Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

Όρους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την κοινή εταιρεία ΔΕΗ-Χαλυβουργικής

Όρους έθεσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εγκρίνει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην δημιουργία λειτουργικά αυτόνομης κοινής επιχείρησης μεταξύ της ΔΕΗ και της Χαλυβουργικής για τη δημιουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα η Επιτροπή εγκρίνει τη συγκέντρωση θέτοντας τους εξής όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στο κείμενο που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα:

α) Η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν, αμέσως ή εμμέσως (όπως, π.χ. με την εφαρμογή της ρήτρας «προτιμήσεως» του άνω συμφωνητικού μετόχων) μερίδιο άνω του 49% στην κοινή εταιρεία.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά μέλη. Τα τέσσερα θα προτείνονται από τη Χαλυβουργική ΑΕ και τρία μέλη από τη ΔΕΗ ΑΕ, που δε θα επιτρέπεται να έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Η επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου θα γίνεται μεταξύ των μελών που προτείνονται από τη Χαλυβουργική ΑΕ.

γ) Η κοινή εταιρεία οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κάθε τροποποίηση στη μετοχική της σύνθεση.

ΠΗΓΗ:http://www.in.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...