Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Θυγατρική της ΔΕΗ για τη μεταφορά, μέσω... τηλεπικοινωνιών

Την μεταβίβαση των δραστηριοτήτων αλλά και των πάγιων στοιχείων που υπάγονται μέχρι σήμερα στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ, στην "παροπλισμένη" ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ως πρώτο βήμα για το διαχωρισμό της συγκεκριμένης δραστηριότητας της μεταφοράς. Πριν από μια εβδομάδα είχει ληφθεί απόφαση για τη δημιουργία θυγατρικής 100% στον τομέα της Διανομής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά την συνεδρίασή του στις 19 Οκτωβρίου 2010, ενέκρινε όπως, οι δραστηριότητες της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που ασκούνται σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., περιέλθουν στο σύνολό τους στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (της οποίας το Καταστατικό θα τροποποιηθεί αναλόγως). Ενέκρινε επίσης, τη μεταβίβαση στη θυγατρική εταιρεία, των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που συναρτώνται με τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με νεότερη απόφασή του, θα καταρτίσει και εξειδικεύσει την πρότασή του που θα υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί εμπρόθεσμα για το σκοπό αυτό.
Ως ημερομηνία κατά την οποία θα επενεργήσουν τα αποτελέσματα των παραπάνω εγκρίσεων ορίζεται η 31.12.2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...