Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009

Zημίες ύψους 305,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΔΕΗ για το 2008

Στα 305,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες της ΔΕΗ το 2008 έπειτα από κέρδη 216,3 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 5.823,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 669,3 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά περίπου 13%).
Eιδικότερα το 2008, το 53% των συνολικών εσόδων δαπανήθηκε σε εισαγόμενα καύσιμα, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO2 από 41% το 2007, οι δαπάνες για καύσιμα και αγορές ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης, καθώς και η δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2, αυξήθηκαν κατά 921 εκατ. σε σχέση με το 2007, αύξηση 33,8 %, η αύξηση του κόστους σε σχέση με το 2007, από την αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου, αγορών ενέργειας και τη δαπάνη για CO2, ανήλθε σε 789 εκατ. και απορρόφησε πλήρως τη συνεισφορά στα έσοδα (583 εκατ.) από τις τελευταίες τιμολογιακές αυξήσεις.
Το 2008 επίσης, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 5.823,5 εκατ. από 5.154,2 εκατ. το 2007, αυξημένα κατά 669,3 εκατ. (13%), τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 343,6 εκατ. το 2008, έναντι 818,7 εκατ. το 2007, μειωμένα κατά 475,1 εκατ. (-58%), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 5,9%, σε σύγκριση με 15,9 % το 2007.
Οι προ φόρων ζημίες το 2008, ανήλθαν σε 395,9 εκατ., έναντι προ φόρων κερδών 276,4 εκατ. το 2007, εκ των οποίων 165 εκατ. από την πώληση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Τελλάς. Εάν οι τιμές των καυσίμων και των αγορών ενέργειας είχαν παραμείνει στα επίπεδα του 2007 και δεν υπήρχε η επιβάρυνση από το CO2, τότε η χρήση θα ήταν κερδοφόρος κατά 393,1 εκατ.
Στο 30% περίπου διαμορφώθηκε το περιθώριο EBITDA της ΔΕΗ για τους πρώτους δύο μήνες του 2009, σε σύγκριση με 22,4% στον προϋπολογισμό 2009 και 19% την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ενώ, με βάση προκαταρκτικές μη ελεγμένες εκτιμήσεις, τα προ φόρων κέρδη είναι της τάξεως των 190 εκατ., έναντι 106 εκατ. του προϋπολογισμού 2009 και 69 εκατ. του προηγούμενου έτους.
Δηλώσεις κ. Αθανασόπουλου
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Τάκης Αθανασόπουλος.
«Oπως έχω ήδη δηλώσει, η επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ το 2008 συνέβαλε στο να αναδειχθούν, εντός και εκτός της εταιρείας, οι αδυναμίες και τα τρωτά σημεία τόσο του εταιρικού μοντέλου της ΔΕΗ όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού.
Οι ζημίες του έτους 2008 ήταν το αποτέλεσμα των πρωτοφανών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της νέας δαπάνης για εκπομπές CO2. Είναι λοιπόν φανερό ότι τα κέρδη της ΔΕΗ βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό εκτεθειμένα στη διακύμανση των τιμών των καυσίμων, της ενέργειας και του CO2.
Ο περιορισμός της διακύμανσης αυτής εξαρτάται από την ικανότητα της ΔΕΗ να μετακυλίει αποτελεσματικά αυτές τις διακυμάνσεις.
Παρά το γεγονός ότι έχω προβεί σε παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν, θέλω να τονίσω ότι αν δεν υπήρχαν οι προηγούμενοι παράγοντες, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ για το 2008 θα είχαν διαμορφωθεί σε 400 εκατ. ευρώ περίπου.
Επιβεβαιώνουμε τις προοπτικές για το 2009. Παρατηρούμε ανοδική δυναμική, αν διατηρηθούν οι τρέχουσες συνθήκες από πλευράς τιμών καυσίμων και υδροηλεκτρικής
παραγωγής.
Παρά ταύτα: οι εξελίξεις στην πλευρά της ζήτησης, η επίδραση της χρηματοοικονομικής κρίσης στους πελάτες μας και, το κυριότερο, η είσοδος ανεξάρτητων προμηθευτών στη λιανεμπορική αγορά, η οποία είχε σχεδιαστεί να λειτουργεί κάτω από συνθήκες εκτεταμένων τιμολογιακών στρεβλώσεων που επιτρέπουν στους νεοεισερχόμενους επιλεκτικές εμπορικές πρακτικές και αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα κέρδη, είναι πιθανό να ακυρώσουν την ανοδική προοπτική,» τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...