Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009

Σε ύψη ρεκόρ η ρύπανση στην Κοζάνη

Σχεδόν 80 φορές τη μέρα υπερβαίνουν τα ετήσια όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε περιοχές της Κοζάνης.
Το ετήσιο όριο υπέρβασης είναι 35 φορές, ενώ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια τιμή συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10) δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3 ) περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο, δηλαδή το 9,6% των ημερήσιων μετρήσεων κατ’ έτος, ενώ η μέση ετήσια τιμή συγκεντρώσεων αιρουμένων σωματιδίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μg/m3.
Την άμεση ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων που ζουν κοντά στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, ζητά ο νομάρχης Κοζάνης, Γιώργος Δακής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις των σταθμών που έχει εγκαταστήσει η νομαρχία Κοζάνης, οι πόλεις και κοινότητες που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ο οικισμός ΔΕΗ Πτολεμαΐδας με 78 ημερήσιες υπερβάσεις των ετήσιων ορίων, η Μαυροπηγή με 60 υπερβάσεις, η Πτολεμαΐδα με 53 υπερβάσεις και η Ποντοκώμη με 42 υπερβάσεις.

Η συγκέντρωση αιρούμενων σωματιδίων στη διάρκεια των υπερβάσεων κυμάνθηκε από 66 ως 206 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, με όριο τα 50 μικρογραμμάρια. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν στο πεντάμηνο από 1η Ιουνίου 2009 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2009.

ΔΕΗ: Συμμετοχή στη διακήρυξη της Eurelectric για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Διακήρυξη για την τυποποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν οι επικεφαλής 48 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, διαχειριστών συστήματος διανομής και εθνικών ενώσεων ηλεκτρισμού – μελών της EURELECTRIC – σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τη Διακήρυξη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνυπέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση της Eurelectric για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Ο κ. Αθανασόπουλος δήλωσε τα εξής:
«Η υπογραφείσα Διακήρυξη είναι πολύ σημαντική για το μέλλον των Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ειδικότερα, καθώς τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι πολλαπλά, όπως:-Σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
-Εντυπωσιακή μείωση της ηχορύπανσης στις αστικές περιοχές από τη διευρυνόμενη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
-Μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα πετρέλαια και της έκθεσης σε κινδύνους των εθνικών οικονομιών από τις απότομες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
-Ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης από τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.
-Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κατόχους εξωτερικά φορτιζόμενων αυτοκινήτων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά χαμηλή.
-Μεγαλύτερα κίνητρα για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για εξωτερικά φορτιζόμενα αυτοκίνητα, με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
-Δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην αγορά με την προοπτική της δυναμικής διεύρυνσης του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα στα επόμενα χρόνια αποτελεί μια «μεγάλη πρόκληση» για τη ΔΕΗ.
Ήδη, η Επιχείρηση ενεργά συμμετέχει σε κοινοτικές και άλλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες που αναπτύσσονται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με στόχο να δημιουργήσει νέες αξίες και να συμβάλει αποτελεσματικά τόσο στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης όσο και της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.
Η εντυπωσιακή ενίσχυση των ποσοστών συμμετοχής του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του Ομίλου της ΔΕΗ – που θα εξασφαλισθούν με τις πολύ σημαντικές επενδύσεις της Παραγωγής που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται – θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων που τίθενται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με πολύ περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης, εκτός από τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τις οποίες παρακολουθεί στενά η ΔΕΗ.
Η Επιχείρηση θα μελετήσει όλες τις δυνατότητες για ευρεία παροχή ενέργειας σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αξιοποιώντας το εκτεταμένο σε ολόκληρη τη χώρα δίκτυο διανομής της».
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα οφέλη από την υιοθέτηση προδιαγραφών για τον εξοπλισμό που απαιτείται για την επαναφόρτιση αυτοκινήτων θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη:
βιομηχανία αυτοκινήτου, κατασκευαστές εξοπλισμού, ηλεκτρικές εταιρείες και, πάνω από όλα, για τους πελάτες που θα έχουν μεγαλύτερες επιλογές.
Το σημαντικότερο είναι ότι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα συμβάλλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς ο τομέας Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην εκδήλωση της EURELECTRIC – ευθύνεται για το 23% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Επισημαίνεται ότι η υπογραφείσα Διακήρυξη εντάσσεται στη δέσμευση την οποία ήδη έχουν αναλάβει οι επικεφαλής της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού – με Διακήρυξή τους το Μάρτιο 2009 – να εξασφαλίσουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πλήρως απαλλαγμένης από διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2050, ως μία από τις βασικές προσπάθειές τους να αντιμετωπισθεί η Κλιματική Αλλαγή.
Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού δεσμεύθηκαν να αναλάβουν και να υλοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα των υποδομών που είναι αναγκαίες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη των ηλεκτρικών και εξωτερικά φορτιζόμενων υβριδικών οδικών οχημάτων (plug-in hybrid road vehicles), τα οποία, όταν φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια που βασίζεται σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, θα εξασφαλίσουν ένα περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα μεταφορών και βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη.
Για να προετοιμασθεί ο δρόμος για την ταχεία ανάπτυξη και τη μακροχρόνια ολοκλήρωση της αγοράς εξωτερικά φορτιζομένων οχημάτων, στη Διακήρυξη επισημαίνεται ότι είναι αναγκαίο από τώρα να ενταθούν οι προσπάθειες για την τυποποίηση των υποδομών και που απαιτούνται για τη φόρτιση αυτών των οχημάτων από τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, κ. Antonio Tajani, απηύθυνε χαιρετισμό και, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα ακόλουθα:
«Χαιρετίζω την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού και τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της τυποποίησης των υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μια προσπάθεια η οποία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά σε μια περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμη μεταφορά, στην Ευρώπη.
Αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει, επίσης, την Ευρώπη να βρεθεί στο προσκήνιο των τεχνολογιών μεταφορών».
ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τώρα που έπεσε οριστικά η σκόνη των Εθνικών εκλογών και τιμωρήθηκαν όλοι εκείνοι που πρόδωσαν το όραμα του Έλληνα πολίτη για μία καλύτερη Ελλάδα νομίζουμε ότι αξίζει να κάνουμε και την αρχική εκτίμηση από τις πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Με κεντρικό σύνθημα «πρώτα ο πολίτης» επανήλθαν στην εξουσία οι πρώην οραματιστές του εκσυγχρονισμού που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να αποδείξουν ότι η μετάλλαξη τους επί εποχής Σημίτη σε σκληρό νεοφιλελεύθερο κόμμα δεν ισχύει πια και προτεραιότητα τους πλέον είναι να εντυπωσιάσουν με το νέο κοινωνικό πρόσωπό τους που επιθυμούν να παρουσιάσουν
Και ποιο ήταν λοιπόν το πρώτο μέλημα τους του δήθεν κοινωνικού σοσιαλισμού;
Μα φυσικά να αναδείξουν για άλλη μια φορά το αντεργατικό τους προφίλ και με εκδικητικό και κυρίως αντικοινωνικό τρόπο να τιμωρήσουν χιλιάδες εργαζόμενους και να τους στείλουν τους στην ανεργία επειδή έκαναν το «λάθος» να δουλεύουν με την μορφή stage,με συμβάσεις έργου ή και με κανονικές συμβάσεις ακόμα.
Τα πρώτα λοιπόν δείγματα της νέα διακυβέρνησης είναι άκρως αρνητικά και θυμίζουν εποχές του 1993 όπου και τότε χιλιάδες εργαζόμενοι στη ΔΕΗ βρέθηκαν στο δρόμο και προχώρησαν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να βρουν το δίκιο τους.
Για καλή τους τύχη τότε ,η δικαιοσύνη έλαβε εκείνες τις αποφάσεις που δικαίωσαν τον αγώνα,τον μόχθο και το δικαίωμα στην εργασία χιλιάδων συναδέλφων ,οι οποίοι αυτή την στιγμή είναι το πιο παραγωγικό κομμάτι της Επιχείρησης και η ραχοκοκκαλιά της ΔΕΗ.
Ο μεγάλος αγώνας εκείνος σήμερα είναι ξανά επίκαιρος και οφείλουμε σαν Σ/Κ να συμπαρασταθούμε ηθικά και αγωνιστικά σε αυτά τα παιδιά.
Όμως εκτός από τα προβλήματα που δημιούργησαν σε χιλιάδες νέους, γυναίκες και οικογενειάρχες με το καλημέρα η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και τα προβλήματα που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στη ΔΕΗ.
Έτσι λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα συμπεριφερθεί η νέα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στα θέματα της Ενέργειακής πολιτικής, του λιγνίτη, των ΑΠΕ, στο κλείσιμο των Πρακτορείων, στα τιμολόγια της Επιχείρησης, στα ΥΚΩ, στην Οριακή Τιμή του Συστήματος στην κατασκευή των νέων εργοστασίων,στο ασφαλιστικό,στους αποσπασμένους υπαλλήλους σε ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠ-ΔΕΗ και φυσικά στις εργασιακές σχέσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,εργαζόμενους και τη νέα διοίκηση που αναμένεται να προκύψει.
Ήδη οι «σκληροί συνδικαλιστές των καταλήψεων και του επαναστατικού λόγου» έχουν ανακυκλωθεί… από το σύστημα που υπηρέτησαν και τώρα προσπαθούν να βρουν τα προσχήματα και τις δικαιολογίες για να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους που σε λίγο καιρό προβλέπουμε ότι θα είναι μακρινό παρελθόν.
Είναι εκείνοι οι «άγριοι εκπρόσωποι»,οι… ακτιβιστές, οι «τσαμπουκάδες» που σε λίγο καιρό θα βγάζουν ανακοινώσεις και θα ρίχνουν έντεχνα «νερό στο κρασί τους» για να παραπλανήσουν ξανά τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ.
Είναι εκείνοι που με την σιωπή τους επέβαλαν το καθεστώς με τους manager και τους καλοπληρωμένους συμβούλους ειδικά την εποχή επί κυβερνήσεως Σημίτη.
Περιμένουμε λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον την συμπεριφορά του αρμόδιου Υπουργείου στα προβλήματα που μας βασανίζουν και ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο τους.
Όμως να γνωρίζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας ότι θα είμαστε σύμμαχοί τους σε ότι θετικό πράξουν αλλά και απέναντί τους σε ότι στραβό προσπαθήσουν να επιβάλλουν.
Άλλωστε η στάση και η ενεργή συμμετοχή του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ στην τελευταία μεγάλη απεργία για το Ασφαλιστικό απέδειξε ότι εμείς δεν έχουμε κηδεμόνες εκτός από τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Και για να το ξεκαθαρίσουμε
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ…..

