Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Διαχειριστικής Ενέργειας

Παρουσίαση του Διευθυντή Διαχειριστικής Ενέργειας Σπυρίδων Βάσσου στην Ημερίδα του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα προσπαθήσω πολύ επιγραμματικά και σε μια σύντομη παρουσίαση να σας δώσω κάποια σημεία και να γίνει κατανοητό τι ακριβώς κάνει η Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, η Διεύθυνση η οποία είναι η νεότερη στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, όπου μετράμε περίπου ένα χρόνο.
Κατ' αρχάς το αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι να καθορίζει σε καθημερινή βάση ποιες από τις διαθέσιμες θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες θα λειτουργήσουν σε ποιες ώρες και με ποια ισχύ.
Καθορίζει τα προγράμματα εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης βελτιστοποιώντας τη χρήση των ανωτέρων πόρων, υποβάλλει σε καθημερινή βάση προσφορές στον ΔΕΣΜΗΕ.
Επιπλέον, εισηγείται αγορές δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την κάλυψη του ελλείμματος της επιχείρησης.
Από το Μάρτιο που μας πέρασε είμαστε στο Bluenex, το Χρηματιστήριο Εμπορίας Ρύπων στο Παρίσι και σε καθημερινή βάση αγοράζουμε δικαιώματα εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Να το δούμε εδώ και διαγραμματικά πώς λειτουργεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Σε καθημερινή βάση λοιπόν η ΔΔΕ έρχεται σε επαφή με τη Διεύθυνση των υδροηλεκτρικών, τη Διεύθυνση των θερμικών, αγοράζουμε ηλεκτρική ενέργεια, εισαγωγές οι οποίες γίνονται και υποβάλλουμε τις προσφορές, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στον ΔΕΣΜΗΕ.
Συγχρόνως στον ΔΕΣΜΗΕ υπάρχουν και τρίτοι παραγωγοί ή εισαγωγείς.
Οι παραγωγοί αυτοί οι τρίτοι είναι είτε από θερμικές μονάδες είτε από ΑΠΕ.
Οι θερμικές μονάδες αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι δύο:
Είναι ο Ήρων και τα ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, τα ΕΝΘΕΣ, και πολύ σύντομα, από τον άλλο μήνα, θα μπει σε εμπορική λειτουργία και η μονάδα του Μυτιληναίου στο Αλουμίνιο της Ελλάδος.
Όλοι λοιπόν υποβάλλουν προσφορές στον ΔΕΣΜΗΕ και από τον ΔΕΣΜΗΕ μετά αγοράζουν οι διάφοροι προμηθευτές ηλεκτρική ενέργεια καθώς επίσης και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας για να την μοιράσει στους πελάτες της.
Θα πρέπει να τονίσω ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας ασχολείται μόνο με τις μονάδες παραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Δεν ασχολείται καθόλου με τα νησιά.
Υπάρχουν άλλες Διευθύνσεις οι οποίες ασχολούνται με τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής των νησιών.
Οι μονάδες είναι γνωστές. Ξέρουμε το Λιγνιτικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας, της Κοζάνης, με τις μονάδες στη Φλώρινα, οι λιγνιτικές μονάδες που έχουμε. Με το πράσινο είναι όλες αυτές οι υδροηλεκτρικές μονάδες στο σύστημά μας.
Στον βορρά οι μονάδες της Κομοτηνής, φυσικό αέριο, στο κέντρο έχουμε τις μονάδες πετρελαίου, Αλιβέρι και στο Λαύριο, καθώς επίσης στο Λαύριο υπάρχουν και οι μονάδες φυσικού αερίου, το Λαύριο 3, 4 και 5.
Η Λαύριο 5, η πιο σύγχρονη μονάδα που έχουμε στο σύστημά μας και στη Μεγαλόπολη οι λιγνιτικές μονάδες.
Αυτοί είναι οι σταθμοί παραγωγής που έχουμε στο διασυνδεδεμένο σύστημα και συγχρόνως έχουμε και τις διασυνδέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες, ξεκινώντας από την Ιταλία, έχουμε το καλώδιο συνεχούς ρεύματος 500 MW, έχουμε διασύνδεση με την Αλβανία στα 400 kV και αυτή, όπως 400 kV είναι και αυτή, αλλά είπαμε είναι συνεχές ρεύμα, 400 kV λοιπόν με την Αλβανία.
Υπάρχει και μία δεύτερη γραμμή 150 kV η οποία δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα.
Με τα Σκόπια έχουμε δύο διασυνδέσεις των 400 kV από πρόπερσι.
