Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

Π.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:Ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων

Ομιλία του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλου της Επιχείρησης, κύριου Αθανασόπουλου στην ημερίδα του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ για τον διαχωρισμό Εμπορίας και Δικτύου

Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, σας συγχαίρω για την πολύ ωραία σας ομιλία.
Κύριε Πρόεδρε της ΓΕΝΟΠ, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην Ημερίδα του ΠΑΣΥΠ που έχετε οργανώσει για σήμερα.

Χαιρετίζω την προσπάθειά σας, ευχόμενος κάθε επιτυχία για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και είμαι βέβαιος ότι η πορεία της επιχείρησης και η δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις είναι κορυφαίας σημασίας για εσάς, όπως και για όλους μας, για όλη την Ελλάδα.

Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να έρθουμε κοντά στο Σύλλογό σας, τον ΠΑΣΥΠ, και να εκθέσουμε μερικές σκέψεις μας και να ενισχύσουμε το διάλογο που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της Διοίκησης και εργαζομένων.
Θέλω κατ’ αρχήν να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των σωματείων των εργαζομένων, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να υπάρχει διάλογος, αμοιβαία συνεργασία, κοινό όραμα, κοινοί στόχοι, έτσι ώστε μέσα από ενιαία δράση να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των οικονομικών συνθηκών και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος με επιτυχία.
Αντικείμενο της σημερινής σας Ημερίδας αποτελεί η τρίχρονη εμπειρία διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της Διανομής σε Υπηρεσίες Δικτύου και Προμήθειες Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως γνωρίζετε από το 2006, σε εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, συνεστήθη η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας με σκοπό να λειτουργεί ανεξάρτητα από το δίκτυο ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Γενική Διεύθυνση Διανομής παραχώρησε την εμπορική της δραστηριότητα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, ενώ κράτησε υπό την ευθύνη της και ως μονοπωλιακή δραστηριότητα την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του δικτύου να προμηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια από όποιον προμηθευτή επιθυμούν.
Στόχος της Διανομής είναι η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου, δηλαδή η ποιοτική εξυπηρέτησή τους και η παροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Από την άλλη πλευρά, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας κλήθηκε να εκπληρώσει για λογαριασμό της ΔΕΗ το ρόλο του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές κάθε κατηγορίας, σε όλη την Επικράτεια.

Επιδιώκει την εξασφάλιση για τη ΔΕΗ του μέγιστου δυνατού μεριδίου της αγοράς, με την κατάλληλη εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, όσο εξαρτάται βέβαια από τη ΔΕΗ, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας με τους πελάτες.
Αξιολογώντας την τριετή εμπειρία του λειτουργικού διαχωρισμού Διανομής-Εμπορίας, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο απολογισμός είναι θετικός. Αποδεικνύεται ότι και υπό αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες επικεντρώνοντας τις προσπάθειές μας σε διαφορετικούς τομείς.
Έτσι, η Διανομή απαλλαγμένη από το φορτίο των εμπορικών δραστηριοτήτων, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και συντήρηση των δικτύων μας και ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, τα δίκτυά μας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται, οι δείκτες ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια και οι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών μας μειώνονται χρόνο με το χρόνο.
Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι το επιχειρησιακό μας σχέδιο 2009-2014 προβλέπει επενδύσεις άνω των 3 δις Ευρώ για τη Διανομή και μόνο.
Η Εμπορία από την άλλη πλευρά της, έχει απαλλαγεί από τις υπηρεσίες δικτύου και μπορεί απερίσπαστα να ασκεί την εμπορική της δραστηριότητα εστιάζοντας στον πελάτη και στην όσο δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου πωλήσεων, ο εκσυγχρονισμός της υποδομής σε πληροφοριακά συστήματα με τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό, η χρήση σύγχρονων εργαλείων marketing καθώς και η δημιουργία εναλλακτικών διαύλων προώθησης των πωλήσεων, αποτελούν τους στρατηγικούς στόχους της Εμπορίας, οι οποίοι σταδιακά κατακτώνται.
Η θετική αυτή τριετής εμπειρία δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους που σχετίζονται με γενικότερες ασάφειες και στρεβλώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς.

Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από τις ρυθμιζόμενες αποδόσεις των μεγάλων επενδύσεών μας στα δίκτυα, όταν δεν καλύπτονται οι εύλογες αποδώσεις των σχετικών επενδύσεων που κάνουμε, το ρόλο της ΔΕΗ ως τελευταίου καταφυγίου, δηλαδή να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες οι οποίοι ταυτόχρονα να είναι και ανταγωνιστές της στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και την απώλεια μεριδίων αγοράς στα κερδοφόρα τιμολόγια.
Συνεπώς, η Διανομή δεν μπορεί να επαναπαύεται στο ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει ένα μονοπωλιακό καθεστώς.

Αντίθετα, πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να αποφέρει κέρδη τα οποία όμως θα προέρχονται από τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και θα επανεπενδύονται για τη βελτίωση του συστήματος.
Η Εμπορία χρειάζεται να είναι περισσότερο ανταγωνιστική και να προσαρμόζεται ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Διαφορετικά, όσο θα χάνουμε πελάτες, τόσο περισσότερο θα κινδυνεύει με αυτοπεριθωριοποίηση η ΔΕΗ.
Τόσο η Διανομή όσο και η Εμπορία πρέπει να δημιουργούν νέες αξίες για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Μέχρι σήμερα κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά οι οποίες λειτουργούν σε βάρος της ΔΕΗ.

Προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουμε δηλώσει ότι η ΔΕΗ δεν ζητά μονομερείς σε όφελός της ρυθμίσεις, αλλά λειτουργία της αγοράς μέσα σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και με ίσες ευκαιρίες για όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτή.

