Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Μίλησε κανείς; "Πλημμύρα ευέλικτων δημόσιων προκηρύξεων στη ΔΕΗ"

      


 "Ευελιξία". Μια λέξη που χρησιμοποιείται ευρέως και γενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκπέμπει θετικά μηνύματα.

      Όλες οι Διοικήσεις διεκδικούσαν έναν βαθμό ευελιξίας, που πολλές φορές μάλιστα έφθασε σε βαθμό αυθαιρεσίας.

Έως τον περιβόητο Νόμο 4643/2019 του κ. Χατζηδάκη η "ευελιξία" εξαντλείτο στα όρια της κάθε Επιχείρησης άντε και σε επίπεδο Ομίλου.  Μετά τη δημοσίευση του Νόμου, η  "ευελιξία" διευρύνθηκε και εκτός αυτών και λαμβάνει άλλες διαστάσεις…

Στο πλαίσιο λοιπόν της  "ευελιξίας"  οι Δημόσιες κυρίως Προκηρύξεις θέσεων προσαρμόζονται ελεύθερα στις "ανάγκες".

Και πολλές φορές η προσαρμογή είναι τέτοια που προκαλεί γέλωτα αλλά και απογοήτευση.

Θα αναφερθεί για παράδειγμα η Δημόσια Προκήρυξη στην οποία απαιτούνται ως τυπικά προσόντα, σπουδές ή και πιστοποιήσεις σε θέματα της Διεύθυνσης.

Τι σπουδές;

Τι πιστοποιήσεις;

Γενικά και αόριστα;

Και έχει γενική εφαρμογή η παραπάνω μεθόδευση;

Όχι βέβαια.

Σε άλλη αντίστοιχη προκήρυξη απαιτείται Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ.

Έχουμε λοιπόν Διευθυντές με Πτυχία, Διπλώματα ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ και διευθυντές με σπουδές ή και πιστοποιήσεις.

Όλοι τους καλούνται να ασκήσουν Διοίκηση, να αξιολογήσουν το προσωπικό, να το παρακινήσουν και να το αναπτύξουν.

Πολλές φορές, συνάδελφοι με αντίστοιχες σπουδές ή και πιστοποιήσεις αποκλείονται από διάφορα επίπεδα θέσεων ευθύνης.

Παρόμοιες μεθοδεύσεις λειτουργούν απαξιωτικά για το προσωπικό και αποτελούν όνειδος για την Επιχείρηση.   

Γι’ αυτό η Διοίκηση δε θέλει ούτε να ακούει για θέσπιση ενός Κανονισμού ανάθεσης Καθηκόντων!

Γι’  αυτό η Διοίκηση δε θέλει ούτε να συζητήσει για θέσπιση ενός αντικειμενικού ( έστω μερικώς ) συστήματος ανάθεσης Καθηκόντων!

Και τέλος, ως κερασάκι στην τούρτα, στην προκήρυξη βεβαιώνεται ότι για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και πριν και μετά την επιλογή.  Μη βγουν τα βιογραφικά στη φόρα και προκύψουν προβλήματα…

Μπορείτε λοιπόν, κοι αρμόδιοι, να συνεχίσετε την παραγωγή Διευθυντών με "σπουδές ή και πιστοποιήσεις", απαξιώνοντας τα στελέχη της Επιχείρησης και παραγνωρίζοντας τους νόμιμα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, στρεβλώνοντας παράλληλα το πνεύμα του Νόμου ή 

Μπορείτε να υιοθετήσετε διαφανείς διαδικασίες που θα αποτελούν κίνητρο ανάπτυξης και βελτίωσης των εργαζομένων και θα προσδίδουν σεβασμό στους επιλέγοντες.

Πηγή: Επισημάνσεις ΔΕΗ Νο81

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...