Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ: ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Απογοητευτική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν πολλά καταστήματα πωλήσεων της Επιχείρησης, δίνοντας την εντύπωση ότι έχουν αφεθεί στην τύχη τους.
Την παρακμιακή αυτή εικόνα συνάντησε κλιμάκιο του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, που επισκέφτηκε το κατάστημα πωλήσεων Παγκρατίου, όπου ελάχιστοι συνάδελφοι προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες πελάτες την περίοδο του καύσωνα με ανεπαρκέστατο κλιματισμό.  Η μεγάλη προσέλευση πελατών (λόγω ΕΕΤΗΔΕ και τελευταίου καταφυγίου) σε συνδυασμό με την παρατεταμένη διάρκεια του καύσωνα κατέστησαν αφόρητες τις συνθήκες εργασίας για τους συνάδελφους, αλλά και εξυπηρέτησης για τους πελάτες.
Και το ερώτημα είναι:
Γιατί η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ κτήριο, άνετες συνθήκες εξυπηρέτησης των πελατών;
Με αφορμή τα παραπάνω, ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, επιδιώκοντας να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν στα Καταστήματα Πωλήσεων της Επιχείρησης, θα προβεί στην καταγραφή τους και θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα στο Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης.
Καλούμε όλους τους συνάδελφους που υπηρετούν στα Καταστήματα Πωλήσεων να πλαισιώσουν την παραπάνω προσπάθεια, με σκοπό την ανατροπή της εικόνας απαξίωσης και παρακμής που υπάρχει σε αρκετά Καταστήματα Πωλήσεων.

Γραφείο Τύπου
24/08/2012

Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

Ντόμινο διακοπής της πίστωσης στον ΕΟΠΥΥ

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4745598

ΡΑΕ: Πιστοποίηση ανεξαρτησίας του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ

Πιστοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζει ο Ν.4001/2011.
Δόθηκε, ωστόσο, προθεσμία ενός χρόνου για να προxωρήσουν, ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ σε αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό της υπηρεσίας μισθοδοσίας προσωπικού. Παράλληλα, όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, «από την οικονομική ανάλυση των στοιχείων του Φακέλου Πιστοποίησης και τη συσχέτιση των οικονομικών δεδομένων με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2013-2022) διαπιστώνεται η οικονομική δυνατότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εκπληρώσει το έργο της».
Η απόφαση της ΡΑΕ αναφέρει ότι ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των επιχειρήσεων μεταφοράς αποτελεί βασική επιδίωξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που υλοποιείται ιδίως με την εισαγωγή του θεσμού της πιστοποίησης των Διαχειριστών από τις Ρυθμιστικές Αρχές, σύμφωνα με τις διαδικασίες των Οδηγιών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, καθώς και των αντίστοιχων Κανονισμών.
Από την αξιολόγηση των σχετικών εγγράφων του Φακέλου Πιστοποίησης προκύπτει, όπως αναφέρει η ΡΑΕ, ότι μπορεί να πιστοποιηθεί η ΑΔΜΗΕ ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση υπηρεσίας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μισθοδοσία του προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Αιτία για την εξαίρεση αυτή είναι η αδυναμία των δύο εταιρειών, ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., να προχωρήσουν σε αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Αυτό οφείλεται στη συνθετότητα μηχανογραφικής απεικόνισης άμεσα των μισθολογικών κλιμακίων της ΔΕΗ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και γι΄ αυτό τον λόγο δίνεται προθεσμία δώδεκα μηνών, για την ανάληψη της υπηρεσίας από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Εκκρεμεί, επίσης, η στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την οποία η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με επιστολή της, δεσμεύτηκε ότι θα έχει προχωρήσει σε απόφαση τοποθέτησης προσωπικού έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012, καθώς και η υπογραφή της Σύμβασης Επιχειρησιακού Συμφώνου με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Η υπογραφή της, εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ, μετά την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, αναμένεται έως το τέλος Αυγούστου 2012.

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Στα 7,5 ευρώ μεσοσταθμικά το τέλος ΑΠΕ - Η απόφαση της ΡΑΕ

