Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΑ...


Από το www.tanea.gr

Μισό δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, όσα αντιστοιχούν σε μια μονάδα αιχμής της ΔΕΗ, θα μπορούσε να εξοικονομεί κάθε χρόνο η Ελλάδα μόνο και μόνο από τη λειτουργία μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των σπιτιών.
Η ταχύτερη εξάπλωση των μικρών συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον οικιακό τομέα, γεγονός που συνεπάγεται λιγότερο αέριο και πετρέλαιο για ένα σπίτι, αποτελεί μία από τις εισηγήσεις που θα δεχθεί ο αρμόδιος υπουργός κ. Χατζηδάκης τις επόμενες εβδομάδες από τους υπευθύνους για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.
Η εισήγηση θα αποτελεί μέρος του συνολικότερου πακέτου προτάσεων που θα υποβληθούν στον νέο υπουργό Ανάπτυξης για το πώς η Ελλάδα θα καταφέρει να διασφαλίσει την επάρκειά της απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας διένεξης για το αέριο τα επόμενα 4-5 χρόνια.
Τέτοιες θα είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων της ΔΕΗ για νέες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης ώστε να μπορεί να αντέξει περισσότερα έργα ΑΠΕ, κίνητρα στα νοικοκυριά για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να μειώσουν την ενεργειακή σπατάλη των ακινήτων τους, αλλά και εισαγωγή του επίμαχου λιθάνθρακα στο ισοζύγιό μας.
Τα αιολικά,η ΔΕΗ και τα νησιά
Ένας βασικός λόγος, πέραν της γραφειοκρατίας, για τον οποίο η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μεγαλύτερη ισχύ (1.000 ΜW σήμερα) από αιολικά πάρκα είναι οι αντοχές των υποδομών της ΔΕΗ. Το υφιστάμενο δίκτυο δεν επιτρέπει να έχουμε δεκαπλασιάσει (10.000 ΜW) έως το 2020 την ισχύ σε αιολικά και να πιάσουμε έτσι τον κοινοτικό στόχο για τον οποίο έχουμε δεσμευθεί.
Είναι απαραίτητο, λένε όσοι ασχολούνται με τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, να συμπεριλάβει η ΔΕΗ στο πρόγραμμά της τις επενδύσεις σε νέες γραμμές μεταφοράς, ύψους 2,5-3 δισ. ευρώ. Το δεύτερο θέμα που θα εισηγηθούν στον υπουργό είναι το άμεσο ξεκαθάρισμα των ανενεργών αδειών που έχουν δοθεί για αιολικά. Η μη υλοποίηση ενός σημαντικού αριθμού αδειών που παραμένουν για διάφορους λόγους ανενεργές δυσχεραίνει την κατασκευή άλλων ώριμων έργων, οξύνει τις τοπικές αντιδράσεις, επιβαρύνει σωρευτικά τη φέρουσα ικανότητα περιοχών και δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο που τείνει προς κορεσμό.
Το τρίτο θέμα θα αφορά την επίσπευση των υποβρύχιων διασυνδέσεων των νησιών, που με βάση τη διεθνή πρακτική αποτελεί μονόδρομο για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος.
Το γεγονός αυτό θα ελαφρύνει τους καταναλωτές από επιβαρύνσεις τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην αξιοποίηση της νησιωτικής αιολικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του 2020.
Πρόκειται, ωστόσο, για σχέδιο πιο μακρόπνοο, αφού ακόμη κι αν άρχιζαν αύριο, θα απαιτούνταν 8-10 χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...