Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την ΔΕΗ για το θέμα της αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος

Για ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους καταναλωτές της ΔΕΗ, την αυξομείωση της τάσης του ρεύματος και την άρνηση της εταιρείας να αποζημιώσει για τις βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές, επανήλθε με παρέμβασή του προς τη δημόσια επιχείρηση ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η ανεξάρτητη αρχή, που από την αρχή της λειτουργίας της είχε δεχθεί επανειλημμένα αναφορές από πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις καταστροφές των ηλεκτρικών συσκευών τους από την αυξομείωση της τάσης του παρεχόμενου από τη ΔΕΗ ρεύματος, συνέταξε πόρισμα από το 2001 στο οποίο καταγράφοντας αναλυτικά τα επιχειρήματα με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος αριθμός περιπτώσεων αυξομείωσης του ρεύματος οφείλεται σε κακή συντήρηση του δικτύου της ΔΕΗ.

Συνεπώς και αμέλεια της επιχείρησης, η οποία επομένως υποχρεούται να αποζημιώσει τους καταναλωτές για τις ζημιές που υπέστησαν.

Η απάντηση της ΔΕΗ, τότε, στο παραπάνω πόρισμα, όπως αναφέρει η αρχή, ήταν ότι τα δίκτυα επιθεωρούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα και πως οι καταναλωτές μπορούν να εφοδιάζονται με ειδικές συσκευές προστασίας ώστε να προστατεύουν τον εξοπλισμό τους από τις διαταραχές της τάσης.
Για τον ίδιο λόγο από το 2001 έως το 2008, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί περισσότερες από 230 αναφορές και η αρχή θεώρησε σκόπιμο να επανέλθει στο ζήτημα και με νεότερη επιστολή της προς τη ΔΕΗ επισήμανε ότι μία επιχείρηση, που παρέχει ζωτικής σημασίας προϊόν κοινής ωφελείας και που κατέχει ακόμη μονοπωλιακή θέση, υποχρεούται να παράσχει προϊόντα άριστης ποιότητας προς τους καταναλωτές.

Ο Συνήγορος, πρότεινε, λοιπόν, την εκπόνηση μελετών και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κατά την αποκατάσταση της διακοπής παροχής του ρεύματος η επανερχόμενη τάση θα είναι τέτοια ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές.

Αυτό δε θα κάλυπτε κάθε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ήτοι ανεξάρτητα από το λόγο που προκάλεσε - ακόμη και όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες ή λόγοι ανωτέρας βίας.

Στην απάντησή της η ΔΕΗ εμμένει ότι ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της διεθνούς πρακτικής και αποδίδει τις πολλές αναφορές που δέχθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη το πρώτο εξάμηνο του 2008, πιθανόν στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλές διακοπές ρεύματος που συνδέονταν με την απεργία του προσωπικού της επιχείρησης.

Τέλος, από την πλευρά του, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι το ζήτημα υπερβαίνει το συγκυριακό πρόβλημα που επικαλείται η ΔΕΗ, η οποία εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει τη σχετική ευθύνη.


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...