Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ: Πέτρινες εποχές για τον Όμιλο ΔΕΗ

            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ  

         Καθημερινά η Διοίκηση της ΔΕΗ, απεργάζεται διάφορα σενάρια που ως στόχο έχουν τον περιορισμό ή/και κατάργηση παροχών-διευκολύνσεων των μισθωτών, τη μεταβολή των εργασιακών σχέσεων προς το χειρότερο για τους συναδέλφους, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος στα όρια της αυθαιρεσίας και την απαξίωση του συνδικάτου.
     Τις "επιθέσεις" σε συναδέλφους με ειδικές ανάγκες  και σε πολύτεκνους, σε διατακτικές σίτισης και σε ΣΣΕ, ακολουθούν η απαξίωση στελεχών, η χωρίς προκήρυξη ανάθεση θέσεων ευθύνης, οι απολύσεις, η μεταβολή του συστήματος αξιολόγησης των μισθωτών και όχι μόνο…
     Τελευταίο έργο της, η απόλυση συναδέλφων!!!
     Με έωλα επιχειρήματα περί εργασιακής ανανέωσης, περιστολής του μισθολογικού κόστους δημιούργησε το δίλημμα "ή αποχωρείς οικειοθελώς με ένα βοήθημα ή απολύεσαι χωρίς αποζημίωση".
     Ακολουθεί σύμφωνα με πληροφορίες η προσπάθεια μεταβολής του κανονισμού αξιολόγησης των μισθωτών.
     Με την πρόταση της Διοίκησης επιχειρείται η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ότι 7% του προσωπικού είναι ανεπαρκές και επιπλέον 23% κάτω του μετρίου͘   συνολικά 30% του προσωπικού, σχεδόν το 1/3, δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του.
     Υποχρεωτικά λοιπόν σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση, Τομέα) το 30% του προσωπικού θα χαρακτηρίζεται ως "κάτω του μετρίου", με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους εργαζόμενους…
     Το κυριότερο επιχείρημα υπέρ της μεταβολής, αποτελεί από μόνο του προσβολή για όλα τα Στελέχη της Επιχείρησης  αφού ουσιαστικά τους κατηγορεί ότι δεν εφαρμόζουν "ορθά" το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης (ΕΚΦΑ).
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της κουλτούρας που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της ΔΕΗ͘  μιας κουλτούρας που θέτει τον εργαζόμενο στη θέση του θύματος!!!
     Εργαζόμενοι και συνδικάτο δεν πρόκειται να εγκλωβιστούν σε μοιρολατρικές παγίδες, διλήμματα-δολώματα και "αφηγήματα"!
     Οι επιλογές της Διοίκησης της ΔΕΗ βρίσκονται μακριά από κάθε πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης, φιλεργατικής πολιτικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης.
     Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η παρέμβαση του εποπτεύοντος Υπουργού, γιατί πλέον έχουν ξεκινήσει πέτρινες εποχές για τον Όμιλο ΔΕΗ!!!
                                                          ΑΘΗΝΑ  26/01/2017

Γραφείο Τύπου

Επιστολή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για τις καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας

Προς :     Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.
                                                                             κ. Εμμ. Παναγιωτάκη

Θ Ε Μ Α: Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας των  Εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά:       α) Η από 26.02.2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
β) Ν. 4387/2016
γ) Η υπ’αριθμ 30/2009 Απόφαση Ολομέλειας Αρείου Πάγου
δ) Ν. 4491/66

Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. συν. Καραλευθέρη Παντελή και Φωτόπουλο Νικόλαο μεταξύ των θεμάτων Ημερήσιας  Διάταξης του Δ.Σ. της Τρίτης 24.1.2016 συμπεριλαμβάνεται και εισήγηση για «Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας»,  θέμα για το οποίο συζητήσαμε τόσο κατά την πρόσφατη συνάντησή μας όσο και στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος  κ. Γ. Σταθάκη.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 1. Είναι γνωστό έτσι όπως ορθώς αναφέρει η εισήγηση, ότι σύμφωνα  με το άρθρο 34 του ΚΚΠ/ΔΕΗ οι συμβάσεις εργασίας του τακτικού προσωπικού  της Επιχείρησης μπορούσαν να λυθούν αυτοδικαίως από την Εταιρεία χωρίς καταβολή αποζημίωσης μόλις οι μισθωτοί  των μισθολογικών κλιμακίων 8 έως 12 συμπλήρωναν το 60ο  έτος της ηλικίας τους, οι μισθωτοί των μισθολογικών κλιμακίων 7 έως Β1  το 62ο   της ηλικίας τους  και οι μισθωτοί των μισθολογικών κλιμακίων Τ, Α και Β το 65ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Η ΔΕΗ και μόνο η ΔΕΗ με το Νόμο 4491/1966 ορίστηκε ταυτόχρονα και ως Ασφαλιστής με τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού (ΔΑΠ/ΔΕΗ) λειτουργούσα ως Ν.Π.Δ.Δ., έχοντας υποχρέωση να ασφαλίζει και να συνταξιοδοτεί πλήρως  – με κύρια και επικουρική σύνταξη, καταβάλλοντας και εφ’απαξ βοήθημα – στο προσωπικό της εφόσον αυτό συμπλήρωνε τις προϋποθέσεις που ο Νόμος 4491/66 όριζε. Έτσι οι εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι μετά την συμπλήρωση 30 χρόνων σε καθεστώς Βαρέων και Υπερβαρέων Επαγγελμάτων μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν λαμβάνοντας  πλήρη σύνταξη 30/30 με ποσοστό αναπλήρωσης 80% επί του τελευταίου μισθού, ενώ όσοι ήσαν εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι των κοινών διατάξεων χρειάζονταν 35 χρόνια για να λάβουν πλήρη σύνταξη  35/35 με ποσοστό αναπλήρωσης αντιστοίχως των ανωτέρω.
 3. Για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων ο Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ κατέβαλε και πλήρη επικουρική σύνταξη με ποσοστό  αναπλήρωσης 25% επί της Κύριας  Σύνταξης.
 4. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο  25 του Ν. 4491/66 σε όσους είχαν θεμελιώσει προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης ο Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ κατέβαλε και εφάπαξ βοήθημα ίσο προς το γινόμενο των αποδοχών του τελευταίου μήνα επί τον αριθμό  των χρόνων υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 30 χρόνια.
Εννοείται ότι για όλα τα παραπάνω οι μισθωτοί – ασφαλισμένοι κατέβαλαν τις αντίστοιχες εισφορές στη ΔΕΗ δημιουργώντας έτσι την περιουσία τους μέσα στην περιουσία της Επιχείρησης, έτσι όπως το άρθρο 34 του Ν.2773/99 ορίζει.
 1. Ο λόγος για το οποίο  δεν δίνονταν  αποζημίωση στους αποχωρούντες  από την υπηρεσία  περιγράφεται  στην παράγραφο 3 του άρθρου  25 του Ν. 4491/66 που αναφέρειότι « το βάσει του παρόντος  άρθρου  χορηγούμενον  εφ’άπαξ βοήθημα  συμψηφίζεται μετά της τυχόν καταβαλλόμενης αποζημιώσεως εις τους ησφαλισμένους, λόγω καταγγελίας  της συμβάσεως εργασίας ή καταλήψεως των υπό του ορίου ηλικίας ή εξ άλλης τινός αιτίας αποχωρήσεως καθ΄α ο νόμος ορίζει»
 2. Με το άρθρο 2 παρ.2 του ΑΝ 173/67 εάν ο εργοδότης είναι το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ή τράπεζες, ή επιχειρήσεις και οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ κλπ) ή επιχειρήσεις επιχορηγούμενες από το κράτος, η κατά το νόμο 2112/20 οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε τιθέμενο ανώτατο περιοριστικό όριο που είναι 240.000 δρχ. που με το Ν.Δ. 207/74 ανήλθε σε 600.000 δρχ. με το άρθρο 24 του Ν. 1082/80 αυξήθηκε  σε 1.000.000 δρχ.  με το άρθρο  4 του Ν.1545/85 αυξήθηκε στις 1.150.000 δρχ. με το άρθρο 33 του Ν.1876/90 αυξήθηκε περαιτέρω  σε 1.500.000 δρχ. με το άρθρο 7  παρ.5  του νόμου  3075/2002 το ανώτατο όριο αυξήθηκε  σε 7.500 ευρώ  και τέλος  με την παρ. 13 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 αυξήθηκε  σε 15.000 ευρώ ως ισχύει και σήμερα.