Γράφει ο Φώτης Μελέτης
(Οργανωτικός Γραμματέας ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ)

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ:ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τα πρώτα αντιεργατικά μέτρα της νέας διακυβέρνησης δυστυχώς είναι γεγονός!
Χιλιάδες εργαζόμενοι (stage, συμβάσεις έργου, συμβασιούχοι), μένουν στο δρόμο θυσιαζόμενοι στο βωμό της δήθεν οικονομικής ευημερίας που ευαγγελίζονται οι καινούριοι τεχνοκράτες της εξουσίας.
Η νέα κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρότι έχει νωπή λαική εντολή και ενώ αυτοδιαφημίζεται ως κοινωνικά ευαίσθητη, προχωρά στην πιο αντιεργατική απόφαση των τελευταίων χρόνων.
Μητέρες, νέοι, οικογενειάρχες που δούλευαν για 500 ή 600 ευρώ μένουν άνεργοι και χωρίς μέλλον από την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης.
ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ,
Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών δημιούργησαν τα ελλείμματα και τις μαύρες τρύπες στην οικονομία και όχι οι εργαζόμενοι των 600 ευρώ οι οποίοι αύριο μένουν άνεργοι.
Καλούμε λοιπόν την ΓΕΝΟΠ/Δ.Ε.Η. που συνήθως πρωτοστατεί ενάντια σε τέτοιου είδους αντιεργατικές πολιτικές, να αναλάβει τις πρωτοβουλίες εκείνες ώστε να σταματήσουν οι άδικες αποφάσεις της κυβέρνησης.
Επίσης καλούμε τον αρμόδιο υπουργό κο Παπακωνσταντίνου να αναθεωρήσει τις απόψεις και κυρίως τη πολιτική του στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

Κόβονται stage - συμβασιούχοι...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικολέττα Μουτούση

Η κυβέρνηση βάζει τέλος σε όλα τα προγράμματα. Στο μικροσκόπιο και όλες οι συμβάσεις...Γιάννης Ραγκούσης.
Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε προς την Ομοσπονδία των εργαζομένων στους δήμους την απόφαση της κυβέρνησης να μην υπάρχουν stage στο ΔημόσιοΣκληρές αποφάσεις για χιλιάδες συμβασιούχους πήρε η κυβέρνηση: βάζει φρένο στη βιομηχανία προσλήψεων, με πρώτο βήμα τον τερματισμό όλων των προγραμμάτων stage στο Δημόσιο.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, με στόχο και αυτές σταδιακά να καταργηθούν.
Καμία ανανέωση δεν θα...γίνει για όσους υπηρετούν μέσω stage, ενώ θα επανεξεταστούν και όσες προσλήψεις έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο και εφόσον κριθούν παράτυπες θα ακυρωθούν.
«Η απόφασή μας είναι ότι δεν θα υπάρχουν stage στο Δημόσιο», επεσήμανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, καταγγέλλοντας πως η επιλογή των εργαζομένων γινόταν «μέσα από τα βουλευτικά και κομματικά γραφεία». Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε κανένα εναλλακτικό μέτρο για τους συμβασιούχους που «κόβονται».
Ανάλογη διαβεβαίωση έδωσε προς την ομοσπονδία των εργαζομένων στους δήμους (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση. Στην επιβάρυνση του προϋπολογισμού αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καθώς στο σύνολο των ανελαστικών δαπανών περιλαμβάνονται και τα προγράμματα stage και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
«Θα δούμε ποιες από αυτές είναι αναγκαίες, διότι υπάρχουν και εξόφθαλμες προσλήψεις πελατειακού χαρακτήρα», σημείωσε, ενώ άφησε αιχμές και για απίθανες επιχορηγήσεις σε φορείς με μοναδικό κριτήριο τις εκλογικές περιφέρειες βουλευτών της Ν.Δ.
Μετά την κατάργηση των stage, η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει και τη ρύθμιση που προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση κατά 50% όσων έχουν υπηρετήσει για 24 μήνες και πάνω σε τέτοια προγράμματα.
«Εμείς είχαμε αντιδράσει στη Βουλή, ως αντιπολίτευση, με τον νόμο που έφερε και ψήφισε η Ν.Δ., όπου έδινε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μοριοδότησης στους εργαζομένους με stage», ανέφερε ο κ. Πεταλωτής και υπογράμμισε:
«Θα τον αλλάξουμε τον νόμο». Για το θέμα θα υπάρξει διαβούλευση με τη ΓΣΕΕ, εκπροσώπους των stage και άλλους φορείς, προκειμένου να αποφασιστούν οι αλλαγές.Δεν αποκλείεται πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξει κάποια μέριμνα για όσους stagers έχουν πολυετή προϋπηρεσία, δεδομένου ότι κάποιοι εργάζονταν μέχρι και 5 ή 6 χρόνια, και να προβλεφθεί στη βάση και ορισμένων κοινωνικών κριτηρίων κάποιο μπόνους γι΄ αυτούς.
Προβλήματα
Δεν λείπουν όμως οι περιπτώσεις φορέων όπου οι εργαζόμενοι με stage καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς υπάρχει έλλειψη μόνιμου προσωπικού.
Για τον λόγο αυτό εξάλλου εκφράζονται φόβοι πως σε αυτούς τους φορείς- π.χ. νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία- ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα μετά την απομάκρυνση εκατοντάδων stagers και μέχρι να προχωρήσει η κάλυψη των κενών θέσεων.
Άμεση κατάργηση των προγραμμάτων stage και στον ιδιωτικό τομέα ζήτησαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως τόσο η Ν.Δ. όσο και το ΠΑΣΟΚ τα χρησιμοποίησαν για πελατειακούς σκοπούς.
ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

