Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Αποζημίωση για βλάβες από διακοπές ρεύματος

Αποζημίωση μέχρι 500 ευρώ θα λαμβάνουν στο εξής οι καταναλωτές από τη ΔΕΗ σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρικών τους συσκευών από διακοπές του ρεύματος αντί να χρειάζεται, όπως σήμερα, να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
Αυτό προβλέπει απόφαση της ΡΑΕ, για την οποία έχει ήδη ενημερωθεί η ΔΕΗ, προκειμένου το μέτρο να προχωρήσει άμεσα και να εξασφαλισθεί ο τρόπος αποζημίωσης των πολλών εκατοντάδων καταναλωτών, οι οποίοι κάθε χρόνο πέφτουν θύματα αυξομειώσεων της τάσης στο ρεύμα ή διακοπών, που δεν οφείλονται πάντα σε καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά εκσυγχρονίζει τη ελληνική νομοθεσία στον τομέα αυτόν- ανάλογες διαδικασίες ισχύουν ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- και προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών και στον τομέα της ενέργειας.

Τι ισχύει σήμερα
Τόσο στον Συνήγορο του Καταναλωτή όσο και στη ΡΑΕ εκατοντάδες είναι κάθε χρόνο οι καταγγελίες από καταναλωτές για σημαντικές βλάβες που έχουν προκληθεί σε ηλεκτρικές συσκευές τους από ξαφνική πτώση τάσης του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος. Με βάση όμως το ισχύον καθεστώς, η ΔΕΗ δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση για τις βλάβες αυτές. Το επιχείρημά της είναι ότι για πολύ λίγες εξ αυτών ευθύνονται υπάλληλοί της, αλλά συνήθως οφείλονται είτε σε γεγονότα ανωτέρας βίας (π.χ. επεμβάσεις τρίτων ή πτώση δέντρων επί του δικτύου) που εκ των προτέρων δεν μπορούν να προβλεφθούν, είτε σε βλάβες υπογείων καλωδίων της όπου δεν είναι δυνατή η συντήρησή τους, είτε σε διακοπές ρεύματος οι οποίες προέρχονται από τυχαίες βλάβες υλικού, δηλαδή αστοχίες που με βάση τη διεθνή πρακτική είναι αποδεκτές για κάθε κατασκευαστή.
Από εδώ και πέρα, και με βάση την απόφαση του προέδρου της ΡΑΕ Νίκου Βασιλάκου, η οποία θα καταστεί υποχρεωτική για τη ΔΕΗ, αφού θα συμπεριληφθεί στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου που πρόκειται σύντομα να εκδώσει η Αρχή, η επιχείρηση θα αποζημιώνει τον πελάτη με έως και 500 ευρώ για κάθε συσκευή εφόσον πρόκειται για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία διακοπή ρεύματος. Τα ποσά μάλιστα θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση το ύψος του πληθωρισμού.
Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι τα έτη 2007 και 2008 οι υπηρεσίες της ΔΕΗ αποζημίωσαν εξωδικαστικά, σε όλη την Ελλάδα, μόνο 46 και 122 καταναλωτές αντίστοιχα, χορηγώντας αθροιστικά 90.000 ευρώ, παρά τις χιλιάδες βλάβες που υφίστανται κάθε χρόνο οι καταναλωτές από πτώση τάσης. Το παραδέχεται άλλωστε σε επιστολή που έχει αποστείλει από τον προηγούμενο Ιούνιο προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ η ίδια η επιχείρηση. Τελικά, κατόπιν των πιέσεων τόσο του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και της ΡΑΕ και αφού μεσολάβησε η ανταλλαγή πολλών μεταξύ τους επιστολών, η ΔΕΗ αναγνώρισε ότι θα πρέπει να αποζημιώνει τους καταναλωτές και για ζημιές από τυχαίες βλάβες του δικτύου της.

Με ένα χαρτί ηλεκτρολόγου
Το σημαντικό στοιχείο της απόφασης για τους καταναλωτές είναι ότι η βλάβη στη συσκευή θα πιστοποιείται ακόμη και από έναν ηλεκτρολόγο, στον οποίο θα προσφεύγει ο καταναλωτής και όχι από εμπειρογνώμονα της ΔΕΗ. Ο ηλεκτρολόγος θα χορηγεί στον καταναλωτή ένα απλό παραστατικό με το είδος της βλάβης και κατά πόσο αυτή σχετίζεται με υπέρταση λόγω διακοπής του ρεύματος. Στο παραστατικό ο ηλεκτρολόγος θα αναγράφει το κατά τη γνώμη του κόστος αποκατάστασής της ή αν κρίνεται απαραίτητο το κόστος αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού με άλλες παρόμοιων προδιαγραφών.

Σε ενάμιση μήνα από την αίτηση

Εξίσου σημαντικές είναι οι σύντομες διαδικασίες που προβλέπει η απόφαση. Εντός 15 ημερών από την υποβολή αίτησης του καταναλωτή η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν θα τη κάνει δεκτή, και εν συνεχεία το πολύ μέσα σε έναν μήνα θα πρέπει να πληρώσει το ποσό που ισούται με το ύψος της ζημιάς, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.
Στο έγγραφο μάλιστα που έχει αποστείλει η ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ τής ζητά να την πληροφορήσει για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει προκειμένου να ενημερώσει στους καταναλωτές.
ΠΗΓΗ:www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...