Πιστεύουμε όμως ότι οι δυσκολίες αυτές σταδιακά θα εξαλειφθούν με την ωρίμανση της αγοράς και τις αναγκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε, προσαρμοζόμενοι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στρέψουμε την εταιρική μας κουλτούρα προς την κατεύθυνση της καλύτερης ικανοποίησης των αναγκών των πελατών μας.

Μόνο όταν έχουμε ικανοποιημένους πελάτες θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και στο μέλλον βιώσιμες θέσεις εργασίας, καλύτερες αποδοχές και ένα σίγουρο μέλλον. Αυτά ισχύουν τόσο για τους εργαζόμενους της Διανομής, όσο και για τους εργαζόμενους της Εμπορίας.
Για να πετύχουμε αυτόν τον κεντρικό στόχο, δηλαδή την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, χρειάζεται καθημερινά να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί, πιο δημιουργικοί, πιο καινοτόμοι.

Επιβάλλεται να συγκρινόμαστε με τους εργαζόμενους και τα στελέχη των άλλων εταιριών που θα μας ανταγωνιστούν και θα μας ανταγωνιστούν σκληρά για να μας κλέψουν τους πελάτες μας.

Πρέπει να βλέπουμε ό,τι καλύτερο από εμάς κάνουν οι εργαζόμενοι των ανταγωνιστών μας και εμείς να γινόμαστε –και έχουμε τη δύναμη να γίνουμε– καλύτεροι από αυτούς.

Γιατί αν εμείς δεν κάνουμε αυτήν τη σύγκριση, θα την κάνουν οι πελάτες μας οι οποίοι είναι αυτοί που παίρνουν και τις τελικές αποφάσεις, είναι αυτοί που κάνουν τις επιλογές τους.
Η Διοίκηση έχει ένα ξεκάθαρο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2009-2014, κανένα όμως επιχειρησιακό σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν αυτό δεν υιοθετηθεί πλήρως και δεν υλοποιείται από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Χρέος της κάθε Διοίκησης είναι να ακούει τους εργαζόμενους, τις ανησυχίες τους, τον προβληματισμό τους, τις ιδέες τους, για να παίρνει καλύτερες αποφάσεις.
Από την άλλη πλευρά, η δυναμική ανάπτυξη της ΔΕΗ και ο εκσυγχρονισμός της είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων.

Όταν ο κάθε εργαζόμενος επιδεικνύει υψηλό ζήλο και επαγγελματισμό, όταν γίνεται νοικοκύρης και πρωτάρης στον δικό του εργασιακό χώρο, τότε είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η ΔΕΗ θα πάει πολύ μπροστά.

Όταν ο κάθε εργαζόμενος συμβάλλει ώστε να μετατραπεί η ΔΕΗ σε μία λιτή, σύγχρονη και αποδοτική επιχείρηση, τότε είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τους ανταγωνιστές της.
Προκειμένου η ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται από τις νέες επιχειρηματικές συνθήκες και να παρέχει τις υπηρεσίες της σε λογικές τιμές, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε την παρεχόμενη εργασία.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον τρόπο εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη, δηλαδή των επιχειρησιακών μονάδων, των Διευθύνσεων αλλά και των εσωτερικών συνεργατών στους οποίους καλείστε καθημερινά να παρέχετε άμεση και ορθή ενημέρωση και υποστήριξη, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.
Πέρα όμως και πάνω από την εξοικείωση με τα νέα μέσα, οι εργαζόμενοι οφείλουν να μάθουν να δραστηριοποιούνται μέσα σε σύνθετα περιβάλλοντα που απαιτούν εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους, σεβόμενοι πρωτίστως τη δική τους επαγγελματική οντότητα.

Γιατί σε όλες τις επιχειρήσεις τα αντικείμενα εργασίας διευρύνονται, έτσι ώστε να δημιουργείται μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε όφελος όλων των ενδιαφερομένων, αλλά κυρίως των εργαζομένων.
Έτσι η εγκατάλειψη παγιωμένων και αντιπαραγωγικών πρακτικών και συνηθειών, η αποτελεσματική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών στους καταναλωτές, αλλά και στους εσωτερικούς μας πελάτες, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά μας και συγκρατώντας το κόστος λειτουργίας στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, δεν αποτελεί ευχολόγιο αλλά κύρια επιταγή.
Κλειδί της επιτυχίας είναι η πλήρης αξιοποίηση του προσωπικού και η ταχεία προσαρμογή του στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην πορεία αυτή θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και εμπόδια. Ωστόσο με καλόπιστη συνεργασία και διάλογο και πάνω από όλα με αποτελεσματική στόχευση και στοχευμένη δράση η επιχείρηση θα αναπτυχθεί δυναμικά.

Εμείς προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία για όλα όσα συμφέρουν τη ΔΕΗ και τους ανθρώπους της.
Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΠ αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό, καθώς σε μια από τις τελευταίες ανακοινώσεις σας διάβασα ότι δεσμεύεστε να εκπληρώσετε το εταιρικό όραμα και να ενισχύσετε το κύρος και την απόδοση της επιχείρησης προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων.

Αυτή η δέσμευσή σας υποδηλώνει υψηλό επαγγελματισμό και ένα ξεκάθαρο όραμα για μια ισχυρή ΔΕΗ και προσωπικά τη χαιρετίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας διαβεβαιώ ότι με πολλή προσοχή θα μελετήσω τα χρήσιμα συμπεράσματά σας που θα προκύψουν από τις εργασίες της Ημερίδας.
Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.

Ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...