Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Χαιρετίζει η ΔΕΗ την υπογραφή νέου δανείου 180 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ

Νέες δανειακές Συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε σήμερα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων της και την χρηματοδότηση νέων έργων.
Πρόκειται για τη δεύτερη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 180 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους 415 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δανειακή σύμβαση ύψους 235 εκατ. ευρώ είχε υπογραφεί τον Μάρτιο του 2014.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Επιχείρηση, η γραμμή χρηματοδότησης των € 415 εκατ. αφορά επενδύσεις για την περίοδο 2013-2015 για τον εκσυγχρονισμό  και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας.
Υπογράφηκαν επίσης δύο δανειακές συμβάσεις μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι οποίες αφορούν  χρηματοδότηση μίας ομάδας Έργων με την γενική επωνυμία «Transmission I» ύψους €70 εκατ. και του έργου «Διασύνδεση των Κυκλάδων Φάση Α΄» ύψους €65 εκατ., τα οποία αποτελούν  υποσύνολα της συνολικής  εγκεκριμένης χρηματοδότησης  των € 140 εκατ. και € 130 εκατ.  αντίστοιχα, με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής των δανείων και για τις δύο συμβάσεις τα 20 έτη.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.
Πηγή: http://www.energypress.gr/news/Hairetizei-h-DEH-tis-nees-symbaseis-me-thn-ETEp

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 – μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού, ως νέου μέλους Δ.Σ. – το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

- Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
- Ζακολίκος Χρήστος του Παυσανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, εκπρόσωπος των εργαζομένων,
- Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
- Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος,
- Φράγκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Μηχανολόγος Μηχανικός,
- Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος,
ως μέλη.
Μετά τον ορισμό του, ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κ. Ζωντανός Κωνσταντίνος δήλωσε τα ακόλουθα:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κόλλια για τη σημαντική συνεισφορά του στην εδραίωση του ρόλου του ΔΕΔΔΗΕ ως ενός σημαντικού θεσμικού παράγοντα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας. Ευχαριστώ επίσης τον Μέτοχο, τη ΔΕΗ Α.Ε., για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και δεσμεύομαι ότι θα
καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξέλιξη του ΔΕΔΔΗΕ σε μία σύγχρονη Εταιρία, η οποία θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας».Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λήγει στις 29.3.2015.
Βιογραφικό Σημείωμα
Ο κ. Ζωντανός Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος με ειδίκευση στους φορείς και συστήματα ψηφιακής μετάδοσης στο Polytechnic Of Central London.
Από το 1980 έως το 1986 ήταν επιβλέπων Μηχανικός σε έργα Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων και από το 1986 έως το 1996 ήταν Μηχανικός μελετών επεκτάσεων Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων. Από το 1996 έως το 1998 ήταν στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Επενδύσεων και επιβλέπων Μηχανικός (SITE MANAGER) στα έργα Λιθουανίας και Γεωργίας.
Από το 1998 έως το 2003 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ομίλου Ο.Τ.Ε. με ειδικότητα στον σχεδιασμό Δικτύων Κορμού και πολυπλεξίας.
Τα 2003 συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού τηλεοπτικών μεταδόσεων των Ολυμπιακών Αγώνων με ειδικότητα τον σχεδιασμό Ολυμπιακών Δακτυλίων.
Από το 2006 έως το 2011 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Θυγατρικής εταιρείας κατασκευών Ο.Τ.Ε. HELLASCOM με ειδίκευση στα έργα υποδομών
Ο.Τ.Ε., δικτυακών έργων Ο.Τ.Ε., δομημένης καλωδίωσης, μικροκυματικών ζεύξεων, ζεύξεων wifi και wimax, μητροπολιτικών δικτύων και Έξυπνων Οικισμών.
Από το Μάρτιο του 2013 έως το Σεπτέμβριο 2014 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.
Ο κ. Ζωντανός για 10 συνεχή χρόνια είχε αναλάβει την εξειδικευμένη Επιμόρφωση στελεχών (Σεμινάριο επιμόρφωσης τηλεπικοινωνιακών στελεχών, Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών στους φορείς και συστήματα πολυπλεξίας, Επιμόρφωση στελεχών στις Σχολές Προσωπικού ΟΤΕ σε ειδικότητες Αστικών και Υπεραστικών Δικτύων, Επιμορφωτικά Σεμινάρια Μελετών Αστικών και
Υπεραστικών Δικτύων) και ήταν μέλος αξιολόγησης σε επιτροπές πιστοποίησης πτυχίων ιδιωτικών ΙΕΚ και μέλος του Γερμανικού VDI (TEE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ).

