Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Στην Κομισιόν παρουσιάζει η Μπιρμπίλη το νέο - "παράλληλο" ΔΕΣΜΗΕ

Την απόφασή της να συστήσει ένα «μετεξελιγμένο ΔΕΣΜΗΕ», μια θυγατρική εταιρεία στο πλαίσιο πάντα του ΙΤΟ (Independent Transmission Operator), ο οποίος θα αναλάβει κυρίως τη διαχείριση της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρισμού και της αγοράς αποκλίσεων, παρουσιάζει στην Κομισιόν εντός της εβδομάδας η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Εάν το «μοντέλο» αυτό θεωρηθεί επαρκές και λειτουργικό από την κοινότητα, θα νομοθετηθεί και θα μπει σε εφαρμογή αμέσως μετά.

Η υπουργός έχει αποδεχθεί, τουλάχιστον εις ότι αφορά τις βασικές αρχές, την πρόταση που της έχει υποβάλλει η επιτροπή για τον τρόπο εφαρμογής του ΙΤΟ που είχε συστήσει το ΥΠΕΚΑ.

Κατά τη διαδικασία μελέτης του προβλήματος από την επιτροπή κατέστη σαφές ότι στοιχείο «κλειδί» για τη φερεγγυότητα του νέου συστήματος ΙΤΟ είναι το ποιος «τρέχει» την καθημερινή λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της αγοράς αποκλίσεων. Πρακτικά, «ποιος ελέγχει το Κέντρο Κατανομής του Αγίου Στεφάνου», όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογήθηκε ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να έχει αυτό το ρόλο, ούτε άμεσα (άλλωστε απαγορεύεται), αλλά ούτε και έμμεσα. Έτσι στις προτάσεις της Επιτροπής προβλέπεται η δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού, «ενός μετεξελιγμένου ΔΕΣΜΗΕ», ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο του ΙΤΟ αλλά θα έχει ανεξαρτησία και «την έξωθεν καλή μαρτυρία» και θα αναλάβει την λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της αγοράς αποκλίσεων, πιθανόν και την εκκαθάριση της «προηγούμενης ημέρας».

Τι προβλέπεται για το προσωπικό

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι μετοχές του ΔΕΣΜΗΕ που κατέχει σήμερα η ΔΕΗ θα περάσουν στον ΙΤΟ και ο «νέος» ΔΕΣΜΗΕ θα είναι 100% θυγατρική του ΙΤΟ. Όσον αφορά το προσωπικό, εκείνοι που ανήκουν οργανικά στη ΔΕΗ επιστρέφουν σε αυτήν. Ωστόσο παραμένει στον «νέο» ΔΕΣΜΗΕ το προσωπικό εκείνο που λειτουργεί την αγορά, το Κέντρο Κατανομής του Αγίου Στεφάνου, την εκκαθάριση κ.λπ.. Παράλληλα, βεβαίως, με βάση την πρόταση, διασφαλίζονται τα εργασιακά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα των εργαζομένων στο «νέο» ΔΕΣΜΗΕ κατά τρόπο ανάλογο με των εργαζομένων της ΔΕΗ.

Και για τις ζημιές του ΔΕΣΜΗΕ...

Το ζήτημα των ζημιών του ΔΕΣΜΗΕ, το οποίο έχει εγείρει προβληματισμό καθώς τυχόν ενσωμάτωση του, έτσι όπως είναι σήμερα, στη νέα θυγατρική σημαίνει ότι η νέα αυτή εταιρεία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της ως ζημιογόνος, θεωρείται τεχνικό θέμα που μπορεί να λυθεί. Η Ernst & Young μάλιστα που είναι σύμβουλος της ΔΕΗ, εξετάζει προτάσεις για λύσεις. «Το έλλειμμα από το τέλος ΑΠΕ δεν αποτελεί ζημιά του ΔΕΣΜΗΕ, καθώς αυτός είναι απλώς ενδιάμεσος για την είσπραξη» λέγεται χαρακτηριστικά.

Δημιουργία εποπτικού οργάνου

Πρέπει να επισημανθεί επιπλέον ότι υπάρχει η πρόταση για τη δημιουργία «δίπλα» από το ΔΕΣΜΗΕ ενός εποπτικού οργάνου (advisory board), στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι παίκτες της αγοράς, (και οι ανεξάρτητοι παραγωγοί), για να διασφαλίσει με εχέγγυα, την σωστή λειτουργία της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Τίνα Μπιρμπίλη είχε αναθέσει σε επιτροπή στην οποία συμμετέχουν στελέχη της ΔΕΗ, του ΔΕΣΜΗΕ, της ΡΑΕ καθώς και (ως σύμβουλος) το δικηγορικό γραφείο «Κελεμένης» να διαμορφώσει προτάσεις που θα εξειδικεύουν τον τρόπο λειτουργίας του μοντέλου ΙΤΟ στα ελληνικά δεδομένα, ώστε να είναι αξιόπιστο, λειτουργικό και αποδεκτό. Ταυτόχρονα να προτείνει τη στρατηγική προσαρμογής του ελληνικού συστήματος στο Ενιαίο πανευρωπαϊκό μοντέλο για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και οριστικά από το 2015.
ΠΗΓΗ: http://www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...