Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Aegean: Καταγγελία σε Κομισιόν για λιανική, ζητεί επείγουσα παρέμβαση των Βρυξελλών

Την επείγουσα παρέμβαση της Κομισιόν για μια σειρά από θέματα που απασχολούν την αγορά λιανικής και οδηγούν «σε κλείσιμο της αγοράς και επιστροφή της στο μονοπώλιο της ΔΕΗ», ζητεί με καταγγελία της στις Βρυξέλλες η Aegean Power.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η καταγγελία που υπογράφεται από το διευθύνοντα σύμβουλο της Aegean Power Βασίλη Μηλιώνη, παρά το γεγονός ότι έχουν αναληφθεί ενώπιον της Κομισιόν δεσμεύσεις για την ισότιμη πρόσβαση όλων των προμηθευτών στην αγορά λιανικής, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δε συμμορφώθηκε αλλά επιπλέον εφαρμόζει μέτρα που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των ανταγωνιστών της ΔΕΗ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο το 10σέλιδο εγγράφο που εστάλη στην Κομισιόν τιτλοφορείται, καταγγελία για τις στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού που δημιουργούνται «από την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να συμμορφωθεί στις προβλέψεις της οδηγίας 2003/54 σε σχέση με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, της κρατικής βοήθειας και των κανόνων για τον ανταγωνισμό».
Στην καταγγελία περιλαμβάνονται όλα τα κρίσιμα θέματα της αγοράς λιανικής όπως οι χρεώσεις ΥΚΩ, τα νέα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου της ΔΕΗ, οι επερχόμενες αυξήσεις στα ΑΔΙ, το τέλος ΑΠΕ και οι χρεώσεις δικτύων.
Ιστορικό
Στην καταγγελία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η ΕΕ έχει ήδη εκφράσει με επιστολή τις ανησυχίες της στην Ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια δε διασφαλίζουν ότι όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού έχουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά και ότι η ΔΕΗ, το καθετοποιημένο κρατικό πρώην μονοπώλιο ακόμη απολαμβάνει παράνομη κυρίαρχη θέση.
Η Ελληνική κυβέρνηση απάντησε δεσμευόμενη ότι θα ευθυγραμμιστεί με τις πολιτικές της ΕΕ, διασφαλίζοντας το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπως προβλέπει το μνημόνιο.
Ωστόσο σύμφωνα με την καταγγελία τα μέτρα που υιοθετήθηκαν πρόσφατα από τις αρμόδιες αρχές δείχνουν να μην αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις στρεβλώσεις της αγοράς που προστατεύουν το μονοπώλιο της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με την καταγγελία της Aegean, η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει νομοθετικά μέτρα τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των ανταγωνιστών της ΔΕΗ από την ελληνική ενεργειακή αγορά. Τα συγκεκριμένα μέτρα – υποστηρίζει η καταγγελία – βρίσκονται σε αντίθεση με το κοινοτικό κεκτημένο στην ενέργεια και θα πρέπει να βελτιωθούν ή να καταργηθούν ώστε η Ελλάδα να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με τις προβλέψεις της οδηγίας 2003/54
Ως εκ τούτου, η Aegean ζητεί με τη μορφή του κατεπείγοντος, την παρέμβαση της Κομισιόν.
ΥΚΩ
Για τις ΥΚΩ η καταγγελία αναφέρει ότι επιβάλλονται σε όλους τους προμηθευτές ακόμη και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στην πράξη η ΔΕΗ είναι ο μοναδικός πάροχος ΥΚΩ και εισπράττει το σύνολο του ποσού της χρέωσης, όπως αυτό καθορίστηκε όταν η ΔΕΗ απειλήθηκε από τον ανταγωνισμό. Μέχρι τότε προφανώς δεν υπήρχε ανάγκη για να χρησιμοποιούνται τέτοια εργαλεία επιδότησης των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, αναφέρεται στην καταγγελία.
Επίσης γίνεται λόγος για μεροληπτική μεθοδολογία επιμερισμού των ΥΚΩ και συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη αγορά (market barrier) που δεν επιτρέπει στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ να μπουν στην αγορά των ΥΚΩ.