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014                                                       Από το Γραφείο Τύπου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ανοικτή επιστολή του κ. Γ.Κόλλια

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες,
Με ανάμικτα συναισθήματα είμαι υποχρεωμένος να σας αποχαιρετίσω σεβόμενος έτσι την σχετική κυβερνητική απόφαση.
Μετά από 34 χρόνια κοινής πορείας και προσπάθειας, ανεβαίνοντας ένα – ένα τα σκαλιά της ιεραρχίας της ΔΕΗ, αξιώθηκα την μέγιστη τιμή να ηγηθώ της νέας μας μεγάλης εταιρείας, του ΔΕΔΔΗΕ, στα πρώτα της βήματα στον δύσκολο και άγνωστο χώρο της ηλεκτρικής αγοράς.
Πιστεύω ακράδαντα ότι πετύχαμε, ότι ανταποκριθήκαμε στο ρόλο μας και στις προσδοκίες όλων.
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη – μετά τη μητρική ΔΕΗ – τεχνική εταιρεία της Χώρας και ο 5ος σε μέγεθος Διαχειριστής Δικτύων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικά κερδοφόρος και παρουσιάζει το χαμηλότερο κόστος ανά πελάτη πανευρωπαϊκά.
Για όλα αυτά, αλλά και για την τεχνογνωσία μας, την συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των υπηρεσιών μας, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και των συστημάτων μας που ήδη άρχισε μπορείτε να είσαστε υπερήφανοι και αισιόδοξοι γιατί εργάζεσθε σε μια εταιρεία με όραμα, μέλλον και στρατηγική.
Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη τιμή που εργάσθηκα και υπήρξα στέλεχος της μεγάλης οικογένειας της ΔΕΗ, μιας Επιχείρησης και ενός Ομίλου με αρχές, αξίες και κουλτούρα και που επί 60 χρόνια αποτελεί τον κύριο μοχλό της Εθνικής Οικονομίας και την πιο στέρεα βάση της ευημερίας της κοινωνίας μας.
Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα σας προσωπικά γι’ αυτό το πολύ ενδιαφέρον “ταξίδι” που ζήσαμε μαζί.
Ευχαριστώ επίσης, ιδιαίτερα, την παρούσα Διοίκηση της ΔΕΗ, αλλά και τις προηγούμενες, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και τη στήριξη που μου παρείχαν.
Θα ήταν παράλειψη, τέλος, αν δεν επεσήμανα τον μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει η εταιρεία και το έργο της. Πρόκειται για την λανθασμένη και ανιστόρητη αντίληψη ότι ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να μετατραπεί σε Υπηρεσία του Δημοσίου και να λειτουργεί με τους κανόνες του.
Τους προειδοποιώ, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι και πρέπει να παραμείνει Ανώνυμη Εταιρεία, υπό τον έλεγχο της κοινωνίας με την ευρύτερη δυνατή λαϊκή συμμετοχή. Είναι μονόδρομος.
Τέλος, στις δύσκολες τούτες ώρες της οικονομικής κρίσης της Χώρας, να μην ξεχνούμε να προτάσσουμε το πατριωτικό μας καθήκον απέναντι στο όποιο προσωπικό συμφέρον.
Σας καλώ όλους να συνεχίσετε την σημαντική σας προσπάθεια για την Πατρίδα και την Εταιρεία.
Με σεβασμό και αγάπη,
Γεώργιος Κόλλιας

Και επισήμως στο τιμόνι του ΔΕΔΔΗΕ ο Κ. Ζωντανός

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού από μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ και την εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Κόλλια.
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε σώμα.
Πηγή: http://www.energypress.gr/news/Kai-epishmws-sto-timoni-toy-DEDDHE-o-K.-Zwntanos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...