Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Χωρίς Μισθολογικές προαγωγές στη ΔΕΗ ;


Αθήνα 21/2/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το 2018, εφαρμόζεται ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ.  Ένας Κανονισμός που χαρακτηρίζεται από πολλές ασάφειες, αλλά και από τη, μέχρι στιγμής, μη σύνδεσή του με τις μισθολογικές προαγωγές.
     Αφού  λοιπόν η αξιολόγηση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με τον Νέο Κανονισμό Αξιολόγησης, κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να προαχθεί μισθολογικά, δηλ. να "λάβει κλιμάκιο", αν δεν συνδεθεί η αξιολόγηση με τα μισθολογικά κλιμάκια.  Σύνδεση που έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την έκδοση του νέου Κανονισμού.
     Κανένας δεν απαντά στην ερώτηση:
-          Πως θα λάβουν οι μισθωτοί της ΔΕΗ τα κλιμάκιά τους;
Η όλη μεθόδευση καθιστά ανενεργό το Άρθρο 22 του ΚΚΠ-ΔΕΗ περί Μισθολογικών Προαγωγών και πλήττει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΗ.
Καλούμε τη Διοίκηση, να προχωρήσει άμεσα στη σύνδεση του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης με τις μισθολογικές προαγωγές!
Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να περιφρουρήσει τις μισθολογικές προαγωγές!

Γραφείο Τύπου

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

Κωνσταντινόπουλος Οδ.: Ερώτηση για τη συγχώνευση Περιφερειακού Τομέα Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τον Περιφερειακό Τομέα Δυτικής Ελλάδας

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σχετικά με την Συγχώνευση του Περιφερειακού Τομέα Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τον Περιφερειακό Τομέα Δυτικής Ελλάδας.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Γ.Σταθάκη
ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση Περιφερειακού Τομέα Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με τον Περιφερειακό Τομέα Δυτικής Ελλάδας.»
Κύριε Υπουργέ,
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ της 20ής Δεκεμβρίου 2017, ελήφθη η απόφαση για την τροποποίηση του οργανογράμματος του οργανισμού, με στόχο, όπως δήλωσε την επαύριο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, «τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας για να γίνει πιο ευέλικτη και να αναποκριθεί στο αυξημένο βάρος των υποχρεώσεων, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας».
Βάσει αυτής της τροποποίησης του οργανογράμματος του ΑΔΜΗΕ που θα ισχύσει από 01-03-2018, ο Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς συγχωνεύεται με αυτόν της Δυτικής Ελλάδας, σε έναν Περιφερειακό Τομέα. Εντούτοις, δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί η έδρα του νέου Περιφερειακού Τομέα παρ’ όλο που έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση Τομεάρχη.
Δεν είναι απολύτως σαφές πώς η συγχώνευση των δύο Περιφερειακών Τομέων συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του ΑΔΜΗΕ ή στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, πολλώ δε μάλλον εφόσον ακόμη παραμένει άδηλη η γεωγραφική τοποθέτηση της έδρας του νέου Περιφερειακού Τομέα. Επισημαίνεται πάντως, πως τυχόν απομάκρυνση της έδρας από την καρδιά του συστήματος που είναι η Μεγαλόπολη Αρκαδίας, θα αποτελέσει πηγή προβλημάτων και δυσλειτουργιών, ενώ δημιουργεί και ανασφάλεια στους εργαζομένους όσον αφορά στον τόπο εργασίας τους.
 Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ.Υπουργός:
Με ποιες ενέργειες θα επιτευχθεί η ενίσχυση – αντί της υποβάθμισης – της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του ΑΔΜΗΕ στην Πελοπόννησο, ενόψει και του νέου οργανογράμματος; Πότε θα οριστικοποιηθεί η έδρα του νέου Περιφερειακού Τομέα;
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...