Β. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σήμερα   και μετά την ψήφιση  των μνημονίων  κυρίως όμως του Εφαρμοστικού  Νόμου 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού Συστήματος – Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Τυχερών Παιγνίων και άλλες  διατάξεις» έχουν ανατραπεί πλήρως τα δεδομένα αφού:
α) Για να λάβει ο εργαζόμενος – ασφαλισμένος δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με ποσοστό αναπλήρωσης 46,8% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.4387/16, απαιτούνται  42 χρόνια  εργασίας. Θυμίζω ότι πριν  απαιτούνταν  35 χρόνια για τις κοινές διατάξεις και 30 χρόνια αντίστοιχα για όσους ασφαλισμένους ήταν ενταγμένοι στο καθεστώς των Βαρέων και Υπερβαρέων για να λάβουν πλήρη σύνταξη  με ποσοστό αναπλήρωσης 80% επί των αποδοχών  του τελευταίου μήνα.
β) Στις περιπτώσεις που κάποιος σήμερα αποχωρήσει με 35 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης σύμφωνα πάντα με το άρθρο 8 του Ν. 4387/16 θα είναι 33,81% επί των συντάξιμων αποδοχών του συνόλου του εργασιακού βίου ενώ για τις περιπτώσεις  των Βαρέων και Υπερβαρέων με 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσοστό  αναπλήρωσης είναι μόλις 26,37%. Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης.
γ)  Η επίκληση της υπ’αριθμ 30/2009 απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε αβάσιμη  την προσφυγή του μισθωτού αντιλαμβάνεστε ότι έγινε κάτω από τελείως διαφορετικά δεδομένα, αφού αναφέρεται ρητά ότι «οι διατάξεις του Ν.3198/55, όπως διαμορφώθηκε μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 5  παρ.1 του Ν.435/1976, έχει αναμφισβήτητα εφαρμογή στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, στις οποίες για τη διευκόλυνση της ανανεώσεως του προσωπικού των επιχειρήσεων, εισάγει ως κίνητρο τη μείωση της οφειλόμενης αποζημιώσεως σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως  από τον εργοδότη και ιδρύει για πρώτη φορά δικαίωμα λήψεως της ίδιας αποζημιώσεως από το μισθωτό όταν αυτός αποχωρεί  οικειοθελώς από την υπηρεσία του, μετά  τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος.Η εν λόγω διάταξη, όμως είναι δυνατό  να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις που η σχέση εργασίας  του υπαλλήλου  έχει τη νομική μορφή  της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση που η λύση αυτής επέρχεται αυτοδικαίως λόγω συμπληρώσεως του οριζόμενου στο νόμο ή το κανονισμό της επιχειρήσεως ορίου ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα καταγγείλει τη σύμβαση ή ο μισθωτός θα αποχωρήσει εκούσια από την υπηρεσία του, λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως πριν συμπληρώσει ο τελευταίος το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Και τούτο διότι στην περίπτωση αυτής η σύμβαση ορισμένου χρόνου τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της μη καταγγελίας της από τον εργοδότη  ή το μισθωτό, λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως, με την πλήρωση δε της αιρέσεως αυτής, η σύμβαση καθίσταται αορίστου χρόνου και μπορεί έτσι να εφαρμοσθεί και επ΄ αυτής  η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 8 εδ. β΄του Ν.3198/1955 (ΟλΑΠ 1110/1986)».
δ) Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ίδιου Νόμου 4387/16 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού  του εφάπαξ βοηθήματος από το οποίο  προκύπτει  ότι λαμβάνονται  υπόψιν μόνο οι εισφορές των εργαζομένων. Ενώ με το άρθρο 74 δημιουργείται το «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) στο οποίο  εντάσσονται  όλα τα ταμεία πρόνοιας. Συνεπώς  κατά την άποψή μας και για τους λόγους  που προαναφέραμε, είναι αδύνατον  να κατισχύει του Νόμου 4387/16 ΜΟΝΟ η παράγραφος  3 του άρθρου 25 του Νόμου 4491/66 περί συμψηφισμού του εφάπαξ βοηθήματος  με την αποζημίωση των 15.000 ευρώ, αφού  πρακτικώς η παρ 1 και 2 του άρθρου 25 του ιδίου νόμου που όριζαν τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ έχουν καταργηθεί.
Εν κατακλείδι και για την ομαλότερη αποχώρηση των εργαζομένων θεωρούμε ότι η    Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. από κοινού με  το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος πρέπει    να προχωρήσουν άμεσα:
 • Σε νομοθετική ρύθμιση (για την οποία συμφωνεί και ο Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος) κατάργησης του άρθρου 25 του νόμου 4491/66 περί συμψηφισμού εφάπαξ έτσι όπως αναφέρετε και στην εισήγησή σας.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης με αναπροσαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν.3144/03 που ορίζει ανώτατο περιοριστικό όριο αποζημίωσης για τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας τα 15.000 ευρώ.
 • Η δυνατότητα κινήτρων αποχώρησης ή εθελουσίας εξόδου όπως η ΔΕΗ Α.Ε. πραγματοποίησε κατά τα έτη 2006 και 2007 και τέλος
 • Για λόγους ίσης μεταχείρισης η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης να καταλαμβάνει και όσους μισθωτούς επιθυμούν να αποχωρήσουν έχοντας τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Σε διαφορετική περίπτωση για τους λόγους που προαναφέρθηκαν  η εισήγηση της Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε περί «λύσης σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας» επικαλούμενη την αναγκαιότητα εισροής νεότερων ηλικιακά ανθρώπων στην Επιχείρηση, θα εγείρει αντιδράσεις αναδεικνύοντας ηθικής τάξεως ζητήματα με δεδομένο το γεγονός ότι η Εταιρεία σήμερα προσέλαβε μέσω του διαγωνισμού 3Κ/2015 του ΑΣΕΠ εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει το 62ο και το 64ο έτος της ηλικίας τους.
Αντιλαμβάνεστε την αντιφατικότητα που προκύπτει αφού την ώρα που η Εταιρεία θέλει  να καταγγείλει τη σύμβαση ενός μισθωτού που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, την ίδια ώρα και για λόγους «ανανέωσης» όπως επικαλείται η εισήγηση του προσωπικού, προσλαμβάνει άλλον στη θέση του, που συμπλήρωσε το 64ο !! έτος της ηλικίας του.

Κύριε Πρόεδρε,
Εκτίμησή μας είναι ότι η προτεινόμενη εισήγηση της Διοίκησης δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για την Εταιρεία διότι οι μισθωτοί θα προσφύγουν με ένδικα μέσα καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, αξιοποιώντας την ρητή δέσμευση της Εταιρείας, έτσι όπως προκύπτει από τις ΕΣΣΕ  2012 και 2015 αντίστοιχα προσωπικού ΔΕΗ η οποία στο κεφάλαιο Γ της παρ. 4 αναφέρει « Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε καταγγελία συμβάσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους, παρά μόνο εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35  του ΚΚΠ/ΔΕΗ όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την από 07.06.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ-Α.Ε.».
Τούτων δοθέντων και με δεδομένο ότι η εισαγωγή του εν λόγω θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για λήψη απόφασης αφορά θεμελιώδη αλλαγή στο status quo της ΔΕΗ από  την ίδρυσή της και ανατρέπει  τόσο τον ΚΚΠ/ΔΕΗ όσο και τις ΕΣΣΕ, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί μόνο σε μια συνεδρίαση του Δ.Σ της Εταιρείας, την στιγμή μάλιστα που πρόθεση όλων είναι να θεσπιστούν εκείνες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα άρουν τις αντιφατικότητες  που κατά την άποψή μας προκύπτουν από 1.1.2017, ημερομηνία που ο νόμος 4387/16 τέθηκε σε ισχύ.

