Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Τρία "αγκάθια" στη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για τα swaps της ΔΕΗ

Η δυνατότητα των ιδιωτών – αντισυμβαλλόμενων με τη ΔΕΗ να εισάγουν οι ίδιοι στην Ημερήσια Αγορά την λιγνιτική ενέργεια που θα αποκτήσουν, η σύνδεση της ενέργειας αυτής με συγκεκριμένους σταθμούς, ο ορισμός ή όχι «τιμής εκκίνησης» που να καλύπτει το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ και η διάρκεια των συμβολαίων ανταλλαγής, είναι τα βασικά «αγκάθια» στις πυρετώδεις διαβουλεύσεις που έχει η ελληνική κυβέρνηση με την Κομισιόν σχετικά με την διαδικασία των swaps.
Στη διαδικασία του market test που πραγματοποίησε η Κομισιόν για να εξετάσει αν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρόταση των swaps που υπέβαλε η Ελλάδα, ως «ισοδύναμη» λύση για την πρόσβαση ιδιωτών στο λιγνίτη, κατετέθη το αρχικό ενδιαφέρον, αλλά και προτάσεις, σχόλια και αιτήματα από 22 ελληνικές και ξένες ενεργειακές επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του market test, η Κομισιόν ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι η πρότασή της, έτσι όπως ετέθη, «δεν περπατάει» και συνεπώς πρέπει να υπάρξει εναλλακτική, διορθωτική πρόταση. Για τη διατύπωση της νέας αυτής πρότασης το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κοινοτικούς, καθώς θέλει να έχει την έγκρισή τους και η πρόταση, όταν υποβληθεί, να είναι συμφωνημένη και ουσιαστικά εγκεκριμένη από την Κομισιόν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, «υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος» για να συμφωνήσουν οι κοινοτικές υπηρεσίες με τους έλληνες διαπραγματευτές. Οι επαφές είναι συνεχείς μέσω συναντήσεων και ανταλλαγής τηλεφωνημάτων και e mails, έχουν καθοριστεί πολλές από τις λεπτομέρειες, ωστόσο παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες οι βασικές εκ των οποίων είναι οι εξής:

Πρώτον, τo κατά πόσο θα μπορεί η εταιρεία που θα αποκτήσει μια ποσότητα ενέργειας μέσα από ένα portfolio μονάδων (όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση), να κάνει προσφορά στο ελληνικό pool. Διότι, σήμερα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα λειτουργίας της αγοράς χονδρικής, κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Η τροποποίηση των κωδίκων είναι χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί μήνες. Επιπλέον, οι μεγάλες ξένες ενεργειακές εταιρείες που συμμετείχαν στο market test, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα πρόσβασης στο pool, έχουν δείξει σαφή προτίμηση στην απόκτηση ενέργειας από συγκεκριμένες μονάδες (π.χ. Καρδιάς, Αγ. Δημήτριο, Πτολεμαΐδα, κ.ο.κ.). Το ΥΠΕΚΑ φέρεται αποφασισμένο να αποδεχθεί τη λύση αυτή και στην τελική πρόταση να συνδέει την ενέργεια με συγκεκριμένες μονάδες.

Ωστόσο, η απόκτηση ενέργειας από συγκεκριμένες μονάδες και η ελευθερία διαχείρισης της ενέργειας αυτής στο pool δεν αποτελεί αίτημα όλων όσοι συμμετείχαν στο market test της Κομισιόν. Αντίθετα οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια και εμπορία ηλεκτρισμού φαίνεται ότι διευκολύνονται από την απόκτηση ενέργειας από ένα portfolio μονάδων. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να υπάρξουν δύο διαφορετικές διαδικασίες που προφανώς θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων. Μία από «καλάθι» και μία από συγκεκριμένες μονάδες. Η κοινότητα δεν έχει συμφωνήσει στο να υπάρχουν και οι δύο διαδικασίες και είναι άγνωστο αν θα επιμείνει μέχρι τέλους στην άποψή της.

Δεύτερη εκκρεμότητα και κρίσιμο ζήτημα διαπραγμάτευσης, είναι η «τιμή εκκίνησης», μια ελάχιστη τιμή, δηλαδή, που διεκδικεί να εξασφαλίσει η ΔΕΗ ως αφετηρία της διαδικασίας των swaps, η οποία να καλύπτει το κόστος παραγωγής. Η Κομισιόν αμφισβητεί την ανάγκη ορισμού μιας τέτοιας διασφάλισης για τη ΔΕΗ και προτείνει ουσιαστικά μια διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας, όπως ζητάνε άλλωστε και οι ιδιώτες ενδιαφερόμενοι. Συμπληρωματικό θέμα αποτελεί το πώς θα πρέπει να υπολογίζεται αυτή η «τιμή εκκίνησης», δηλαδή πρακτικά, πως διαμορφώνονται τα κοστολογικά στοιχεία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν ζήτησε επίσημα προ δεκαημέρου από τη ΔΕΗ αναλυτικά στοιχεία για το κόστος παραγωγής κάθε μίας από τις λιγνιτικές της μονάδες.

Τρίτη βασική εκκρεμότητα αποτελεί ο χρόνος διάρκειας των συμβολαίων ανταλλαγής. Η Κομισιόν επιδιώκει τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων, προκειμένου η φόρμουλα που θα επιλεγεί να είναι σταθερή παράμετρος που θα διαμορφώσει το περιβάλλον της αγοράς για μεγάλο διάστημα. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι και οι ιδιώτες που συμμετείχαν στο market test δεν έδειξαν… προθυμία για μακροχρόνια δέσμευση.

Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο στο οποίο θα καταλήξουν Κομισιόν και ΥΠΕΚΑ πέραν του να ικανοποιεί τις προτεραιότητες που θέτει η κάθε πλευρά, πρέπει να είναι ελκυστικό σε εκείνους στους οποίους απευθύνεται, δηλαδή στους ενεργειακούς παίχτες που έχουν αρχικά εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.
«Στη βάση της συμφωνίας που θα επιτευχθεί θα υπάρξει μια προκήρυξη που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους. Το ερωτηματικό λοιπόν είναι αν θα υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον όταν θα βγει η προκήρυξη» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός και εξηγεί ότι «εκεί μιλάμε πλέον για συγκεκριμένους «αριθμούς» που θα πρέπει να καλυφθούν, δηλαδή, με βάση το προσχέδιο που καταρχάς έχει συμφωνηθεί, πρέπει να δοθούν 900MW στην πρώτη φάση από την αρχή του 2012, άρα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες μέχρι τότε, και εν συνεχεία αυτά θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια από 300 MW τον χρόνο, ώστε να πάει στα 1.200 MW το 2013, στα 1.500 το 2014 και το 2015 να είναι ακριβώς στο 40% που είναι και ο τελικός στόχος της Κομισιόν».
ΠΗΓΗ:www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...