Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009

Η ΔΕΗ εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Ο όμιλος της ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, στις 22 Μαρτίου, η σημασία του οποίου είναι καθοριστική για την ανάπτυξη κάθε οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας μέσα από την ορθολογική αξιοποίησή του.
O όμιλος της ΔΕΗ Α.Ε. συμβάλλει καθημερινά στην ορθολογική διαχείριση των νερών που συγκεντρώνονται στους ταμιευτήρες της και πραγματοποιεί νέες σημαντικές επενδύσεις με την κατασκευή μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων.

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα κατασκευής από τη ΔΕΗ πέντε νέων υδροηλεκτρικών σταθμών συνολικής ισχύος 631 MW που προβλέπεται να ενταχθούν στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέχρι το 2013.Εκμεταλλευόμενη το έντονο φυσικό ανάγλυφο της χώρας μας, από το 1954 μέχρι σήμερα η ΔΕΗ έχει κατασκευάσει συνολικά 24 υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φράγματα κατά τη ροή των ποταμών.

Οι τεχνητές λίμνες, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι και ο βασικός σκοπός κατασκευής τους, αποτελούν παράλληλα έργα πολλαπλής ωφέλειας και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας:
ύδρευση 2,5 εκατομμυρίων πολιτών,
άρδευση περίπου 5 εκατ. στρεμμάτων,
ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού,
περιβαλλοντικές απαιτήσεις και
αντιπλημμυρική προστασία.
Στις περισσότερες περιοχές όπου κατασκευάζονται ταμιευτήρες, η μορφή χώρου της γύρω περιοχής αλλάζει, δημιουργώντας τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προσφέροντας συγχρόνως στις τοπικές κοινωνίες ευκαιρίες για τουριστική ανάπτυξη.Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει κατασκευάσει τεχνητές λίμνες στους ποταμούς Ταυρωπό, Αχελώο, Αλιάκμονα, Νέστο, Άραχθο, Αώο και Λάδωνα. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα της, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα με τη μοναδική φυσική ομορφιά, η λίμνη Κρεμαστών, που είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας.

Η ΔΕΗ, με τα φράγματα που κατασκεύασε στα κυριότερα ποτάμια της Ελλάδας, με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας συμβάλλει πολλαπλά στην ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών για υδροδότηση, αρδεύσεις κλπ.

Με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα που λειτουργούν σήμερα, αξιοποιείται το 30-35% περίπου του τεχνικά εκμεταλλεύσιμου υδροδυναμικού της χώρας, καλύπτοντας το 10% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτοντας το 30% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος.

Συγχρόνως, αξιοποιώντας τα νερά της χώρας, τα έργα αυτά μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση από το εξωτερικό και παράλληλα υποκαθιστούν ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις σε νερό συνεχώς αυξάνονται, η ολοένα και πιο αποδοτική διαχείριση αυτού του αγαθού γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., 100% θυγατρική της ΔΕΗ, λόγω της φύσης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, διαθέτει μικρούς ταμιευτήρες, μέσω των οποίων προσφέρει στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε τοπικό επίπεδο, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναψυχή και βέβαια αξιοποιεί τη δύναμη του νερού για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Σταθμοί, όπως η Αγυιά και ο Αλμυρός στο Νομό Χανίων, διαθέτουν ταμιευτήρες που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές Natura, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χλωρίδα και πανίδα, προσφέροντας καταφύγιο για σπάνια είδη πτηνών και αμφιβίων, αποτελώντας αγαπημένο προορισμό τουριστικών και εκπαιδευτικών εξορμήσεων.

Ακόμη και αρδευτικές ανάγκες καλύπτονται σε τοπικό επίπεδο, από τους ταμιευτήρες της Αγυιάς, του Γλαύκου και του Λούρου, ιδιαιτέρως δε στην περίπτωση του Γλαύκου, διατίθεται νερό και για την υδροδότηση της πόλης της Πάτρας.

Καλλιεργώντας το αίσθημα σεβασμού προς το νερό, στους ιστορικούς Σταθμούς του Γλαύκου και του Άγιου Ιωάννη έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για την προβολή και ανάδειξη της πολύπλευρης αξίας του νερού για τον άνθρωπο.

Στο κάλεσμα των καιρών για ορθολογικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. δίνει δυναμικά το παρόν, προχωρώντας στην υλοποίηση πρωτοποριακών έργων με σεβασμό στο περιβάλλον και βέβαια, με φροντίδα αυτού του πολύτιμου αγαθού, του νερού.

Περισσότερα για τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.dei.gr/Documents/imera.nerou.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...