Στα 7,5 €/MWh διαμορφώνεται από 1ης Αυγούστου το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), από 5,43 που είναι σήμερα, σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕ, με τις τιμές για τις  επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών να διαμορφώνονται ως εξής :
- Νοικοκυριά (Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης): 8,74 €/MWh (από 5,99 ευρώ /MWh)
- Πελάτες Υψηλής Τάσης: 4,58 €/MWh (από 2,96 ευρώ /MWh)
- Αγροτική χρήσης ΜΤ: 4,35 €/MWh (από 2,29 ευρώ /MWh)
- Λοιπές χρήσεις ΜΤ: 7,17 €/MWh (από 5,35 ευρώ /MWh)
- Αγροτικής χρήσης ΧΤ: 5,61 €/MWh (από 2,96 ευρώ /MWh)
- Λοιπές χρήσεις ΧΤ: 9,53 €/MWh (από 7,39 ευρώ /MWh)
Για τη διαμόρφωση των παραπάνω τιμών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής, συνυπολογίστηκαν συμπληρωματικοί πόροι ενίσχυσης του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ύψους 600 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν κατά το ήμισυ από δημοπρατήσεις ρύπων και τέλος ΕΡΤ και τα υπόλοιπα από πρόσθετες εισροές που θα προκύψουν από μέτρα που θα ανακοινώσει εντός των ημερών το ΥΠΕΚΑ.
Στο κείμενο της απόφασης της ΡΑΕ, μεταξύ των βασικών λόγων που οδήγησαν διόγκωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, και κατ’επέκταση της ανάγκης αναπροσαρμογής του ειδικού τέλους, αναφέρεται η εισροή στο λογαριασμό σημαντικά λιγότερων πρόσθετων εσόδων από αυτά που είχαν προβλεφθεί, τα οποία ειδικότερα αφορούσαν:
α) 116 εκατ. ευρώ από τη διαδικασία δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του 2012  β) 30 εκ. ευρώ από το τέλος ΕΡΤ, και γ) 55 εκ. ευρώ από την επιβολή τέλους στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή.
Μάλιστα όπως σημειώνει η ΡΑΕ η υποανάκτηση εσόδων μόνο για το α΄ εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε 138 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με την υψηλή διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ και ιδίως των φωτοβολταϊκών οδήγησαν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα (στο τέλος Ιουνίου το έλλειμμα ανήλθε στα 282,46 εκ. €).
Βασική υπόθεση εργασίας για την απόφαση της ΡΑΕ αποτελεί ο μηδενισμός έως το τέλος του 2013 του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ενώ όπως αναφέρεται η Αρχή θα εξετάζει, κατ’ ελάχιστον σε εξαμηνιαία βάση, τις κινήσεις του Ειδικού Λογαριασμού και την εξέλιξη των μεγεθών στα οποία βασίζεται η εκτίμηση του εσόδου του Ειδικού Τέλους, και ιδίως το ρυθμό εισόδου νέων μονάδων ΑΠΕ στο Σύστημα, καθώς και την πρόοδο σχετικά με την εισροή συμπληρωματικών και πρόσθετων εσόδων (δημοπράτηση ρύπων, τέλος ΕΡΤ κλπ).

Ελλ.Στατ.Αρχή: Στο 23,1% η ανεργία το Μάϊο του 2012

Στο 23,1% η ανεργία το Μάϊο του 2012 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Αναρμόδια η ΡΑΕ για το ασφαλιστικό της ΔΕΗ

