Κυριακή 17 Μαΐου 2009

ΔΕΗ: Η απάντηση για τη μίσθωση Η/Ζ στη Λέσβο

Σχετικά με τα θέματα που έθεσε ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γιώργος Καρατζαφέρης στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού Σταθμού Alter (14/5/09), που αφορούν στη μίσθωση από τη ΔΕΗ φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στη Λέσβο, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Κατ΄ αρχήν είναι εύλογο το ερώτημα που τέθηκε από τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ γιατί δεν αγοράσθηκαν τα Η/Ζ από τη ΔΕΗ, αντί να μισθωθούν για μακροχρόνια περίοδο. o Η ΔΕΗ, μόλις πληροφορήθηκε από τον Ημερήσιο Τύπο τις δηλώσεις του προέδρου του ΛΑΟΣ στη Βουλή "περί σκανδάλων στη ΔΕΗ" ζήτησε άμεσα και επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του, προκειμένου να παρασχεθούν οι σχετικές διευκρινίσεις και να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις.
Ωστόσο, η άμεση επικοινωνία με τον ίδιο δεν κατέστη δυνατή και από το γραφείο του ζητήθηκε από τη ΔΕΗ να υπάρξει σχετική επικοινωνία μετά από μερικές ημέρες, λόγω φόρτου εργασίας του Προέδρου του ΛΑΟΣ.
Μετά τις σχετικές δηλώσεις που έκανε χθες βράδυ ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alter η ΔΕΗ, αφού μελέτησε τα θέματα που έθεσε, θεωρεί χρήσιμο να απαντήσει γραπτώς για πληρέστερη ενημέρωση.
Η Λέσβος είναι από τα λίγα νησιά της Ελλάδος, όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
Η αιχμή της ηλεκτρικής ζήτησης αυξάνεται με μέσους ετήσιους ρυθμούς αρκετά υψηλότερους από αυτούς της ηπειρωτικής χώρας.
Η ΔΕΗ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε προγραμματίσει την κατασκευή στη Λέσβο ενός νέου Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συνολική ισχύς του σήμερα έχει καθοριστεί στα 120 MW και οι Μονάδες του θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικής προς το Περιβάλλον.
Όμως, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ΔΕΗ για την ανάπτυξη του νέου Σταθμού, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, εξαιτίας κυρίως αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών.
Λόγω όλων αυτών των καθυστερήσεων μόλις το 2007 κατέστη εφικτό να βρεθεί κοινά αποδεκτή από τα ενδιαφερόμενα μέρη συγκεκριμένη θέση για την κατασκευή του νέου Σταθμού και αναμένεται σύντομα να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη άδεια παραγωγής. Αμέσως μετά, η Επιχείρηση θα ξεκινήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την κατασκευή του νέου Σταθμού, που θα λύσει οριστικά το ενεργειακό πρόβλημα της Λέσβου.
Επισημαίνεται ότι, μέχρι και το 2006 για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος κατά τη θερινή περίοδο (75 ημέρες) η ΔΕΗ περιστασιακά χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη.
Όμως, κατά το 2007, λόγω της παλαιότητας των Μονάδων, παρουσιάσθηκαν συχνές και απρόβλεπτες βλάβες σε αυτές, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται συχνές περικοπές φορτίων για την αποφυγή γενικευμένων διακοπών.
Για την αντιμετώπιση της έλλειψης ισχύος ήταν αναπόφευκτη η παράταση της διάρκειας των μισθώσεων.
Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ εξέτασε επισταμένα και την περίπτωση εγκατάστασης αεριοστροβίλου, παρά το υψηλό κόστος του, αλλά που ήταν η μόνη εφικτή λύση, λόγω των περιορισμών του χώρου του Σταθμού και του μικρού χρόνου εγκατάστασής του.
Η αιφνίδια και μη επισκευάσιμη βλάβη δύο Μονάδων του Αυτόνομου Σταθμού Λέσβου, η οποία οδήγησε στην αποξήλωσή τους, εξασφάλισε τον απαιτούμενο χώρο, ώστε να γίνει δυνατή η λήψη απόφασης για αγορά και εγκατάσταση δύο σύγχρονων Μονάδων, ισχύος 11 MW η κάθε μία.
Η εμπειρία του 2007 και οι ακραίες θερμοκρασίες που επικράτησαν την περίοδο εκείνη υποχρέωσαν την Επιχείρηση να προβεί σε παράταση της μίσθωσης των Η/Ζ κατά ένα έτος, με συνολικό κόστος μίσθωσης 3,6 εκατ. ευρώ, μέχρις ότου τεθούν σε λειτουργία οι δύο νέες Μονάδες.
Επισημαίνεται ότι, στο κόστος μίσθωσης συμπεριλαμβάνονται το κόστος προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης, οι δαπάνες ανταλλακτικών και λιπαντικών, καθώς και οι δαπάνες για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, οι οποίες είναι σημαντικές, δεδομένης της συνεχούς λειτουργίας των Η/Ζ σε ετήσια βάση.
Είναι γεγονός ότι, σε περίπτωση αγοράς Η/Ζ αναλόγου ισχύος το κόστος κτήσης θα ήταν της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, στο οποίο θα πρέπει, όμως, να προστεθούν τα κόστη λειτουργίας, συντήρησης, επισκευών βλαβών κλπ, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Λόγω της εντατικής εκμετάλλευσης - 16 ώρες ημερησίως - περιορίζεται κάτω από 10 χρόνια ο ωφέλιμος χρόνος ζωής των Η/Ζ και απαιτούνται σημαντικές δαπάνες για επιπρόσθετες γενικές συντηρήσεις αυτών.
Είναι προφανές ότι, όταν ελήφθη η απόφαση ενοικίασης των Η/Ζ, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όλες αυτές οι βλάβες και καθυστερήσεις, οι οποίες, εάν είχαν έγκαιρα εκτιμηθεί, θα είχαν οδηγήσει οπωσδήποτε στην επιλογή καλλίτερων λύσεων.
Σε κάθε περίπτωση, εάν είχε λυθεί έγκαιρα το πρόβλημα της χωροθέτησης του νέου Σταθμού - ο οποίος θα αποτελέσει τη μόνιμη λύση του ενεργειακού προβλήματος της Λέσβου - η ΔΕΗ δεν θα ήταν αναγκασμένη να προβαίνει σε δαπανηρές και προσωρινές λύσεις, όπως ενοικιάσεις ή αγορές Η/Ζ.
Τα ανωτέρω πιστοποιούν την αναγκαιότητα συνεργασίας Τοπικών Κοινωνιών και ΔΕΗ προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα ενεργειακά προβλήματα των διαφόρων περιοχών με καλλίτερο προγραμματισμό, εξασφαλίζοντας έγκαιρες και βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, η έλλειψη δυνατότητας μακροχρόνιου σχεδιασμού οδηγεί σε πρόχειρες, εμβαλωματικές και δαπανηρές λύσεις".

ΠΗΓΗ:http://www.axiaplus.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...