Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009

H ΔΕΗ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει την Οριακή Τιμή Συστήματος

Η ΔΕΗ ρητά και κατηγορηματικά διαψεύδει δημοσιεύματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η Επιχείρηση χειραγωγεί την Οριακή Τιμή Συστήματος και ασκεί πράξεις arbitrage για να αποκομίζει κέρδη.
Ειδικότερα, ύστερα από τη διενέργεια έρευνας που πραγματοποίησε ειδική επιτροπή της ΔΕΗ, μετά από σχετική εντολή της Διοίκησης, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η αυξημένη υποχρεωτική υδραυλική παραγωγή κατά το τελευταίο διάστημα αποτελεί μια επιβεβλημένη ενέργεια από πλευράς της ΔΕΗ, λόγω της υψηλής στάθμης των ταμιευτήρων της, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για πρόκληση καταστρεπτικών πλημμυρών και για την ασφάλεια των φραγμάτων.

Για το λόγο αυτό η Επιχείρηση υποχρεούται να αυξάνει την παραγωγή των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της, προκειμένου να αποφεύγονται οι ανωτέρω κίνδυνοι.Στο τελευταίο διάστημα οι εισροές νερών στους ταμιευτήρες της ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι εισροές στους ταμιευτήρες κατά το διάστημα 1/2/09 έως και 17/2/09 σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγουμένων ετών είναι αυξημένες κατά:
310% έναντι του 2008,
186% του 2007,
98% του 2006 και
45% έναντι του 2005
Επιπροσθέτως, τα συνολικά υδατικά αποθέματά της στις 17/2/09 έναντι της αντίστοιχης ημερομηνίας των προηγουμένων ετών ήταν αυξημένα κατά:
61% έναντι του 2008,
68% του 2007,
3,6% του 2006 και
3,2% έναντι του 2005.

Επισημαίνεται ότι η τιμή με την οποία προσφέρει η ΔΕΗ το υπόλοιπο υδροηλεκτρικό δυναμικό - πέραν του υποχρεωτικού για την αποτροπή κινδύνων πλημμυρών και ασφάλειας φραγμάτων - είναι υψηλότερη ακόμη και από την τιμή της πιο ακριβής θερμικής μονάδας της.

Η τιμολόγηση κατ΄αυτόν τον τρόπο αφενός μεν καθιστά αδύνατη την χρήση πρόσθετων νερών για κερδοσκοπία αφετέρου δε εξασφαλίζει τα υδατικά αποθέματα που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών για ύδρευση και άρδευση, καθώς και για την κάλυψη της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης κατά τη θερινή περίοδο.

Η ΔΕΗ για την προσφερόμενη ως ανωτέρω παραγωγή των ΥΗΣ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό συμμορφώνεται πλήρως προς τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγονται υπερχειλίσεις.

Επισημαίνεται ότι η σημαντική μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στο τελευταίο διάστημα οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο σημειώνεται αισθητή υποχώρηση των Οριακών Τιμών Συστήματος στην Ευρώπη, ενώ σε αρκετές χώρες οι αντίστοιχες τιμές είναι χαμηλότερες και από την ΟΤΣ στην Ελλάδα κατά την ίδια ακριβώς περίοδο, όπως προκύπτει και από τα παρατιθέμενα στοιχεία της Argus Power Europe.
Τιμές χονδρεμπορικής σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) στην Ευρώπη (day-ahead-market)
Σημειωτέον ότι η προβλεπόμενη μέση ΟΤΣ στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1/2/09 έως και 17/2/09 ήταν € 52,6 /MWh.

Συνοψίζοντας, η ΔΕΗ όχι μόνο δεν χειραγωγεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - εξάλλου το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν δίνει την παραμικρή δυνατότητα για κάτι τέτοιο - αλλά καθημερινά ενεργεί με ιδιαίτερα υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας αποφασιστικά τόσο στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην εξασφάλιση πλήρους επάρκειας, σε όφελος όλων των καταναλωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...