«Κόκκινο» σε λιθάνθρακα, πυρηνική ενέργεια

ΚΟΚΚΙΝΟ» στον λιθάνθρακα και την πυρηνική ενέργεια άναψε η νέα κυβέρνηση. Τα δύο αυτά καύσιμα θα παραμείνουν εκτός του μελλοντικού ενεργειακού μείγματος της χώρας, το οποίο θα στηριχθεί (εκτός φυσικά από τις ΑΠΕ) στο φυσικό αέριο και σε λιγνιτικές μονάδες καθαρού όμως άνθρακα, υψηλής απόδοσης.
Τα παραπάνω επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 4ου Παγκόσμιου Φόρουμ Ρυθμιστικών Θεμάτων Ενέργειας (WFΕR ΙV) που διεξάγεται από χθες στην Αθήνα. «Το ενεργειακό μείγμα της χώρας δεν αφήνει περιθώριο για χρήση λιθάνθρακα, ενώ η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί για μας εναλλακτική λύση.
Ο σχεδιασμός μάς δίνει προτεραιότητα στην αντικατάσταση των παλαιών λιγνιτικών σταθμών με νέες μονάδες καθαρού άνθρακα υψηλής απόδοσης, καθώς και με νέους σταθμούς φυσικού αερίου, ξεκινώντας από το νότιο τμήμα του ηλεκτρικού συστήματος της ηπειρωτικής Ελλάδας».
Για δάνεια ύψους 13 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις που πρόκειται να εκταμιεύσει φέτος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έκανε λόγο από την πλευρά του ο αντιπρόεδρός της, Πλούταρχος Σακελλάρης.
Και σημείωσε πως τουλάχιστον το 20% των μελλοντικών ενεργειακών προγραμμάτων στην Ε.Ε. αφορούν τον τομέα των ΑΠΕ. Σε αυτόν τον τομέα, πέρυσι, χορηγήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ.
Το φόρουμ διοργανώνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (CΕΕR). Βουτιά 9,35% στην κατανάλωση ενέργειας Βουτιά κατά 9,35% σημείωσε σε σχέση με πέρυσι η κατανάλωση ενέργειας τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας έτσι τον εδώ και πολλούς μήνες πτωτικό της ρυθμό.
Συγκεκριμένα, η ζήτηση από νοικοκυριά (στη διανομή) υποχώρησε κατά 6,57%, ενώ από τις μεγάλες βιομηχανίες (στην υψηλή τάση) η μείωση ανήλθε σε 28,7%. Συνολικά, στο εννεάμηνο, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο στον οικιακό όσο και στο βιομηχανικό τομέα, ανέρχεται σε 6,13%.

Ενημέρωση ζήτησε το Υπουργείο

Με μια λιτή ανακοίνωση ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας Γιάννης Μανιάτης ζήτησε προ ολίγου από τον επικεφαλής της ΔΕΗ Π. Αθανασόπουλο να ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία του διαγωνισμού της μονάδας στον Αθερινόλακκο.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει ζητήσει ρητά από τις διοικήσεις των εποπτευόμενων ΔΕΚΟ και οργανισμών να συνεχίσουν μέχρι νεωτέρας να λειτουργούν, με τη δέσμευση ότι η πολιτική ηγεσία «θα ενημερώνεται για όλα τα σοβαρά ζητήματα».
Από την ανακοίνωση του κ. Μανιάτη, προκύπτει σαφώς ότι θεωρείται από την πολιτική ηγεσία ότι η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε καθώς χθες το Δ.Σ. της ΔΕΗ προχώρησε στη λήψη απόφασης «για έγκριση τροποποιήσεων των κριτηρίων συμμετοχής στην τρίτη φάση του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του ΑΗΣ».
Ο κ. Μανιάτης ζητεί από τη διοίκηση της ΔΕΗ να παγώσει τις αποφάσεις και να προχωρήσει σε ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. Επί του παρόντος δεν υπάρχει σχόλιο από την πλευρά της ΔΕΗ. Σε σχετική ερώτηση για το θέμα στέλεχος της ΔΕΗ απάντησε ότι:
“Πρόκειται για ένα θέμα που ομόφωνα υιοθέτησε το Δ.Σ. στο οποίο συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και το οποίο αφορά ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις.
Πιθανολογώ ότι η σχετική πρωτοβουλία που αναλήφθηκε (από το υπουργείο) οφείλεται σε γνωστές σε όλους αντιδράσεις τοπικών παραγόντων για μία απόφαση ρουτίνας καθώς η σχετική συζήτηση στο Δ.Σ. δεν διήρκησε πάνω από 10 λεπτά."
ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Ενδείξεις ενίσχυσης της κερδοφορίας της ΔΕΗ στο 9μηνο

Ισχυρές ενδείξεις ότι θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η κερδοφορία της ΔΕΗ στο εννεάμηνο του έτους, προκύπτουν από τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ για την κατανάλωση ηλεκτρισμού στο επίμαχο διάστημα.
Με βάση τα στοιχεία του διαχειριστή μόνο το Σεπτέμβριο, η παραγωγή των «ακριβών» πετρελαϊκών μονάδων συρρικνώθηκε κατά 84,64%, ενώ και η παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου (στις οποίες περιλαμβάνεται και η ανταγωνιστική μονάδα της Ελπεντισον) μειώθηκε κατά 26,98%.

Αντίθετα η φθηνή υδροηλεκτρική παραγωγή παρουσίασε αύξηση κατά 28,64% και οι λιγνίτες κατά 5,18%.

Επίσης αυξημένη ήταν και η παραγωγή των ΑΠΕ κατά 59,61% που όμως αποπληρώνονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ και δεν επιβαρύνουν τα οικονομικά της ΔΕΗ.

Δραματική συρρίκνωση κατά 46,03% σημείωσε και το ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών, που επίσης έχει στο παρελθόν επιβαρύνει τη ΔΕΗ.