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραπέμπει η ΡΑΕ από κοινού καταγγελία της ΓΕΝΟΠ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Η) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της ΔΕΗ, η οποία αφορά τις υποχρεώσεις του κράτους για το ασφαλιστικό των εργαζομένων της επιχείρησης, αποφασίζοντας ότι η εξέταση της συγκεκριμένης καταγγελίας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της.
Πρόκειται για προσφυγή η οποία κατατέθηκε το Μάρτιο του 2012 με την οποία καταγγέλλεται η μη καταβολή από το δημόσιο ολόκληρου του ποσού που του αναλογεί για το ασφαλιστικό των εργαζομένων της ΔΕΗ, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών, αλλά δημιουργεί και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά.
Η καταγγελία και το ιστορικό της υπόθεσης
Το όλο ζήτημα έχει τη βάση του το 1999 όταν εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της εισαγωγής της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο, η επιχείρηση σταματά να αποτελεί το φορέα ασφάλισης των εργαζομένων της και δημιουργείται ως ασφαλιστικός φορέας ο ΟΑΠ-ΔΕΗ, ο οποίος υποκαθιστά τη ΔΕΗ σε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους και συνταξιούχους της. Έως τότε, η ΔΕΗ δεν κατέβαλε εισφορές για το προσωπικό και αντ’ αυτού οι εργαζόμενοι είχαν ενσωματωμένη την ασφαλιστική τους περιουσία στα πάγια της εταιρείας.
Με τη δημιουργία του ΟΑΠ-ΔΕΗ, το κράτος αναλαμβάνει,  προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο συγκεκριμένος φορέας, την καταβολή πάγιου πόρου ο οποίος προκύπτει από τον υπολογισμό της διαφοράς εσόδων μείον τις παροχές του ασφαλιστικού φορέα, εγγράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και δίνεται έναντι της ενσωματωμένης στην περιουσία της Δ.Ε.Η., ασφαλιστικής περιουσίας. Η ετήσια αυτή καταβολή του Κράτους αφαιρείται κάθε φορά από την ενσωματωμένη στη Δ.Ε.Η. ασφαλιστική περιουσία.
Η ίδια υποχρέωση από την πλευρά του δημοσίου παραμένει και όταν με το ν. 3655/2008, η ασφάλιση των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. υπήχθη από τον Ο.Α.Π. - Δ.Ε.Η. στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚ.Α -Ε.Τ.Α.Μ. και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Σύμφωνα με την καταγγελία ωστόσο, το Κράτος, ενέγραψε και προϋπολόγισε προς καταβολή στους αντίστοιχους Τομείς των ταμείων αυτών για το 2010 και το 2011 ποσά μικρότερα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, τα εν λόγω ποσά  υπολείπονται, συνολικά για το μεν έτος 2010 του ποσού των 275.783.378,00 ευρώ, για το δε έτος 2011 συνολικά του ποσού των 268.800.000,00 ευρώ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους της ΔΕΗ (καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ βοηθήματος και λοιπών παροχών προνοίας).
Αθέμιτος ανταγωνισμός
Εκτός όμως από τα προβλήματα που δημιουργούνται στα ασφαλιστικά ταμεία, στην προσφυγή γίνεται λόγος και για μία επιπλέον παράμετρο που έχει δημιουργηθεί από αυτή την κατάσταση κι έχει να κάνει με την ίδια την επιχείρηση και την ενεργειακή αγορά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία των εργαζομένων, το Ελληνικό Δημόσιο, στο βαθμό που δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του πάγιου πόρου, δεν απομειώνει αντίστοιχα τα κεφάλαια της περιουσίας του ασφαλιστικού φορέα της ΔΕΗ που είναι ενσωματωμένα στην εταιρική της περιουσία.
Αυτό, όπως ισχυρίζεται η ΓΕΝΟΠ, έχει σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση της εταιρικής της περιουσίας με κεφάλαια τα οποία δεν της ανήκουν και τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά των εταιριών ενέργειας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά από τη ΡΑΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί το καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναρμόδια η ΡΑΕ
Όπως αναφέρει η ΡΑΕ στο σκεπτικό της απόφασής της, όσον αφορά το σκέλος που αφορά τις υποχρεώσεις του Κράτους προς τον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού της ΔΕΗ, αυτές δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ερμηνείας από την Αρχή, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας.
Εξάλλου, για την καταγγελία ότι η η παράλειψη του δημοσίου να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ετήσιων υποχρεώσεών του με αποτέλεσμα να μην απομειώνονται από την εταιρική περιουσία της ΔΕΗ τα αντίστοιχα ποσά της ασφαλιστικής περιουσίας της ΔΕΗ με αποτελέσματα τη μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι «η δυνατότητα παρέμβασης της ΡΑΕ όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση των στοιχείων του ισολογισμού και των υποχρεώσεων της επιχείρησης περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που η διαχείριση αυτή γίνεται με καταχρηστικό τρόπο» καθώς και ότι «η τυχόν ανάληψη οποιουδήποτε προβλεπόμενου βάρους ή μη από τη ΔΕΗ Α.Ε., μπορεί να αποφασιστεί από τους μετόχους της εταιρείας, πράγμα που μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την κερδοφορία και την περαιτέρω ανταγωνιστικότητα της, αλλά δεν θα επηρέαζε τόσο τη ρυθμιστική προσέγγιση, αλλά δεν θα άλλαζε και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς προς όφελος του τελικού καταναλωτή».
Βάσει όλων των παραπάνω, η ΡΑΕ αποφάσισε να μην εξετασθεί η καταγγελία της ΓΕΝΟΠ αλλά να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να εξετασθεί πιθανή αρμοδιότητά της. 

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

ΔΕΗ: Διάψευση ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών

Ρητά και κατηγορηματικά η ΔΕΗ Α.Ε. διαψεύδει ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς που δημοσιεύθηκαν σε μερίδα του Τύπου, περί «αμαρτωλών» συμβάσεων που διενεργήθηκαν από Υπηρεσίες της. 