                                       Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                         Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
                          Γ.Αδαμίδης                                   Α.Καρράς 

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ: ΔΕΗ:"Γενική Διεύθυνση ΑΝτεργατικών Πολιτικών"

ΑΘΗΝΑ  19/01/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΗ: «Γενική Διεύθυνση ΑΝτεργατικών Πολιτικών»      

     Με σταθερά βήματα η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων μετατρέπεται σε Γενική Διεύθυνση Αντεργατικών Πολιτικών. 
     Αποτελεί πλέον γεγονός ότι κυρίαρχη προτεραιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, αποτελεί η υιοθέτηση ενός πλαισίου αντεργατικής πολιτικής με στόχο τον περιορισμό, την απαξίωση ή και την κατάργηση οποιασδήποτε παροχής - διευκόλυνσης των εργαζομένων.
    Μετά την άστοχη προσπάθεια της Γ.Δ.ΑΝ.Π. να υποχρεώσει τους συναδέλφους που υπάγονται στην ειδική προστασία του Ν. 2643/98 (άτομα με ειδικές ανάγκες) και κατά το παρελθόν είχαν εξετασθεί από υγειονομικές επιτροπές, να επανεξετασθούν από τις επιτροπές του ΚΕΠΑ, που πήρε πίσω μετά την παρέμβαση του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, προχώρησε σε τροποποίηση του  πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων προς το προσωπικό της Επιχείρησης.   
     Και αντί να εκτιμήσει τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και να προσαρμόσει το υφιστάμενο πλαίσιο στις νέες δυσμενείς συνθήκες, υιοθέτησε ένα πλαίσιο με το οποίο:
    α) Καταργεί μία ολόκληρη κατηγορία δανείων που αφορούσε στην αγορά ηλεκτρικών ειδών, επίπλων κ.τ.λ., στην επισκευή αυτοκινήτου και σε μετακόμιση!
    β) Αυξάνει το επιτόκιο έως και 33,3% με παράλληλη μείωση των δόσεων, σε κάποιες περιπτώσεις! 
    γ) Μειώνει τα όρια των χορηγούμενων ποσών έως και 44,4% σε κάποιες περιπτώσεις!
    δ) Καταργεί τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πολύτεκνους και τους συναδέλφους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές!
    ε) Προβλέπει τη μη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου σε συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή θεμελιώνουν εντός της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του!
  στ) Προβλέπει τη χορήγηση για αγορά αυτοκινήτου μόνο μία φορά και όχι από συγγενή έως και β΄ βαθμού!
     Αντί να εκτιμηθούν οι υφιστάμενες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες και η δυσχερής οικονομική θέση των συναδέλφων και να προβλεφθούν οικονομικές διευκολύνσεις για τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν οφειλές προς τους τραπεζοκαρχαρίες ή να υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η Διοίκηση της ΔΕΗ δείχνει το μένος της ακόμα και προς τους πολύτεκνους συναδέλφους.
     Πέρα και πάνω από κάθε ερμηνεία της κοινωνικής ευθύνης, πέρα και πάνω από κάθε αρχή του σύγχρονου Management, πέρα και πάνω από κάθε θεωρία παρακίνησης του προσωπικού, με την υιοθέτηση τέτοιων αποφάσεων η Διοίκηση της ΔΕΗ κάνει ότι μπορεί για να αναδείξει το αντεργατικό της πρόσωπο.
     Καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ, να προβεί στην αναθεώρηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων με διάλογο με το συνδικάτο και με γνώμονα τις υφιστάμενες συνθήκες και όχι τις αντεργατικές αντιλήψεις κάποιων.     


