Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Δύο νέες θυγατρικές εταιρείες στις οποίες περνά η κυριότητα και η διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής της ΔΕΗ, δημιουργούνται μετά την έγκριση της γενικής σύνελευσης να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.
Οι δραστηριότητες της μεταφοράς, που σήμερα ασκούνται από την αρμόδια γενική διεύθυνση, θα περιέλθουν στην θυγατρική 100% «ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες». Στην εταιρεία μεταφέρεται και το προσωπικό της γενικής διεύθυνσης, αλλά και τα περιουσιακά της στοιχεία που περιλαμβάνουν τις γραμμές μεταφοράς, τις ενσωματωμένες οπτικές ίνες, τα κέντρα υπερυψηλής τάσης, και τους υποσταθμούς που είναι υπό τη ΓΔ μεταφοράς.
Η «περιουσία» της μεταφοράς περιλαμβάνει επίσης τα οικόπεδα αλλά και τα εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα, μίσθωση, παραχώρηση) και τέλος τα υλικά του δικτύου μεταφοράς, τα κτίρια κλπ. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. από την 1η Ιανουαρίου θα γίνει απογραφή για τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται στη ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες.
Η δεύτερη θυγατρική στην οποία μεταφέρονται οι δραστηριότητες διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας όπως ασκούνται από τις αρμόδιες διευθύνσης διανομής και διαχείρισης νήσων, είναι η εταιρεία ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. Η ΔΕΗ Ρόδος ως διαχειριστής του δικτύου θα είναι υπεύθυνη για την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου, θα εκτελεί τις εργασίες δραστηριότητας διανομής. Στην εταιρεία μεταφέρεται το προσωπικό της ΓΔ Διανομής, αλλά και το προσωπικό που θα προσληφθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2007. Επίσης μεταφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία της διανομής, πλην των παγίων δικτύου, των ακινήτων και των εγκαταστάσεων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΗ. Και για τη διανομή προβλέπεται απογραφή των εισφερόμενων στοιχείων την 1η Ιανουαρίου 2011.
Το προσωπικό που μεταφέρεται διατηρεί τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που είχε στη ΔΕΗ.
Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της εταιρείας στο τρίτο ενεργειακό πακέτο και αποτελεί προπομπό για το μοντέλο ΙΤΟ, που οδηγεί σε συγχώνευση του ΔΕΣΜΗΕ με τη ΔΕΗ Μεταφορά, δηλαδή την εταιρεία στην οποία θα εισφερθούν όλα τα πάγια μεταφοράς στο πλαίσιο της τρίτης λύσης της οδηγίας 72/2009. Η οδηγία περιλαμβάνει ως επιλογές για το διαχωρισμό των δικτύων της ΔΕΗ είτε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό είτε τον ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος ISO (μοντέλο ΔΕΣΜΗΕ) ή τον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς ΙΤΟ (η λύση των θυγατρικών).
Στη διαδικασία αυτή πάντως υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα όπως το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ που δεν επιτρέπει να προχωρήσει η συγχώνευση καθώς δεν δίνεται πιστοποιητικό από τους ελεγκτές. Για αυτό το πρόβλημα εξετάζεται είτε η αύξηση κεφαλαίου του ΔΕΣΜΗΕ είτε η κατανομή στο διαχειριστή των ποσών που προκύπτουν από τα αδιάθετα δικαιώματα εκμπομπής ρύπων, ώστε να αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια (υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο νόμο για το πράσινο ταμείο).
Ένα ακόμη θέμα αφορά το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ, που δεν προέρχεται από τη ΔΕΗ και το οποίο θα πρέπει τυπικά να προσληφθεί από τη ΔΕΗ.
Τέλος απομένει να διευκρινιστούν κρίσιμες παράμετροι που αφορούν τη συμμόρφωση της χώρας με την οδηγία, καθώς για την τρίτη λύση που επελέγη προβλέπονται ρήτρες και ασφαλιστικές δικλείδες ανεξαρτησίας αλλά και πιστοποίηση των θυγατρικών, ώστε να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς

Πηγή: http://www.capital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...