Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Όπως είναι ήδη γνωστό, αποφασίστηκε με την υπ’αριθμό 17/03-02-2009 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ,ο εξώδικος συμβιβασμός για το ζήτημα της ετεροαπασχόλησης συναδέλφων (χορήγηση κλιμακίων και καταβολή της διαφοράς των αποδοχών).
Ο εξώδικος, όμως, αυτός συμβιβασμός αφορά όσους συναδέλφους άσκησαν αγωγές εντός πενταετίας από την ένταξή τους στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ.
Οι συνεχείς προσπάθειες του Συλλόγου μας, προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ να συμπεριληφθούν στην ως άνω απόφαση του Δ.Σ, για εξώδικο συμβιβασμό και όσοι συνάδελφοι δεν άσκησαν αγωγές εντός πενταετίας από την ένταξή τους στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ, ώστε να επιλυθεί οριστικά εξωδίκως το ζήτημα της ετεροαπασχόλησης προς αποφυγή δικαστικών αγώνων και εξόδων απέβησαν μέχρι στιγμής άκαρπες.
H μέχρι σήμερα αδιάλλακτη στάση της διοίκησης μας αναγκάζει να διεκδικήσουμε εντονότερα τη δίκαιη επίλυση του θέματος με κάθε νόμιμο μέσο.
Καθίσταται συνεπώς, αναγκαία η άμεση καταγραφή όλων των περιπτώσεων ετεροαπασχόλησης που εξαιρούνται από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να συμπληρώσετε το συντομότερο το παρακάτω συνημμένο έντυπο και να το αποστείλετε στο φαξ του Συλλόγου έως την 30/04/2009.


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ
ΠΑΣΥΠ / ΔΕΗ
Μέλος ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ


Έδρα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 – ΑΘΗΝΑ 10432

Tηλ: 210-5223612, 210-5223679, FAX: 210-5226726Email: pasyp-dei@tellas.gr


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ :

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ :

Α.Μ. ΔΕΗ :

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:(προ εντάξεως)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ κατά τη πρόσληψη :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ :

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (μετά εντάξεως) :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ :

Αποφάσεις ΔΕΗ Μετάταξης :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...