Τρίτη 10 Αυγούστου 2010

Eποχικοί υπάλληλοι στη ΔΕΗ

Την Παρασκευή 13 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 42 θέσεις εποχικού προσωπικού, που έχουν προκηρυχθεί στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό θα αναλάβουν καθήκοντα για οκτώ μήνες 42 απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων.
Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στα Λινοπεράματα Γαζίου- Ηράκλειο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ- Τ.Θ. 1420, Τ.Κ.: 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο (υπόψιν κας Α. Βρέντζου, τηλ. 2810- 376.336 και 2810- 376.373).
Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτησή τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία ή στον δικτυακό τόπο της ΔΕΗ ( www. dei.gr , β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr ) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www. kep. gov.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...