Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Τί πρέπει να γνωρίζετε για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να κάνουν χρήση του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ που προσφέρεται με έκπτωση 10% έως 20%.

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών αποκλειστικά για την κατανάλωση της κυρίας κατοικίας τους. Και φυσικά πριν δοθεί το πράσινο φως για φθηνό ρεύμα, η αίτηση του ενδιαφερόμενου εξετάζεται ενδελεχώς από τους αρμόδιους φορείς, ήτοι εφορίες, ΟΑΕΔ και στη συνέχεια εγκρίνεται ή όχι η αίτηση.

Ειδικότερα:

Χρήση του κοινωνικού τιμολογίου μπορούν να κάνουν, με βάση την εκκαθαρισμένη κατά το προηγούμενο έτος φορολογική δήλωση:

- Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης τους είναι οι 1000 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

- Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1200 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

- Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1000 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

- Άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67% με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι οι 1200 kWh. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι:

- Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος, για τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του.

- Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τετραμηνιαία κατανάλωση μεγαλύτερη από 200 kWh και μικρότερη από το όριο κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους.

- Για τον καθορισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυχτερινού τιμολογίου.

- Εάν για κάποιο τετράμηνο του έτους ο δικαιούχος υπερβεί το όριο κατανάλωσης, τότε για το 4μηνο αυτό δεν θα σας χορηγηθεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο και θα εφαρμοστεί ο τιμοκατάλογος που ισχύει σύμφωνα με το ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης, δηλαδή με το οικιακό τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά.

- Το Κοινωνικό Τιμολόγιο χορηγείται αυστηρά στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται καθ’ έτος στη φορολογική δήλωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χορηγηθεί στην εξοχική κατοικία.

- Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Πολυτεκνικό Τιμολόγιο είναι φθηνότερο από το Κοινωνικό

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...