Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΤΟ 2010

Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2010 η ΔΕΗ δηλώνει ικανοποιημένη παρά τη μείωση της κερδοφορίας, των πωλήσεων, των εσόδων και της συμμετοχής της στην εγχώρια αγορά, επειδή παραμένει κερδοφόρα με σχετικά υψηλό περιθώριο EBITDA (25,8%) που αποδίδονται στις σημαντικές περικοπές των μισθών από 15% ως 50% και τη μείωση του προσωπικού κατά 1112 άτομα...
Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός :
«Τα αποτελέσματά μας το 2010, παρά την απώλεια πελατών υψηλού περιθωρίου κέρδους και τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ήταν ικανοποιητικά."
Συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν το 2010 κατά -25,4% σε € 740,7 εκατ., ενώ τα μετά από φόρους κέρδη μειώθηκαν κατά -19,5% σε € 557,9 εκατ.
Αυτό συνέβη παρά το ότι η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) παρέμεινε αμετάβλητη στις 61.817 GWh το 2010 και οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά -2,7% σε 51.587 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά -5,0%. Σημειώνεται πως σε όρους αξίας οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά -3,6% στα € 5.811,4 εκατ. από € 6.030,4 εκατ. το 2009.

Αξίζει να τονισθεί πως η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,3% της συνολικής ζήτησης το 2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 85,6%.
Η μείωση αυτή σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε 5.123 GWh.
Αντίστοιχα, η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε κατά 2.709 GWh, από 1.614 GWh το 2009 σε 4.323 GWh το 2010, αύξηση 168% περίπου. Μέσα στο 2010 προστέθηκε εγκατεστημένη ισχύς της τάξεως των 850 MW από δύο ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς.
Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων αυξήθηκαν κατά 51,7% σε 6.049 GWh, ενώ αντίθετα οι εισαγωγές της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά -18,7% σε 2.255 GWh. Εντύπωση προκαλεί η πολύ μικρή παραγωγή (274 GWh) από ΑΠΕ από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ με αύξηση μόλις 27 GWh το 2010, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων ανήλθε σε 3.658 GWh το 2010 και η ποσοστιαία αύξηση στις δυό περιπτώσεις είναι παρεμφερής (11% και 10% αντίστοιχα.
Τέλος, παρατηρείται βαθμιαία κάμψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη με το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ να μειώνεται σε 48,0% το 2010 από 51,6% το 2009.

Ο κ. Ζερβός τόνισε πάντως πως:
"Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ χρηματοδότησε με επιτυχία το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο για το 2010, έφθασε σχεδόν το € 1 δισ, διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκή επίπεδα ρευστότητας. Αρκετά βήματα έχουν γίνει ήδη σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό των τιμολογίων...συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.
Τα τιμολόγια αναμένονται να απελευθερωθούν πλήρως από τις αρχές του 2012 για όλους τους πελάτες, εκτός των οικιακών και των μικρών επιχειρήσεων, ενώ το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013 θα πρέπει να αντανακλούν τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς.
Για την προστασία των οικονομικά ευάλωτων πελατών, θεσπίστηκε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές του 2011.
Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη εφαρμογή του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς, σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ), καθώς και του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της Διανομής."
ΠΗΓΗ:www.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...