Σε επίπεδο εννεαμήνου τα στοιχεία είναι επίσης ενδεικτικά της θετικής τάσης για τη ΔΕΗ:

η αύξηση στην παραγωγή για το λιγνίτη ήταν 6,44%, για τα υδροηλεκτρικά 41,10% και για τις ΑΠΕ 22,99%, ενώ αντίθετα η μείωση για το πετρέλαιο ήταν 33,23%, για το φυσικό αέριο 40,34 και για τις εισαγωγές 12,99.

Κατά τα λοιπά συνεχίστηκε η σημαντική πτώση στη ζήτηση που οφείλεται στην κρίση που πλήττει τη βιομηχανία με την κατανάλωση των πελατών υψηλής τάσης να παρουσιάζει μείωση της τάξης του 28,73% ενώ η μέση και χαμηλή τάση παρουσίασαν μείωση 6,57%.

Η συνολική καθαρή ζήτηση μειώθηκε κατά 9,35% ενώ σε βάση εννεαμήνου η αντίστοιχη μείωση είναι 6,13%, δηλαδή βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο τα πράγματα εξελίχθηκαν κατά τι χειρότερα.

Προχωρά ο διαγωνισμός για ατμοηλεκτρικό σταθμό στην Κρήτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ ενέκρινε σήμερα, Τρίτη 20/10/09, και τις τελευταίες ρυθμίσεις για τη Διακήρυξη της τρίτης φάσης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αθερινόλακκου στην Κρήτη, που αφορά την εγκατάσταση έργου συνολικής εγκατεστημένης (μικτής) ηλεκτρικής ισχύος 95 - 105 MW. Το έργο αυτό θα αποτελείται από δύο (2) έως έξι (6) ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και θα έχει δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων. Τα τεύχη της Διακήρυξης είναι, πλέον, έτοιμα και η έναρξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα.

ΔΕΗ: Αναπροσαρμογή πολιτικής για αυτοκίνητα ανώτερων στελεχώνΤην πολιτική της στον τομέα των αυτοκινήτων θα αναπροσαρμόσει η ΔΕΗ, μετά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για χρήση μικρότερου κυβισμού αυτοκινήτων από τους ελεγχόμενους από το Δημόσιο φορείς. Σε σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, επισημαίνεται ότι η νέα πολιτική προβλέπει την παροχή στους Γενικούς Διευθυντές αυτοκινήτων έως 2.000cc, διατηρώντας όμως σχεδόν το ίδιο από το 2001 πλαφόν μέγιστου μηνιαίου μισθώματος της τάξης των 800 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η αλλαγή θα προωθηθεί στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών που καταβάλλονται για εξοικονόμηση πόρων σε μια δύσκολη για την Οικονομία περίοδο, αλλά και για την αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος.
Αναλυτικά, η διοίκηση της ΔΕΗ διευκρινίζει τα εξής:
"Η ΔΕΗ υιοθέτησε και εφάρμοσε από το 2001 πολιτική αυτοκινήτων για τα ανώτατα στελέχη της, μέσω χρονομισθώσεων αυτοκινήτων 1.800cc για τους Γενικούς Διευθυντές διάρκειας 4 ετών με μηνιαίο μίσθωμα €740.
Η πολιτική αυτή είχε ως στόχο τη διατήρηση της ελκυστικότητας των θέσεων και των παροχών που προσφέρονται για την κάλυψή τους, καθώς σε αυτές προσελκύονται στελέχη μέσα από ανοικτές προκηρύξεις, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και έμπειρα στελέχη που δεν προέρχονται από τη ΔΕΗ. Η παροχή αυτοκινήτων ως πρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης στελεχών σε τέτοιες θέσεις είναι πάγια πρακτική που ακολουθούν όλες οι εταιρείες και στην Ελλάδα και διεθνώς.
Κατά τη δεύτερη τετραετία (άνοιξη 2005 – 2009) εφαρμογής της, η πολιτική αυτή αφορούσε στην παροχή στους Γενικούς Διευθυντές αυτοκινήτων 1.800cc με μέγιστο μηνιαίο μίσθωμα €800.
Ενόψει της επικείμενης λήξης της δεύτερης τετραετούς χρονομίσθωσης, η Επιχείρηση προέβη το 2008 σε μερική αναθεώρηση της σχετικής πολιτικής της. Συγκεκριμένα, η νέα πολιτική προβλέπει την παροχή στους Γενικούς Διευθυντές αυτοκινήτων έως 2.000cc, διατηρώντας όμως σχεδόν το ίδιο από το 2001 πλαφόν μέγιστου μηνιαίου μισθώματος της τάξης των 800 ευρώ."
ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009

Αλλαγή πορείας...

Με την επικείμενη, και μάλιστα πολύ σύντομα, αλλαγή φρουράς στη διοίκηση της ΔΕΗ αναμένεται να αλλάξουν πολλά σε ό,τι αφορά τους επιχειρησιακούς προσανατολισμούς της επιχείρησης.
Πρώτα απ΄ όλα, η ΔΕΗ θα γίνει περισσότερο «πράσινη» καθώς- και χωρίς βέβαια να μπορεί να εγκαταλείψει τη δημιουργία νέων θερμοηλεκτρικών μονάδων- θα δώσει μεγάλο βάρος στη συμμετοχή της σε αιολικά πάρκα και μονάδες άλλων μορφών αιολικής ενέργειας, όπως είναι τα υδροηλεκτρικά έργα και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Φυσικά, η νέα ΔΕΗ αναμένεται να είναι λιγότερο μετοχοκεντρική, με την έννοια ότι η νέα διοίκησή της δεν θα καθορίζει τις επιχειρηματικές της επιλογές με βάση τα κέρδη των μετόχων, αλλά με κριτήριο και τα συμφέροντα των πελατών της που είναι το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επανεξετάσει μια σειρά από μη ώριμες επιχειρηματικές συμφωνίες της σημερινής διοίκησης της ΔΕΗ.

ΠΗΓΗ:http://www.tanea.gr/

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

Ενέργεια: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι ιδιώτες


Στάση αναμονής τηρεί προς το παρόν η ενεργειακή αγορά, αναμένοντας τα πρώτα δείγματα γραφής της πολιτικής ηγεσίας του νέου υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ωστόσο, όπως έχει αρχίσει ήδη να διαμηνύεται με νόημα προς κάθε κατεύθυνση, αν δεν υπάρξει επί της ουσίας απελευθέρωση της αγοράς και κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, οι ιδιώτες επενδυτές και μάλιστα οι ξένοι, δεν θα μείνουν «με σταυρωμένα τα χέρια».

Εκτιμούν ότι δεν μπορεί η αγορά ενέργειας να λειτουργεί με βάση μόνον εσωτερικές νομοθεσίες, παραβλέποντας το κοινοτικό κεκτημένο, και υπό αυτή την έννοια φέρονται αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά και προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν θα καθίσουν να βλέπουν εκ του μακρόθεν τα τεκταινόμενα.

Είναι ζήτημα χρόνου να αντιδράσουν σκληρά απέναντι στη ΔΕΗ», επισήμανε με νόημα παράγοντας της αγοράς. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του euro2day, οι ιδιώτες επενδυτές θεωρούν ότι ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή η κατάσταση που κληρονομείται στη νέα κυβέρνηση συνιστά «καυτή πατάτα».

