Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Διάψευση δημοσιεύματος από την ΔΕΗ

Στη διάψευση σημερινού δημοσιεύματος του Τύπου με τίτλο «Προμήθεια μαμούθ της ΔΕΗ κατέληξε σε ΕΠΕ που ανήκει σε γιο μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας» προχωρά η ΔΕΗ.
Αναλυτικά, σε σχετική της ανακοίνωση η επιχείρηση επισημαίνει τα εξής:
- Στις 2.10.2009 δημοσιεύθηκε ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΗ για την προμήθεια τριφασικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τα προβλεπόμενα από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Επιχείρησης.
- Ο διαγωνισμός διεξήχθη σύμφωνα με όλους τους κανόνες και μέσα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Από τις εννέα (9) εταιρίες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, η εταιρία «Αιθήρ» υπέβαλε τη οικονομικά συμφερότερη για την Επιχείρηση προσφορά, φθηνότερη κατά 450.000 € από εκείνην του δεύτερου μειοδότη. Υπογραμμίζεται ότι, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού ουδεμία ένσταση ή διαμαρτυρία υποβλήθηκε. Σημειώνεται ότι στο εταιρικό κεφάλαιο της μειοδότριας εταιρείας είχε εισέλθει ως εταίρος ο κ. Γεώργιος Πανέτας με ποσοστό 25% το Νοέμβριο του 2009.
- Ο αναφερόμενος στο ανωτέρω δημοσίευμα κ. Κ. Πανέτας, πατέρας του ανωτέρω, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ στις 18.12.2009. Δηλαδή, ο κ. Κ. Πανέτας ανέλαβε καθήκοντα μέλους στο ΔΣ της εταιρείας δύο και περισσότερους μήνες μετά την προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.
- Στις 21.09.2010, δηλαδή ενάμιση μήνα μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών η δεύτερη μειοδότρια έκανε προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία είχε κριθεί τεχνικά αποδεκτή η προσφορά της εταιρίας “Αιθήρ”. Η εν λόγω προσφυγή εκδικάστηκε κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ στις 27.9.2010 και ομόφωνα τα μέλη του αποφάσισαν την απόρριψή της. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κ. Πανέτας, για λόγους δεοντολογίας, ούτε παρέστη ούτε, φυσικά, ψήφισε, στη συγκεκριμένη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη συζήτηση του θέματος, οι αρμόδιοι για την υπόψη προμήθεια υπηρεσιακοί παράγοντες ερωτηθέντες απάντησαν κατηγορηματικά ότι, καμία προσπάθεια επηρεασμού της αξιολόγησης των προσφορών και συνολικά της διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού σημειώθηκε.
- Επισημαίνεται ότι, λόγω του ύψους του Διαγωνισμού αρμόδιο όργανο για την κατακύρωσή του, είναι το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της ΔΕΗ Α.Ε. και όχι το Διοικητικό Συμβούλιό της, το οποίο εγκρίνει πολύ μεγαλύτερου ύψους ποσά.
- Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι, η ανωτέρω εφημερίδα δεν τήρησε βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας – που επιβάλλουν τη διασταύρωση των πηγών πληροφόρησης πριν από τη δημοσιοποίηση τους – υιοθετώντας απόψεις παραπλανητικές και δυσφημιστικές για ένα διαγωνισμό της ΔΕΗ, που διεξήχθη με απόλυτα νόμιμες διαδικασίες.
Η ανακοίνωση κλείνει υπογραμμίζοντας ότι η ΔΕΗ με αφορμή το ανωτέρω δημοσίευμα, απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση ότι, θα προασπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της έναντι άδικων, αβάσιμων και συκοφαντικών επιθέσεων, ιδίως αυτών που εκπορεύονται από κύκλους αλλοτρίων συμφερόντων και που θίγουν βάναυσα την τιμή και υπόληψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης και των υπηρεσιακών στελεχών της εταιρείας.
Πηγή: www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...