Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010

Τον Σεπτέμβριο νέα δοκιμασία για κυβέρνηση και εργαζομένους

Νέο κύμα ανατροπών με αιχμή τις εργασιακές σχέσεις, το Ασφαλιστικό και τις ΔΕΚΟ φέρνει το επικαιροποιημένο με την τρόικα Μνημόνιο, μέσω του οποίου η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να πάρει ανά πάσα στιγμή πρόσθετα μέτρα εφόσον απειληθούν οι στόχοι για τους οποίους έχει δεσμευθεί.
Το πρώτο πεδίο δοκιμασίας για την κυβέρνηση και τις αντοχές των εργαζομένων έρχεται τον Σεπτέμβριο με την τρόικα να απαιτεί και την κυβέρνηση να δεσμεύεται για νέες σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας που φέρνουν το τέλος των κλαδικών αλλά και της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, αφού εφεξής θα υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει και θα υλοποιήσει νομοθεσία για την αναμόρφωση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα προβλέπει μείωση των υπερωριακών αποδοχών και ενισχυμένη ευελιξία στη διαχείριση των ωρών εργασίας.
Πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων, που με τη σειρά τους υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων. Επίσης, θα αποσύρει τη διάταξη που επιτρέπει στο υπουργείο Εργασίας να επεκτείνει όλες τις κλαδικές συμβάσεις και σε αυτούς που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις.
Θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας ώστε να επιμηκυνθεί η δοκιμαστική περίοδος για τους νεοπροσληφθέντες σε ένα χρόνο και να διευκολυνθεί η χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και μερικής απασχόλησης. Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για τη διαιτησία έτσι ώστε καθένα από τα δύο μέρη να μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία αν διαφωνεί με τις προτάσεις του διαμεσολαβητή, χωρίς εξαιρέσεις στο αντικείμενο ή την κάλυψη.
Ασφαλιστικό
Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιδράσεων της μεταρρύθμισης όσον αφορά τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2010 και όσον αφορά τα μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία συντάξεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011.
Αυτές οι αξιολογήσεις θα καθορίσουν κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ μεταξύ 2009-2060. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσαρμογές, αν χρειαστεί, θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουνίου του 2011 σε διαβούλευση με ειδικούς εμπειρογνώμονες, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3863.
ΔΕΗ
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά σχέδιά της για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος προς τρίτους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. έως τα τέλη Δεκεμβρίου.
Θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική περίοδο και με βάση το κόστος, πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον κυβερνητικό ενεργειακό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20.
Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης.
Επίσης θα υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε ανεξάρτητο φορέα είτε να δώσει τον ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. Θα υιοθετήσει παράλληλα ένα μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτή τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν, σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές.
Η κυβέρνηση θα παρέχει έναν αναθεωρημένο ορισμό των ευάλωτων καταναλωτών και ένα τιμολόγιο γι΄ αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, η κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό που σχετίζονται με το σύστημα μεταφοράς ενέργειας και το σύστημα διανομής της ενέργειας.
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...