Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

Προοπτικές και προβλήματα από τον διαχωρισμό

Ομιλία του συναδέλφου Γιώργου Μπούκουρα στην ημερίδα του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ για τον διαχωρισμό Εμπορίας-Δικτύου

Κυρία Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων, κύριε Διευθυντά Εμπορίας, κύριοι Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο διαχωρισμός σε Εμπορία και Δίκτυο πράγματι ήταν απόρροια της έκδοσης των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
Πριν τρία χρόνια, σε αντίστοιχη Ημερίδα, προβληματιστήκαμε, συζητήσαμε για το θέμα του διαχωρισμού και της νέας δομής.
Έτσι δημιουργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, σε ένα δύσκαμπτο θεσμικό περιβάλλον που της επιβάλλει πράγματι αξεπέραστους περιορισμούς.
Ο καθορισμός των τιμολογίων, η είσπραξη δημοτικών τελών, ΤΑΠ, φόρων.
Επίσης, σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον μετάβασης, σε μια απελευθερωμένη, ολιγοπωλιακή αγορά ενέργειας, με σημαντικά όμως πλεονεκτήματα την εργατικότητα και την εμπειρία του προσωπικού που την στελέχωσε.
Τρία χρόνια μετά ερχόμαστε να συζητήσουμε τις προοπτικές αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στην αρτιότερη ενημέρωση των συναδέλφων, στην ανάδειξη των προβλημάτων και κυρίως στη διαμόρφωση και διάδοση ενός οράματος.
Ενός οράματος στο οποίο η ΔΕΗ διατηρεί την ηγετική της θέση, εγγυάται την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη.
Σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση όμως και διάδοση του οράματος διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.
Μπορούμε να πούμε σήμερα, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας ούτε να υιοθετήσει κανένα όραμα μπορεί, ούτε βέβαια να διαδώσει.
Η μάλλον αναποτελεσματική κατανομή του προσωπικού σε Εμπορία και Δίκτυο, η μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και τα ξεπερασμένα τεχνολογικώς μηχανογραφικά συστήματα, δημιουργούν μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια και πίεση στο προσωπικό, με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και γενικότερα της εικόνας της Επιχείρησης.
Η πεποίθηση ότι επιχειρείται μια προσπάθεια σταδιακής απαξίωσης του ρόλου και της παρουσίας της Εμπορίας είναι πλέον διάχυτη, όχι μόνο στο προσωπικό αλλά γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία.
Η διαρκής ανάπτυξη αποτελεί την καλύτερη διάψευση της παραπάνω πεποίθησης.

Προβάλλει λοιπόν επιτακτικά η ανάγκη πρόσληψης τακτικού προσωπικού.
Υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην Εμπορία που καλύπτονται από έκτακτο προσωπικό επί σειρά ετών.
Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε τις νέες προσλήψεις που προανήγγειλε η Διοίκηση. Ρωτάμε με αγωνία, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας έχει μερίδιο σε αυτές τις προσλήψεις;
Προκύπτει η επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού των μηχανογραφικών συστημάτων, ταμειακό σύστημα, το λεγόμενο SAP, του απαραίτητου εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας.
Προβάλλει η ανάγκη επίλυσης των κτιριακών προβλημάτων.
Τα κτίρια πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή και υγιεινή παραμονή συναδέλφων και πελατών, καθώς επίσης και τη δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος.
Προκύπτει η ανάγκη χορήγησης σχετικού επιδόματος στους συναδέλφους που επωμίζονται την ευθύνη εξυπηρέτησης των πελατών
.
Αποτελεί επιβράβευση αυτών που ήδη εργάζονται στα καταστήματα και κίνητρο για όλους τους υπόλοιπους.
Προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίας οπτικής ταυτότητας των καταστημάτων, απλοποίησης των διαδικασιών και οδηγιών.
Προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης νέων τρόπων εξυπηρέτησης των πελατών και διάδοσης των ήδη υπαρχόντων.
Προκύπτει η ανάγκη σύνταξης κατάλληλων μελετών που θα περιγράφουν την αναγκαιότητα της διακοπής λειτουργίας των όποιων καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς δείκτες παράλληλα με στοιχεία κοινωνικά και πολιτισμικά.
Προβάλλει έντονα η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων ανάπτυξης του προσωπικού με απομόνωση νοοτροπιών που θέτουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των συναδέλφων.
Όταν ένας συνάδελφος επιλέγεται για θέση ευθύνης, θα πρέπει άμεσα να αποδεσμεύεται.
Τέλος, προκύπτει η ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των συναδέλφων μέσω σεμιναρίων, οι ταμίες στα δικά τους θέματα, οι συνάδελφοι που ασχολούνται στην εξυπηρέτηση πελατών, μέχρι και οι Προϊστάμενοι των γραφείων.
Συνάδελφοι, η ευθύνη είναι μεγάλη.
Καλούνται τα στελέχη της Επιχείρησης να ανταποκριθούν στο έργο εκσυγχρονισμού της Εμπορίας.
Καλούνται οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν μια πελατοκεντρική κουλτούρα.
Καλούνται όμως και τα συνδικαλιστικά σωματεία να προσεγγίσουν τις εξελίξεις με υπευθυνότητα, παραμερίζοντας ξεπερασμένες μεθόδους, στείρες αντιπαραθέσεις, συντεχνιακές και μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Σαν Σύλλογος, θέλουμε από τη σημερινή Ημερίδα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας να βγει ενδυναμωμένη και όλοι εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη μεταφοράς των μηνυμάτων σε κάθε κατάστημα.
Αποτελεί υπόσχεση.
Ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...