Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Παρέμβαση σχετικά με τον αποκλεισμό μισθωτών από προκυρήξεις

ΑΘΗΝΑ 22/09/2017 
                                                                                                             Α.Π.: 2969        

 ΠΡΟΣ:  Γεν. Διευθύντρια Ορυχείων
                κα Κουρίδου Όλγα

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.

ΣΧΕΤ: α) ΔΑΝΠΟ/24077/20-09-2017.
             β) ΔΑΝΠΟ/24080/20-09-2017.
             γ) ΔΑΝΠΟ/24073/20-09-2017 και
             δ) ΔΑΝΠΟ/24074/20-09-2017.
           
     Με αφορμή τα σχετικά έγγραφα, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας, τον αποκλεισμό από τις σχετικές προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ2, ΔΟ3 και Τ3.
     Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών.
     Ειδικότερα στο (δ) σχετικό υπάρχει αποκλεισμός της κατηγορίας Τ3, ενώ επιτρέπεται η συμμετοχή των μισθωτών που ανήκουν στην κατηγορία Τ2.   
     Μετά τα παραπάνω, καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ2, ΔΟ3 και Τ3.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


ΚΟΙΝ.:  - ΔΑΜΑΣΚΟ Γεώργιο
                 Γεν. Διευθυντή ΑΝΠΟ.
              - ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ Παντελή
                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ
              - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο
                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

              - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

Νέος Αντιπρόεδρος στον ΔΕΔΔΗΕ

Ο οικονομολόγος Αθ. Μισδανίτης ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ, το οποίο συνεδρίασε την 21/9/2017.

Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
2. Αθανάσιος Μισδανίτης, οικονομολόγος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)
3. Χρήστος Σπίγκος, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, σύμβουλος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
4. Βασίλειος Δημητρίου, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)
5. Στέφανος Διαμαντής, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος-μηχανικός, σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)
6. Κωνσταντίνος Κομνηνός, μηχανολόγος-μηχανικός, σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)
7. Κωνσταντίνος Μασούρας, εκπρόσωπος των εργαζομένων, σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος).

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και λήγει στις 20 Απριλίου 2018, ενώ η θητεία του εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 23 Ιουνίου 2019.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Παρέμβαση για τον αποκλεισμό των μισθωτών-αποφοίτων β'/βάθμιας εκπαίδευσης

ΑΘΗΝΑ  19/09/2017
                                                                                                                                                                           Α.Π.:  2967   
                                                                                                                              
ΠΡΟΣ: κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                  Πρόεδρο & ΔΝΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΘΕΜΑ:. Εφαρμογή του θεσμού των Ειδικών Στελεχών.
Σχετ:  Απόφαση 73/2017 Διευθ. Συμβούλου.

     κε Πρόεδρε,

     με τη σχετική απόφαση αποκλείονται από την κατηγορία των Ειδικών Στελεχών όλοι οι συνάδελφοι – απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
     Με δεδομένο ότι πλήθος συναδέλφων – αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν επιλεγεί από την Επιχείρηση να υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης επί σειρά ετών, συλλέγοντας έτσι, σημαντική εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της εργασίας τους και αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους, ο αποκλεισμός που υφίστανται δημιουργεί συναισθήματα απογοήτευσης και αγανάκτησης στους συναδέλφους, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την καταβαλλόμενη προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και ενέχει σοβαρούς κινδύνους απώλειας τεχνογνωσίας για την Επιχείρηση.
     Επίσης, δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεταταγεί και αυτών που δεν έχουν μεταταγεί στις αντίστοιχες κατηγορίες.
     Επισημαίνοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ανήκουν σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν μισθωτούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβάλλεται ως αναγκαιότητα η επανεξέταση της σχετικής απόφασης.
     Η θετική παρέμβασή σας θα συμβάλει αναμφισβήτητα στην ενίσχυση του "περί δικαίου" αισθήματος των συναδέλφων και την αύξηση της παραγωγικότητας.
     Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
                                                                
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                  

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                                 
Κοιν : -  Γεν. Διευθ. ΑΝΠΟ
·      Δαμάσκο Γεώργιο
-  Μέλη Δ.Σ.
·    Καραλευθέρη Π.
·    Φωτόπουλο Ν.  

-    ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...