Η πρώτη γραμμή είχε μπει το 1986, η δεύτερη πριν από δύο χρόνια.
Έχουμε με τη Βουλγαρία 400 kV και έχουμε και με την Τουρκία, από πέρυσι τέτοιον καιρό έχει ξεκινήσει να λειτουργεί και η διασύνδεση με την Τουρκία.
Μέσω λοιπόν αυτών των διασυνδέσεων κυρίως εισάγουμε ρεύμα από τις βόρειες διασυνδέσεις και υπάρχουν κάποιες εξαγωγές ρεύματος από εμάς ή από τρίτους προς την Ιταλία μέσω του υποβρυχίου καλωδίου που ενώνει τις δύο χώρες.
Σε σχέση με την εμπορική ισχύ.
Προηγουμένως σας ανέφερα, η ηλεκτρική ισχύς τάσεως των 400 kV που είναι οι μονάδες.
Η κάθε μία γραμμή των 400 έχει μία ισχύ, η θερμική ισχύς των μονάδων, των γραμμών φθάνει τα 1.400 MVA.
Για εμπορική ισχύ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό.
Η εμπορική ισχύς με τις διασυνδέσεις που ανέφερα προηγουμένως, με την Ιταλία είναι 500 MW τα οποία μπορούν να πάνε ή να έρθουν, διαφορετικές ώρες προφανώς, με την Αλβανία είναι 200 MW περίπου -αυτά τα νούμερα είναι ενδεικτικά και μπορεί να κυμαίνονται με μικρή διαφορά, ανάλογα με τους διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται σε ετήσια ή μηνιαία κυρίως βάση και σε κάποιες φορές ακόμη και ημερήσια.
Με τα Σκόπια παρόλο που έχουμε δύο γραμμές 400 kV, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε 250 MW. Με τη Βουλγαρία μία γραμμή των 400, μπορούμε να εισάγουμε περίπου 700 MW. Αυτές τις μέρες έφθασε μάλιστα και τα 750.
Με την Τουρκία η διασύνδεση, δεδομένου ότι το σύστημα της Τουρκίας δεν είναι στο Ευρωπαϊκό σύστημα της UCTE όπως είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, η διασύνδεση αυτή δουλεύει με νησιδοποίηση του ενός ή του άλλου συστήματος και περιορίζεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 250 MW.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η διασύνδεση με την Τουρκία, η οποία έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σε εμπορική λειτουργία από πέρυσι, δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε μία kWh όλο αυτό το διάστημα, δεδομένου ότι πέρυσι που ουσιαστικά ξεκινήσαμε και έχει υπογραφεί κάποιο μνημόνιο μεταξύ των δύο Υπουργών Ενέργειας των δύο χωρών, δεν περίσσευε ενέργεια, ήταν μια δύσκολη χρονιά και για την Τουρκία πέρυσι, φέτος όμως γίνεται κάποια προσπάθεια δεδομένου ότι περισσεύει ενέργεια και σ' αυτούς.
Είναι όπως σ' όλα τα Βαλκάνια.
Ανέφερε προηγουμένως και ο Γενικός και ο Πρόεδρος, έχουμε περίσσεια, ακούστηκε, ενέργειας στην περιοχή μας, κυρίως από υδροηλεκτρικά γιατί έχει βρέξει στην περιοχή και υπάρχει ενέργεια.
Τί κάνουμε τώρα εμείς.
Ποια είναι τα δεδομένα του ενεργειακού ισοζυγίου που χρησιμοποιούμε και πvς δουλεύουμε:
Κάνουμε προβλέψεις ωριαίες, μηνιαίες, ετήσιες στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιούμε, για να έχουμε το κομμάτι του φορτίου, έχουμε μετά τεχνικά στοιχεία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία:
Είναι το μέγιστο και η ελάχιστη ισχύς των μονάδων, το κόστος λειτουργίας, η σειρά ένταξης, η σειρά με την οποία θα φορτίσουμε τις μονάδες καθημερινώς για να δουλέψουν, τη μη διαθεσιμότητα, η οποία μη διαθεσιμότητα των μονάδων μπορεί να οφείλεται ή σε προγραμματισμένες συντηρήσεις ή σε βλάβες τυχαίες οι οποίες γίνονται στις μονάδες.
Έχουμε πρόβλεψη στην παραγωγή από τις ΑΠΕ.
