσεις ΔΕΗ Νο81

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Βέττα Καλλιόπη: Ανησυχία για το μέλλον & τη βιωσιμότητα της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη


 Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Καλλιόπη Βέττα, σχετικά με το μέλλον και τη βιωσιμότητα της τηλεθέρμανσης στην Κοζλανη.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: «Ανησυχία για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της Τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη».

 Η Τηλεθέρμανση Κοζάνης λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1993 παρέχοντας υπηρεσίες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού σε χιλιάδες συνδεδεμένα κτίρια στη Κοζάνη, εξυπηρετώντας πάνω από 70.000 χρήστες, καθώς και κρίσιμες υποδομές υγείας (νοσοκομείο, κέντρα υγείας κ.λπ.), εκπαίδευσης (σχολεία κάθε βαθμίδας) και άλλων δημόσιων λειτουργιών (Δικαστικό μέγαρο, Περιφέρεια κ.λπ.), ενώ και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή την καθιστούν άκρως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

 Αν και η εγκατάσταση της τηλεθέρμανσης εξυπηρετείται από τις μονάδες του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης ΙΙΙ, IV V, ως μοναδική πηγή κάλυψης του βασικού φορτίου, στο «σχέδιο» της κυβέρνησης για την βίαιη απολιγνιτοποίηση της περιοχής είχε προβλεφθεί ότι οι μονάδες ΙΙΙ και IV θα τεθούν εκτός λειτουργίας από τις 31/12/2022, ενώ η μονάδα V του ιδίου σταθμού από της 31/12/2023. Οι ημερομηνίες αυτές ήταν, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, ούτως ή άλλως μη ρεαλιστικές, δεδομένου ότι δεν εξασφάλιζαν εξαρχής επαρκή χρόνο για την μετάβαση της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης στην μεταλιγνιτική εποχή.

 Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη νέα μελέτη Επάρκειας Ηλεκτρικής ισχύος περιόδου 2022–2031 του ΑΔΜΗΕ, το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης εξετάζεται να τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας ήδη από 31/08/2021 (!), δημιουργώντας εύλογες αντιδράσεις και ανησυχία στην τοπική κοινωνία για πιθανή διακοπή της τηλεθέρμανσης στο Δήμο Κοζάνης, καθώς πλέον τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα διασφάλισης της παροχής θερμικής ισχύος προς την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης ακόμα και κατά την τρέχουσα θερμαντική περίοδο 2021/2022.

 Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε εγκαίρως και στην από 14/7/2021 επιστολή (αρ. πρωτ. 50540) που απέστειλαν στους εμπλεκόμενους φορείς και στον Υπουργό Ενέργειας ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΚ και ο Δήμαρχος Κοζάνης, η 2 πρόωρη θέση σε εφεδρεία των λιγνιτικών μονάδων ΙΙΙ, IV V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και η πρόωρη έξοδός τους από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από τις 31/08/2021 «θα δημιουργήσει συνθήκες διακοπής ισχύος / αναθεώρησης της τρέχουσας Σύμβασης Παροχής Θερμικής ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και Δήμου Κοζάνης» και κατά συνέπεια θα προκαλέσει «την αδυναμία της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ να ανταποκριθεί στις συμβατικές, έναντι των καταναλωτών της, υποχρεώσεις στην πόλη της Κοζάνης και τους διασυνδεδεμένους σε αυτή οικισμούς με αποτέλεσμα εξαιρετικά σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

 Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι ημερομηνίες εξόδου των λιγνιτικών μονάδων ΙΙΙ, IV και V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και της θέσης αυτών σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας ήδη από τις 31/08/2021, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλες βιώσιμες λύσεις που να εξασφαλίζουν τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, χωρίς να τίθενται πρόχειρα και ανέφικτα χρονικά ορόσημα που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, τόσο για την αύξηση του κόστους της τηλεθέρμανσης όσο και για την ενδεχόμενη διακοπή της.