Κι αυτό γιατί, όπως υποστηρίζεται, η κρατική Επιχείρηση αφέθηκε κυριολεκτικά να διαμορφώνει κατά βούληση από τις αρχές του έτους τα δεδομένα στη χονδρεμπορική αγορά, με συνέπεια αυτή τη στιγμή η Οριακή Τιμή του Συστήματος να υπολείπεται του κόστους των καυσίμων. Ενδεικτικά, η ΟΤΣ από το Σεπτέμβριο έως και σήμερα κινείται περίπου στα 45 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ υπήρχαν ημέρες που έπεσε και στα 30 ευρώ.

Τούτο σημαίνει, όπως διευκρινίζεται, ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα αυτό κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

«Έχουν επενδυθεί περί το 1,5 δισ. ευρώ, που δεν μπορούν να τιναχθούν στον αέρα», σημείωσε άλλος παράγοντας. Και δεν φτάνει αυτό, όπως προσθέτουν.

Αφέθηκε η αγορά στο έλεος εμπόρων ηλεκτρικής ενέργειας, που αποπειρώνται όχι μόνον να ποδηγετήσουν την αγορά, αλλά και να κερδοσκοπήσουν, σε βάρος των επενδυτών που έχουν τοποθετήσει διόλου ευκαταφρόνητα κεφάλαια.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day, ξένη εταιρία που διαθέτει άδεια εμπορίας, αλλά όχι και γραφεία στην Αθήνα, από τον περασμένο Ιούλιο με επιστολή που έστειλε σε διάφορες εταιρίες επιχείρησε να δημιουργήσει λόμπυ, ώστε να φιξάρονται οι τιμές για τις εξαγωγές και να μοιράζονται τα κέρδη!

Η προσπάθεια αυτή όμως φαίνεται να πέφτει στο κενό μετά από καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση και της ΡΑΕ. Επί της ουσίας, υποστηρίζεται ότι η αγορά λειτουργεί ανεξέλεγκτα, χωρίς σχεδόν κανένα έλεγχο από τους εντεταλμένους φορείς.

Με αυτά τα δεδομένα οι παράγοντες που μίλησαν στο euro2day δίνουν προθεσμία στο νέο επιτελείο της αγοράς περί τις 2-3 εβδομάδες, δεδομένου ότι μέχρι το Νοέμβριο είναι η περίοδος που καταστρώνονται τα Business Plan των εταιριών, οπότε θέλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια το πώς θα διαμορφωθεί το πεδίο για να σχεδιάσουν τα επενδυτικά τους πλάνα. Μάλιστα, διαμηνύουν ότι θα επιδιώξουν και συναντήσεις με την ηγεσία του νέου υπουργείου και ανάλογα με τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών θα διαμορφώσουν και τις δικές τους αντιδράσεις.

«Η μόνη ελπίδα είναι η Κομισιόν», τονίζεται με νόημα, με βάση την ως τώρα εμπειρία τους από την αγορά.

Ήδη, πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναμένεται να δώσει ένα πρώτο δείγμα γραφής, με το χειρισμό του ζητήματος που ανέκυψε πιεστικά από την Κομισιόν πρόσφατα για την απαγόρευση να αποκτά μη κρατικός επενδυτής ποσοστό πάνω από 5% στη ΔΕΗ.

Η Κομισιόν έθεσε περιθώριο δύο μηνών, δηλαδή, μέχρι τέλη του έτους, προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την ισχύ του προεδρικού Διατάγματος 333 του 2000, που θέσπισε το καταστατικό της ΔΕΗ, βάσει του οποίου περιορίζονται τα δικαιώματα ψήφου των μη κρατικών μετόχων σε 5%, όριο το οποίο, κατά την Επιτροπή, συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων κατά την έννοια του άρθρου 58 της συνθήκης ΕΚ.

Εάν δεν κριθούν ικανοποιητικές οι εξηγήσεις που θα δοθούν για το θέμα αυτό η Κομισιόν προειδοποίησε ότι θα παραπέμψει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι θα κάνει τελικά η χώρα μας;

Θα ανοίξει το καταστατικό της ΔΕΗ, ώστε ενδιαφερόμενοι μη κρατικοί επενδυτές να μπορούν να συμμετέχουν και με ποσοστά πλέον του 5% στην Επιχείρηση, ή θα εμμείνει στη νομιμότητα του ισχύοντος Π.Δ;

Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που διατυπώνεται, καθώς είναι νωπό το παράδειγμα της Suez, που έβαλε πόδι στην ΕΥΑΘ αρχικά με ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 6% για να διεκδικήσει στη συνέχεια, όταν ανακοινώθηκε επίσημα η βούληση μερικής αποκρατικοποίησης της εταιρίας, το στρατηγικό πακέτο του 23%. Και δεν είναι η μόνη προειδοποιητική βολή που έρχεται από την Κομισιόν.

Τον περασμένο Ιούνιο η Επιτροπή έστειλε τελεσίγραφο στη χώρα μας απειλώντας την με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν υφίσταται ανεξαρτησία του Διαχειριστή του Δικτύου, ήτοι, του ΔΕΣΜΗΕ, ενώ οι υφιστάμενοι νόμοι, που έτσι κι αλλιώς δεν εφαρμόζονται, αξιολογούνται ως μη ικανοποιητικοί για τη λειτουργία της αγοράς.

Επιπλέον, εκκρεμούν και οι νέες Οδηγίες από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου απελευθέρωσης της αγοράς, που υποκαθιστούν τις Οδηγίες του 2003, για τις οποίες δεν έχει γίνει έως τώρα καμία ενέργεια ενσωμάτωσης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός ότι τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες.

Υπάρχει, τέλος, ένα ακόμη ζήτημα που σχετίζεται με την Ε.Ε. κι αυτό έχει να κάνει με την εκχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης και εκμετάλλευσης λιγνιτικών αποθεμάτων σε ιδιώτες επενδυτές πλην της ΔΕΗ.

Προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ είχε ταχθεί κατά, αναφέροντας, μάλιστα, ότι θα προσβάλει τη σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτρόπου.

Λίγο πριν από τις πρόωρες εκλογές μάλιστα είχαν κατατεθεί αιτήσεις ενδιαφερομένων επενδυτών για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης.

Υπάρχουν, συνεπώς, αρκετά εκκρεμή ζητήματα στα οποία θα κληθεί άμεσα το επιτελείο του νέου υπουργείου να δώσει δείγματα γραφής ικανά να σκιαγραφήσουν τις γενικότερες προθέσεις της νέας κυβέρνησης για τη λειτουργία της αγοράς, προθέσεις που θα λειτουργήσουν, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, ως πρόκριμα για τις δικές τους συνακόλουθες αντιδράσεις.


Της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

Ενημέρωση και συζήτηση

Τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ τη ΔΕΣΦΑ και τα ΕΛΠΕ θα συζητήσει την Πέμπτη με τις διοίκησεις των ενεργειαών ΔΕΚΟ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η υπουργός κυρία Τίνα Μπιρμπίλη και ο υφυπουργός κ. Ι. Μανιάτης θα έχουν συνάντηση και με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης κ. Π. Αθανασόπουλο - ο οποίος έχει δώσει ήδη στην Κυβέρνηση την παραίτησή του - προκειμένου να ενημερωθούν για το ''όραμά'' του σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης ενώ τα προβλήματα της αγοράς ενέργειας και του ρόλου που επιδιώκει να διαδραμματίσει η ΔΕΗ στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συζητησε χθες ο υφυπουργός με τους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ (Ν. Φωτόπουλος και Ι. Τσαρούχας).

