Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δυναμικά στη «νέα εποχή»

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ – κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ ΑΕ - εισέρχεται δυναμικά στη «νέα εποχή» των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διεκδικώντας ηγετική θέση σ΄ αυτή νέα αναδυόμενη αγορά στην Ελλάδα.
Πραγματοποιώντας επενδύσεις ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2015 δρομολογώντας νέα μεγάλα ενεργειακά έργα στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος της ΔΕΗ:
στηρίζει ενεργά την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας,
• ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση,
• θωρακίζει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας,
• συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ένα καθαρότερο Περιβάλλον και
• αξιοποιούνται οι εμπειρίες και η υψηλή τεχνογνωσία των εργαζομένων της, που πριν από δεκαετίες άνοιξαν τον δρόμο των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής επέκτασης εντάσσεται και η πρόσφατη εξαγορά τριών εν λειτουργία αιολικών πάρκων ισχύος 24,65 MW και τριών υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος 48 MW, που θα προστεθούν στο υπάρχον ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, συνολικού ύψους 123 MW. Πιο συγκεκριμένα, η εξαγορά αυτή θα επιτρέψει στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες την:
• αύξηση κατά 134% της εγκατεστημένης ισχύος αιολικής ενέργειας,
• ενίσχυση κατά 60% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος Α.Π.Ε.,
• και άνοδο πάνω από 85% του κύκλου εργασιών της.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του σημερινού χαρτοφυλακίου της, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξετάζει και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε
όλους τους κλάδους των Α.Π.Ε., με μοναδικό γνώμονα τη βέλτιστη απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου της.
Για την εξασφάλιση του μεγάλου μεριδίου αγοράς που της αναλογεί στον τομέα των ΑΠΕ, βασικός στόχος είναι η πραγματοποίηση εκείνων των στρατηγικών συμμαχιών και εξαγορών που θα είναι σε όφελος της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, των μετόχων (Δημοσίου και ιδιωτών) της μητρικής εταιρείας, της ΔΕΗ ΑΕ, και των εργαζομένων της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...