Κυριακή 3 Απριλίου 2011

ΔΕΗ: Όχι μόνον δεν "κλέβουμε" αλλά έχουμε ζημιά από τις ΥΚΩ των νησιών

Το Ετήσιο Αντάλλαγμα για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) δεν καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, στη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του Ανταλλάγματος λαμβάνονται υπόψη οι τιμές καυσίμων στη διεθνή Αγορά και όχι οι πραγματικές τιμές, που περιλαμβάνουν επιπλέον τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Τα παραπάνω επισημαίνουν στελέχη της ΔΕΗ με αφορμή αναφορές παραγόντων του ενεργειακού χώρου, σύμφωνα με τις οποίες είναι υπερεκτιμημένο το αντάλλαγμα που εισπράττει η ΔΕΗ για τις ΥΚΩ των νησιών.
Ειδικότερα, όσον αφορά στη μεθοδολογία υπολογισμού, τα στελέχη της ΔΕΗ, μιλώντας στο energypress επισήμαναν τα εξής:
Με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν ως ΥΚΩ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών (ΜΔΝ) με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτή, με αυτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πολύτεκνους καταναλωτές με ειδικό τιμολόγιο. Στη συνέχεια, με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του ετήσιου Ανταλλάγματος των ΥΚΩ, διακριτά για τα δύο προαναφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, το μέρος του ετήσιου Ανταλλάγματος που αφορά στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής των μη διασυνδεδεμένων νησιών υπολογίζεται, από το 2007 μέχρι και το 2011, με βάση:

• το κόστος παραγωγής στα ΜΔΝ και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2006, που ορίζεται ως έτος αναφοράς, καθώς και από τα απολογιστικά στοιχεία κάθε έτους σχετικά με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ

• τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων για θερμική παραγωγή στα ΜΔΝ

• την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής των καυσίμων στη διεθνή αγορά (τιμές PLATT’S) σταθμισμένη ως προς το μείγμα καυσίμων κάθε έτους και του έτους αναφοράς, καθώς και τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.

Το μέρος του ανταλλάγματος που αφορά στην εφαρμογή ειδικού τιμολογίου για τους πολύτεκνους υπολογίζεται με βάση απολογιστικά στοιχεία χρεώσεων των πολυτέκνων καταναλωτών.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΗ, το ύψος του Ανταλλάγματος των ΥΚΩ εγκρίνεται από το ΥΠΕΚΑ κάθε έτος, μετά από γνωμοδότηση της ΡΑΕ.

Υποστηρίζουν μάλιστα ότι το μέρος του ετήσιου Ανταλλάγματος που αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή των ΜΔΝ είναι της τάξης του 98% του συνολικού Ανταλλάγματος και δεν καλύπτει πλήρως τις δαπάνες για την παροχή των ΥΚΩ, δεδομένου ότι στη μεθοδολογία δεν λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές τιμές καυσίμων. Επισημαίνεται, δε, ότι η επιβάρυνση στις δαπάνες αγοράς καυσίμων το 2010, λόγω αύξησης του ΕΦΚ, ανήλθε σε 93 εκ. €, περίπου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία, η τιμή του Ανταλλάγματος μειώνεται κατά 2% κάθε χρόνο, αθροιστικά από το 2007, ενώ η ανάκτηση του Ανταλλάγματος μέσω των εξοφλήσεων των λογαριασμών ρεύματος, αφορά στις δαπάνες παραγωγής των ΜΔΝ για το προηγούμενο έτος.

Εκτός τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του Ανταλλάγματος οι δαπάνες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, όπως το κόστος των μονάδων που βρίσκονται σε εφεδρεία και η μεταφορά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε νησιά, σε περιπτώσεις βλαβών στις υποβρύχιες διασυνδέσεις τους.

Τέλος, όπως δηλώνουν τα στελέχη της Επιχείρησης, η ΔΕΗ ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κάνει ότι μπορεί στο επίπεδο της διαχείρισης και ανάπτυξης της παραγωγής για την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής των ΜΔΝ. «Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα των αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και της αξιόπιστης ηλεκτροδότησης των νησιών και είναι φυσικό να διεκδικούμε την ορθή και αντικειμενική αποζημίωση της ΔΕΗ για αυτή την Υπηρεσία», λένε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ:WWW.ENERGYPRESS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...