Ο υφυπουργός ενημερώθηκε για την άποψη που έχουν σχηματίσει οι εργαζόμενοι σχετικά με την στρατηγική που ακολούθησε η εως τώρα διοίκηση της ΔΕΗ ενώ την Πέμπτη τα θέματα που τέθηκαν θα συζητηθούν και με τη διοίκηση της επιχειρησης ενώ στις διαδοχικές συναντήσεις που θα έχει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με τις διοικήσεις των ενεργειακών ΔΕΚΟ θα γνωστοποιηθεί και η θέση που θα διατηρήσει η Κυβέρνηση σε ότι αφορά στη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ και στο σενάριο που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και αφορά στην απόσχιση του ΔΕΣΦΑ.


Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009

Ξεκινήματα...για τη νέα υπουργό

http://www.tanea.gr/ (Γράφει ο Δ.Μητρόπουλος)
ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ να ξεκινήσει η νέα κυβέρνηση και κάποιοι κακεντρεχείς παίζουν ήδη κρεμάλα. Πρόκειται για το γνωστό παιδικό παιχνίδι όπου πρέπει να βρει κανείς μια λέξη γνωρίζοντας μόνο το πρώτο γράμμα κι έχοντας από μια τελίτσα για κάθε συλλαβή. Εν προκειμένω, αναζητείται το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που θα «κρεμάσει» πρώτο την κυβέρνηση Παπανδρέου.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ στην κυβερνητική κρεμάλα αρχίζει από «Μπ», τελειώνει σε «λη» και είναι τρισύλλαβο. Θα μπορούσε να είναι το Μπιρμπίλη. Όπως θα μπορούσε να είναι και το Μπατζελή. Εκ των δύο κυριών, η δεύτερη- το μικρό της Κατερίνα- έχει τους αγρότες που περνούν δύσκολες ημέρες και τείνουν να βγαίνουν στον δρόμο. Είναι όμως η πρώτη- το μικρό της Τίνα- που έχει το ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο και μάλιστα μετέχει και στην Κυβερνητική Επιτροπή.

ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Τίνα Μπιρμπίλη τα έχει όλα. Τη ΔΕΗ, αλλά και την απελευθέρωση ενέργειας που αποτιμάται σε δισ. ευρώ. Τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και την πράσινη ανάπτυξη. Τέλος, την προστασία του περιβάλλοντος- ένα θέμα από το οποίο κάηκε η κυβέρνηση Καραμανλή. Η Τίνα- κι εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά με την Κατερίνα- έχει επίσης το αυτί του Γιώργου Παπανδρέου.

Η ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ είναι πιστή μεταξύ των πιστών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Έχει συνθέσει ομιλίες κι έχει κρατήσει σημειώσεις σε ατελείωτες κομματικές συνεδριάσεις. Έχει επίσης επεξεργαστεί την κρίσιμη- διότι είναι στο κέντρο του προγράμματος της νέας κυβέρνησης- ατζέντα της πράσινης ανάπτυξης. Όλες αυτές οι εργατοώρες- αλλά και η αντοχή της στην πλήξη εσωκομματικών συσκέψεων- είχαν ως αποτέλεσμα να επιβραβευθεί με ένα χαρτοφυλάκιο που πολλοί επιθύμησαν, αλλά εκείνη απέκτησε.

Η ΤΙΝΑ ξέρει πολλά από τα πολιτικά μυστικά της τελευταίας πενταετίας. Έξω όμως από την Ιπποκράτους κι έναν κύκλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ δεν την ξέρει κανείς.

Δεν έχει ούτε δημόσια εικόνα, ούτε εμπειρία δημόσιας ζωής. Αυτό δεν είναι κατ΄ ανάγκην κακό. Η κοινωνία- ιδίως οι νεώτεροι ψηφοφόροι- αποστρέφεται τα κουρασμένα κοστούμια ή ταγέρ των επαγγελματιών της πολιτικής. Η επιλογή της Μπιρμπίλη άρεσε, γιατί ήρθε σε μια στιγμή που ήθελε ρήξεις.

Η ΙΔΙΑ μπορεί να γύρισε πίσω για να χαιρετήσει τον Κάρολο Παπούλια στην ορκωμοσία- αλλά στάθηκε μια χαρά στην τελετή παραλαβής του υπουργείου της από τον Γιώργο Σουφλιά. Δηλαδή ξεκίνησε καλά.

Συνέδριο της ΔΕΗ για την ενέργεια

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας»
θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Holiday Inn στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2009.
Την επιστημονική διοργάνωση του Συνεδρίου έχει αναλάβει η ΔΕΗ ΑΕ σε συνεργασία με 19μελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από πανεπιστημιακούς εξειδικευμένους σε θέματα ενέργειας και στελέχη ρυθμιστικών αρχών και εταιρειών του κλάδου. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο καθηγητής κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ.
Η ανωτέρω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Energy - Photovoltaic 2009.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009

Eπεξεργασία για τις προσλήψεις

Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η τοποθέτηση 20.000 ανέργων ηλικίας 18-64 ετών σε θέσεις εργασίας σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.
Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί μέσω ΟΑΕΔ φέρει την ονομασία «κατάρτιση ειδικού συνδυασμένου προγράμματος απασχόλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της διεθνούς οικονομικής κρίσης στους εργαζομένους.
Το πρόγραμμα αναμενόταν να αρχίσει στις αρχές του περασμένου μήνα, αλλά πάγωσε λόγω της προκήρυξης των εκλογών.
Ο νέος υπουργός Εσωτερικών θα κληθεί να ξεκαθαρίσει στις επόμενες μέρες εάν τελικά θα εφαρμόσει ή όχι το πρόγραμμα.
Αντίστοιχα προγράμματα 2.000 θέσεων για τις νομαρχίες της χώρας, αλλά και 2000 για τη ΔΕΗ βρίσκονταν στο στάδιο επεξεργασίας.
Τα δύο παραπάνω προγράμματα είχαν ήδη εξαγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και την απερχόμενη διοίκηση του ΟΑΕΔ και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν τελικά θα κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης.

ΠΗΓΗ:http://www.tanea.gr/

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009

ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ...

Την παραίτησή του έθεσε στην διάθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος, ο πλέον συζητημένος μάνατζερ εταιρείας του Δημοσίου επί διακυβέρνησης ΝΔ.Αν και η θητεία του ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο, ο μάνατζερ της ΔΕΗ ακολούθησε, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τον δρόμο των κ. Δ.Μηλιάκου (Αγροτική) και Χρ. Χατζηεμμανουήλ (ΟΠΑΠ).Μάλιστα, προς τούτοις ο κ. Αθανασόπουλος ανέβαλε για τις 20 του μηνός την προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ.
Στην επιστολή παραίτησης η οποία εστάλη με …κούριερ, ο κ. Αθανασόπουλος κατά την ίδια πληροφόρηση θέτει και εαυτόν στην διάθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία του και το «όραμά» του για την πορεία της κρατικής επιχείρησης.
Δεν έχουν αποσαφηνισθεί ακόμη οι προθέσεις της νέας κυβέρνησης ως προς το εάν η παραίτηση θα γίνει αποδεκτή ή εάν θα ζητηθεί από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης να παραμείνει στην θέση του μέχρι το πέρας της θητείας του.
Πηγή : www.protothema.gr

