Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Ιδού το κείμενο της οδηγίας που φέρνει (;) ιδιώτες στα δίκτυα της ΔΕΗ

Μπορεί το κείμενο του νομοσχεδίου για την ενέργεια να μην έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, ωστόσο στην ενεργειακή αγορά έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση, μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ η οποία αναφέρει ότι δίνεται η δυνατότητα σε τρίτους επενδυτές να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή του δικτύου ΙΤΟ.
Εκείνο βεβαίως που απομένει να διευκρινιστεί είναι υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα ανοίξει ο δρόμος για την αποκρατικοποίηση των δικτύων μεταφοράς. Το "EnergyPress" παρουσιάζει το επίμαχο άρθρο της οδηγίας 72/2009, το οποίο ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον ΙΤΟ και δίνει απάντηση στο πως η ενσωμάτωση της οδηγίας ανοίγει το δρόμο για την είσοδο τρίτων στην εταιρεία, όπου περνούν τα πάγια του δικτύου μεταφοράς.

Πρόκειται για το το άρθρο 22 παράγραφος 7 της οδηγίας 72/2009 που είναι γνωστή ως τρίτο ενεργειακό πακέτο και η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη δικτύου και την εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις. Σύμφωνα με το άρθρο, κάθε έτος οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς καταθέτουν στη ρυθμιστική αρχή δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες, όπως αυτές θα προκύψουν από διαδικασία διαβούλευσης. Η εφαρμογή του δεκαετούς αυτού προγράμματος, παρακολουθείται και αξιολογείται από τη Ρυθμιστική Αρχή. Και στην επίμαχη παράγραφο 7 του άρθρου 22, ξετυλίγεται το κουβάρι των όρων και των προϋποθέσεων για την είσοδο ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο του ΙΤΟ.

Τι λέει το άρθρο 22...
Ειδικότερα η επίμαχη παράγραφος αναφέρει αυτολεξεί:

7. Αν ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, εκτός αν πρόκειται για επιτακτικούς λόγους πέρα από τον έλεγχό του, δεν εκτελέσει μια επένδυση η οποία, σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου, ήταν προγραμματισμένη να εκτελεσθεί κατά τα επόμενα τρία έτη, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ρυθμιστική αρχή να έχει την υποχρέωση να λάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση της επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου:

α) ζητεί από το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να εκτελέσει την εν λόγω επένδυση,

β) διοργανώνει διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν λόγω επένδυση, ή

γ) υποχρεώνει τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο.

Όταν η ρυθμιστική αρχή κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάμει του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, μπορεί να υποχρεώσει τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να δεχθεί ένα ή περισσότερα από τα εξής:

α) χρηματοδότηση από οποιονδήποτε τρίτο,

β) κατασκευή από οποιονδήποτε τρίτο,

γ) διαμόρφωση των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν, ή

δ) λειτουργία των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.

Τι σημαίνει στην πράξη

Με απλά λόγια, σύμφωνα με το κείμενο της οδηγίας, αν ο ΙΤΟ δεν εκτελέσει μία προγραμματισμένη επένδυση τότε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οφείλει να καλέσει το διαχειριστή να την υλοποιήσει ή/ και να κάνει ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για την υλοποίηση του δικτύου ή / και να υποχρεώσει τον ΙΤΟ να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου στην οποία υποχρεωτικά θα μετέχουν ξένα κεφάλαια προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις.

Πως μπορούν να μπουν τρίτοι στο μετοχικό κεφάλαιο του ΙΤΟ; Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας ο ΙΤΟ έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην κεφαλαιαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού και αύξησης του κεφαλαίου.
Δηλαδή, πιθανή αποτυχία εκ μέρους της ΑΔΕΣΜΗΕ (ΙΤΟ) να υλοποιήσει την αναβάθμιση του δικτύου της Πελοποννήσου ή τη διασύνδεση των Κυκλάδων ή την αναβάθμιση του δικτύου της Θράκης, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο ιδιωτών σο μετοχικό κεφάλαιο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχουν «εκπλήξεις» στη μετάφραση, του επίμαχου κειμένου της οδηγίας…
ΠΗΓΗ:www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...