Γραφείο Τύπου

ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Το αφήγημα ΑΔΜΗΕ

ΑΘΗΝΑ 19-1-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΑΔΜΗΕ

       Κόμματα και πολιτικοί που κόπτονται για την βιωσιμότητα του Ομίλου ΔΕΗ, κρίνονται από τα έργα τους.
Για την σημασία και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του ΑΔΜΗΕ στον Όμιλο της ΔΕΗ, οι κυβερνόντες, πριν την ανάληψη της εξουσίας, πρωτοστατούσαν και εγγυόντουσαν την συνέχιση της πορείας του, αφού ήταν καθόλα συμβατή με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Οδηγίες, πολύ δε περισσότερο που ήταν ήδη ανεξάρτητος – πιστοποιημένος φορέας.  
       Με κεκτημένη ταχύτητα αυτό συνεχίστηκε για λίγο και ως κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τις  προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού και  από τις δηλώσεις του επικεφαλή του Ομίλου στην Βουλή.
Μετά προσγειωθήκαμε ανώμαλα.
Οι ίδιοι έδωσαν νέες δεσμεύσεις για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ στην τρόικα. Αλλάζοντας το  “αφήγημα”  -κοινώς παραμύθι-, που να είναι σύμφωνο με τις ιδεολογικές τους θέσεις, για έλεγχο του ΑΔΜΗΕ  από το Κράτος σε ποσοστό 51% .
Τώρα δεν μας νοιάζει η ΔΕΗ, μας ενδιαφέρει μόνο το  Κράτος.
Το τρομερό σχέδιο περιλαμβάνει μια περίεργη και δαιδαλώδη διαδικασία με αποτέλεσμα οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ να ανήκουν σε τρείς εταιρείες.
Πως αλλιώς θα χανόντουσαν τα ίχνη για το που θα κατάληγαν τελικά και σε τι τίμημα;
α) Το 24% στον Κινέζο στρατηγικό επενδυτή , στον οποίο δόθηκε και η Διοίκηση αντί 320 εκ.€
β) Το 25% στο Δημόσιο ( ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), για το οποίο  η ΔΕΗ δεν θα αποζημιωθεί τα αναλογούντα της τάξεως των 330 εκ.€ , όπως είναι υποχρέωση από τον νόμο που οι ίδιοι ψήφισαν. Αντί αυτού με μια τροπολογία νομοθετήθηκε να υπολογιστεί διαφορετικά  η αξία του ΑΔΜΗΕ για να μειωθεί το τίμημα που θα καταβάλει (;;;) το Δημόσιο .
Έτσι θα προστάτευαν και θα αξιοποιούσαν την ΔΕΗ.
Το υπόλοιπο 51% στην εταιρεία Συμμετοχών με μετόχους τους ήδη μετόχους της ΔΕΗ. Μεταξύ αυτών οι ιδιώτες  ( 49 % της ΔΕΗ ) και το ΤΑΙΠΕΔ ( 17% της ΔΕΗ). Για το ΤΑΙΠΕΔ  αντιστοιχεί 8.5 % του ΑΔΜΗΕ και για το οποίο είναι μνημονιακή υποχρέωση και ψηφισμένος νόμος από τον Μάιο του 2016 για πώληση των μετοχών της ΔΕΗ άρα και αυτών του ΑΔΜΗΕ .
Πάει και το δεύτερο << αφήγημα >> αφού η συμμετοχή του Δημοσίου πέφτει κάτω από το 50%.
Και  αυτό στην καλύτερη περίπτωση.
Διότι εάν συνυπολογιστεί και η παραχώρηση του υπολοίπου ποσοστού μετοχών της ΔΕΗ στο Υπερταμείο          (34%), όπως και η υπόλοιπη Δημόσια περιουσία, που την Διοίκηση του έχουν οι πιστωτές με όλες τις δυνατότητες “αξιοποίησης” του, η συμμετοχή του  Ελληνικού Δημοσίου τόσο στην ΔΕΗ όσο και στον ΑΔΜΗΕ εξαφανίζεται.
Έτσι τηρούνται οι δεσμεύσεις ότι δεν πουλάμε την Δημόσια Περιουσία
αλλά στα σίγουρα ξεπουλάμε……….
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΑΙΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
Όταν ακούμε ότι οι κυβερνώντες θα διαπραγματευτούν, αλλά μέσα στις κόκκινες γραμμές τους, ξέρουμε το τραγικό αποτέλεσμα.
Στο όνομα του αναγκαίου κλεισίματος της αξιολόγησης, που μέχρι πρότινος σιχτίριζαν και τώρα την βλέπουν ως απαρχή της ανάπτυξης, παίρνουν συνεχώς μέτρα για όλα, ανατρέποντας κάθε εργασιακό κεκτημένο.
    Έτσι θα έσκιζαν τα μνημόνια και θα καταργούσαν τους μνημονιακούς νόμους και μέχρι τώρα έχουν υπογράψει άλλα δύο με αναρίθμητους νόμους και βλέπουμε.
    Έτσι θα έσωζαν το ασφαλιστικό και θα προστάτευαν τις συντάξεις και με τον
«έξυπνο» τρόπο του επαναϋπολογισμού τις μετατρέπουν σε ψύχουλα, λεηλατώντας
τις εισφορές, μηδενίζοντας την ανταποδοτικότητα και υποχρεώνοντας τους
εργαζόμενους σε μια υφεσιακή χώρα να έχουν δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα.
    Έτσι θα προστάτευαν και θα αξιοποιούσαν την Δημόσια περιουσία και την παρέδωσαν στο υπερταμείο για 99 χρόνια.
    Έτσι θα ελάφρυναν τον πολίτη καταργώντας επιβαλλόμενους φόρους και αύξησαν
τους υπάρχοντες, ενώ εφηύραν άλλους τόσους για να κλείσει το δημοσιονομικό
κενό (!!!).
    Έτσι θα αναδιοργάνωναν και θα ενίσχυαν την Δημόσια υγεία και τώρα ψάχνουμε
για προμηθευτούμε αναλώσιμα πριν την επίσκεψη στο Δημόσιο νοσοκομείο.
Έτσι θα προστάτευαν και θα αξιοποιούσαν τον Όμιλο  ΔΕΗ

Σε πρώτη φάση
1.     Του αποκόπτουν το σοβαρότερο τμήμα του, το πιο δυναμικό, το πιο προσοδοφόρο
κομμάτι του, την ΑΔΜΗΕ, χωρίς καν να τον αποζημιώνουν.
2.     Τον εξαναγκάζουν να παράγει από τις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες του
 και να προσφέρει κάτω του κόστους στους προμηθευτές,
για να λειτουργήσει ο
ανταγωνισμός και έτσι να υλοποιηθεί η υπογεγραμμένη από το 3° μνημόνιο
υποχρέωση για παραγωγή και συμμετοχή στην αγορά σε ποσοστό κάτω του 50% επί
της συνολικής ζήτησης.
3.     Πωλούν το 17% των μετοχών για να μείνει η συμμετοχή του Δημοσίου στο 34%

Τώρα θα « διαπραγματευτούν» από τα τελευταία προαπαιτούμενα τις ομαδικές απολύσεις.
Τα αποτελέσματα και η δικαιολόγηση γνωστά.


Αποφύγαμε τα χειρότερα και με πόνο ψυχής τα δεχόμαστε……..
Έτσι απλά εξηγούνται και τα εύσχημα του κ. Σόϊμπλε νια την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό……...

