Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Προσλήψεις εποχιακών και συμβασιούχων στη ΔΕΗ

Στους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής Λέσβου και Χίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. θα προσληφθούν για οκτώ μήνες 17 μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και 10 ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ.
Στη Λέσβο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 10 μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και έξι ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ και στη Χίο θα απασχοληθούν επτά μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και τέσσερις ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στη Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της ΔΕΗ που βρίσκονται στην οδό Ναυμαχίας Έλλης, περιοχή Κουρτζή, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 811 00, τηλ.:
22510-26.120.

Οι αιτήσεις για τις 11 θέσεις στη Χίο θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση: ΑΣΠ Χίου, περιοχή Λευκωνία, Δήμου Αγ. Μηνά, Χίος, Τ.Κ. 821 00. Τηλ.: 22710-44.515.
Την πρόσληψη 73 υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των Αυτόνομων και Τοπικών Σταθμών Παραγωγής ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν θα ξεπερνούν τους οκτώ μήνες.

Στη Σύρο θα αναλάβουν καθήκοντα 12 μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και τρεις ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ. Στην Πάρο πέντε μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και πέντε ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ, ενώ στην Αμοργό θα απασχοληθούν έξι μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και πέντε ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ. Στη Μύκονο θα τοποθετηθούν 15 μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και πέντε ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ.

Επίσης, στη Μήλο θα προσληφθούν τρεις μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και στη Σίφνο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ένας ηλεκτροτεχνίτης σταθμών - υποσταθμών και δύο μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ. Στην Κύθνο θα απασχοληθούν δύο μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και δύο ηλεκτροτεχνίτες σταθμών - υποσταθμών ΔΕ, ενώ στη Σέριφο θα αναλάβουν καθήκοντα πέντε μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ ΔΕ και δύο ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στους κατά τόπους σταθμούς. Πληροφορίες στα τηλ.: 22810-82.322 (Σύρος), 22840-52.511 (Πάρος), 22890-22.253 (Μύκονος). Για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στη Μήλο, τη Σίφνο, τη Σέριφο και την Κύθνο οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΔΕΗ που βρίσκονται στη Μήλο, τηλ.: 22870-31.257.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...