Καθορίζουμε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διεθνών διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες κάνοντας κάποιες αναλύσεις και όπως ανέφερα προηγουμένως οι ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ή οι αγορές, αν θέλετε, ηλεκτρικής ενέργειας στο κομμάτι το εμπορικό γίνεται κατόπιν συμφωνιών τις οποίες κάνουμε με τους διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν ρεύμα και μας προσφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια για να την αγοράσουμε εμείς και αν δεν την αγοράσουμε εμείς μπορούν να την εγχύσουν στο σύστημα, να τη δώσουνε δηλαδή στον ΔΕΣΜΗΕ.
Πολύ σημαντικό εργαλείο για εμάς είναι και η διαχείριση των υδάτινων πόρων και τα νερά, ανέφερε προηγουμένως και ο Γενικός ότι φέτος είναι πράγματι μια πολύ καλή χρονιά.
Έχουμε σημαντικά, σημαντικότατα αποθέματα νερών αυτή την περίοδο.
Έχουμε φθάσει σε επίπεδα του 2004 με τους Ολυμπιακούς αγώνες που είχαμε κρατήσει τα νερά και αυτό είναι πολύ ισχυρό όπλο για να διαπραγματευόμαστε τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και με τους τρίτους, γιατί όλοι περιμένουν το καλοκαίρι που θα ανέβει η οριακή τιμή, να μας πουλήσουν σε υψηλές τιμές ή αν θέλετε, αν δεν την αγοράσουμε, επειδή μπορούν και έχουν το δικαίωμα να εγχύσουν στον ΔΕΣΜΗΕ την ηλεκτρική ενέργεια την οποίαν έχουν αγοράσει από τις γειτονικές χώρες, να την πουλήσουν σε κάποια υψηλή τιμή.
Θα ήθελα να τονίσω, και θα το δούμε παρακάτω, ότι φέτος η κατάσταση και συνολικά, ακούστηκε και προηγουμένως για την οριακή τιμή, ότι είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την τιμή που είχαμε πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Τα αποτελέσματα λοιπόν του ενεργειακού ισοζυγίου το οποίο τρέχουμε είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε διαθέσιμο πόρο, από θερμικές μονάδες δηλαδή, υδροηλεκτρικά, εισαγωγές, εξαγωγές και από ΑΠΕ.
Έχουμε την κατανάλωση των καυσίμων ανά μονάδα, ποσότητα και κόστος.
Έχουμε εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, πάλι η ποσότητα και το κόστος, και όπως είπα οι εισαγωγές, μπορεί εμείς που αγοράζουμε σε ετήσια, μηνιαία ή ακόμη και ημερήσια βάση, αγορές και πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων, ποσότητα και κόστος και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής το οποίο τελικά μας δίνει και την οριακή τιμή του συστήματος.
Η οριακή τιμή συστήματος που την ακούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, τί είναι η οριακή τιμή του συστήματος;
Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τιμή της τελευταίας MWh που απαιτείται για την κάλυψη του φορτίου κάθε ώρας, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στο σύστημα.
Δηλαδή η μονάδα η τελευταία η οποία καλύπτει, τροφοδοτεί ουσιαστικά το σύστημα, αυτή προσδιορίζει και την οριακή τιμή του συστήματος.
Όπως καταλαβαίνετε, συνήθως οι μονάδες οι οποίες προσδιορίζουν την οριακή τιμή του συστήματος είναι ακριβές μονάδες αερίου ή πετρελαίου, για το διασυνδεδεμένο σύστημα.
Πώς προκύπτει; Από τις ημερήσιες προσφορές που υποβάλλουν στον ΔΕΣΜΗΕ τόσο η ΔΕΗ όσο και οι υπόλοιποι παραγωγοί και εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι διαμορφώνεται η οριακή τιμή του συστήματος.
Η καμπύλη η μπλε αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τις θερμικές μονάδες παραγωγής.
Οι πιο οικονομικές μονάδες βασικά είναι οι λιγνιτικές για τη χώρα μας, οι ανθρακικές ή οι πυρηνικές για άλλες χώρες.
Εδώ είναι οι λιγνιτικές μονάδες και καθώς ανεβαίνει αυτή η καμπύλη, εδώ είναι το κόστος, πόσα Ευρώ ανά MWh, βλέπουμε καθώς ανεβαίνουν, μπαίνουν πιο ακριβές μονάδες. Εδώ στα ψηλά βρίσκονται οι μονάδες φυσικού αερίου και πετρελαίου, όπως είπαμε.
Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει τη ζήτηση.
Στο σημείο λοιπόν που τέμνονται αυτές οι δύο καμπύλες έχουμε την οριακή τιμή του συστήματος.
Η οριακή τιμή του συστήματος είναι η τιμή με την οποία γίνονται οι εκκαθαρίσεις.
