Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας το 2009 και γενικότερη ανάκαμψη των οικονομικών μεγεθών αναμένει για τη ΔΕΗ η Deutsche Βank, λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα των καυσίμων στον κλάδο της ενέργειας. Παράλληλα στη σχετική έκθεση ο διεθνής οίκος χαρακτήρισε «θετική είδηση» την πρόθεση της διοίκησης της Επιχείρησης να προβεί σε έκδοση ομολόγων ύψους 585 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση των δανείων της.
Σε ό,τι αφορά τη μετοχή, η Deutsche Βank επανέλαβε τη σύσταση «buy» και την τιμή-στόχο των 22 ευρώ που αναφερόταν στην προηγούμενη έκθεση της 7ης Ιανουαρίου.

Ο τίτλος της ΔΕΗ συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές εκτιμήσεις από διεθνείς οίκους, καθώς η συμπίεση της αποτίμησής του αφήνει σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης προκειμένου να προεξοφληθούν τα μελλοντικά μεγέθη της εισηγμένης. Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της ΔΕΗ συμπεριλαμβάνεται στις ελάχιστες επιλογές της ΗSΒC στην εγχώρια αγορά με σύσταση «overweight» και τιμήστόχο τα 17 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...