Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

Σήμερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών με συνέπεια, οι εργαζόμενοι να δέχονται σε καθημερινή βάση επιθέσεις ενάντια στα συμφέροντα και τις κατακτήσεις τους.
Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα αγωνιστούν να προστατεύσουν τις κατακτήσεις του και να σταματήσουν τα συμφέροντα που επιδιώκουν τον τεμαχισμό και την διάλυση της Επιχείρησης.

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ με ιστορία 30 χρόνων στην πλάτη του, με αγώνες γεμάτους ψυχή, πάθος και δυναμισμό απέδειξε ότι δεν φοβάται και τολμά να συγκρουστεί με πολιτικές και θέσεις που είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζόμενων και φυσικά του Έλληνα καταναλωτή.
Οι άξονες που διέπουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ αντικατοπτρίζονται στο τρίπτυχο: Ανάπτυξη της ΔΕΗ Α.Ε., σεβασμός στον καταναλωτή, προστασία του εργαζόμενου.
Θα επιμένουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε, να σταματήσει η ασυδοσία των εργολάβων οι οποίοι με τις πρακτικές τους έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη συντήρηση του δικτύου, στη καταμέτρηση, στις νέες συνδέσεις και στις βλάβες με αποτέλεσμα να παραπονείται, δικαίως αρκετές φορές, ο Έλληνας καταναλωτής.

Νέες προσλήψεις σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης.

Να διατηρηθεί ο έλεγχος του 51% από το Δημόσιο.

Εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και των μηχανογραφικών συστημάτων με γνώμονα τη καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Χορήγηση του επιδόματος πρώτης γραμμής σε Εμπορία, Δίκτυο, ειδικά σε όσους επωμίζονται την ευθύνη εξυπηρέτησης πελατών.

Να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από την ΕΣΣΕ του 2009.

Να σταματήσει το κλείσιμο πρακτορείων και να προχωρήσει η Διοίκηση σε νέο σχεδιασμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Να αποκατασταθεί, άμεσα, η αδικία με τους ετεροαπασχολούμενους συναδέλφους και να δοθεί δίκαιη λύση σε όλες τις περιπτώσεις.

Να περιφρουρηθεί για τους συναδέλφους, που εργάζονται στο ασφαλιστικό, η ειδική ΕΣΣΕ που υπέγραψε η Διοίκηση με την Ομοσπονδία.

Να ενταθούν και να τηρηθούν με ευλάβεια τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ώστε να σταματήσουμε να θρηνούμε νεκρούς συναδέλφους.

Ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και θωράκιση της παραγωγής με εθνικούς πόρους.

Επαναλειτουργία των σχολών και διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση, μέσω σεμιναρίων, του προσωπικού.

Σαφής και αντικειμενικός καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Να γίνει ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας, ο οποίος πρέπει να βασίζεται στην επάρκεια ισχύος, στην ομαλή και ασφαλή τροφοδοσία καθώς και στην αναβάθμιση και συντήρηση των δικτύων για την ισορροπία του συστήματος.

Να διορθωθεί άμεσα η ζημιά που συντελείται με τον τρόπο υπολογισμού της οριακής τιμής του συστήματος, παρά την βελτίωση του υπολογισμού σε ωριαία τιμή.

Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιοριστεί σημαντικά η πτωτική πορεία της ΔΕΗ.

Απαιτούμε την δημιουργία νέων μονάδων σε αντικατάσταση των παλιών.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα.

Να αξιοποιήσουμε τα οφέλη και τις παροχές που μας δίνουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης σε όλους τους ασφαλισμένους.

Την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους στον ΤΑΠ-ΔΕΗ και στους συναδέλφους που εργάζονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ.


ΚΛΑΔΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αύξηση του επιδόματος κατηγορίας 10% για τις κατηγορίες τις οποίες δεν επήλθε αύξηση από 01/07/2000 μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η διαφορά που υπήρχε την 01/03/1982, ΕΣΣΕ του ’82.

Χορήγηση του επιδόματος μέσου όρου ενδείξεων σε όλους τους συναδέλφους που απασχολούνται στην καταμέτρηση.

Άνοιγμα των τερματικών κλιμακίων, όλων των κατηγοριών, κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο.