Σ' αυτή την τιμή οι παραγωγοί πουλάνε την ενέργεια στο σύστημα ή οι προμηθευτές την αγοράζουν από το σύστημα.
Τέλος, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, όπως ανέφερα προηγουμένως, με τη σειρά που λέγαμε, οι λιγνιτικές μονάδες, βλέπετε, καλύπτουν το κάτω, μπαίνουν πρώτες, είναι οι πιο οικονομικές μονάδες να λειτουργούν, είναι οι μονάδες βάσης που λέμε και καλύπτουν τα φορτία βάσης, οι πιο οικονομικές μας μονάδες, ακολουθούν με το κίτρινο και με το πράσινο οι μονάδες αερίου και ανάλογα με την τιμή η οποία μπορεί τον τελευταίο χρόνο, μία ήταν οι μονάδες του αερίου πιο φθηνές, την άλλη ήταν του πετρελαίου.
Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένες οι τιμές, οι μονάδες του πετρελαίου είναι λίγο πιο ακριβές από τις μονάδες του αερίου.
Το αέριο έχει κατέβει και έχει γίνει λιγάκι πιο οικονομικό μετά τον Απρίλιο σε σχέση με τις μονάδες του πετρελαίου.
Τέλος, οι υδροηλεκτρικές μονάδες οι οποίες είναι όπως σας είπα πολύ σημαντικές γιατί έχουμε περίπου 3.000 MW από ισχύ που μας προσφέρουν, εν τούτοις όπως ξέρετε υπάρχει περιορισμός ως προς την ενέργεια που μπορούν να παράγουν.
Δεν είναι απεριόριστης λειτουργίας.
Άρα είναι πιο οικονομικός τρόπος να τις έχουμε τις υδροηλεκτρικές μονάδες και να τις λειτουργούμε να καλύπτουμε τα ακριβά φορτία αιχμής, οπότε να περιορίζουμε τη λειτουργία των ακριβών μονάδων που λέγαμε προηγουμένως, του πετρελαίου ή του αερίου.
Κάπως έτσι, όπως βλέπετε, διαχρονικά καλύπτουμε τη ζήτησή μας.
Τέλος, θα ήθελα να σας δείξω και τους στόχους που έχει η Διεύθυνσή μας, η ΔΔΕ για το 2009. Ποιοι είναι αυτοί:
Είναι να τηρήσουμε τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης και κατ' επέκταση της Γενικής Διεύθυνσης, να κάνουμε βέλτιστη διαχείριση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, να επεκτείνουμε την εμπορική δραστηριότητα στη Βουλγαρία.
Πρέπει να ξέρετε ότι η Βουλγαρία είναι η μοναδική χώρα με την οποία συνορεύουμε και έχει περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια.
Η δεύτερη χώρα στα Βαλκάνια είναι η Ρουμανία, αλλά για να αγοράσουμε από τη Ρουμανία πρέπει να περάσουμε μέσα από τη Βουλγαρία.
Η Βουλγαρία έχει ένα ισχυρότατο σύστημα μεταφοράς, ενώ οι μονάδες παραγωγής της είναι σε εγκατεστημένη ισχύ μικρότερο από το δικό μας σύστημα τα τελευταία χρόνια, εν τούτοις έχει ένα ισχυρότατο σύστημα μεταφοράς και φιλοδοξεί και στο μέλλον να το διατηρήσει και να το επαυξήσει για να παίξει σημαντικό και κεντρικό ρόλο στα Βαλκάνια στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
Γι' αυτό κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να ιδρύσουμε κάποιο Γραφείο στη Βουλγαρία που θα βοηθήσει ουσιαστικά πάρα πολύ στη δραστηριότητα της Εμπορίας για να αγοράσουμε ηλεκτρική ενέργεια, τόσο να την εισάγουμε στην Ελλάδα όσο και να μπορέσουμε να την διοχετεύσουμε σε γειτονικές χώρες, που όπως σας είπα προηγουμένως, όλες είναι ελλειμματικές. Τουρκία, Σερβία, Σκόπια και Αλβανία δίπλα, έχουν τεράστια ελλείμματα, καθώς επίσης και η Ιταλία, από τη διασύνδεση.
Τέλος, τα δύο τελευταία που πρέπει να κάνουμε, τα οποία λίγο-πολύ αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους είναι η αναδιοργάνωση της ΔΔΕ χρησιμοποιώντας σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές που αυτή την περίοδο χρησιμοποιούν οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες για να μπορέσουν ν' αυξήσουν τον όγκο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους.
Λέγοντας αυτά σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε.
Ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...