 Επειδή είχε υπάρξει κυβερνητική δέσμευση ότι οι πολίτες της Κοζάνης δεν θα αποστερηθούν τα αγαθά και οφέλη της τηλεθέρμανσης κατά την πορεία μετάβασης προς την μεταλιγνιτική περίοδο,

 Επειδή η αιφνίδια μετατόπιση των ημερομηνιών εξόδου των συγκεκριμένων μονάδων από το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από τις 31/8/2021 θέτει σε κίνδυνο την αδιάλειπτη και χωρίς επιπλέον κόστος παροχή της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη,

 Επειδή αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για την περιοχή και την τοπική κοινωνία που βιώνει ήδη σε πολλούς τομείς τις επιπτώσεις της βίαιης απολιγνιτοποίησης,

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ισχύει τελικά ο σχεδιασμός να τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης ήδη από 31/08/2021; 

2. Προτίθεται να λάβει θετικές πρωτοβουλίες ώστε να αναθεωρηθούν τα ανέφικτα χρονοδιαγράμματα και να παραταθεί η λειτουργία των μονάδων όσο απαιτείται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδιασμού; 

3. Πώς θα εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και χωρίς επιπλέον κόστος για τους πολίτες παροχή της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη κατά την μετάβαση προς την μεταλιγνιτική περίοδο και πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί; 

Η ερωτώσα Βουλευτής Βέττα Καλλιόπη

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Σκόνδρα Ασημίνα: Προβλήματα λειτουργίας στον ΔΕΔΔΗΕ


 Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε η Βουλευτής της ΝΔ, Ασημίνα Σκόνδρα, σχετικά με τα Προβλήματα λειτουργίας στον ΔΕΔΔΗΕ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Αθήνα, 02.06.2021

Ερώτηση

προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα

 

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

 

Κύριε Υπουργέ,

 Πληθαίνουν τα παράπονα από πολίτες, ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πλέον, σε λογικούς χρόνους, για διάφορα θέματα από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Παρουσιάζονται σοβαρά ζητήματα δυσλειτουργίας πανελλαδικά και φυσικά και στην Καρδίτσα, τα οποία τα θέτω εις γνώση σας. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι:

1) η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες - ηλεκτρολόγοι - εναερίτες), λόγω πολλών αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων.

2) η έλλειψη βασικών υλικών (στύλοι, μετασχηματιστές, μετρητές), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν βλάβες και να ολοκληρωθούν οι ηλεκτροδοτήσεις νέων πελατών.

3) Προβλήματα στην απόδοση των εργολαβιών (μελέτες έργων και κατασκευές έργων), αφού η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθυστερεί την υλοποίηση των έργων όλων των κατηγοριών (νέα δίκτυα, συντηρήσεις κλπ.).

Ειδικότερα στον νομό Καρδίτσας υπάρχει σε εκκρεμότητα ο παρακάτω αριθμός έργων ανά κατηγορία :

1) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων (100 έργα προς κατασκευή περίπου- υπάρχουν αιτήσεις σε εκκρεμότητα από το φθινόπωρο του 2020).

2) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης αρδευτικών έργων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (70 έργα προς κατασκευή περίπου).

3) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης ΦΟΠ - 40 έργα προς κατασκευή περίπου (δημοτικές αιτήσεις ηλεκτροφωτισμού αγροτικών, κοινοτικών και δημοτικών οδών, πλατειών, κόμβων κλπ.).

4) Κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης νέων οικιών, καταστημάτων, οικοδομών, με ιδιωτικές αιτήσεις και πληρωμές - 40 έργα προς κατασκευή περίπου.

5) Αντικατάσταση - συντήρηση (σάπιων) στύλων, σε υπάρχον δίκτυο, (600 στύλοι περίπου).

6) Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές παροχές, που αυτή την εποχή κάθε χρόνο είναι ζωτικής σημασίας η άρδευση για τις καλλιέργειες.

Κύριε Υπουργέ, οι αγρότες είναι πολύ ανήσυχοι για την άρδευση των καλλιεργειών τους και βρισκόμαστε στην αρχή της αρδευτικής περιόδου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ερωτάστε:

Θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ σε προσλήψεις, από τον πίνακα επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2018 για τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τα αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν 15/07/2020, ώστε να αναπληρωθούν τα κενά προσωπικού;

Θα προχωρήσουν άμεσα οι παραγγελίες υλικών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για την ολοκλήρωση των έργων, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα;

Πώς διασφαλίζεται μελλοντικά η απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ώστε να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις και ανάγκες του;

  

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ

Βουλευτής Ν. Καρδίτσας


Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

ΣΥΡΙΖΑ: Μοναδική στρατηγική της κυβέρνησης ΝΔ για τη ΔΕΗ και τον ενεργειακό τομέα η διαρκής επιβάρυνση των καταναλωτών

