Πέμπτη 21 Μαΐου 2009

Δράσεις για υλοποίηση του προγράμματος φωτοβολταϊκά στις στέγες

Η ΔΕΗ και η θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες καλωσορίζουν τη σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης να προωθηθεί η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών στις Στέγες, που θα δώσει ισχυρή ώθηση στις κοινές προσπάθειες για ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Επιχείρηση θεωρεί ότι, η σχετική πρωτοβουλία αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας, η οποία διαθέτει απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα από την ύπαρξη μεγάλης ηλιοφάνειας, η πλήρης αξιοποίηση της οποίας μπορεί να εξασφαλίσει:
• Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων με άμεσα οφέλη για το Περιβάλλον.
• Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ζήτησης αιχμής ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όταν αυτή είναι εξαιρετικά αυξημένη.
• Σημαντικά οικονομικά οφέλη για μεγάλο αριθμό νοικοκυριών.
Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην καλλίτερη αντιμετώπιση των ενεργειακού μέλλοντος της χώρας και στην αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος.
Ο Όμιλος της ΔΕΗ συμμετέχει στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας και, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης των Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, αναλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, όπως:
• Παροχή συστηματικής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους υποψήφιους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά στις Στέγες (ΦΒΣ) και σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Η σχετική πληροφόρηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την Ιστοσελίδα της ΔΕΗ, με έντυπο υλικό από τα πρακτορεία και τις υπηρεσίες της Επιχείρησης, με ενημερωτικά έντυπα μέσω των λογαριασμών ρεύματος κλπ.•
Επίλυση των τεχνικών θεμάτων που έχουν σχέση με την εγκατάσταση και λειτουργία ΦΒΣ.
Ταχεία υπογραφή των συμβάσεων που θα συνάπτει η ΔΕΗ με τους παραγωγούς που θα αναπτύσσουν ΦΒΣ.
• Ταχύς διακανονισμός των οικονομικών συναλλαγών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ΦΒ σε Στέγες και εκτός σχεδίου περιοχές μέσω του πληροφοριακού συστήματος εκδόσεων λογαριασμών της Επιχείρησης κλπ.
Για την γρήγορη επίλυση όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών στις Στέγες και στις εκτός σχεδίου περιοχές συγκροτήθηκε επιτροπή, αποτελούμενη από ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο καθηγητή κ. Νίκο Χατζηαργυρίου.
Η επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να λαμβάνονται αποφάσεις άμεσα εκτελεστές, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...