Επέκταση του επιδόματος χειριστών 15% σε όσους χειρίζονται on line σύστημα καθώς επίσης και αύξηση της άδειας οθόνης κατά δύο μέρες ετησίως.

Μισθολογική εξέλιξη των μισθωτών κατηγορίας Τ3, πρόσληψης μετά το 1990, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης τριετούς ή τετραετούς φοιτήσεως.

Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε 30%, για τους Υ2 και Υ3 που απασχολούνται στα μικροβιολογικά εργαστήρια του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Να καταβληθεί στους ΓΕ-3Β το επίδομα απομόνωσης 30% και το επίδομα 40% για όσους εργά

ζονται σε σταθμούς παραγωγής και στα λιγνιτωρυχεία.

Αύξηση διαχειριστικού επιδόματος από 3 σε 8 Ευρώ ημερησίως για τους υπόλογους διαχειριστές χρηματικού και για τους εισπράκτορες-ταμίες που διαχειρίζονται μετρητά, μέχρι 120.000 Ευρώ μηνιαίως.

Για τους εισπράκτορες-ταμίες που διαχειρίζονται μετρητά από 120.000 Ευρώ μηνιαίως και άνω, αύξηση από 5 Ευρώ, σε 10 Ευρώ ημερησίως.

Χορήγηση επιδόματος ευθύνης στους επόπτες-διαχειριστές ίσο με εκείνο που χορηγείται στους υποτομεάρχες της Επιχείρησης.

Θεσμικά:

Αύξηση επιδόματος βρεφονηπιακών σταθμών, στα 200 Ευρώ μηνιαίως.

Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης από 0,20 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ για όσους συναδέλφους χρησιμοποιούν το ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητό τους για ανάγκες της Επιχείρησης.

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα -25 χρόνια άνδρες, 20 χρόνια γυναίκες- να παίρνουν τα 2/3 του εφάπαξ.

Πραγματική σύγκλιση μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί πάγιο αίτημα και διεκδίκηση της ΓΣΕΕ και των Ομοσπονδιών.

Ο χρόνος υπηρεσίας των συναδέλφων μας Υ2, Υ3 να προσμετρηθεί ως συντάξιμος, ανεξαρτήτως με ποια σύμβαση εργάστηκαν. Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για μισθολογική εξέλιξη στο χρονοεπίδομα και θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Αναπροσαρμογή των κρατικών τιμολογίων για ιατρική περίθαλψη.

Λειτουργία φαρμακείων σε όλα τα ΠΕΚΑ και πολυϊατρεία και κατάργηση της εισφοράς στα φάρμακα για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Άδειες συμπαράστασης 12 ημερών για όσους έχουν πάνω από δύο παιδιά.

Οι ημέρες των απεργιών να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Να αναγνωρισθεί ο χρόνος ως ΔΟ2 ή Τ4 των συναδέλφων που προσελήφθησαν ως ΓΕ4, ΓΕ5 και από την πρόσληψή τους, ΣΧΟ ή ΣΧΑ, ετεροαπασχολήθηκαν ως ΔΟ2 ή Η4.

Άδεια τριών μηνών με πλήρης αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω. Την άδεια αυτή να δικαιούνται και οι γονείς των οποίων το τρίτο τέκνο και άνω δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.
Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ θα συνεχίσει αταλάντευτα και με τη δύναμη που του δίνουν οι εργαζόμενοι να παλεύει για την ΔΕΗ ισχυρή και ανταγωνιστική και για την οικονομική αναβάθμιση προσωπικού.

Θα είμαστε απέναντι σε όσους διοικούν με αλαζονεία και έπαρση καθώς επίσης και στους αμοραλιστές και καιροσκόπους του συνδικαλιστικού κινήματος που εκμεταλλεύονται την αγωνία και τον μόχθο των συναδέλφων, για να γίνουν οι μαριονέτες του συστήματος.

Ισχυροί λόγοι συνεπάγονται ισχυρές πράξεις.

Με δράση και αγωνιστικότητα αλλάζουμε το σκηνικό.

Ανατρέπουμε το σάπιο κατεστημένο που βάζει φρένο στην ανάπτυξη της Επιχείρησης.

Λέμε όχι στη δημαγωγία και στα κούφια λόγια.

Υπερασπιζόμαστε τις αξίες, την ενότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...