 


Τη διαρκή επιβάρυνση των καταναλωτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ως μοναδική στρατηγική της κυβέρνησης ΝΔ και της πολιτικής ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στον τομέα της ενέργειας, αναδεικνύουν με ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατέθεσαν στις 17/5/2021, πενήντα έξι (56) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

\Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Μοναδική στρατηγική της κυβέρνησης ΝΔ για τη ΔΕΗ και τον ενεργειακό τομέα η διαρκής επιβάρυνση των καταναλωτών

Πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΝΔ και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), τον Σεπτέμβριο του 2019, με πρόσχημα τη «σωτηρία» της ΔΕΗ, ήταν η αύξηση των τιμολογίων της, κατά 20%, που επιβάρυναν τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες. Ακολούθησαν, λόγω της πανδημίας και της κατάρρευσης των τιμών καυσίμων, το πρώτο εξάμηνο του 2020, υπερκέρδη των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, καθώς πουλούσαν ακόμη και τέσσερις (4) φορές πάνω από τη χονδρική τιμή. Η κατάρρευση της χονδρικής τιμής δεν μετακυλίστηκε ποτέ στους καταναλωτές ώστε να ελαφρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος εν μέσω πανδημίας.

Στη συνέχεια, με την εφαρμογή του μοντέλου-στόχου (target model) τον Νοέμβριο του 2020, η ΔΕΗ συνέχισε με τη συμμετοχή της στην αγορά εξισορρόπησης να επωφελείται, μαζί με τους υπόλοιπους καθετοποιημένους προμηθευτές, από τις ιδιαιτέρως υψηλές τιμές, εις βάρος όλων των καταναλωτών.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επέλεξε να ανεχτεί τα φαινόμενα υπερκερδών και χειραγώγησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχουν καταγγείλει και εκπρόσωποι των βιομηχανικών καταναλωτών, και περιορίστηκε στο να επιχαίρει για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ και τη άνοδο της μετοχής της στο χρηματιστήριο αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα της πολιτικής της στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία και την παραγωγή της χώρας.

Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί που επιβαρύνουν τους καταναλωτές δεν τελειώνουν εδώ, καθώς από 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε εφαρμογή το λεγόμενο «πράσινο τέλος» στο πετρέλαιο κίνησης, ένα χαράτσι που σχεδιάστηκε για να καλύψει την τρύπα στον Ειδικό Λογαριασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) που κατάφερε να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία σε ένα μόλις χρόνο από την ανάληψη της διακυβέρνησης, ενώ παρέλαβε τον λογαριασμό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πλεονασματικό και με μαξιλάρι ασφαλείας.

Ακόμα ένα σχέδιο επιβάρυνσης των καταναλωτών προκύπτει από δημοσιεύματα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που κατατέθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα επιβάρυνση των καταναλωτών με νέο έσοδο για τον ΕΛΑΠΕ, τον οποίο θα διαχωρίσει σε «κακό» και «καλό», παλιό και νέο Λογαριασμό, δημιουργώντας παράλληλα de facto, συνθήκες άνισου ανταγωνισμού, καθώς οι νέοι επενδυτές θα υπάγονται στο νέο, υγιή, ΕΛΑΠΕ, ενώ ο παλιός θα λειτουργεί περίπου ως «bad bank». Άλλη μία επιβάρυνση των καταναλωτών από την κυβέρνηση ΝΔ για να καλύψει πάλι δικά της λάθη.

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ αναμένεται να ενεργοποιήσει μέσα στον Μάιο ρήτρα CO2 στη χαμηλή τάση που θα επιφέρει αυξήσεις της τάξης των 2-3 ευρώ στους καταναλωτές. Πρόκειται για την ενεργοποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, σε συνεδρίασή του την 30η Αυγούστου 2019, για τη θέσπιση ρήτρας CΟ2 στη Χαμηλή Τάση, δηλαδή στα νοικοκυριά, την οποία είχε ανακοινώσει ότι θα κρατήσει «παγωμένη» μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2021.

