Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Σχετικά με τους ανεξόφλητους λογαρισμούς της Γενικής Δ/ντριας Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ

Σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΕΔΟΠ, που εκδόθηκε στις 3/12/2009, και τη συναφή Ανακοίνωση Τύπου της ΓΕΝΟΠ, που εκδόθηκε στις 4/12/2009, αναφορικά με την κατηγορία της μη αποκοπής της παροχής λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος σε ακίνητο της Γενικής Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης, κας Ειρήνης Τζαννέτου, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε:
Σχετικά με τις Υπηρεσίες Εμπορίας και Διανομής της Επιχείρησης:
Η περίπτωση αφορά οφειλή, ύψους 755 ευρώ συνολικά, για οικία, συνολικού εμβαδού περίπου 75 τμ. και αντιστοιχεί σε κατανάλωση δύο περίπου ετών με τιμολόγιο Γ1Ν (οικιακό). Οι λογαριασμοί που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο είχαν, από την αρχική ηλεκτροδότηση, ζητηθεί και αποστέλλονταν σε διαφορετική διεύθυνση από αυτήν του ακινήτου που αφορά στην κατανάλωση.
Διαπιστωθείσης της καθυστέρησης εξόφλησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες, της μεν Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας εντολές αποκοπής και της δε γενικής Διεύθυνσης Διανομής εκτέλεσης της αποκοπής. Σε ό,τι αφορά τις εντολές αποκοπής, που δόθηκαν στο σχετικά επιφορτισμένο εργολάβο, κάποιες από αυτές δεν εκτελέστηκαν λόγω προτεραιότητας άλλων οφειλετών με υψηλότερο χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ άλλες δεν εκτελέστηκαν λόγω του ότι η διεύθυνση του ακινήτου δεν εντοπίστηκε στους οδικούς χάρτες, καθώς η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο ρυμοτομήθηκε και οι οδοί ονοματοδοτήθηκαν σχετικά πρόσφατα.
Παράλληλα, για το θέμα που δημιουργήθηκε, η κα Ειρήνη Τζαννέτου δηλώνει τα ακόλουθα:
Η συγκεκριμένη οφειλή (€755 για κατανάλωση περίπου 2 ετών) αφορά ακίνητο παρακείμενο σε αυτό της κύριας κατοικίας μου, στο οποία φιλοξενείται στενό συγγενικό μου πρόσωπο και έχει ελάχιστη κατανάλωση.
Ο λογαριασμός αυτός αποστελλόταν αρχικά σε άλλη διεύθυνση, στην οποία διέμενα πριν από 2 ½ χρόνια, επειδή διέλαθε της προσοχής μου η δήλωση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού.
Το γεγονός, ότι λόγω αποστολής των σχετικών λογαριασμών στη διεύθυνση της προηγούμενης κατοικίας μου με συνέπεια να μην περιέρχεται σε γνώση μου, οδήγησε στο να μην αντιληφτώ έγκαιρα το γεγονός ότι υπήρχε παροχή ρεύματος που δεν εξοφλούνταν κανονικά.
Αντίθετα, οι λογαριασμοί της κύριας κατοικίας μου -ύψους ο καθένας από αυτούς μεγαλύτερου του συνόλου της περί ης ο λόγος οφειλής- εξοφλούνται κανονικά, ακριβώς διότι η αλλαγή διεύθυνσης αποστολής τους είχε γίνει έγκαιρα.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι, εάν ήθελα να αποκομίσω κάποιο οικονομικό όφελος, χωρίς μάλιστα να εκμεταλλευτώ τη θέση μου στην Επιχείρηση, θα μπορούσα να είχα κάνει χρήση της δυνατότητας να υπαχθώ νομίμως στο καθεστώς του μειωμένου τιμολογίου προσωπικού, κάτι το οποίο δεν έχω κάνει, και έχω διατηρήσει το κοινό τιμολόγιο όλων των καταναλωτών.
Μόλις οι υπηρεσίες της ΔΕΗ με ενημέρωσαν για την εκκρεμότητα της οφειλής μου, εξόφλησα αμέσως την οφειλή μου και προέβην στη δήλωση αλλαγής της διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού.
Λυπούμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί αυτό να προξένησε στην Επιχείρηση, όμως ουδόλως έχει γίνει εσκεμμένα .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...