Η πραγματικότητα είναι ότι οι εν λόγω δύο συμβάσεις αφορούν την ανάθεση με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στον κατασκευαστή των μηχανών, αφενός μεν της επίλυσης σοβαρότατων τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν στις δύο βασικές μονάδες παραγωγής στη Σαντορίνη, αφετέρου δε της εξειδικευμένης συντήρησης επιλεγμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, κρίσιμων για την αδιάλειπτη και ασφαλή ηλεκτροδότηση επτά (7) συνολικά μη διασυνδεδεμένων νησιών (Σαντορίνης, Λέσβου, Πάρου, Σάμου, Σύρου, Καλύμνου και Καρπάθου). 

Της εν λόγω ανάθεσης προηγήθηκε επίπονη αλλά επιτυχής οικονομική διαπραγμάτευση με τον κατασκευαστικό Οίκο, που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικότατων εκπτώσεων σε ποσοστά έως και 89% επί των τιμών τιμοκαταλόγου του Οίκου. 

Οι εν λόγω αναθέσεις ομόφωνα εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, αφού τηρήθηκαν πιστά και με τη μέγιστη διαφάνεια όλες οι σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Επιχείρησης. 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται το γεγονός ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε την τελευταία τριετία από την Εταιρεία στο θέμα των συντηρήσεων των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών συντήρησης μεσοσταθμικά κατά 45% περίπου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή και ασφαλή ηλεκτροδότησή τους. 


Αθήνα, 7.8.2012                                                                                       ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

ΔΕΗ: Πάνω από το 83% της εγκατεστημένης ισχύος της ΔΕΗ πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004


Τέσσερα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) προς το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 απονεμήθηκαν σε Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. 

Συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκαν κατά ISO 14001:2004 οι εξής Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ): 

· Πολυφύτου, Σφηκιάς και Ασωμάτων του Συγκροτήματος Αλιάκμονα, 

· Άγρα και Εδεσσαίου του Συγκροτήματος Αλιάκμονα, 

· Πουρναρίου Ι&ΙΙ του Συγκροτήματος Αράχθου 

· Πηγών Αώου του Συγκροτήματος Αράχθου 


Συνολικά, από το 2006 έως και σήμερα, έχουν απονεμηθεί δεκαεννέα (19) Πιστοποιητικά Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά ISO 14001:2004, σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ, ενώ αναμένεται και η πιστοποίηση του ΣΠΔ του ΑΗΣ Ρόδου. 

Έτσι, σήμερα σχεδόν όλοι οι Θερμικοί και οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί του Διασυνδεδεμένου Συστήματος διαθέτουν πιστοποιημένο ΣΠΔ, ενώ για τη διατήρηση του Πιστοποιητικού υποβάλλονται κατ’ έτος σε αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. 

Η εγκατεστημένη ισχύς των Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο προς το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004, υπερβαίνει, ως ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της Επιχείρησης, το 83%. 

Οι πιστοποιήσεις των δεκαεννέα (19) ΣΠΔ πραγματοποιήθηκαν από τους έγκριτους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης ΕΛΟΤ, TÜV HELLAS και TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι οι δυο τελευταίοι είναι θυγατρικές εταιρείες των TÜV NORD Γερμανίας και της TÜV AUSTRIA CERT αντίστοιχα. 

Επιβράβευση των συστηματικών και επίμονων προσπαθειών της ΔΕΗ Α.Ε. για ένα καλύτερο Περιβάλλον, είναι η πρόσφατη διάκρισή της στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης (Management Award for Sustainable Development) στο Διαγωνισμό των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2011-2012. 


Σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή πιστοποιημένων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους Σταθμούς Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Επιχείρηση. Συγκεκριμένα τα βασικά πλεονεκτήματα είναι: 

1. Βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών, με θετικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομική αποτελεσματικότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, με μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (μείωση αερίων εκπομπών, στερεών – υγρών αποβλήτων και λυμάτων), και προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

3. Καθορισμός με απόλυτη σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των στελεχών και του προσωπικού σε σχέση με τις δραστηριότητες που έχουν περιβαλλοντική διάσταση. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα. 

4. Απαίτηση από τους πάσης φύσεως εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους, προμηθευτές, κ.λπ.) να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και πιστοποιήσεις για το υπό εκτέλεση έργο ή προμήθεια, ώστε να τηρείται η σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία. 

5. Πιστή εφαρμογή από τους Σταθμούς Παραγωγής της νομοθεσίας που αφορά τις δραστηριότητες των Σταθμών (εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, ρυπαντικά φορτία υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, αποκατάσταση εδαφών, βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, κ.ά.). 

6. Βελτίωση της εικόνας της Επιχείρησης και των σχέσεων της με τις Αρχές και με τις Τοπικές Κοινωνίες, αφού η εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας στην ενημέρωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 


Αθήνα, 3.8.2012                                                                                     ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...