Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009

Προτάσεις από τον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ για την βελτίωση λειτουργίας Πρακτορείων – Καταστημάτων

Ο διαχωρισμός σε Εμπορία και Δίκτυο, η συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων και κυρίως η ανάγκη-προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της Επιχείρησης καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής, καθιστούν τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Πρακτορεία-Καταστήματα δυναμικό παράγοντα διαμόρφωσης των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες καταναλωτές.
Η στήριξη και ενδυνάμωση των Πρακτορείων-Καταστημάτων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της παραπάνω προσπάθειας. Είναι πλέον αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στην βελτίωση της λειτουργίας των Πρακτορείων-Καταστημάτων καθώς και της εξυπηρέτησης των πελατών.
Μέτρα, προς την παραπάνω κατεύθυνση, ενδεικτικά αποτελούν:
- Η διαμόρφωση ενιαίας οπτικής ταυτότητας των Πρακτορείων-Καταστημάτων.
- Η συνεχής εκπαίδευση-επιμόρφωση των συναδέλφων.
- Ο εκσυγχρονισμός των μηχανογραφικών συστημάτων, του απαραίτητου εξοπλισμού και των συστημάτων ασφαλείας.
- Η εκτίμηση και πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και ο προγραμματισμός σχετικού διαγωνισμού προσλήψεων.
- Η χορήγηση σχετικού επιδόματος στους συναδέλφους που επωμίζονται την ευθύνη εξυπηρέτησης των πελατών.
- Ο αυστηρός έλεγχος των εργολαβιών.
Αναγνωρίζοντας ότι ο σημαντικότερος συντελεστής ανάπτυξης της Επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, πιστεύουμε ότι τα παραπάνω μέτρα και κίνητρα θα συμβάλουν στην διαμόρφωση μιας σύγχρονης και πελατοκεντρικής κουλτούρας και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των καταναλωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...