Επειδή αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση ΝΔ δεν έχει σχέδιο και στρατηγική στον ενεργειακό τομέα αλλά ασκεί πολιτική «βλέποντας και κάνοντας» με αποτέλεσμα να πέφτει από το ένα λάθος στο άλλο
Επειδή οι επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές και τους φορείς της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας επί κυβέρνησης ΝΔ δεν έχουν τέλος
Επειδή, η κυβέρνηση προτιμά να πανηγυρίζει για τα κέρδη της ΔΕΗ που οφείλονται στις αυξήσεις που επέβαλε και στις λάθος επιλογές της αντί να μεταφέρει τις ελαφρύνσεις στους καταναλωτές, οικιακούς και επαγγελματίες
Επειδή οι τελικοί καταναλωτές δεν μπορούν να αντέξουν κι άλλη επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος
Επειδή η κυβέρνηση αδιαφορεί για τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της ΔΕΗ

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα περί ενεργοποίησης της ρήτρας CΟ2 στα νοικοκυριά για τον τρέχοντα μήνα Μάϊο; Θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε η απόφαση αυτή να ανακληθεί, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα που η κοινωνία και η οικονομία προσπαθούν να ανακάμψουν από την πανδημία;

2. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να επιβαρύνει τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επαγγελματίες, καθ’ όλη τη διάρκεια διακυβέρνησης της ΝΔ;

3. Έχει υπολογίσει η κυβέρνηση την επιβάρυνση που έχει προκαλέσει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια διακυβέρνησής της; Και πώς έχει σκοπό τελικά να διαμορφώσει μια συνολική πολιτική ελάφρυνσης του κόστους ενέργειας με έμφαση στους πιο ευάλωτους;

4. Προτίθεται το ΥΠΕΝ να προχωρήσει σε μείωση του κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές αντί για τις συνεχόμενες αυξήσεις και επιβαρύνσεις;


Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Χαρίτου Δημήτρης: Ποιο το σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής;

 


Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρίτου, σχετικά με το Εργοστάσιο της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη.

Θέμα: «Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αδειοδοτήθηκε από την ΡΑΕ, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής»;

     Η απόφαση της κυβέρνησης ΝΔ να προχωρήσει στην απόσυρση όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων έως το 2023 συνέδεσε την απολιγνιτοποίηση της χώρας με την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη νέων μονάδων φυσικού αερίου, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για την επάρκεια ισχύος στη χώρα. Αυτή η επιλογή της αντικατάστασης του λιγνίτη με φυσικό αέριο και όχι με ΑΠΕ λειτουργεί εις βάρος του ευρύτερου στόχου της απανθρακοποίησης του ενεργειακού μίγματος της χώρας, και είναι φυσικά σε πλήρη ευθυγράμμιση με την επιδίωξη της κυβέρνησης για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε όλους τους τομείς.

Βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είναι ότι η απολιγνιτοποίηση της χώρας πρέπει να προχωρήσει ως τμήμα της ευρύτερης απανθρακοποίησης της ελληνικής οικονομίας, με αντικατάσταση του λιγνίτη με ΑΠΕ. Με δεδομένη την απόφαση της κυβέρνησης ΝΔ για αντικατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο και όχι με ΑΠΕ, μοιραία δημιουργείται η ανάγκη για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και για αντικατάσταση των υφιστάμενων μονάδων που ήδη λειτουργούν.

     Με την αριθμ. 130/2021 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού-ΔΕΗ Α.Ε» στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, συνολικής ισχύος 665 ΜW, με μέγιστο βαθμό απόδοσης 63% και με χρόνο έναρξης λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2024. Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα που έρχεται να αντικαταστήσει την υπάρχουσα αξιοποιώντας τις υποδομές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ, με δυνατότητες να καλύψει εγχώριες ανάγκες σε ενέργεια, αλλά και να εξάγει ηλεκτρικό ρεύμα σε γειτονικές χώρες.

Ωστόσο για να προχωρήσει το επενδυτικό σχέδιο της νέας μονάδας στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στην Κομοτηνή, που αδειοδοτήθηκε από τη ΡΑΕ, προϋπόθεση είναι η κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική δέσμευση να εντάξει τη νέα μονάδα στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, και να θέσει το έργο σε άμεση προτεραιότητα, αντί να προωθεί μόνο άλλες ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου, σύμφωνα με το ευρύτερο σχέδιό της. Μία τέτοια απόφαση της κυβέρνησης είναι αναγκαία για να υπάρξει επιχειρησιακό σχέδιο από τη ΔΕΗ και να προχωρήσουν μια σειρά ενεργειών των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί από τη ΡΑΕ, διαφορετικά η απόφαση της κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά κάτι που θα αποβεί σε όφελος αποκλειστικά και μόνο των ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο της ενέργειας σε όλους  τους τομείς. Σημειώνεται ότι πέραν της μονάδας των 826 MW στη Βοιωτία, που ήδη κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται εντός του 2021, και πλην της αδειοδότησης της ΔΕΗ για την μονάδα στη Κομοτηνή, στη χώρα τρέχουν ιδιωτικά project κατασκευής νέων μονάδων φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 3379 MW, εκ των οποίων 1327 MW χωροθετούνται στην Θράκη.

