Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011

Αλλα 60 εκατ. ευρώ "έκοψε" η ΡΑΕ από τις απαιτήσεις της ΔΕΗ για τα τιμολόγια...

Διακόσια εκατ. ευρώ λιγότερα θα βάλει στα ταμεία της το 2011 η ΔΕΗ για την πώληση ίδιας ποσότητας ηλεκτρισμού στους καταναλωτές με αυτήν του 2010.

Διότι εκτός από τα 140 εκ. ευρώ λιγότερα που θα καταβάλλουν οι καταναλωτές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας -έπειτα από το «ψαλίδισμα» που υπέστησαν από τη ΡΑΕ και το υπουργείο ΠΕΚΑ οι αρχικές προτάσεις της ΔΕΗ για τις αυξήσεις- η επιχείρηση δεν θα εισπράξει επιπλέον 61 εκ. ευρώ, όπως επεδίωκε να κάνει μέσω των αυξήσεων στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Αυτό προκύπτει από την ανάγνωση των γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ (377 και 378/2010) τις οποίες ανάρτησε προ ημερών στην ιστοσελίδα της, τόσο για τις χρεώσεις χρήσης του συστήματος Μεταφοράς, όσο και για εκείνες του συστήματος Διανομής (τα τέλη για το ενοίκιο δηλαδή των δικτύων που καταβάλλουν πέραν της ΔΕΗ όσοι κάνουν χρήση του συστήματος, και τα οποία πληρώνουν σε ξεχωριστό κωδικό στο λογαριασμό τους οι καταναλωτές).

Αυξήθηκε η λογιστική αξία των παγίων της

Το θέμα προέκυψε όταν η ΔΕΗ απαίτησε να αυξηθούν οι χρεώσεις αυτές, έπειτα από την λογιστική αναπροσαρμογή στην οποία προέβη των παγίων περιουσιακών της στοιχείων σε Μεταφορά και Διανομή, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, και η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα– η τελευταία είχε γίνει στις 31/12/2004.

Εν προκειμένω, η λογιστική αξία των παγίων της στο σύστημα Μεταφοράς αυξήθηκε από τα 1,35 δισ. ευρώ του 2008 σε 1,67 δισ. ευρώ για το 2009, και με βάση τις εκτιμήσεις, σε 1,7 δισ. ευρώ για το 2010 και σε 1,78 δισ. ευρώ για το 2011. Αντίστοιχα στη Διανομή, η αναπροσαρμογή των παγίων της ΔΕΗ «έδειξε» αύξηση της λογιστικής τους αξίας από τα 2,23 δισ. ευρώ του 2008 στα 2,92 δισ. ευρώ για το 2009, και σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις σε 3,067 δισ. ευρώ για το 2010 και 3,2 δισ. ευρώ για το 2011.

Και επειδή για τη χρέωση που οφείλει ο διαχειριστής στον κύριο του συστήματος θα έπρεπε να ληφθεί υπόψιν και η υπεραξία που προέκυψε λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, η ΔΕΗ απαίτησε αυξήσεις στα τέλη χρήσης του συστήματος, στο ενοίκιο δηλαδή που καταβάλλουν όσοι το χρησιμοποιούν. Σαν βάση του ενοικίου αυτού υπολογίζονται τα συγκεκριμένα πάγια, πολλαπλασιάζοντάς τα επί ποσοστό αποσβέσεων της τάξης του 8%. Όταν επομένως αυξάνεται η λογιστική τους αξία, αυξάνονται αυτόματα και οι συγκεκριμένες χρεώσεις, όπως υποστήριξε η ΔΕΗ.
«Δεν δικαιολογείται αύξηση των χρεώσεων…»

Την απαίτησή της όμως αυτή, δεν έκανε δεκτή η ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, για τη μεν Μεταφορά, η Αρχή έκρινε σκόπιμο να μη συνυπολογιστεί υπεραξία ύψους 340,463 εκ. ευρώ, που εμφανίζεται στον πίνακα υπολογισμού της κεφαλαιακής παραχώρησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας για το 2009. Επίσης για το 2011, πρότεινε να διατηρηθεί το 8% ως εύλογη απόδοση για τη μονοπωλιακή δραστηριότητα της Μεταφοράς, όπως είχε εφαρμοστεί και για τον υπολογισμό του Ετήσιου Κόστους Συστήματος Μεταφοράς 2010. Αν πολλαπλασιάσει κανείς το ποσό αυτό επί το συντελεστή 8% της απόσβεσης, προκύπτει ότι η Αρχή περιέκοψε 27,2 εκ. ευρώ από τα έσοδα που υπολόγιζε να εισπράξει του χρόνου η ΔΕΗ.

Αντίστοιχα για τη Διανομή, έκρινε σκόπιμο να μην συνυπολογιστεί στις εκτιμήσεις των απασχολούμενων κεφαλαίων της δραστηριότητας αυτής για το 2010 και 2011, η υπεραξία που εμφανίζεται στις λογιστικά διαχωρισμένες καταστάσεις, ύψους 421,956 εκ. ευρώ. Διότι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΡΑΕ, «το γεγονός αυτό και μόνο θα είχε σημαντική επίπτωση στις τελικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους χρήστες του Δικτύου Διανομής, χωρίς όμως αυτό να δικαιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον καταναλωτή, ο οποίος συνεχίζει να εξυπηρετείται από τα ίδια πάγια, ανεξαρτήτως της λογιστικής αποτίμησης της αξίας τους». Πολλαπλασιάζοντας και πάλι το ποσό αυτό με το συντελεστή 8% της απόσβεσης προκύπτει μια ακόμη περικοπή 34 εκ. ευρώ.

Αθροίζοντας το ποσό που «ψαλιδίστηκε» από τη Μεταφορά (27,2 εκ.), με αυτό της Διανομής (34 εκ.), προκύπτει ότι η ΡΑΕ μείωσε τις απαιτήσεις της ΔΕΗ για τις χρεώσεις αυτές κατά 61 εκ. ευρώ για το 2011...
ΠΗΓΗ: www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...