Τέλος αναφέρεται ότι τα κόστη των ΥΚΩ υπολογίζονται αποκλειστικά στη βάση τις οικονομικές δηλώσεις και εκτιμήσεις της ΔΕΗ. Επομένως είναι αδύνατο η χρέωση ΥΚΩ να είναι διαφανής και δεν υπάρχουν περιθώρια για κανέναν έλεγχο. Σύμφωνα με την καταγγελία η υφιστάμενη κατάσταση συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση προς τη ΔΕΗ, που επιδοτείται από τους ανταγωνιστές της.
Νέα τιμολόγια
Για τα νέα τιμολόγια η Aegean αναφέρει ότι αυτά σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τον εξορθολογισμό των παλιών τιμολογίων και έχουν ως μοναδικό στόχο να «εξολοθρευτούν οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ». Συγκεκριμένα η Aegean θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις στις χαμηλές κατηγορίες (όπου υπάρχουν σταυροειδείς επιδοτήσεις) είναι πολύ μικρές και δε συμμορφώνονται με τη δέσμευση για το άνοιγμα όλων των τιμολογίων στον ανταγωνισμό.
Εφόσον οι προτάσεις της ΔΕΗ και της ΡΑΕ γίνουν αποδεκτές από το υπουργείο όπως έχει ανακοινωθεί, ο ανταγωνισμός στη λιανική όχι μόνο θα διαστρεβλωθεί αλλά θα εξαφανιστεί εντελώς, αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Επίσης στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι είναι αδύνατον να παρακολουθηθεί το πραγματικό κόστος χρήσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής που παραμένουν στην ιδιοκτησία της ΔΕΗ καθώς δεν υπάρχει ακόμη διαχωρισμός. Η καταγγελία υποστηρίζει ότι καθώς δεν υπάρχει αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, υπάρχουν χρεώσεις που βαραίνουν αποκλειστικά τους υπόλοιπους προμηθευτές κατά παράβαση των κανονισμών της ΕΕ.
Για το θέμα καταλήγει η καταγγελία ότι είναι προφανές ότι τα νέα τιμολόγια θα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των λίγων ανταγωνιστών της ΔΕΗ «στο μικρό κομμάτι της ελληνικής αγοράς που αντιστάθηκε στο μονοπώλιο της ΔΕΗ και είναι ανοιχτό στον ανταγωνισμό». Την ίδια στιγμή τα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου που προωθούνται διασφαλίζουν ότι κομμάτια της αγοράς δεν έχουν ανοίξει στον ανταγωνισμό και θα παραμείνουν κλειστά για το ορατό μέλλον.
ΑΔΙ
Για τα ΑΔΙ και την επέκταση της λειτουργίας του μεταβατικού μηχανισμού μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2011, η καταγγελία αναφέρει ότι σε αντίθεση με τον αρχικό τους στόχο που ήταν η αποδυνάμωση της μονοπωλιακής θέσης της ΔΕΗ, τελικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που ωφελεί τη ΔΕΗ καθώς οι παραγωγοί που μπήκαν στην αγορά είναι περισσότερο ικανοποιημένοι εισπράττοντας τα ΑΔΙ παρά λειτουργώντας τις μονάδες τους. Η καταγγελία επικαλείται ανάλογη υπόθεση στην Ιταλία, και θεωρεί ότι η ελληνική περίπτωση είναι χειρότερη καθώς στις πρόσφατες εβδομάδες και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ανακοινώθηκε ότι το κόστος των ΑΔΙ θα ανέβει από τις 35 στις 50 χιλιάδες αύξηση από την οποία θα επωφεληθεί τόσο η ΔΕΗ όσο και οι άλλοι παραγωγοί συνολικά με 193 εκατ. ετησίως. Το ποσό αυτό θα εξασφαλιστεί από τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην λιανική και ως εκ τούτου πρόκειται για ένα μέτρο που προστατεύει έναν τομέα σε βάρος άλλου (προμηθευτές) και σε βάρος των καταναλωτών, σημειώνει η καταγγελία.
Ανάλογη προστασία προσφέρεται στους παραγωγούς και από το μηχανισμό ανάκτησης κόστους που ενσωματωθεί στο νέο κώδικα.
Τέλος ΑΠΕ
Για το τέλος ΑΠΕ στην καταγγελία αναφέρεται ότι υπάρχει πλήρης απουσία δικαιολόγησης στην αύξησή του. Η καταγγελία υποστηρίζει ότι η αύξηση δε βασίζεται στα πραγματικά κόστη της παραγωγής ΑΠΕ και έχει ως αποτέλεσμα μια μη διαφανή και μη ελέγξιμη αύξηση του κόστους των τιμών στη λιανική.