     Το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της λειτουργίας της νέας μονάδας στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής είναι ότι η περιοχή τα τελευταία χρόνια μετασχηματίζεται σε ενεργειακό κόμβο με τους αγωγούς που διέρχονται ή πρόκειται να διέλθουν από αυτήν, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, ο αγωγός IGB, ο αγωγός IGI, αλλά και η πλωτή μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόσβαση στο φυσικό αέριο, την βασική πρώτη ύλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, θα γίνεται γρηγορότερα και ενδεχομένως με ευνοϊκότερους όρους. Ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι υπάρχουσα μονάδα της ΔΕΗ, όπως και η νέα που θα την αντικαταστήσει, έχει την ικανότητα διατήρησης αποθέματος πετρελαίου ντίζελ, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η ικανότητα λειτουργίας για τουλάχιστον 5 ημέρες σε πλήρες φορτίο, όπως απαιτεί η ΡΑΕ και όπως έχει συμβεί στο παρελθόν (Ιανουάριος 2009) όταν παρουσιάστηκαν προβλήματα στη ροή αερίου από τον ελληνοτουρκικό αγωγό. 

Η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού σχεδίου θα συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη της περιοχής θωρακίζοντας την οικονομικά, αλλά και ενεργειακά. Η νέα μονάδα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία που τόσο αναγκαία είναι σήμερα, ενώ θα είναι πολλαπλά επωφελής για την τοπική κοινωνία, μιας και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής της όσο και μετά τη λειτουργία της.

 Επειδή η απόφαση της ΡΑΕ για να προχωρήσει η νέα μονάδα της ΔΕΗ προϋποθέτει πολιτική απόφαση από πλευράς κυβέρνησης για να θέσει το έργο σε άμεση προτεραιότητα υλοποίησης στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Επειδή το εργοστάσιο της ΔΕΗ Κομοτηνής διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή υποδομές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, για την κατασκευή νέας μονάδας με το συμφερότερο οικονομικό κόστος για το δημόσιο.

Επειδή η περιοχή αποτελεί ενεργειακό κόμβο και η νέα μονάδα της ΔΕΗ μπορεί να έχει ευνοϊκότερη πρόσβαση σε φυσικό αέριο, μέσω των αγωγών που διέρχονται ή πρόκειται να διέλθουν.

Επειδή η Θράκη και ιδιαίτερα η Ροδόπη έχει άμεση ανάγκη από μεγάλες επενδύσεις για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως αναγνωρίζεται και από την Διακομματική Επιτροπή.

Επειδή η άδεια της ΡΑΕ τελεί υπό όρους και αυστηρά χρονοδιαγράμματα που για να τηρηθούν προϋποθέτουν την ύπαρξη πολιτικής βούλησης εκ μέρους της κυβέρνησης.

 Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

 1. Είναι στις προθέσεις σας η κατασκευή και λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής;

2.Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός από τη διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. για να υπάρξει επιχειρησιακό σχέδιο και να τηρηθούν στην συνέχεια τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έθεσε η ΡΑΕ στην απόφασή της;

Αθήνα 12/4/2021 

 Ο ερωτών βουλευτής

Χαρίτου Δημήτρης

Λοβέρδος Ανδρέας: Ποιος ο σχεδιασμός για την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ;

Επίκαιρη Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, σχετικά με τον Σχεδιασμό για την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη.

 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα : «Υλοποίηση κυβερνητικού σχεδιασμού για την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.».