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009

Τίνα Μπιρμπίλη: Η νέα υπουργός στο νέο υπουργείο

Η νεότερη υπουργός στο νεότερο υπουργείο. Η ίδια «κρύβεται» από τη δημοσιότητα και όταν ερωτάται για την Πράσινη Ανάπτυξη αραδιάζει τα ονόματα της επιστημονικής ομάδας. Λίγοι γνωρίζουν ότι είναι διδάκτωρ της Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Διαχείρισης, με σπουδές σε Αθήνα και Λονδίνο. Κάποιοι τη θεωρούν βασικό συντάκτη των ομιλιών του Γ. Παπανδρέου.
"Προτεραιότητα στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ και μεγάλο στοίχημα για τη χώρα είναι η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης", τόνισε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Τίνα Μπιρμίλη παραλαμβάνοντας από τον κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιμπίλη, είναι 39 ετών και σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου. «Πρωτάκια» είναι και οι υφυπουργοί: ο Γιάννης Μανιάτης διετέλεσε γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών και πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ ο Θάνος Μωραΐτης προέρχεται από την νεολαία του κόμματος και εξελέγη πρώτη φορά το 2007.
Η κυρία Μπιρμπίλη ήταν σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και θέλει να παραμείνει μια σεμνή και διακριτική παρουσία στο επιτελείο του. Το δείχνει με κάθε ευκαιρία, όταν την πλησιάζουν διερευνητικά δημοσιογράφοι.
Η γνωριμία της με τον Γιώργο Παπανδρέου έγινε στο γυμναστήριο σύμφωνα με το Φήμες.gr, ενώ άλλες πληροφορίες λένε οτι τους έφερε σε επαφή ο Ανδρίκος Παπανδρέου, εκτιμώντας τις σπουδές της σε θέματα περιβάλλοντος.
Έγινε γρήγορα «άνθρωπος του προέδρου».
Έγραφε τους λόγους του, συμμετείχε σε επιτροπές και είχε ρόλο συμβούλου για θέματα περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης. Ο Γιώργος Παπανδρέου πείστηκε για τις ικανότητες της και ήθελε την κομματική της ανέλιξη. Οι συνεργάτες του την χαρακτηρίζουν εργασιομανή, με καλά στοιχεία χαρακτήρα
Οι υπεραπιστές της λένε ότι αν δεν ήταν νέα και συμπαθής και στη θέση της ήταν ένας άνδρας με χαρακτηριστικά παραδοσιακού στελέχους, η αντιμετώπιση απέναντί της θα ήταν πιο καλοπροαίρετη.
Είναι χαρακτηριστικό οτι η Τίνα Μπιρμπίλη προτιμά να ντύνεται απλά και να φορά σκισμένα τζιν ακόμα και σε επίσημες εκδηλώσεις.
Η Τίνα Μπιρμπίλη συνεργαστηκε με τον Ανδρίκο Παπανδρέου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συνέγραψε μελέτη για το ποδήλατο σε 17 ελληνικές πόλεις μαζί τον συγκοινωνιωλόγο Θάνο Βλαστό.
Υπήρξε επίσης σύμβουλος του Παπανδρέου σε θέματα περιβάλλοντος όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών και στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

ΠΗΓΗ:http://www.madata.gr/

Ε.Ε.: Προειδοποιεί με παραπομπή για τα δικαιώματα ψήφου στη ΔΕΗ

Προθεσμία δύο μηνών δίνει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προκειμένου η χώρα μας να αιτιολογήσει επαρκώς τη σκοπιμότητα προεδρικού διατάγματος 333/2000, το άρθρο 1 του οποίου απαγορεύει την απόκτηση ποσοστού άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ από μεμονωμένους μη κρατικούς επενδυτές.
Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις της Ελλάδας και προειδοποιεί με παραπομπή της χώρας μας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παραβίαση του Άρθρου 56 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων.
Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι η Κομισιόν δεν έχει στοιχειοθετήσει επαρκώς την παραβίαση του Άρθρου 56, οφείλει ωστόσο να εξηγήσει τους λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας που οδήγησαν στην εν λόγω ρύθμιση.

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Το Ενεργειακό στα χέρια του Πρωθυπουργού

Οι τομείς Εξωτερικών και Ενέργειας, από τους βασικότερους σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, παραμένουν ερμητικά κλεισμένοι στο προσωπικό γραφείο του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.
Ο πρωθυπουργός, όπως ήταν και το επικρατέστερο σενάριο, κράτησε για τον εαυτό του το υπουργείο Εξωτερικών, φέρνοντας στο υπουργείο δύο προσωπικούς και απόλυτα πιστούς φίλους του: τον εξωθεσμικό Δημήτρη Δρούτσα, ως αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών και τον βουλευτή Σπύρο Κουβέλη ως υφυπουργό Εξωτερικών.
Ο κ. Δρούτσας έχει άμεση γνώση του υπουργείου Εξωτερικών από την προηγούμενη θητεία του κ. Παπανδρέου ως υπουργού Εξωτερικών επί κυβέρνησης Σημίτη.

Ο κ. Δρούτσας ως προσωπικός συνεργάτης και φίλος του κ. Παπανδρέου είχε αναλάβει την εποχή εκείνη πολλές εμπιστευτικές αποστολές διαπραγματεύσεων κατ' εντολήν του υπουργού Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου. Κορωνίδα της δραστηριότητας αυτής ήταν οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις του κ. Δρούτσα, κατ' εντολήν του κ. Παπανδρέου με τους διεθνείς παράγοντες (σ.σ. κυρίως με τον Βρετανό σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ), που κατέληξαν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου Ανάν για το Κυπριακό μέχρι το 2003. Ε

ίναι άγνωστο για την ώρα γιατί ο έτερος προσωπικός φίλος του πρωθυπουργού, ο κ. Κουβέλης, τοποθετήθηκε τελικά υφυπουργός Εξωτερικών, αφού ήταν περίπου σίγουρο ότι είχε ήδη «κλείσει» τη θέση τού υπό σύσταση υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η υπουργοποίηση τελικά της συνεργάτιδος στο προσωπικό γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Τίνας Μπιρμπίλη στο ίδιο υπουργείο αποτελεί τη μεγαλύτερη έκπληξη αλλά και το μεγαλύτερο ερώτημα στη σχηματισθείσα κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Και αυτό γιατί το ανύπαρκτο αυτή τη στιγμή και υπό σύσταση υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί ίσως το ουσιαστικότερο «εργαλείο» της νέας διακυβέρνησης διά της «πράσινης ανάπτυξης».

Η τοποθέτηση στο νευραλγικό αυτό και σημαντικότατο υπουργείο της εξωθεσμικής συνεργάτιδος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπιρμπίλη, σημαίνει ότι και αυτός ο βασικός τομέας παραμένει ερμητικά κλεισμένος στο γραφείο του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.
Αυτό το υπό σύσταση υπουργείο ευλόγως θα χρειαστεί από λίγο έως πολύ χρόνο για να ορθοποδήσει και να παραγάγει έργο.

Την ίδια στιγμή όμως το υπουργείο αυτό θα κληθεί να διαχειριστεί όλο τον ενεργειακό τομέα της χώρας, με αιχμή του δόρατος τη ΔΕΗ αλλά και όλη την πολιτική αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέρχονται στη χώρα.