Η παράταξη μας απόλυτα συνεπής διαχρονικά στις θέσεις της για τον ρόλο που πρέπει να έχει η Επιχείρηση στην κοινωνία, στην χώρα ,στον τομέα της ενέργειας ,αλλά με την προϋπόθεση της ισχυρής εταιρίας, είναι βέβαιη ότι με τα μέτρα αυτά θα την καταστήσουν μη βιώσιμη και διαρκώς συρρικνούμενη, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζομένους σε αυτήν .

Χρόνος δεν υπάρχει
Άμεσα το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να οργανωθεί και με όλους τους τρόπους αγωνιστικούς και νομικούς να τα ανατρέψει στην πράξη.

 ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Οι τράπεζες «πνίγουν» την ΔΕΗ!

Αίσθηση έχουν προκαλέσει στην αγορά οι λεόντειοι όροι δανεισμού, που κατάφεραν να επιβάλλουν οι τράπεζες στην ΔΕΗ, ασκώντας ισχυρή πίεση στο «παρά πέντε» της έγκρισης της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ και φέρνοντας σε δεινή θέση όχι μόνο τη διοίκηση της επιχείρησης, αλλά και την κυβέρνηση.
Απειλώντας ουσιαστικά να τορπιλίσουν τη συμφωνία κυβέρνησης - Θεσμών για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, κάτι που θα έφερνε την κυβέρνηση μπροστά στην ενεργοποίηση του «σχεδίου β’» του μνημονίου, για ιδιωτικοποίηση της ίδιας της ΔΕΗ, οι τράπεζες πήραν... μια λίμπρα σάρκας από τον κρατικό ενεργειακό κολοσσό, διασφαλίζοντας τις απαιτήσεις τους, παρούσες και μελλοντικές, σε υπέρμετρο βαθμό.
Όπως προκύπτει από τη δεύτερη επιστολή των τραπεζών, με την οποία άνοιξε ο δρόμος για να εγκριθεί η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη γενική συνέλευση, οι τράπεζες ήραν τις επιφυλάξεις τους, λαμβάνοντας σημαντικά ανταλλάγματα:
 1. Για το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 2,2 δισ. ευρώ, που έχουν χορηγήσει στην ΔΕΗ, οι τράπεζες «εξετάζουν θετικά», όπως αναφέρεται στην επιστολή, την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους της εταιρείες «Ενεργειακές Συμμετοχές», στην οποία περνούν οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ. Επειδή, η εν λόγω εταιρεία δεν θα έχει άλλο περιουσιακό στοιχείο πλην των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, αυτό σημαίνει ότι, στην ουσία, οι τράπεζες «προσημειώνουν» το ενεργειακό δίκτυο.
 2. Επίσης, «εξετάζουν θετικά» την εκχώρηση γεγενημένων και μη απαιτήσεων έναντι εταιρικών πελατών, συνολικού ύψους τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, σε μια περίοδο έντονων προβλημάτων ρευστότητας για την ΔΕΗ, τα έσοδα από την «αφρόκρεμα» των εταιρικών πελατών της δεσμεύονται για την εξυπηρέτηση του κοινοπρακτικού δανείου.
 3. Για να εξετάσουν τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης στη ΔΕΗ, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες αξιώνουν τη δέσμευση ισόποσων (!) απαιτήσεων της ΔΕΗ από καλούς εταιρικούς πελάτες, δηλαδή ουσιαστικά το επόμενο δάνειο θα έχει μηδενικό κίνδυνο για τις τράπεζες.

Τα οικονομικά προβλήματα της ΔΕΗ είναι γνωστά, όπως είναι γνωστό και ότι οι τράπεζες ζητούσαν περισσότερες εξασφαλίσεις για να προσφέρουν νέα χρηματοδότηση στην επιχείρηση.
Φαίνεται, όμως, όπως σχολιάζουν πολλοί στην αγορά, ότι οι τράπεζες εκμεταλλεύθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει το φάκελο «ιδιωτικοποιήσεις στην ενέργεια» χωρίς περαιτέρω εμπλοκές, ώστε να επιβάλουν επαχθείς όρους δανεισμού, που μέχρι χθες θα ήταν αδιανόητο για ένα εταιρικό κολοσσό, όπως η ΔΕΗ.

