Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι η πλέον Α.Σ.Ο.Π.

           Απορρίφθηκε η προσφυγή του Σπάρτακου


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως όλοι γνωρίζετε, εδώ και καιρό η ηγεσία του σωματείου «Σπάρτακος» προσπαθεί με ενέργειές της να απαξιώσει τη λειτουργία και το ρόλο εκπροσώπησης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας ήταν να προσφύγει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1264/82, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι ο «Σπάρτακος» είναι η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση και ότι εκπροσωπεί όλο το προσωπικό της ΔΕΗ.
Με απόφασή της, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή απορρίπτει την προσφυγή του «Σπάρτακου» θεωρώντας την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ως την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση προσωπικού στη ΔΕΗ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΗ: Δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε ρυθμιστική ή διαιτητική απόφαση να υποχρεώνει τη ΔΕΗ, να πωλεί επί ζημία κάτω του κόστους.

Σε σχέση με την κατά πλειοψηφία ληφθείσα υπ΄αριθμ. 1/2013 Απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει καταρχήν τα ακόλουθα: 

• Δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε ρυθμιστική ή διαιτητική απόφαση να υποχρεώνει τη ΔΕΗ, όπως και κάθε εταιρεία, να πωλεί επί ζημία κάτω του κόστους. 

• Η πλειοψηφία του διαιτητικού δικαστηρίου επέλεξε να αγνοήσει τα επίσημα δημοσιευμένα και ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ, προκειμένου να υπολογίσει το κόστος της ενέργειας που πωλείται στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ και βασίστηκε - κατά τρόπο απολύτως αδικαιολόγητο, δυσεξήγητο και εσφαλμένο - σχεδόν αποκλειστικά στις εκτιμήσεις που κάνει η ίδια η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ! 

• Ως αποτέλεσμα, η τιμή που επέλεξε να επιδικάσει η πλειοψηφία οδηγεί κατ ουσία σε τιμή ανάλογη με αυτή της Σύμβασης με την PECHINEY, η οποία είναι μάλιστα χαμηλότερη από αυτήν για την οποία η χώρα το 2011 καταδικάσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράνομη κρατική ενίσχυση υπέρ της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. 

• Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να εξετάσει κάθε νόμιμο τρόπο αντίδρασης, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών-καταναλωτών της.

Πηγή: http://www.dei.gr/el/i-dei/kentro-tupou/deltia-tupou/deltia-tupou-2013/noemvrios-2013/episimanseis-tis-dei-sxetika-me-tin-up-arithm-1201

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε η διαιτησία ΔΕΗ - Αλουμίνιον


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαιτησίας για τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της Μυτιληναίος εταιρείας Αλουμίνιον Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε..

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ΡΑΕ/Δ1/2013 που εξέδωσε η Μόνιμη Διαιτησία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και επιδόθηκε στην Αλουμίνιον με δικαστικό επιμελητή, ορίζει ότι «Η Αλουμίνιον θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την Αλουμίνιον για χρονικό διάστημα ίσο προς 8.760 ώρες ετησίως και έναντι του τιμήματος των 40,7€/MWh, στο οποίο περιλαμβάνονται το σταθερό και μεταβλητό κόστος ενέργειας, οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, Επικουρικών Υπηρεσιών, ΥΚΩ, και οι επιβαρύνσεις για τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΡΑΕ και ΔΕΣΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ και δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις Ειδικό Τέλος ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΤΕ και τυχόν επιβαλλόμενες λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις». Η απόφαση αφορά στο διάστημα από 1ης Ιουλίου 2010 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Σε συνέχεια της ως άνω διαιτητικής απόφασης, την οποία και τα δύο μέρη έχουν δεσμευθεί εκ των προτέρων ότι θα αποδεχθούν, η ΔΕΗ και η Αλουμίνιον θα τακτοποιήσουν οικονομικά και λογιστικά τον μεταξύ τους λογαριασμό, αναδρομικά από 1/7/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της διαιτητικής απόφασης. Η προκύπτουσα διαφορά για την Αλουμίνιον Α.Ε. και τη μητρική Μυτιληναίος Α.Ε.-Όμιλος Επιχειρήσεων θα αποτυπωθεί στις Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2013, που θα δημοσιευθούν με τα αποτελέσματα εννεαμήνου στις 20 Νοεμβρίου 2013.

Σημειώνεται ότι η Μόνιμη Διαιτησία στη ΡΑΕ συστήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2012, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4001/2011.

Πηγή: http://www.energypress.gr/news/Oloklhrwthhke-h-diaithsia-DEH-Aloyminion-Sta-40-7-MWh-h-timh-promhtheias
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...