Ειδικά η ΔΕΗ αποτελεί τον «σκληρό πυρήνα» του ενεργειακού προβλήματος της χώρας και τον αποφασιστικό παράγοντα για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη συρροή νέων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Για παράδειγμα, είναι άγνωστο πώς η τριπλή υπουργός θα διευθετήσει δύο εκ των πραγμάτων αντίθετα πράγματα, π.χ. την πρόθεση της ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει λιθάνθρακα και να προστατεύσει το περιβάλλον.
Για να μην επεκταθούμε σε επαναδιαπραγμάτευση του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη μεταξύ της υπουργού και του προέδρου της ρωσικής Γκαζπρόμ, Μεντβιέντεφ ή και του Ρώσου πρωθυπουργού Βλ. Πούτιν.
Είναι εύλογο ότι και αυτό το βαρύ έργο θα αναλάβει προσωπικά ο κ. Παπανδρέου.


ΑΝΑΜΕΝΟΝΟΝΤΑΙ ΑΛΑΓΕΣ...

Το προχθεσινό report της National Sec - Π&Κ είναι χαρακτηριστικό ου κλίματος που επικρατεί στην αγορά προεξοφλώντας εμμέσως πλην σαφώς την αλλαγή στη διοίκηση της ΔΕΗ. Όπως ανέφερε η χρηματιστηριακή, «πιθανές αλλαγές στα ανώτατα διοικητικά στελέχη δεν είναι απαραίτητα αρνητικές καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτερη εφαρμογή των μέτρων μείωσης του κόστους».
Τη διπλωματική διατύπωση της χρηματιστηριακής, δε συμμερίζονται στελέχη της Eπιχείρησης, συνδικαλιστές και το κυριότερο στελέχη του ΠΑΣΟΚ που κατά καιρούς έχουν ασκήσει έντονη κριτική εναντίον του Π. Αθανασόπουλου.
Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μίλησαν ανοιχτά περί ανάγκης απόκτησης διοίκησης υψηλού επιπέδου στη ΔΕΗ και για προτεραιότητα στην εξυγίανση της εταιρείας.
Μέσα στη ΔΕΗ ακόμη και μεταξύ των ανώτατων στελεχών της εταιρείας υπάρχει διάχυτη η εκτίμηση ότι ο νέος υπουργός ενέργειας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής δε θα αναμένει τη λήξη της σύμβασης του κ. Αθανασόπουλου στο τέλος Ιανουαρίου και ότι η σύμβασή του θα διακοπεί νωρίτερα.
Αντίθετα με τη διαφαινόμενη αποχώρηση Αθανασόπουλου, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί το ίδιο και με τους επτά γενικούς διευθυντές της επιχείρησης, στελέχη που προέρχονται από την ίδια την ιεραρχία της ΔΕΗ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Πάντως το έναυσμα αλλά και το στίγμα για τις αλλαγές θα δοθεί από πλευράς πολιτικής ηγεσίας.
Άλλωστε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, διεφάνη καθαρά η θέση του ΠΑΣΟΚ περί δημόσιου ελέγχου της εταιρείας (και όχι μόνο της ΔΕΗ) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χάραξη συγκεκριμένης ενεργειακής πολιτικής.
Και σε αυτό το σημείο πιθανόν η ΔΕΗ να παίξει σημαντικό ρόλο για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, στην οποία είναι δεδομένη η έμφαση που δίνει η νέα κυβέρνηση.
Επίσης θα πρέπει να θεωρούνται παρελθόν τα μεγάλα bonus και οι υψηλές αποζημιώσεις για τις οποίες είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν η διοίκηση της εταιρείας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι για φέτος η αποζημίωση του κ. Αθανασόπουλου έχει συνδεθεί σε ποσοστό 60% με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τον έλεγχο των δαπανών, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τη συμβολαιοποίηση της κατασκευής νέων μονάδων.
Από τους τρεις στόχους ο ένας έχει σίγουρα επιτευχθεί (κερδοφορία εταιρείας), ο ένας έχει σίγουρα αποτύχει (συμβολαιοποίηση 2400MW) ενώ με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου εφικτός παραμένει ο τρίτος στόχος για την εξοικονόμηση 90 εκατ. από τις ελέγξιμες δαπάνες.

ΠΗΓΗ:http://www.capital.gr/

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου
Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, Θεόδωρος Πάγκαλος
Υπουργός Επικρατείας παρά τω πρωθυπουργώ: Χάρης Παμπούκης
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος: Γιώργος Πεταλωτής
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπουργός:
Γιάννης Ραγκούσης
υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας, Θεοδώρα Τζάκρη (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίαςυπουργός:
Λούκα Κατσέλη υφυπουργοί: Σταύρος Αρναουτάκης, Μάρκος Μπόλαρης (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)
Υπουργείο Οικονομικών
υπουργός: Γιώργος Παπακωνσταντίνου
υφυπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης
Υπουργείο Εξωτερικών
υπουργός: Γιώργος Παπανδρέου
αναπληρωτής υπουργός: Δημήτρης Δρούτσας
υφυπουργός: Σπύρος Κουβέλης
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας υπουργός:
Βαγγέλης Βενιζέλος
αναπληρωτής υπουργός: Πάνος Μπεγλίτης
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπουργός:
Μιχάλης Χρυσοχοϊδηςυφυπουργός: Σπύρος Βούγιας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών
υπουργός: Τίνα Μπιρμπίλη
υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης, Θάνος Μωραΐτης
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
υπουργός: Αννα Διαμαντοπούλου
υφυπουργοί: Εύη Χριστοφιλοπούλου, Γιάννης Πανάρετος
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
υπουργός: Δημήτρης Ρεππας
υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης, Νίκος Σηφουνάκης
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
υφυπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υπουργός:
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
υφυπουργός: Φώφη Γεννηματά
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνυπουργός: Κατερίνα Μπατζελή
υφυπουργός: Μιχάλης Καρχιμάκης
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
υπουργός:
Χάρης Καστανίδης
υφυπουργός: Αποστόλης Κατσιφάρας
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
υπουργός: Παύλος Γερουλάνος
υφυπουργός: Αντζελα Γκερέκου
Τη σύνθεση της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου ο οποίος πρόσθεσε ότι ο κ. Παπανδρέου θα προτείνει επίσης:
για πρόεδρο της Βουλής τον κ. Φίλιππο Πετσάλνικογια γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ τον κ. Χρήστο Παπουτσή για κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠαΣοΚ τους κκ. Πέτρο Ευθυμίου και Χρήστο Παπουτσή.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009

Εργα ισχύος 4,9 ΜW

Σε 25 εκατ. ευρώ ανέρχεται μέχρι στιγμής ο συνολικός τζίρος προγράμματος κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών της ΚLΤ Εnergy ΑΕ, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν ή ήδη περατώνονται σε ολόκληρη την επικράτεια για λογαριασμό εταιρειών-πελατών της, συνολικής ισχύος 4,9 ΜW.
Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει έργα ισχύος 2,8 ΜW, τα οποία έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ ήδη εκτελούνται έργα συνολικής ισχύος 2,1ΜW, τα οποία θα συνδεθούν με τη ΔΕΗ ως τις 15.11.2009.
Η ΚLΤ Εnergy ΑΕ αποπεράτωσε επτά (7) ακόμη νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 670 kWp, ενώ ήδη κατασκευάζονται 29 νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, συνολικής ισχύος 1.890 kWp. Οι επτά νέοι σταθμοί, η κατασκευή των οποίων ολοκληρώθηκε και ήδη έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ, είναι εγκατεστημένοι στην Κομοτηνή, στην Αριδαία Πέλλας, στο Κιλκίς και στη Χαλκιδική.
ΠΗΓΗ:http://www.tovima.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...