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Ένοχη σιωπή

Την πιο κραυγαλέα απάντηση -τόσο της ενοχής όσο και της παράλογης εμμονής τους-έδωσαν με την σιωπή τους όλοι αυτοί που, περιστασιακά και απεγνωσμένα, προσπαθούν να πείσουν για τα (δήθεν) οφέλη και (δήθεν) ευεργετήματα μιας ενεργειακής πολιτικής απεξαρτημένης από τον λιγνίτη. Μιας πολιτικής που θα στηρίζεται 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιας πολιτικής που μπορεί να ηχεί ωραία στα αυτιά αλλά που σε καμία περίπτωση, ούτε καν με τα πιο εξελιγμένα δεκανίκια, μπορεί να ορθοποδήσει και να συντηρήσει την ισορροπία στο ενεργειακό σύστημα.  
Τους διαψεύδει η ίδια τους η σιωπή, τους διαψεύδει η πραγματικότητα, τους διαψεύδει το γεγονός ότι το ενεργειακό σύστημα «χτύπησε κόκκινο»  (και εξακολουθεί να βρίσκεται σε συναγερμό) δύο φορές τις τελευταίες περίπου 20 ημέρες.
Μια χαρά ακούνε και τους συναγερμούς και πολύ περισσότερο, μια χαρά ξέρουν τι ακριβώς σημαίνουν και τι αποτέλεσμα μπορούν να έχουν.
Αλλά είναι πιο ανέξοδο και ανώδυνο να στρουθοκαμηλίζεις μέχρι τη στιγμή που θα θυμηθείς ότι υπάρχει ο «ρυπαρός λιγνίτης» για να στραφείς και πάλι εναντίον του, να τον απαξιώσεις και να τον αναγάγεις σε πηγή μύριων κακών και δεινών, «ξεχνώντας» ότι είναι ο ίδιος αυτός λιγνίτης που όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, κράτησε σε ισορροπία το σύστημα αποτρέποντας όχι απλά και μόνο ένα black out αλλά αποτρέποντας θανάτους συνανθρώπων μας και ακόμα περισσότερα.
Την μία θα είναι τα πυρηνικά στη Γαλλία, την άλλη η μεγάλη ενεργειακή ζήτηση, την επομένη οι θυελλώδεις άνεμοι που δεν θα επιτρέπουν στο βαπόρι από την Αλγερία να φθάσει στη Ρεβυθούσα με το απαραίτητο αέριο και την μεθεπόμενη κάτι άλλο για να αποδεικνύεται κάθε φορά ότι ο λιγνίτης, το μόνο εγχώριο καύσιμο βάσης, επιβάλλεται να  συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει: ενεργειακή ισορροπία, απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους καταναλωτές, ασφάλεια για τους ίδιους (της υγείας τους δηλαδή αλλά και της ίδιας της ζωής τους).
Στον … απόηχο της σιωπής που επέλεξαν να κρατήσουν τα «πράσινα παπαγαλάκια», ηφωνή/πάγια θέση της Ομοσπονδίας για την μεγάλη ανάγκη προστασίας του Εθνικού μας καυσίμου, ακούγεται πλέον στη διαπασών, στέλνοντας το μήνυμα με ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό, με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΔΔΗΕ: Συγχαρητήρια προς τους εργαζόμενους

H Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ συγχαίρει τους εργαζόμενούς της για τον επαγγελματισμό και την τεράστια προσπάθειά τους, που είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήματα στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την ιστορικά πρωτοφανή σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα από τις 30 Δεκεμβρίου 2016 έως και την 1η Ιανουαρίου 2017 και από τις 6 Ιανουαρίου 2017 έως τις 10 Ιανουαρίου 2017. 
Οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ εργάστηκαν πυρετωδώς, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και της υψηλής ζήτησης (αυξημένων φορτίων) λόγω των εορτών και της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα την έγκαιρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τις περιοχές εκείνες όπου τα συνεργεία δεν είχαν πρόσβαση λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε ο χιονιάς στο οδικό δίκτυο, όπως για παράδειγμα στην Αλόννησο, στη Σκόπελο και στην Κύμη. 
Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας, είχε ως αποτέλεσμα το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να έρθει αντιμέτωπο με πολύ μεγάλο αριθμό βλαβών πανελλαδικά στο Δίκτυο της Μέσης και της Χαμηλής Τάσης. Συγκεκριμένα για τις δύο εορταστικές περιόδους της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, ο συνολικός αριθμός των βλαβών στη Χαμηλή Τάση έφθασε τις 5.850, ενώ στη Μέση Τάση τις 1.390. Σημειώνεται ότι κάθε μια βλάβη στο Δίκτυο της Μέσης Τάσης, επηρεάζει πολλές εκατοντάδες καταναλωτών. 
Το έργο αποκατάστασης των βλαβών κατέστη ακόμη πιο δύσκολο κάτω από τις συνθήκες πολύ υψηλής ζήτησης που επικράτησαν λόγω των εορτών αλλά και της αυξημένης χρήσης ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, για την εορταστική περίοδο των Θεοφανείων, τα φορτία ήταν αυξημένα έως και 20% συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ, ειδικά για την περιοχή της Αττικής, τα φορτία έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. 
Στο πλαίσιο της πρωτοφανούς συγκυρίας, οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, αψηφώντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα και με κύριο γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο άμεση αποκατάσταση της ομαλής ηλεκτροδότησης όλων των καταναλωτών, επέδειξαν την αφοσίωση και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης που τους διέπει. 
Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα, λόγω των προβλημάτων στο Δίκτυο από την κακοκαιρία και τη συνεπαγόμενη αδυναμία πρόσβασης των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ σε σημεία βλαβών εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων στα οδικά δίκτυα των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από το χιονιά, παραμένουν το νότιο τμήμα της Σκοπέλου και το βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αλοννήσου, καθώς πριν από λίγο ηλεκτροδοτήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών και στα δύο νησιά, όπως επίσης και τα χωριά Κάτω Κουρούνι, τμήματα των χωριών Πετισούνας και Μισόκαμπου στην περιοχή της Κύμης και τα χωριά Κούτουρλα, Μετόχι, Παραλία Μετοχίου και Χιλιαδού, που βρίσκονται μετά τη Στενή Δίρφυος στην Εύβοια. 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017                                                         Από το Γραφείο Τύπου

ΔΕΗ: Συναινετικές αποχωρήσεις εργαζομένων

Η Διοίκηση της ΔΕΗ, με δελτίο τύπου, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υλοποιήσει πρόγραμμα "συναινετικών" αποχωρήσεων εργαζομένων.
Αναλυτικά σε δελτίο τύπου, αναφέρει:
"Η Διοίκηση της ΔΕΗ, πέραν της αναγκαιότητας ανανέωσης του προσωπικού, επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία αποχώρησης συναινετικά στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένα όρια ηλικίας και έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. 
Για το σκοπό αυτό θα χορηγήσει στους συναινετικά αποχωρούντες ποσό ύψους 15.000 ευρώ, για την υλοποίηση του οποίου ολοκληρώνονται οι τελικές ρυθμίσεις. 
Κατόπιν τούτων και μετά από σχετικό αίτημα της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, προκειμένου να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα, η οριστική απόφαση θα ληφθεί στο Δ.Σ. της 17ης Ιανουαρίου 2017." 

