Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

Αιτήσεις στη ΔΕΗ για φθηνότερο ρεύμα

Άνεργοι, χαμηλόμισθοι, Α.Μ.Ε.Α. και πολύτεκνοι μπορούν από σήμερα να υποβάλουν αιτήσεις για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 10 - 20 % φθηνότερο από το ισχύον οικιακό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η..
Εξάλλου, εντός των ημερών αναμένεται να λήξει η εκκρεμότητα που αφορά στην αναδιάρθρωση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η., με την υποβολή της σχετικής εισήγησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Ρ.Α.Ε. θα εισηγηθεί μικρότερες αυξήσεις από αυτές που ζητεί η Δ.Ε.Η. για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών και μειώσεις σε τιμολόγια που υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος παραγωγής.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπενθυμίζει με σημερινή ανακοίνωση ότι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορούν να ενταχθούν:
-Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων και όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους είναι μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
- Άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Η έκπτωση για αυτήν την κατηγορία είναι 20 %.
-Άτομα με αναπηρία πάνω από 67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία πάνω από 67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Και σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση είναι 20% επί του οικιακού τιμολογίου.
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας. Η ένταξη σε αυτό γίνεται για ένα ημερολογιακό έτος.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η. (www.dei.gr) είτε τηλεφωνικά στο 210 9298000. Από 18/10/2010 η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα Κ.Ε.Π.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
Για υποβολή στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνικά
- Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η δεύτερη σελίδα που αφορά στα δημοτικά τέλη κ.λπ.) με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε μεταγενέστερη της 27/9/2010.
- Α.Φ.Μ. του αιτούντος και του/της συζύγου.
- Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Για υποβολή στα Κ.Ε.Π.
Τα παραπάνω και επιπλέον:
- Ταυτότητα δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.
Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορείτε να λάβετε:
- Στο τηλεφωνικό κέντρο 210 - 9797400 του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
- Στο τηλεφωνικό κέντρο 210 - 9298000 της Δ.Ε.Η.
- Στα καταστήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
- Στα Κ.Ε.Π. μετά τις 18/10/2010
- Στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=575 του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
- Στην ιστοσελίδα http://www.dei.g/ r της Δ.Ε.Η.
Οι κατηγορίες:
Α κατηγορία
Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Β κατηγορία
Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Γ κατηγορία
Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
Δ κατηγορία
Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...