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του προ μηνός κοινοβουλευτικού μας διαλόγου ( Επίκαιρη Ερώτηση με αριθμό

486/28-2-2021 ) για την κακοκαιρία «Μήδεια» που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα

ηλεκτροδότησης στο Δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ) σε πολλές περιοχές της χώρας και δεδομένου πως τότε αναμένατε «εντός των επομένων εβδομάδων» την ολοκλήρωση της μελέτης για την προτεραιοποίηση των περιοχών για την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

 Ερωτάσθε :

 1. Η κυβερνητική εντολή της εκπόνησης μελέτης προτεραιοποίησης των περιοχών σε ποιο

στάδιο βρίσκεται ; Ολοκληρώθηκε η μελέτη ;

2. Η «βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες,

για να μπορέσουμε, πράγματι, να ξεκινήσουμε να σκάβουμε και να υπογειοποιούμε

καλώδια εντός του 2021», όπως χαρακτηριστικά είχατε αναφέρει, θα τηρηθεί ;

 Αθήνα, 10 Απριλίου 2021

Ο ερωτών

Ανδρέας Λοβέρδος

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Μίλησε κανείς; "Το παράδοξο της οργανωτικής μεγέθυνσης στον Όμιλο ΔΕΗ"

 


Το παράδοξο της οργανωτικής μεγέθυνσης με παράλληλη μείωση του προσωπικού, λαμβάνει πλέον δυσθεώρητες διαστάσεις στον Όμιλο ΔΕΗ.  Τα οργανογράμματα τελούν υπό συνεχή μεταβολή, οι προκηρύξεις θέσεων ευθύνης κατακλύζουν σχεδόν καθημερινά τα ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια και βέβαια υπό συνθήκες μείωσης προσωπικού, δημιουργούνται Διευθυντές σε διευθύνσεις με ελάχιστους ή καθόλου  εργαζόμενους.  Το «δώσε και σε μένα μπάρμπα» έχει σχεδόν επικρατήσει ως στοιχείο εταιρικής κουλτούρας, παράλληλα με το «όλοι οι καλοί χωράνε».  Οι προκηρύξεις εκδίδονται  προσαρμοζόμενες στις «ανάγκες», τα κριτήρια επιλογής και αυτά προσαρμόζονται στις «ανάγκες»!  Επιτυγχάνεται μια «ευελιξία».

«Ευελιξία» στις προκηρύξεις….

«Ευελιξία» στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα….

«Ευελιξία» στα κριτήρια επιλογής….

«Ευελιξία» στο ωράριο εργασίας….

Παρά το σαρκαστικό παραπάνω κείμενο, η πραγματικότητα δεν απέχει πολύ!

Η ανάληψη θέσεων ευθύνης ή προαγωγές, μπορούν και πρέπει να αποτελούν έναν σημαντικό παρακινητικό παράγοντα για το προσωπικό.  Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όμως, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, που θα αφορά στην ανάπτυξη του προσωπικού και θα αμβλύνει τα εμπόδια που εμφανίζονται. Όταν όμως οι αρμόδιοι ακούνε για υιοθέτηση μιας δομής προκηρύξεων, για αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και για απαλοιφή εμποδίων που στήνουν κάποιοι σε προαγωγές (π.χ. αποδεσμεύσεις, αποκλεισμούς ολόκληρων κατηγοριών), σφυρίζουν αδιάφορα!

Αντιθέτως, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ζήλο σε σχέση με τις «αναπληρώσεις» σε θέσεις ευθύνης.  Αναπληρώσεις που ισχύουν για μήνες, ίσως και για χρόνια, δημιουργώντας ομήρους, αλλά και τετελεσμένα γεγονότα.  Καλείται δηλαδή κάποιος, ο οποίος μπορεί και να μη διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά ή/και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση, να ασκήσει τα αντίστοιχα καθήκοντα.

Τα παραπάνω δεν είναι πρωτοφανή ͘  η ολοκληρωτική υιοθέτησή τους πραγματοποιήθηκε επί της προηγούμενης Διοίκησης, αλλά το μόνο που έχει αλλάξει φαίνεται ότι είναι η επέλαση των «στελεχών» της αγοράς!!!

Μπορείτε λοιπόν,  κύριοι αρμόδιοι, να παραμείνετε πιστοί στη νοοτροπία της ευνοιοκρατίας, απαξιώνοντας αρχές, διαδικασίες και προσωπικό ή

Μπορείτε να θέσετε τις βάσεις για την ανάπτυξη του προσωπικού με αξιοκρατία και αντικειμενικότητα, συμβάλλοντας έτσι στην μετεξέλιξη του Ομίλου σε υπόδειγμα οργανωτικού και παρακινητικού σχεδιασμού!

Πηγή: Επισημάνσεις ΔΕΗ Νο79

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...