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ: Όχι στο μεροκάματο του τρόμου.

         ΑΘΗΝΑ  04/01/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Όχι στο μεροκάματο του τρόμου.
  
     Ανίκανες ή αδιάφορες αναδεικνύονται οι διοικήσεις του ομίλου ΔΕΗ να προστατέψουν τους εργαζόμενους.
     Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες βίαιων και άνανδρων επιθέσεων εναντίων των εργαζομένων του ομίλου ΔΕΗ.
     Πιο συγκεκριμένα χτες στην Ναύπακτο, τέσσερις δράστες ενεργώντας από κοινού επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν από τους συναδέλφους του ΔΕΔΔΗΕ που βρισκόντουσαν εκεί, προκειμένου να ελέγξουν υπόθεση ρευματοκλοπής.
     Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016 με διαδοχικά δελτία τύπου κατήγγειλε τις επιθέσεις ξυλοδαρμού και βιαιοπραγίας σε εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων από την Διοίκηση του ομίλου, δυστυχώς όμως για τους εργαζόμενους η Διοίκηση εθελοτυφλεί.

    Στη συνέχεια ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ με επιστολή του από της 7 Οκτωβρίου 2016 προς τον Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο της ΔΕΗ κο Εμμανουήλ Παναγιωτάκη επισήμανε την αναγκαιότητα της άμεσης λήψης μέτρων για τον περιορισμό των επιθέσεων σε εργαζόμενους, αλλά και για την προστασία της περιουσίας της Επιχείρησης.
     Πότε επιτέλους έχουν σκοπό οι διοικούντες να προστατέψουν τους εργαζόμενους και την περιουσία του Ομίλου.
Μετά από πόσες επιθέσεις;
Μετά από πόσες καταγγελίες;
     Μήπως όταν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε θύματα;
     Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ ζητά από την Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ να πάρει επιτέλους μέτρα και να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο και έμπρακτα να θέσει την ασφάλεια των εργαζομένων και της περιουσίας του Ομίλου ΔΕΗ ως κυρίαρχη προτεραιότητα.
Οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι!
 Γραφείο Τύπου

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Νικολόπουλος Ν.: Η ΔΕΗ θα πληρώσει 2.300.000 ευρώ σε σύμβουλο για να πουλήσει πελάτες της σε ανταγωνιστές;

Ερώτηση κατέθεσε ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Ν.Νικολόπουλος, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος καλείται να προετοιμάσει το project δημιουργίας εταιρειών προμήθειας που θα διαθέσει η ΔΕΗ σε ανταγωνιστές και σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο σύμβουλος θα αμειφθεί με το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Αρ.Πρ.:2107/19.12.2016
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Την έντονη αντίδραση και αγανάκτηση εκατοντάδων πολιτών προκάλεσε η ανάρτηση στο ειδησεογραφικό site http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/, με τίτλο “ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ !!! Η ΔΕΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 2.300.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ !!!”.
Συγκεκριμένα αναφέρει (http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2016/12/2300000.html?m=1) :
“Στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος καλείται να προετοιμάσει το project δημιουργίας εταιρειών προμήθειας που θα διαθέσει η ΔΕΗ σε ανταγωνιστές προχωρά η διοίκηση της εταιρείας. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο σύμβουλος θα αμειφθεί με πόσο 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Σημειώνεται ότι η δημιουργία εταιρειών προμήθειας με πελατολόγιο της ΔΕΗ οι οποίες θα διατεθούν σε ανταγωνιστές προκειμένου να μειωθεί το μερίδιο αγοράς της ΔΕΚΟ αποτελεί πρόταση που έχει παρουσιαστεί από την διοίκηση της ΔΕΗ ως εναλλακτική των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ που βρίσκονται σε ισχύ βάσει των μνημονιακών υποχρεώσεων.
 
Ωστόσο τα σχέδια της ΔΕΗ μέχρι στιγμής προσκρούουν στην διστακτικότητα των πιθανών ενδιαφερόμενων ιδιωτικών εταιρειών προμήθειας οι οποίες αναμένουν να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου, καθώς επίσης και οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα υπάρξουν ώστε αφενός μεν το πελατολόγιο να παραμένει στις εταιρείες αυτές και αφετέρου οι εταιρείες αυτές να μη "φορτωθούν" με επισφάλειες της ΔΕΗ”.
Κατόπιν των ανωτέρω , όπως αυτά δημοσιεύτηκαν τόσο σtο “capital.gr” όσο και στο “http://kinima-ypervasi.blogspot.gr” , ερωτάσθε :
1. Επιβεβαιώνετε τα όσα αναφέρουν τα δυο site;
2. Αληθεύει το γεγονός, ότι η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα αμειφθεί με το πόσο 2,3 εκατομμυρίων ευρώ;
 
Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...