Χρεώσεις δικτύου
Τέλος στην καταγγελία αναφέρεται ότι η ΔΕΗ ακόμη αδυνατεί να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις της ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτύου διανομής. Όπως υποστηρίζεται χαρακτηριστικά, η έλλειψη διαφάνειας επιτρέπει στη ΔΕΗ να κάνει σταυροειδείς επιδοτήσεις στις δραστηριότητές της αυξάνοντας τις ρυθμιζόμενες τιμές και χαμηλώνοντας τις ανταγωνιστικές της τιμές. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ελεγχθεί από τη ΡΑΕ όπως συμπεραίνεται από την πρόσφατη έγκριση που έδωσε η ΡΑΕ στα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου της ΔΕΗ καταλήγει η καταγγελία.
Μελέτη ΕΜΠ για τα ΑΔΙ
Πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγγελία της Aegean Power την οποία αποκαλύπτει σήμερα το energypress, αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση κινήσεων που εκδηλώθηκαν επί… ελληνικού εδάφους από τις μεγάλες εταιρείες λιανικής ρεύματος. Τόσο η ίδια η Aegean όσο και η Verbund είχαν στείλει σχετικές επιστολές στην κ. Τίνα Μπιρμπίλη, ειδικά σε σχέση με την πιθανότητα αύξησης των ΑΔΙ.
Η επιστολή μάλιστα της Verbund συνοδευόταν από μελέτη του Πολυτεχνείου και του καθηγητή Παντελή Κάπρου, που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της εταιρείας. Η μελέτη του ΕΜΠ ειδικότερα αναλύει τρία διαφορετικά σενάρια για τη λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθούν οι πληρωμές των ΑΔΙ.
Στο πρώτο σενάριο εξετάζει τη λειτουργία της αγοράς με την προϋπόθεση ότι οι τιμές προσφοράς στο pool της αγοράς γίνονται στο μεταβλητό κόστος (γεγονός που οφείλεται είτε στον τέλειο ανταγωνισμό είτε σε dumping τιμών). Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη συμπεραίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται πληρωμές με βάση την ισχύ για την ανάκτηση του κεφαλαιουχικού κόστους. Πιο λογικό θα ήταν να υιοθετηθούν εργαλεία αγοράς που θα επιτρέπουν την ανάκτηση του κόστους όπως πχ τα πιστοποιητικά ισχύος ή οι forward συμβάσεις ισχύος.
Στο δεύτερο σενάριο οι τιμές στο Pool είναι πάνω από τα μεταβλητά κόστη και επομένως ο ρυθμιστής θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά ποιο κομμάτι του κεφαλαιουχικού κόστους ανακτάται από τη χονδρική αγορά. Εάν το εναπομείναν κομμάτι είναι μικρό τότε οι πληρωμές ισχύος σε λογικά επίπεδα θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποτελεσματικές και αποδοτικές. Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να καλύπτονται τα κόστη για τις μονάδες αιχμής και όχι για όλους τους τύπους των μονάδων. Για την ελληνική αγορά το 2009 η μελέτη προτείνει ως λογικό ύψος των 30 έως 35 χιλιάδων ευρώ ποσό που μπορεί να συμπληρωθεί με μέτρα για την προώθηση βοηθητικών και εφεδρικών μονάδων.
Στο τρίτο σενάριο η ενσωμάτωση του κόστους του άνθρακα αποκαλύπτει προβλήματα που αφορούν στο μη αποδοτικό ενεργειακό μείγμα παραγωγής. Η περίπτωση της ελληνικής αγοράς βρίσκεται σύμφωνα με τη μελέτη πιο κοντά στο συγκεκριμένο σενάριο. Η μελέτη θεωρεί ότι ο ρυθμιστής δεν πρέπει να αυξήσει τις πληρωμές ισχύος για την ανάκτηση του κεφαλαιουχικού κόστους καθώς κάτι τέτοιο θα ενθάρρυνε μη αποδοτικούς τύπους μονάδων και θα έδινε λάθος σήμα για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος στο μέλλον. Στο συγκεκριμένο σενάριο η πλέον κατάλληλη πολιτική είναι θα δοθεί μια μέτρια αύξηση για την ανάκτηση μέρους του κεφαλαιουχικού κόστους στις μονάδες αιχμής.
ΠΗΓΗ: www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...